Naudotojo slaptažodžio stiprumo konfigūravimas

Naudotojo slaptažodžio stiprumo konfigūravimas. Sistemoje yra galimybė sukonfigūruoti kokio stiprumo slaptažodį turi nusistatyti naudotojas. Konfigūruoti galima slaptažodžio sudėtingumą ir keitimo periodą. Konfigūracija atliekama Administravimas -> Programos nustatymai, pasirinkus atitinkamą nustatymą.

1. Slaptažodžio sudėtingumas.

Su šiuo nustatymu pasirinksite kokios sudėtingumo turi būti naujas naudotojo slaptažodis. Yra galimybė pasirinkti sudėtingumo lygį.
1.1. Kiekvienas lygis yra įvertinamas taškais, kurie kaupiami už tam tikrus sudėtingumą duodančius slaptažodžio simbolius:
1.1.1. Lengvas - 0-2 taškai (min. 6 simboliai)
1.1.2. Vidutinis - 3 taškai
1.1.3. Stiprus - 4 taškai
1.1.4. Labai stiprus - 5 taškai

1.2. Taškai skaičiuojami kai slaptažodyje yra šios reikšmės:
1.2.1. slaptažodžio ilgis 8+ skiriamas 1 taškas
1.2.2. slaptažodžio ilgis 12+ skiriamas 1 taškas
1.2.3. slaptažodyje yra skaičius skiriamas 1 taškas
1.2.4. slaptažodyje yra didžiosios+mažosios raidės skiriamas 1 taškas
1.2.5. slaptažodyje yra simbolis simboliai !,@,#,$,%,^,&,*,?,_,~,-,£,(,) skiriamas 1 taškas

1.3. Pavyzdžiui:
1.3.1. Nustačius slaptažodžio lygį Labai stiprus (5 taškai) , slaptažodis turės atitikti visus 1.2. punkte išvardintus punktus
1.3.2. Nustačius slaptažodžio lygį Vidutinis (3 taškai), slaptažodis turės atitikti bet kuriuos 3 punktus, kurie išvardinti 1.2. punkte
Screenshot_1

2. Slaptažodžio keitimo periodiškumas.

Programos nustatymo pagalba galite nurodyti periodą, kas kiek laiko bus reikalaujama atnaujinti slaptažodį. Galimi pasirinkimai:
2.1. Niekada
2.2. Mėnesis
2.3. Ketvirtis
2.4. Pusė metų
Pagal čia nurodytą reikšmę vartotojui reiks pasikeisti slaptažodį. Suėjus terminui ir jungiantis prie programos, bus pateikiamas pranešimas su informacija, jog laikas keisti slaptažodį.
Screenshot_2

SVARBU: slaptažodžio nustatymai taikomi visiems naudotojams, besijungiantiems tiek prie ERP, tiek prie DVS.