fbpx

Naujienos

Verslo Valdymo Sistemos BSS ERP 2021 rugsėjo m. Naujienos

Nekilnojamas turtas naujovės

1. Naujiena komunalinių išlaidų balanse! dabar komunalinių išlaidų balansą galėsite trinti konkrečiam pastatui. Trynimo dialoge įdėta galimybė nusirodyti pastatą. Nurodžius pastatą bus trinamas tik to pastato komunalinių išlaidų balansas.

2. Dabar pakeitus sutarties, padalinio ar projekto numerį arba pavadinimą automatiškai bus galimybė pakeisti šią reikšmę ir istoriniuose duomenyse (sukurtuose dokumentuose, detalėse, apskaitos įrašuose). Pakeitus pavadinimą saugojimo metu bus pateikiamas pranešimas, kuriame paspaudus Taip - bus pakeisti duomenys ir istoriniuose dokumentuose, paspaudus ne - istoriniai duomenys liks nepakitę, tačiau naujai kuriamuose jau matysite pakeistą informaciją.

3. Dabar galėsite pakeisti resurso plotą net ir tada, jei resursas jau pridėtas sutartyje. Resurso ploto keisti negalėsite tik tada, jei pagal sutartį jau yra sugeneruoti priskaitymai. Pakeitus resurso plotą automatiškai bus pakeičiamas ir komunalinių mokesčių kiekis, jei komunaliniai jau bus taip pat pridėti sutartyje.

Buhalterinė apskaita naujovės

1. Didelė pagalba mūsų klientams, naudojantiems Pirkimų/pardavimų, buhalterinių pažymų ar Ilgalaikio turto operacijų importą. Dabar importo metu galėsite nurodyti detalizacijų šabloną. Suimportuotiems duomenims bus išsaugotos ne tik standartinės detalizacijos (esančios importo faile arba sukuriamos importo metu nuo importuojamo dokumento informacijos), bet ir detalizacijų šablone nurodytos reikšmės.
Jei detalių tipai dubliuosis - reikšmė bus paimama ne iš detalizacijų šablono, o iš importo konfigūracijos konkrečios reikšmės. Pavyzdžiui: Pirkimų importo faile yra nurodytas padalinys, ir detalizacijų šablone, su kuriuo importuojate, yra nurodytas padalinys. Tokiu atveju padalinio reikšmė bus paimama ne iš detalizacijų šablono o iš importo failo.
Jei nematote naujo lauko importo metu susiejimo lange - kurkite naują konfigūraciją, tada nauja reikšmė matysis ir galėsite susieti reikiamas reikšmes

2. Ataskaita VVA1 Pardavimo apyvarta (pivot) papildyta naujais informaciniais lapais PVM ir PagalProjektus. Lape PVM matysite detalią informaciją apie skirtingus mokėtino ir gautino PVM tarifus ir taip lengvai susitikrinsite FR600 (PVM) ataskaitą. Pagal Projektus lape rasite informaciją apie parduotas prekes pagal projektus.

Personalas ir atlyginimai naujovės

 

Darbo užmokestis:

1. Automatizavome dar vieną procesą: užregistravus darbo sutarties nutraukimo prašymą (ar įsakymą, tai konfigūruojama sritis), darbuotojo darbo sutartyje automatiškai užsidės Sutarties pabaigos data, sutartyje atsiras požymis Planuojamas atleidimas, o užregistruotas dokumentas bus susietas su Atleidimo pagrindu. Personalo darbuotojui užteks užregistruoti atleidimo dokumentą ir DU skaičiuotojas jau žinos koks darbuotojas ir kada bus atleidžiamas, belis tik atėjus laikui paskaičiuoti atleidžiamo darbuotojo DU.
Taip pat sukurti papildomi atributai:
Darbo sutarties nutraukimo teisės akto straipsnis
Darbo sutarties nutraukimo teisės akto straipsnio dalis
Darbo sutarties nutraukimo teisės akto straipsnio dalies punktas
Pridėjus juos į sutarties nutraukimo dokumentą ir užpildžius, reikšmės automatiškai ateis į Darbo sutarties tam skirtą informaciją.
Detaliau apie funkcionalumą rasite čia.

2. Naujas priedas Priedas prie darbo užmokesčio su maksimalia verte. Kaip jis veikia? jei darbuotojas dirbo mažiau, nei nustatyta (atostogavo, sirgo ir pan.), priedo suma bus mažinama proporcingai dirbtam laikui. Bet jei darbuotojas dirbo daugiau nei nustatyta - daugiau priedo nebus paskaičiuojama.
Priedo suma pridedama kaip kintamasis darbo sutartyje.

