fbpx

Naujienos

Verslo Valdymo Sistemos BSS ERP 2021 gruodžio m. Naujienos

Personalas ir atlyginimai naujovės

Darbo užmokestis

1. Pakeista NPD formulė 2022 metams. Pagal teisės aktus, nuo 2022 metų bus taikomos 2 NPD formulės. BSS Personalas ir atlyginimai taip pat išmokant DU 2022 metais bus taikomos dvi NPD formulės. Daugiau naujienų kas keičiasi nuo 2022 m. rasite mūsų naujienose čia.
2. Naujiena! suimportavote ar sukūrėte daug sutarčių ir dabar reikia jas patvirtinti? džiugi žinia - nebereiks eiti į kiekvieną sutartį ir tvirtinti ją atskirai. Sutartis tvirtinkite masiniu būdu paspaudę Darbo sutarčių paieškoje mygtuką [Patvirtinti kelis]. Standartiškai galėsite pasirinkti ar patvirtinti pasirinktas sutartis, ar sutartis pagal paieškos filtrą. Prasidės masinis procesas, kurį būtinai patikrinkite, ten rasite informaciją apie sutartis, kurių nepavyks patvirtinti, nes trūksta informacijos ir pan..

3. Kuo daugiau masinių procesų, tuo mažiau darbo Jums! dabar galėsite sugeneruoti darbo sutartis ar jų pakeitimus masiškai t.y. nereiks eiti į kiekvieną sutartį ir generuoti atskirai. Tam naudokite darbo sutarčių paieškoje mygtuką [Generuoti sutartį/pakeitimą]. Sugeneruoti dokumentai bus išsaugoti Dokumentuose, taip pat jį matysite prie darbuotojo darbo sutarties skiltyje Dokumentai.

4. Realizuota galimybė masiškai atšaukti mokėjimo nurodymus. Prieš anuliuojant masiškai mokėjimo nurodymus pirmiausia atšaukite mokėjimo nurodymo failą, tada pažymėkite norimus anuliuoti mokėjimo nurodymus ir spauskite [Anuliuoti pažymėtus]. Ši funkcija Jums pasitarnaus tada, kai dar nebūsite išmokėję darbuotojams DU, bet jau paruošę mokėjimo nurodymus ir reiks atlikti kokias nors korekcijas DU žiniaraštyje.

5. Sukurta nauja detalizacija Tėvinis padalinys darbo užmokesčio skaičiavimui. Tėvinis padalinys tai padalinys, kuris apjungia kitus padalinius. Dabar bus galima matyti tėvinį padalinį Darbuotojų, Darbo sutarčių, Tabelių, DU žiniaraščių paieškoje.

Administravimas -> Detalizacijų sričių konfigūracija, srityse:
* Personalas: DU žiniaraščio eilutės priskaitymas/atskaitymas
* Personalas: Darbo užmokestis
* Personalas: DU žiniaraščių sumos apskaitai
Pažymėkite Priskirta prie Tėvinio padalinio reikšmės ir reikšmė bus atkeliama į DU žiniaraščio detalizacijas.

Taip pat, sąskaitų plane prie atitinkamos sąskaitos pažymėsite Tėvinis padalinys - Naudoti - jį matysite ir Didžiosios knygos detalizacijose užregistravus DU sumas apskaitai.

6. Patobulinta ataskaita DU5_8_D Darbo užmokesčio žiniaraštis. Generuojant ataskaitą be varnelės Sekančio mėn. sumos nebus rodomi ir sekančio mėnesio išmokėjimai. Taip bus informatyviau, kai darbuotojas atostogauja mėnesio sandūroje ir norėsite pasitikrinti kiek darbuotojui turi būti išmokama neįvertinus sekančiame mėnesyje persikeliančių atostogų.

Grafikų portalas

1. Grafikų portale pridėta papildoma galimybė generuoti grafiką su pažymėtais neatvykimais ir be jų. Grafikų portale pažymėkite varnelę Rodyti neatvykimus grafike. Tada sugeneruotame grafike matysite neatvykimų žymėjimus. Nepažymėjus varnelės dienoje bus rodomas suplanuotos dirbti valandos.

