fbpx

Naujienos

Verslo Valdymo Sistemos BSS ERP 2023 vasario mėn. naujienos

Atlyginimai ir Personalas naujovės

Darbo užmokestis

1. NAUJIENA! Jei Jūsų įmonėje taikoma kokia nors motyvacinė sistema ir kas mėnesį reikia priskaityti darbuotojams priedus arba turite daugeliui darbuotojų kas mėnesį išskaityti iš darbuotojo darbo užmokesčio kokius nors atskaitymus ir nenorite pildyti Priskaitymų/atskaitymų importo failo - turime Jums gerų žinių. Sukūrėme naują funkcionalumą, kurio pagalba pridėsite norimus priskaitymus/atskaitymus visiems (ar pasirinktiems) darbuotojams. Užteks sukurti atitinkamo tipo personalo įsakymą, jame pridėti reikiamus darbuotojus ir nurodyti priskaitymus/atskaitymus bei jų sumas. Skaičiuojant atitinkamo laikotarpio darbo užmokestį į DU žiniaraščius bus įtraukiami ir personalo įsakyme nurodyti priskaitymai/atskaitymai! Detaliau apie funkcionalumą skaitykite čia.

2. Tikriausiai ne kartą susidūrėte su situacija, kai reikia išsiųsti darbuotojams trumpą informacinį pranešimą, o ne visi Jūsų darbuotojai yra nurodę savo el. paštus, dažniausiai būna pateiktas tik telefono numeris. Dabar galėsite išsiųsti informacinius sms pranešimus masiškai visiems darbuotojams! pavyzdžiui: turite informuoti darbuotojus, jog ryt į darbą reikia ateiti anksčiau ir pan. Darbuotojų paieškoje matysite naują funkciją SMS siuntimas darbuotojams. Paspaudus ją bus atveriamas sms teksto dialogas, kur nurodžius reikiamą informacinį tekstą darbuotojams bus išsiunčiamos sms žinutės. Labai svarbu: sms darbuotojams šiuo būdu galėsite siųsti tik tada, jei turite pasirašę sutartį su sms siuntimo tiekėju! Detaliau apie funkcionalumą skaitykite čia.

3. Darbuotojas susirgo atostogų metu ir reikia atšaukti atostogas, bei užregistruoti ligą? automatizavome šį procesą. Tvirtinant ligos personalo operacijas masiškai, automatiškai bus patikrinama ar darbuotojas neatostogavo ir jei atostogavo - sutrumpinamos atostogos bei patvirtinama ligos personalo operacija. Norint naudotis funkcionalumu būtina atlikti konfigūracinius darbus, kurių aprašymą rasite čia.
Taip pat, tvirtinat personalo operacijas naudojant funkciją Patvirtinti kelis - visada bus paleidžiamas masinis procesas, kurio rezultatus matysite Masiniai procesai -> Masinių procesų vykdymas, kur detalėse galėsite matyti kiek personalo operacijų buvo patvirtinta, kiek ne ir dėl kokios priežasties.