3. Mes stengiamės atsižvelgti į mūsų klientų norus ir pritaikyti funkcionalumus įvairiems poreikiams. Ne išimtis ir pajamų natūra atvaizdavimas GPM ataskaitose. Vieni klientai pajamas natūra ataskaitose tikisi pamatyti prie einamojo mėnesio žiniaraščio laikotarpio, kiti - prie laikotarpio, kada buvo išmokėtas DU. Kaip jau žinote, į GPM ataskaitas informacija į atitinkamus laikotarpius paimama pagal Apmokėjimo datą, kuri nurodoma žiniaraščio eilutėje. Pajamos natūra tai tos pajamos, kurios neturi fizinio išmokėjimo fakto ERP, todėl ir nustatyti datą yra sudėtinga. Tam tikslui dabar pajamos natūra išmokėjimo data gali būti:
* pakeičiama rankiniu būdu DU žiniaraštyje
* pakeičiama masiniu būdu visiems reikiamiems žiniaraščiams su funkcija Veiksmai -> Keisti priskaitymo apmokėjimo datą
* parenkama automatiškai atsižvelgiant į nustatymą Pajamų natūra apmokėjimo datą nustatyti pagal žiniaraščio apmokėjimo datą:
jei nustatymas įjungtas - visiems pajamų natūros priskaitymams išmokėjimo data automatiškai parenkama tokia pati, kokia yra Išmokėjimo data (IIK)
jei nustatymas išjungtas - data nustatoma pirmoji žiniaraščio laikotarpio diena

Jeigu apmokėjimo datą pakoreguosite pagal poreikį žiniaraštyje - liks Jūsų pakoreguota datos reikšmė

4. Dabar galėsite trumpinti personalo operacijas, jei trumpinant Data iki nėra tarp užrakintų tabelio žymėjimų. Na o jei reikia sutrumpinti iki datos, kuri jau užrakinta tabeliuose - teks atrakinti žymėjimus ir tada sutrumpinti operaciją pavyks, o tabelyje bus atnaujinti žymėjimai pagal aktualią informaciją. Pavyzdžiui darbuotojo atostogos yra 08 11 - 09 15. 08 mėn. ir iki 09 15 tabelio žymėjimai jau užrakinti. Atostogas reikia sutrumpinti iki 09 11. Jums užteks atrakinti tik 09 15, 14, 13, 12 dienas ir atostogas sutrumpinti pavyks.
Svarbiausia, kad laikotarpio data iki, iki kurios trumpinate, nebūtų uždarytame tabelyje, nes jei tabelis uždarytas - teks atidaryti ir tabelį.

5. DU žiniaraščio paieškoje pridėti nauji informaciniai laukai:
* PUPPA Priedas už papildomų pareigų atlikimą
* AUVDN2 Apmokėjimas už viršvalandinį darbą naktimis 2

Du žiniaraštyje esančioje suminėje informacijoje matysite ir informaciją apie Viršvalandinį darbą naktį

6. Dabar automatiškai kuriant naudotojus iš darbuotojų sąrašo jų naudotojų varduose nebebus naudojami lietuviški simboliai (jie bus pakeisti). Taip pat galėsite nurodyti kiek vardo ir pavardės simbolių reiktų naudoti kuriant naudotojų vardus. Užteks nustatyme Naudotojo prisijungimo vardo formavimas, kuriant iš darbuotojų, kur nurodoma naudotojo vardo kūrimo formulė nurodyti simbolių skaičių kaip kad pridėtame paveiksle. Pvz. naudotojo vardo kūrimo formulė gali atrodyti taip: ERP.3{firstname}.4{lastname}, kas reikš, kad formuojant naudotojo vardą bus priedėlis ERP ir 3 pirmos vardo bei 4 pavardės raidės.

7. Darbos sutarčių paieškos lange pridėta kintamojo Nustatytas pastovus atlyginimas NPA reikšmė. Pagal reikšmę galima filtruoti, rūšiuoti, grupuoti.

8. Ataskaita V15 Darbuotojų dirbtos valandos (pivot) papildyta informaciniu stulpeliu NLL Nemokamas laisvas laikas.

9. Atnaujinta ataskaitos DU10 Nuo 2019 SAM 03 Pranešimas apie apdraustuosius už ataskaitinį laikotarpį forma.

 

Projektų laiko vedimo portalas:

1. Papildytas funkcionalumas leidžiantis pridėti priedus ir išskaitas Projektų laiko vedimo portale. Dabar galėsite masiškai pridėti priedus arba išskaitas keliems pasirinktiems darbuotojams. Detaliau apie funkcionalumą rasite atnaujintoje instrukcijoje čia.

2. Projektų laiko vedimo portale rasite naują pasirinkimą - Rodyti tik subrangą. Pasirinkus matysite tik tuos darbuotojus, kurie turi subrangą. Bus rodomi tokie darbuotojai, kurie neturi aktyvios darbo sutarties  ir darbuotojo kortelėje nurodyta Subrangos įmonė.