Toks pats pasirinkimas realizuotas ir Grafiko spausdinyje ERP ataskaitose

2. Dabar keičiant grafiką ir gavus pranešimą, kad turi būti 32 valandos (ar kitos nustatyme nurodytos valandos) nepertraukiamo poilsio, matysite ir informaciją kuriame laikotarpyje trūksta nepertraukiamo poilsio valandų

Projektų laiko pildymo portalas

1. Naujiena mūsų klientams, kurie naudoja automatinį komandiruočių įsakymų ir personalo operacijų generavimą iš laiko kortelių. Dabar jei atšauksite ir patvirtinsite naują pakoreguotą tokią personalo operaciją - automatiškai bus išregistruojamas ir ištrinamas senasis komandiruotės įsakymas ir užregistruojamas naujas su pakoreguota trukmės reikšme. Daugiau apie funkcionalumą skaitykite čia.

Dokumentų valdymas naujovės

Dokumentų valdymo portalas

1. Dabar pasirinkus dokumento šabloną, naudojamą gautų sąskaitų detalizavimui, jau dokumento pildymo lange galėsite atlikti smulkią pirkimo sąskaitos detalizaciją. Anksčiau tą buvo galima padaryti tik iš dokumento profilio.
Kelkite pirkimo sąskaitas, priskirkite atitinkamą šabloną ir išsaugojus būsite nukreipti į dokumento kūrimo langą, kur lengvai išdetalizuosite sąskaitą.

2. Po šių atnaujinimų detalizuojant sąskaitą Apmokėti iki nebebus parenkama automatiškai. Kadangi kuriant sąskaitą ją nurodyti privaloma, reiks ją nurodyti patiems.
Anksčiau data būdavo parenkama automatiškai dokumento pildymo data, ko pasekoje buvo pamirštama ją pakeisti ir sąskaita sukuriama su neteisinga apmokėti iki data.

Taip pat detalizuojant sąskaitą Padalinio paieška bus vykdoma ir pagal padalinio pavadinimą ir pagal padalinio kodą.
3. Naujiena! DVS sričių juostoje rasite naują sritį Šiukšliadėžė. Čia matysite visus savo ištrintus dokumentus. Taip pat iš čia galėsite ištrinti dokumentus negrįžtamai. Detaliau apie dokumentų trynimą DVS'e rasite aprašyme čia.

4. Realizuota galimybė negrįžtamai ištrinti jau ištrintus dokumentus iš BSS ERP Dokumentų. Dabar ištrynus dokumentą jis vis dar saugomas duombazėje ir ERP dokumentų paieškoje jį rasite pažymėję filtre Rodyti ištrintus - Taip. Po šių atnaujinimų sistemoje rasite naują nustatymą Maksimalus ištrintų dokumentų saugojimo laikas dienomis ( Min=0; Max=9999 ). Čia nurodžius dienų skaičių, bus negrįžtamai ištrinti visi dokumentai, kurie ištrinti seniau, nei nustatyme nurodytas dienų skaičius. Pavyzdžiui: nurodysite dienų skaičių 3, tai naktinio masinio proceso metu bus paliekami tik trijų dienų laikotarpyje ištrinti dokumentai, visi ištrinti anksčiau bus panaikinti negrįžtamai.

5. Naujiena paieškose! dabar galėsite nusistatyti per kokius laukus turi ieškoti reikšmių, įvestų pagrindinėje paieškoje. Redaguojant matomus stulpelius, naujame skirtuke galėsite pažymėti, per kokius laukus ieškoti reikšmės, įvestos pagrindinėje paieškoje.
Pavyzdžiui: norite ieškoti reikšmės per laukus Detalizacija A, Detalizacija B, Detalizacija C. Atvėrę paveiksle parodytą skiltį pažymėkite šiuos duomenų stulpelius ir bendroje paieškoje įvestos reikšmės bus ieškoma šiuose duomenų stulpeliuose
Redaguoti minėta paiešką gali tik Operacijos teisę Bendrinės paieškos konfigūracija - pilnas valdymas turintys naudotojai. Pagal nutylėjimą ji pridėta DVS administratoriaus rolei.
Svarbu: laukai per kuriuos ieškoma nustatomi visiems naudotojams vienodi t.y. jei turite teisę keisti paieškos laukus - turėkite galvoje, kad per Jūsų pasirinktus laukus paieška bus vykdoma visiems naudotojams
Detaliau apie DVS filtravimo galimybes (ir apie šią) rasite instrukcijoje čia.