4. Sukūrėme naują programos nustatymą Per mėnesį persikeliančių DU žiniaraščio priskaitymų data apskaitai, kuriame rasite 2 naujus pasirinkimus:
* Pagal atostoginių skaičiavimo laikotarpį (default) - nustatytas pagal nutylėjimą, kuris reiškia, kad jei atostogaujama mėnesio sandūroje, sumos už atostogas į Didžiąją knygą bus siunčiamos tuose laikotarpiuose, kuriuose atostogaujama t.y. taip kaip ir anksčiau (pavyzdžiui: darbuotojas atostogauja 02 25 - 03 10, dalis atostoginių į apskaitą bus siunčiama su 02 mėn. ir dalis su 03 mėn.).
* Pagal žiniaraščio datą - visų atostoginių sumos į apskaitą bus siunčiamos tą mėnesį, kurį ir buvo paskaičiuotos (pavyzdžiui: darbuotojas atostogauja 02 25 - 03 10, visa atostoginių suma bus siunčiama apskaitai kartu su 02 mėnesio sumomis).
5. Su šia versija Jus pasiekė ir keli pakeitimai susiję su Darbuotojo anketos pildymu. Pakeitimai orientuoti į tai, kad nebūtų sugadinti jau suvesti darbuotojo duomenys sistemoje, kurie vėliau gali turėti įtakos Darbo užmokesčio skaičiavimui, mokėjimui ir pan. Nebegalėsite išsiųsti darbuotojui anketos (funkcija Išsiųsti el. paštu kvietimą užpildyti darbuotojo anketą) arba darbuotojo anketos nuoroda nebegalios, jei:
* darbuotojas jau turės darbo sutartį su statusu Nauja arba Galiojanti.
* jau yra sugeneruotas Prašymas priimti į darbą ir jis yra PDF formatu. Apsisaugosite nuo atvejų, kai pavyzdžiui: pildant anketą nurodoma darbuotojo banko sąskaita, kuri matoma prašyme priimti į darbą, ir paskui darbuotojas savavališkai šią informaciją pakeičia anketoje.
Jei esant aukščiau išvardintoms sąlygoms vis tiek yra poreikis redaguoti darbuotojo duomenis - naudokite funkciją Atidaryti darbuotojo anketą ir paredaguokite reikiamą informaciją.
6. Įdėtas papildomas tikrinimas darbo grafiko dienos šablono kūrimo metu. Jei įrašyta dienos trukmė nesutaps su nurodyta darbo pradžios ir pabaigos trukme - papildomai būsite apie tai informuojami. Taip išvengsite klaidų, kai nurodoma darbo trukmė, pradžia ir pabaiga, bet pamirštama pridėti pietų pertraukos informaciją.

7. Patobulinome ataskaitą DU5_8_D Darbo užmokesčio žiniaraštis.
* Ataskaitos filtruose rasite naują pasirinkimą Grupuoti pagal padalinius. Pažymėjus varnele Taip, žiniaraštyje esanti informacija bus sugrupuota pagal darbuotojo darbo sutartyje esantį padalinį (ne DU žiniaraščio detalizacijose) bei reikšmės susumuojamos. Jei mėnesio eigoje keitėsi darbuotojo padalinys - toks darbuotojas bus išskiriamas atskira grupavimo eilute, kurioje matysis abu darbuotojo padaliniai. Taip lengvai pasitikrinsite informaciją pagal padalinius.

* Taip pat pridėta galimybė sugeneruoti žiniaraštį pagal projektus. Tai labai patogu, jei įgyvendinant projektus reikia pateikti duomenis apie darbuotojams priskaitytą darbo užmokestį projekte. Svarbu: informacija atvaizduojama tik tada, jei ir DU žiniaraščiuose sumos detalizuotos pagal projektus, nes informacija paimama iš DU žiniaraščio detalizacijų.
8. DU5_4_4_D Atlyginimo lapelis detalizuotas dabar GPM sumos ir išmokėjimo suma (jei keli išmokėjimai atlikti tą pačią dieną) bus apsumuojami. Taip darbuotojui bus lengviau analizuoti atlyginimo lapelį.
9. Sukurti individualūs generatoriai sutarties rūšims: Autorinė sutartis, Valdybos nario sutartis, Švietimo įstaigos praktikantas, Savanoriška praktika. Pasirinkus atitinkamą sutarties rūšį, numeracija bus suteikiama automatiškai , nuosekliai pasirinktos rūšies tipui.


10. Minimalūs patobulinimai ataskaitoje DU18 Dirbantys darbuotojai datai. Pažymėjus varnelę Rodyti darbuotojo asmeninę informaciją papildomai bus atvaizduojamas ir darbuotojo adresas (Gatvė, namo-buto numeris, pašto kodas, miestas, rajonas).
Taip pat šioje ataskaitoje galėsite matyti ir atributus, esančius darbuotojo sutartyje. Norėdami juos matyti, ataskaitos filtre pažymėkite varnelę Rodyti darbo sutarties atributus.

