Dokumentų procesų administravimas

Dokumentų procesų administravimas. DVS'e yra galimybė įjungti ar išjungti dokumentų procesus. Pavyzdžiui: Jūs nenaudojate proceso Rengimas. Galite jį išjungti ir nebus galimybės šio proceso prisidėti siunčiant dokumentus procesams, nebus matoma ir skiltis prie gautų veiklų. Papildomai galima ir įsijungti reikiamą procesą, jei jis yra procesų sąraše. Detaliau skaitykite instrukcijoje žemiau.
1. Dokumento procesų įjungimas/išjungimas.
1.1. DVS'e galima naudoti šiuos procesus: Vizavimas, Pasirašymas, Tvirtinimas, Informacija, Rengimas, Derinimas, Rezoliucija, Vykdymas, Registravimas.
1.2. Procesus įjungti/išjungti galite Dokumentai -> Dokumentų konfigūravimas -> Įjungti procesai. Procesą įjungsite varnelę uždėdami, išjungsite - nuimdami. Pasirašymo proceso išjungti negalima, to padaryti neleis ir sistema.

2. Jei procesą įjungėte naujai, palaukite 20 min., tada naują procesą matysite tiek DVS'e, tiek ERP dėliojant dokumento procesus ir pan.
3. Visi naujai įjungti procesai, kurių neturėjote iki šiol (pvz.: Vizavimas, Rengimas ir pan.) turi visas funkcijas, kurias turi ir kiti seniau naudojami procesai pvz.: Tvirtinimas t.y. apie priskirtą naujo proceso veiklą gaunami pranešimai į el. paštą, juos galima užbaigti iš Visos aktyvios veiklos lango, galima jas atmesti ir t.t.
4. Jei išjungėte procesą, kuris jau veikė pas Jus:
4.1. jei dokumento šablone buvo nurodytas šis procesas ir pagal jį toliau siunčiami dokumentai - darbuotojai veiklą gaus, bet matys ją tik bendrame gautų veiklų sąraše, nes proceso skiltis išsijungs išjungus procesą, todėl atskiros skilties jam nebebus. Analogiškai bus ir su jau pasiųstomis to proceso veiklomis: veiklos gavėjas to tipo gautą veiklą matys tik bendrame sąraše.
4.2. išjungus procesą jo nebematysite ERP kuriant dokumento šablono procesus, nebebus pasirinkimo procesų sąraše
4.3. išjungus procesą nebematysite jo ir DVS'e, kai siųsite dokumentą ir siuntimo lange dėliosite procesus
4.4. nebebus matoma ir skiltis Gautų dokumentų srityje
4.5. jei yra pasiųstų veiklų išjungtam procesui ir jos dar neužbaigtos - jas užbaigti bus galima be jokių problemų.