fbpx

Naujienos

Nekilnojamas turtas naujovės:
1. Sutartyse pridėta galimybė nuomos arba priskaitymo detaliai eilutei nusirodyto Projektą (objektą). Nusirodžius detalioje eilutėje projektą jį vėliau paveldi ir komunaliniai mokesčiai, ko pasekoje atsiranda galimybė sekti komunalines išlaidas pagal Projektus (objektus). Anksčiau buvo galimybė Projektą nusirodyti visą vienai sutarčiai. Tai buvo nepatogu, jei 1 klientas nuomoja kelias patalpas skirtingose patalpose, reikėdavo kurti skirtingas sutartis tam pačiam klientui. Dabar visą informaciją bus galima susivesti vienoje sutartyje. Detalią informaciją kaip tai padaryti rasite čiaBuhalterinė apskaita naujovės
1. Dabar atliekant valiutinius perskaičiavimus automatiškai susikuriančios valiutinio nuokrypio pažymos bus sukuriamos net ir tada, kai jų detalėse bus trūkstamų detalizacijų. Tokiu atveju Jums reiks prisidėti trūkstamas detalizacijas į buhalterinės pažymos detales ir pažymas pasitvirtinti rankiniu būdu. Trūkstamą detalizaciją lengviausia pamatyti išskleidus sąskaitų plano sąskaitos detales tvirtinimo metu
RN (1)
2. Su praeitais atnaujinimais buvo sukurtas naujas funkcionalumas, kurio pagalba galite matyti prie ataskaitos atskirą skiltį, kur yra visos ataskaitos, sugeneruotos paspaudus [Generuoti ir saugoti ataskaitą]. Šį kartą papildome funkcionalumą, kad generuojant ir saugant ataskaitą su tais pačiais ataskaitos filtrais bus kuriamas ne naujas dokumentas, bet nauja dokumento versija. Tik esant skirtingiems ataskaitos filtrams bus kuriamas naujas dokumentas.
RNPersonalas ir atlyginimai naujovės
1. Naujas funkcionalumas palengvinantis Jūsų darbą! Atostogų rezervo perskaičiavimas. Pagal Jūsų apskaitos politiką numatytas atostogų rezervo perskaičiavimo periodiškumas. Tai sudėtingas procesas, kurio metu reikia išskaičiuoti atostogų likutį periodo pabaigai bei paskutinį mėnesį esantį darbuotojo VDU ir suskaičiuoti atostogų rezervo sumą. Registruojant atostogų rezervą reikia įvertinti ir praeito periodo įkeltą atostogų rezervą...atrodo tikrai painus procesas. Mes šį Jūsų sudėtingą darbą automatizavome. Dabar paspaudus 1 mygtuką bus išskaičiuojamas atostogų dienų likutis nurodytai perskaičiavimo datai, paimamas datai iki esantis darbuotojo VDU ir suskaičiuojamas atostogų rezervas (ir rezervo sodra). Reikšmė užregistruojama į DK pagal tabelius, darbuotojus ir pan. Jau buvote registravę rezervo sumą aname periode? ne bėda - perskaičiavimo datai sukuriamas koreguojantis įrašas, kuris išnulina prieš tai keltą atostogų rezervo sumą. Detalų funkcionalumo aprašymą rasite čia.
Screenshot_1
2. Naujiena atostoginių skaičiavime. Sukurtas naujas atskaitymas - Išmokėjimas už atostogas (IUA). Spalio mėnesio DU žiniaraščiuose atostoginių išmokamą sumą matysite atskirai. Taip DU mokėtinose sumose lengvai rasite norimas apmokėti sumas. To pasekoje keitėsi ir atostoginių skaičiavimo atvaizdavimo DU žiniaraštyje logika. Detaliau apie tai skaitykite čia.
Screenshot_2
3. Naujiena tabeliuose. Pildant tabelius ir esant kitiems žymėjimas nei FD, įdėtos papildomos kontrolės, kurios tikrins, ar vedami žymėjimai logiški. Pavyzdžiui: suvedus VD, bet nesuvedus FD - bus pateikiamas klaidos pranešimas. Arba įvedus žymėjimą, kuris įeina į FD ir yra didesnis už FD

RN2

Tokios pačios validacijos pridėtos ir Tabelių portale:

RN3

4. Sukurta nauja ataskaita Jums PV21 Darbuotojai turintys vaikų. Ataskaitoje pateikiama informacija apie darbuotojų vaikų skaičių, gimimo datą, amžių. Informacija paimama iš darbuotojo kortelės Papildomos informacijos
RN (4)
5. Ataskaita PV15 Darbuotojų dirbtos/neatvykimų valandos (pivot) papildyta informaciniais laukais Budėjimas namuose ir Nemokamos atostogos
RN (2)
6. DU mokėtinose sumose dabar Kitais kanalais bus galima išsiųsti ir neigiamą sumą. Toks poreikis gali atsirasti jei atliekate koregavimus DU žiniaraščiuose ar taisėte klaidą.
RN (3)Dokumentų valdymo sistemos naujovės:
1. Realizuota galimybė redaguoti excel ar word dokumento turinį (WebDAV funkcija). Atvėre dokumento išorinį skydelį ir pasirinkę funkciją [Redaguoti]. Nepamirškite, redaguoti galite tik word ir excel formato dokumentus. Atvėrus kito formato - funkciją [Redaguoti] nebus matoma. Kaip naudotis funkcionalumu video galite pamatyti čia
Screenshot_4
2. Pridėta galimybė ieškoti dokumento kataloge, susiejimo su kitu dokumentu metu.
Screenshot_1Vartotojo vadovas papildytas naujomis instrukcijomis:
1. Atostogų rezervo perskaičiavimas
2. Išmokėjimų filtravimas DU mokėtinose sumose
3. Atostoginių skaičiavimas ir išmokėjimas
4. Kaip persikelti darbo užmokesčio apskaitos duomenis į kitas sistemas
5. Kaip sukurti dokumento šabloną, kurį užregistravus susikurtų personalo operacija
6. Nuomos sutartys, kai klientas nuomoja kelias patalpas skirtinguose pastatuose
7. Naudotojo slaptažodžio stiprumo konfigūravimas

Ir žinoma naujienos! o jose dalinamės BSSIT vasaros uždarymo šventės akimirkomis.

Kitos naujienos

Daugiau