11. Ataskaitose PV13 Laiko kortelių suvestinė (pivot) bei PV10 Dirbtas laikas projekte pagal laiko korteles pridėtas naujas informacinis stulpelis Tabelis

Darbo priemonių portalas

1. Realizavome galimybę susikonfigūruoti, jog būtų siunčiami priminimai apie darbo priemonės galiojimo pabaigą. Priminimus gaus ir darbuotojas ir jo padalinio vadovas. Šių priminimų pagalba galėsite užtikrinti savalaikį darbo priemonių atnaujinimą savo darbuotojams. Detaliau kaip veikia funkcionalumas rasite aprašyme čia.
2. Dabar išduodant ar grąžinant darbo priemonę galėsite pasirinkti ar pridėti priemones gaunantį/grąžinantį darbuotoją į dokumento procesus. Tai labai patogu tada, kai darbuotojas jau atleistas, o darbo priemones grąžina vėliau ir priemonių grąžinimo dokumento pasirašyti nebegali. Tokiu atveju prieš pateikiant darbo priemonių išdavimo/grąžinimo dokumentą nužymėkite varnelę Įtraukti darbuotoją pasirašymui ir gaunantis/grąžinantis priemones darbuotojas į procesus nebus įtraukiamas.

BI analitinės darbo užmokesčio ataskaitos

1. Darbo užmokesčio ataskaitoje Faktiniai atlyginimai pridėtas pasirinkimas Rodyti pilną etatą dirbančius. Pažymėjus čia varnelę į ataskaitą nebus įtraukiama informacija darbuotojų, kurie:
* įdarbinti arba atleisti analizuojamu laikotarpiu;
* sutartyje nurodytas etato dydis yra mažesnis nei 1;
* analizuojamu laikotarpiu sirgo daugiau nei 2 d.;
* analizuojamu laikotarpiu turi bent 1 žymėjimą, kuris priklauso žymėjimų grupei (personalas ir atlyginimai konfigūracija -> Žymėjimų grupės) BI analitika - nedarbas.
2. Darbo užmokesčio Faktinių atlyginimų bei Sutartinių atlyginimų ataskaitose iškelti rodikliai Vidutinis mėnesinis atlyginimas, Mėnesio atlyginimo mediana, 25 % kvantilis ir 75 % kvantilis. Faktinių atlyginimų ataskaitoje pridėta galimybė matyti detalius darbuotojų sąrašus srityse Mėnesiniai atlyginimai, Mėnesiniai atlyginimai pagal detalizaciją Padalinys, Mėnesiniai atlyginimai pagal pareigas.
3. Personalo ir Darbo užmokesčio ataskaitoje Darbuotojų darbo sutartys sąraše Darbo sutartys pridėtas nauji informaciniai stulpeliai Tėvinis padalinys bei Atlyginimo pasikeitimo data

Dokumentų valdymas naujovės

1. Naujiena! dokumento profilyje matysite naują skiltį Veiksmų istorija. Čia pateikiama informacija apie veiksmus, kurie buvo atlikti su dokumentu ir koks vartotojas juos atliko. Skiltyje patogiai galėsite išfiltruoti duomenis pagal atlikto veiksmo tipą, veiksmą atlikusį asmenį ir panašiai. Taip matysite kas peržiūrėjo dokumentą, įkėlė naują versiją, redagavo, ištrynė dokumentą, sugeneravo nuorodą ir pan.

2. Visada ieškome būtų kaip automatizuoti tam tikrus procesus, kad Jums būtų kuo mažiau rankinio darbo. Su šia versija automatizavome pirkimo sąskaitų kūrimo į ERP procesą. Dabar sąskaitos į ERP galės būti sukuriamos automatiškai vos tik dokumentas užregistruojamas. Jei norite naudoti šį funkcionalumą - įjunkite programos nustatymą Leisti kurti sąskaitą registruojant dokumentą bei pridėkite operacijos teisę Registruojant dokumentą kurti sąskaitą norimai rolei. Naudotojui, kuris turi rolę su pridėta minėta operacijos teise, dokumento registravimo metu, automatiškai bus sukurta ir sąskaita į ERP. Papildomai nebereiks jos kurti naudojant Kurti sąskaitą funkciją. Išregistravus dokumentą, jei sąskaitos statusas ERP bus Nauja, ji taip pat bus ištrinama.
3. Dar viena gera žinia naudojantiems DVS. Atostogų išklotinėje dabar galėsite stebėti ne tik kaip buvo kaupiamos ir naudojamos atostogos, bet ir pasižiūrėti koks bus atostogų likutis pageidaujamai data. Pavyzdžiui: jau planuojate vasaros atostogas ir norite pažiūrėti koks bus atostogų likutis atitinkamai datai - atostogų išklotinėje nurodykite pageidaujamą datą ir Jums bus pateiktas planuojamas atostogų likutis. Jei periode bus patvirtintų atostogų - likutyje tokios atostogos jau bus įvertinamos.

