Kaip naudotis paieška BSS ERP?

Kaip naudotis paieška BSS ERP?

BSS ERP paieška yra dvejopa: bendroji ir pagal atskirus kriterijus. Apie filtrų ypatybes rasite žemiau.
1. Bendroji paieška vykdoma pagal visus duomenis, kuriuos galite matyti peržiūros lange, jei jų tipas nėra skaičius ar data (pagal datą ieškoti galima tik pasirinkus atitinkamą kriterijų).
1.1. Norėdami ieškoti bendrojoje paieškoje, įrašykite tekstą į paieškos juostos laukelį ir spauskite lupos simbolį šalia įvesties juostos arba enter klavišą. Bus surasti visi įrašai, kuriuose bent viename iš laukų tekstas panašus į įvestąjį.

1.2. Tam, kad paieška vyktų greičiau - galite pažymėti per kokius informacinius stulpelius turi būti ieškoma įvestos reikšmės bendrinėje paieškoje:
1.2.1. Šalia bendrinės paieškos spauskite Konfigūracija

1.2.2. Atvertame lange pažymėkite reikšmes, pagal kurių informacinius stulpelius bus ieškoma, varnele. Jei Jūsų naudojama rolė turi operacijos teisę Bendrinės paieškos konfigūracija - pilnas valdymas, galėsite pažymėti varnelę Viešas ir paieškos konfigūracija bus matoma visiems naudotojams (pagal nutylėjimą teisė priskirta DVS administratoriaus rolei). Jei teisės neturite - bendrinės paieškos filtro konfigūraciją matysite tik Jūs. Atlikę žymėjimus spauskite [Gerai]. Pagal paveiksle pridėtą konfigūraciją, įvedus reikšmę į bendrinę paiešką atitikmens bus ieškoma skiltyse Kodas, Numeris, Pavadinimas.

1.2.3. Norėdami sukurti papildomą paiešką ar pašalinti sukurtą - naudokite konfigūracijoje esančius mygtukus [Naujas] arba [Pašalinti]

1.2.4. Kiekvienam paieškos langui nustatoma tik jam taikoma konfigūracija.

2. Jei norite ieškoti pagal tam tikrus kriterijus:
2.1. Išplėskite paieškos juostą, paspausdami mygtuką administravimas
2.2. Paspauskite mygtuką [Pridėti kriterijų] ir pasirinkite reikiamą kriterijų iš pateikto sąrašo. Pasirinktas kriterijus įdedamas į paieškos juostą.
2.3. Jei ieškosite pagal keletą kriterijų, ji bus jungiami per sąlygą „ir“, t.y. jei kriterijuje Vardas nurodytas tekstas Jonas, o kriterijuje Telefonas nurodyta 111111, paieškos rezultatai bus tie įrašai, kurių varduose nurodytas Jonas ir kurių telefonas yra 111111.
2.4. Jei pasirinksite datos kriterijų, galėsite nurodyti ne tik datos intervalą „nuo.. iki“, bet ir iš anksto nustatytus intervalus tokius kaip Šiandien, Praeita savaitė, Šie metai ir pan.

2.5. Paiešką galima derint su iš anksto sukurtais filtrais. Kaip kurti ir naudotis duomenų filtrais rasite instrukcijoje Kaip sukurti ir panaudoti duomenų filtrą?
administravimas