6. Patobulinome dokumentų atributų keitimo taisykles:
* jei dokumentas jau užregistruotas, jo atributus gali redaguoti tik tas naudotojas, kuris turi teisę Leisti redaguoti registruoto dokumento informaciją
* jei dokumentas yra pdf formatu - redaguoti galima tik tuos laukus, kurie nedalyvauja dokumento spausdinio formavime
* jei dokumentas nei pdf formatu, nei registruotas - redaguoti galima visus atributus.
7. Atnaujinome Peržiūros ar pasirašymo autentifikacijos kodo laiško turinį. Dabar jo antraštėje matysite ir dokumento pavadinimą, turinyje - kreipinį, siuntėjo informaciją. Taip laiškas įgaus unikalumo ir nebebus perkeliamas į Šlamštą.

8. Dabar matomų įrašų skaičių ekrane galėsite nustatyti kiekvienam komponentui atskirai t.y. galite pasirinkti, kad Dokumentuose norite matyti 100 įrašų, Grafikų aplikacijoje 15, Tabelių aplikacijoje 30 ir pan.

9. Dabar dokumento registravimo metu galėsite nusirodyti bylą ir peržiūros skydelyje, jei byla pagal požymį registre yra reikalinga.


10. Keliant ADOC dokumentą, jei truks kokių nors duomenų, kurie reikalingi pagal ADOC formavimo specifikaciją, Jums bus pateikiamas įspėjamasis klaidos pranešimas su nurodyta trūkstama reikšme, bet dokumentą įkelti galėsite (anksčiau tokių dokumentų įkelti nebuvo galima).

11. Nauja filtro pasirinkimo galimybė Datos formato filtruose. Dabar čia galėsite nurodyti ne tik datos rėžį, bet ir pasirinkti bendrinę reikšmę: šiandien, iki šiandien, ši savaitė ir t.t.

12. Dabar dokumento profilyje susijusių dokumentų lange galėsite matyti ir susijusio Dokumento tipą.

Incidentų portalas

1. Naujas nustatymas Registruojamų Incidentų dokumentų katalogo kelias, kur reikia nurodyti katalogą, į kurį bus saugomi prie incidento prisegami dokumentai. Nustatyme nurodytam katalogui sudėlioję reikiamas saugos taisykles užtikrinsite, kad prie incidentų pridedamus dokumentus matytų tik reikiami darbuotojai.

Administravimas naujovės

1. Siekiant optimizuoti duomenų paieškų greitį, dažniausiai naudojamoms BSS ERP sritims sukūrėme bendrinės paieškos laukų konfigūraciją. Įvedus fragmentą į bendrinę paiešką bus ieškoma duomenų tik konfigūracijoje nurodytuose informaciniuose stulpeliuose. Jei nustatyti laukai Jums netinka - pasikoreguokite pagal poreikį. SVARBU: per kuo mažiau laukų bus ieškoma, tuo paieška veiks greičiau. Atnaujinome ir filtravimo galimybių ERP instrukciją, kurią rasite čia.

BI ataskaitų naujovės

Pristatome Jums naują modulį DVS'e - BI ataskaitos. Šios ataskaitos leis lengvai analizuoti Personalo ir Darbo užmokesčio informaciją. Daugiau apie BI ataskaitas rasite mūsų puslapyje čia.
Kas mėnesį kartu su nauja versija, atsižvelgiant į Jūsų pastabas bus atliekami ir BI ataskaitų patobulinimai, apie kuriuos Jus informuosime mūsų naujienlaiškiuose!

Kitos naujienos

Daugiau