4. Dirbantiems su keliomis skirtingomis įmonėmis realizavome galimybę kopijuoti dokumentų šablonus į kelis portfelius. Sukūrus dokumento šabloną jo nebereiks kurti dar kartą kitoje įmonėje. Lengvai nukopijuosite jį į reikiamą su dokumento šablono informacija. Detaliau apie dokumentų šablonų kopijavimą rasite instrukcijoje čia.
5. Smulkus pakeitimas besijungiantiems prie DVS ar ERP Telefonu ar Kitais būdais. Dabar prisijungimo lange bus įsimenamas paskutinis prisijungimo būdas ir jungiantis kitą kartą nebereiks vėl iš naujo rinktis kokiu būdu norite prisijungti.

6. Dabar atvėrus dokumento peržiūrą, kur bus aktyvi veikla, ir įvykdžius veiklą, iš dokumento peržiūros nebūsite grąžinami atgal į veiklų sąrašą, Jums bus atvertas sekanti dokumentas su sekančia veikla.
7. Patobulinome rolių kopijavimo tarp portfelių funkcionalumą. Dabar kopijuojant rolę į kitą portfelį bus galima pasirinkti ar turi būti sukuriama naują rolė ar atnaujinama esama. Tai labai patogu, jei papildėte kokią nors rolę operacijos teise ir norite pakeitimą perkelti per kelias Jūsų administruojamas įmones, nereikės jungtis į kiekvieną atskirai ir ten priskyrinėti rolei operacijos teisę.

Buhalterija naujovės

1. Kuriant mokėjimo nurodymus iš pinigų srautų dabar galėsite pakeisti ar paredaguoti banko sąskaitą tiesiai iš mokėjimo nurodymo pasiekę partnerio kortelę ir pakeista informacija iš karto atsinaujins mokėjimo nurodyme t.y. nereiks nutraukti mokėjimo nurodymo kūrimo proceso ir paredagavus banko sąskaitos informaciją kurti mokėjimo nurodymą iš naujo. Jei kuriant mokėjimo nurodymą pastebėjote, kad partnerio banko sąskaita ne tokia - atverkite partnerio kortelę iš mokėjimo nurodymo ir paredaguokite ją. Išsaugojus keitimus jie iš karto bus matomi mokėjimo nurodymo kūrimo lange. Taip pat, jei partneris turi kelias banko sąskaitas, galėsite pasirinkti reikiamą mokėjimo nurodymo kūrimo metu.

BI analitinės buhalterijos ataskaitos

1. Sukurta nauja ataskaita Sandėlio valdymas. Čia galėsite analizuoti prekių judėjimą tarp sandėlių laike. Taip pat matysite kiek prekių buvo pirkta, parduota per pasirinktą laikotarpį ir pan.

Nekilnojamas turtas naujovės

1. Atnaujinome sutarčių eilučių indeksacijos funkcionalumą. Dabar sutarčių eilutes bus galima indeksuoti lanksčiau. Detaliau apie sutarčių eilučių indeksaciją rasite instrukcijoje čia.

2. Siekdami optimizuoti greitaveiką dirbant su sutartimis, pašalinome tam tikrus nenaudojamus sutarčių laukus, ko pasekoje galėjo pasikeisti Jūsų susidėliotų stulpelių eiliškumas Sutarties objektuose.

Kitos naujienos

Daugiau