Nuomos kainų indeksavimas

Nuomos kainų indeksavimas. Nuomos kainų indeksavimas dažniausiai atliekamas metų pradžioje sausio ar vasario mėnesį. Indeksavimo metu nuomos kaina perskaičiuojama pagal indeksavimo metu įrašytą koeficientą. Atlikus indeksaciją sukuriama nauja nuomos sutarties eilutė su nauja kaina, o senajai automatiškai uždedama galiojimo pabaigos data. Automatiškai pergeneruojami ir priskaitymai į priekį (jei už juos dar nėra išrašytų sąskaitų).
1. Indeksuoti galima tik tas nuomos eilutes, kurių kainos formulė nėra Fiksuota kaina t.y. indeksuoti galima tik tas eilutes kurių kainos formulė yra Fiksuota kaina su VKI, Fiksuota kaina su SVKI ir t.t. 
2. Nuomos eilučių indeksacija.
2.1. Indeksacija atliekama Sutartys -> Sutarties eilutės pasirinkus funkciją [Pritaikyti koeficientą].

2.2. Pasirinkus funkciją Jums bus atvertas Koeficientų keitimo langas, kuriame matysite galimų indeksuoti sutarčių eilutes, kuriame nurodykite:
2.2.1. Nuo metai/mėn - nurodykite metus ir mėnesį (jei indeksaciją norite taikyti ne nuo einamųjų metų pradžios, o konkretaus mėnesio) - taip nurodysite indeksacijos taikymo pradžią t.y. nuo tos datos (laikotarpis nuo) sutartyje bus sukuriama nauja sutarties eilutė su indeksuota kaina. Nenurodžius mėnesio sutarties Laikotarpis nuo bus indeksuojamų metų sausio 1 d.
2.2.2. Iki metai/mėn - nurodykite metus ir mėnesį (jei indeksaciją norite taikyti iki konkretaus einamųjų metų mėnesio) - taip nurodysite indeksacijos taikymo pabaigą t.y. naujai sukurtai nuomos eilutei su indeksuota kaina bus automatiškai uždedama eilutės Laikotarpis iki.  Nenurodžius mėnesio sutarties laikotarpis iki reikšmės neturės
SVARBU: Pagal Nuo metai/mėn ir Iki metai/mėn taip pat išfiltruojamos atitinkamos eilutės, kurios bus indeksuojamos. Tai labai svarbu jei sutarties eilutėse yra nurodyti vadinami "laiptai" ir norima indeksuoti ir sekančių laikotarpių sutarties eilutes. 
2.2.3. Koeficiento pavadinimas - iš sąrašo pasirinkite koeficiento pavadinimą. Pagal čia nurodytą reikšmę išfiltruojamos atitinkamą kainos koeficientą turinčios eilutės, kurios bus indeksuojamos.
2.2.4. Koeficiento reikšmė (pvz. 1,05) - nurodykite kainos koeficiento reikšmę t.y. kokiu dydžiu turi pasikeisti kaina. Pavyzdžiui, jei nurodysite 1,06 reikš, kad kaina didės 6 proc.
2.2.5. Papildomo mokesčio produktas - pasirinkite reikšmę iš produktų sąrašo. Kadangi kainos indeksuojamos dažniausiai sausio ar vasario mėnesį, kai sąskaitos nuomininkams už sausio ar net ir vasario mėnesius jau būna išrašytos, atlikus indeksaciją papildomai sugeneruojamas papildomas mokestis už jau išrašytų tų metų sąskaitų ir naujos nuomos kainos skirtumą. Pavyzdžiui: senoji nuomos kaina buvo 100 eurų. Sąskaita jau išrašyta už sausio mėnesį, kaina didėja 10 eurų. Atlikus indeksaciją papildomai bus sukuriamas vienkartinis 10 eurų priskaitymas, kurį pridėsite nuomininkams išrašant sąskaitas jau už vasario mėnesį. Vasario mėnesį nuomininkas gaus sąskaitą, kurioje nuoma bus 110 eurų (nauja kaina) + 10 eurų papildomas mokestis už sausio mėnesį.
2.2.6. Negeneruoti skirtumo eilučių - pažymėjus varnele nebus kuriamas papildomas mokestis, aprašytas 2.2.5. punkte.
2.2.7. Indeksuoti pakartotinai - pažymėkite varnele, jei norite indeksuoti sutarties eilutes pakartotinai. Pavyzdžiui: sutartyje yra vadinamieji "laiptai" ir yra sukurta eilutė į ateitį, pažymėjus varnele bus indeksuojama pakartotinai ir ateityje įsigaliojanti eilutė, net jei ji jau buvo indeksuota).

2.3. Užpildę reikiamą informaciją spauskite [Generuoti]. Jums bus pateikiamas dialogas, kuriame pasirinkite, ar pagal 2.2. punkte užpildytą informaciją norite indeksuoti tik pažymėtas eilutes ar visas eilutes matomas Koeficiento keitimo lange.

2.4. Prasidės masinis procesas, kurio metu:
2.4.1. Senajai sutarties eilutei su sena nuomos kaina automatiškai bus uždėta Laikotarpis iki data (jei indeksuojamu laikotarpiu jau buvo išrašytų sąskaitų - Laikotarpio iki data bus paskutinė mėnesio diena už kurį jau yra išrašyta sąskaita).
2.4.2. Bus sukurta nauja sutarties eilutė, kur kaina bus su pritaikytu kainos indeksu (jei indeksuojamu laikotarpiu jau buvo išrašytų sąskaitų - Laikotarpio nuo data bus pirma sekančio mėnesio diena, einančio po mėnesio už kurį jau yra išrašyta sąskaita).
2.4.3. Jei 2.2.6. punkte nepažymėjote varnelės automatiškai bus sukurta nauja priskaitymo eilutė su vienkartiniu papildomu mokesčiu (papildomas mokestis aprašytas 2.2.5. punkte).

2.4.4. Automatiškai pergeneruojami priskaitymai už kuriuos dar nėra išrašyta sąskaita su nauja indeksuota kaina.
2.4.5. Automatiškai sukuriamas priskaitymas su vienkartiniu papildomu mokesčiu.

3. Prieš tikrinant rezultatus - būtinai patikrinkite masinių procesų vykdymą (Masiniai procesai -> Masinių procesų vykdymas), kur matysite ar pavyko indeksuoti pasirinktas sutarčių eilutes bei pergeneruoti priskaitymus!