 

Grafikų vedimo portalas:

1. Džiaugiamės klientais, kurie aktyviai naudoja praeitos versijos metu išleista Grafikų aplikaciją. O dar daugiau mus džiugina pastabos/pasiūlymai patogesniam funkcionalumo naudojimui, kurias gauname iš savo klientų. Su šia versija realizavome kelis smulkius pakeitimus:
* pridėti informaciniai stulpeliai bus išsaugoti vartotojo lygmeniu, nereiks kas kartą prisidėti jų iš naujo
* jei dienoje keičiamos darbo valandos - nebebus rodomas pamainos pavadinimas, nes pakeitus valandas jos nebeatitinka pamainos standartinių valandų

Dokumentų valdymas naujovės

1. Naujiena! nuo dabar galite įjungti/išjungti Dokumentų procesus. Jei nenaudojate kokios nors proceso (pavyzdžiui Rengimas), galite jį išjungti ir šio proceso pas Jus nebebus. Arba atvirkščiai - Jums reikia Vizavimo proceso, galite jį įjungti ir prie esamų procesų atsiras naujas procesas Vizavimas, kurį galėsite naudoti įprastai kaip ir kitus dabar egzistuojančius procesus. Detalus galimų procesų sąrašas ir funkcionalumo aprašymas čia.

2. Realizuota galimybė užregistruotam dokumentui sukurti personalo įsakymą ar operaciją. Sukurti personalo operaciją ar įsakymą galėsite tik tuo atveju, jei pagal esančią konfigūraciją jie įprastai kuriami šio dokumento registravimo metu ir dokumentas dar neturi sukurtų personalo įsakymų ir operacijų. Taip pat turite turėti tam operacijos teisę. Pagal nutylėjimą ji priskirta DVS Administratoriaus rolei.

3. Atnaujinome išorinio pasirašymo portalo langą. Pasikeitė pačio lango išvaizda, taip pat dabar jame galėsite pasirinkti kalbą (aktualu kai siunčiate dokumentus užsienio klientams).

4. Naujiena! jei turite galimybę prisijungti prie kelių portfelių ir gausite nuorodą el. paštu į kito portfelio veiklą nei esate prisijungę - būsite iš karto nukreipiami į reikiamo portfelio dokumento profilį.

5. Dabar pildant gauto dokumento numerio lauką bus tikrinama, ar nėra reikšmės atitikmens. Taip bus užtikrinama, kad neįkelsite to pačio dokumento keli skartus. Vedant reikšmę, jei bus randama dokumentų panašiu gauto dokumento numeriu, šalia bus pateikiamas pranešimas, kad yra dokumentų su panašiu numeriu, o paspaudus i simbolį pateikiamas tokių dokumentų sąrašas. Peržiūrėję sąrašą įsitikinsite ar nevedate dublikato.

6. Naujiena! dabar personalo plane spragtelėję 2 kartus ant nuorodos, būsite nukreipti į dokumento, kurio pagrindu atsirado žyma, profilį. Žinoma, jei turite reikiamas teises tą dokumentą matyti. Tai labai patogu, kai matote, jog darbuotojui sukurtas atostogų prašymas, bet nėra įsakymo. Atveriate prašymo profilį ir sukuriate įsakymą, naudodami Kurti kitą šio pagrindu funkciją.

7. Realizuota galimybė trinti/redaguoti dokumente esančius komentarus

8. Anksčiau nepavykdavo sugeneruoti adoc/asic failo DVS'e, jei tarp dokumentų būdavo daugiau nei vienas failas tokiu pačiu pavadinimu (ne dokumento pavadinimu, bet fiziniu failo pavadinimu). Dabar minėto formato dokumentus sugeneruosite net ir įvardintu atveju. Jei generuojant adoc/asic bus vienodus fizinio failo pavadinimus turinčių dokumentų, jiems bus pridedamas skirtukas (1), (2) ir t.t.. Šiuos skirtukus matysite tik parsisiuntę adoc/asic ir jį išskleidę. DVS'e esantiems failų pavadinimams jokių pokyčių nebus.

9. Naujiena! dabar prisijungus prie DVS bus matomas ir kolektyvinių atostogų likutis, jei jis yra.

10. Dabar ASIC formato dokumentus galėsite įkelti ir ERP Dokumentai -> Dokumentai.

11. Dabar gavę dokumentą veiklai ir atvėrę jį peržiūros skydelyje arba dokumento profilį, neberasite funkcijos buvusios viršuje Pasirašyti. Mygtukas pašalintas sąmoningai, kad darbuotojams, gavusiems pavyzdžiui Tvirtinimo veiklai, nekiltų noro ją pasirašyti ir taip pridėti bereikalingų parašų į dokumentą.

12. Pakeistas Gautos sąskaitos suvedamos informacijos eiliškumas DVS'e. Dabar eiliškumas bus toks, kaip kad pridėtame paveiksle.

Kitos naujienos

Daugiau