fbpx

Naujienos

Verslo Valdymo Sistemos BSS ERP 2023 spalio mėn. naujienos

Atlyginimai ir Personalas naujovės

Darbo užmokestis

1. Susitarėte su darbuotoju išmokamą darbo užmokestį arba priedą "į rankas" ir daug laiko užgaištate perskaičiuoti kokia bus darbo užmokesčio arba priedo suma neatskaičius mokesčių? turime Jums palengvinimą - sukurtas funkcionalumas, kurio pagalba DU žiniaraštyje nurodžius (ar suimportavus) tam tikrų kintamųjų reikšmę bus traktuojama, kad tai suma, kurią darbuotojas gaus į rankas, ir automatiškai paskaičiuojama darbo užmokesčio ar priedo bruto reikšmė. Kitaip sakant, bus paskaičiuojama "alga iš antro galo". Detaliau apie funkcionalumą rasite instrukcijoje čia.

2. Patobulinome Jūsų itin pamėgto funkcionalumo Darbuotojo anketos konfigūravimo galimybes! anketoje atsirado galimybė susidėlioti anketos žingsnių eiliškumą, žingsnyje matomų laukų eiliškumą, pridėti bet kokią Jums reikiamą informaciją bet kuriame anketos žingsnyje. Pavyzdžiui: po asmeninės informacijos norite, jog būtų pildoma ne komunikacija, o finansinė informacija. Arba prie Finansinės informacijos norite, jog darbuotojai pateiktų informaciją kiek kartų per mėnesį nori gauti atlyginimą ir panašiai. Detalų anketos konfigūravimo aprašymą rasite atnaujintoje instrukcijoje čia

3. Sukurtas dar vienas Suminės darbo laiko apskaitos valandų normos skaičiavimo metodas - Darbuotojo grafikas. Šį metodą reikėtų naudoti tada, jei darbuotojo suminio darbo laiko periodų valandos labai skiriasi nuo valstybės nustatyto (bet jo neviršija). Konkrečiai pagal šį metodą suminės darbo laiko apskaitos periodai bus paskaičiuojami pagal Darbuotojo grafiką. Detaliau kaip veikia šis suminės darbo laiko apskaitos valandų normos skaičiavimas bei reikalingą konfigūraciją rasite aprašyme čia (1.4. punktas).

4. Sekanti naujiena skirta tiems, kurie riboja darbuotojų matomumą ERP. Pavyzdžiui: tam tikrų padalinių vadovai ERP mato tik savo padalinio darbuotojus. Pasitaiko atvejų, kai darbuotojai dirbę viename padalinyje yra atleidžiami ir po kiek laiko priimami į kitą padalinį. Tokiu atveju ERP Darbuotojų paieškoje toks darbuotojas yra, bet padalinio į kurį priimamas darbuotojas vadovas jo nemato. Tada padalinio vadovas kuria naują darbuotojo kortelę ir suvedus duomenis gauna pranešimą, kad toks darbuotojas jau yra. Patobulinome šią funkciją. Dabar jei Padalinio vadovas bandys sukurti darbuotojo kortelę, kuri sistemoje jau yra (unikalumas tikrinamas pagal asmens kodą) - jam bus pasiūloma "užkelti" esančio darbuotojo duomenis bei tokį darbuotoją Padalinio vadovas pradės matyti savo matomų darbuotojų sąraše. Svarbu paminėti, kad funkcija taip veiks tik tada, kai darbuotojo statusas bus Atleistas arba Kandidatas. Jei bus bandoma saugoti jau dirbančio darbuotojo kortelės dublikatą - to padaryti padalino vadovui nepavyks, informaciniu pranešimu jis bus nukreipiamas į personalo skyrių. Jei norite naudoti šią išplėstinę funkciją - įjunkite programos nustatymą Leisti matyti nedirbančio darbuotojo kortelę suvedus vardą, pavardę ir asmens kodą.

5. Sukurtas naujas programos nustatymas Deaktyvuoti atleisto darbuotojo naudotoją po dienų skaičiaus ( Min=-1; Max=30 ). Šio nustatymo pagalba galėsite lanksčiau reguliuoti po kiek dienų atleidus darbuotoją turėtų būti deaktyvuojamas ir darbuotojo naudotojas bei pats naudotojas pašalinamas iš įvairių adresatų grupių. Galimos reikšmės:
* -1 - naudotojai nebus deaktyvuojami niekada;
* 0 - darbuotojo naudotojas bus deaktyvuotas sekančią naktį po atleidimo datos (t.y. taip kaip veikė iki nustatymo sukūrimo, todėl šis reikšmė nustatyta pagal nutylėjimą)
* Jūsų nurodytas dienų skaičius - darbuotojo naudotojas bus deaktyvuotas po tiek dienų kiek nurodyta nustatyme.

6. Tikriausiai buvote pastebėję, kad jei darbuotojui užregistruojamas neatvykimas (personalo operacija), kuri įsigalios kitą ar dar kitą mėnesį, kai dar nėra sukurtų to mėnesio tabelių, žymėjimai tabelių dienose atsirasdavo tik atėjus neatvykimo (personalo operacijos) pradžios datai ir būdavo užpildomi kas naktį su naktinių tabelių dienos pildymu. Po šių atnaujinimų tokių personalo operacijų žymėjimai atsiras tabeliuose kartu su naktinių tabelių kūrimu pirmą mėnesio dieną, taigi tokios personalo operacijos bus matomos iš karto, kai tik automatiškai susikurs tabeliai už einamą mėnesį.

7. Tabelių paieškoje rasite naują funkciją Pildyti tabelius pagal filtrą. Ši funkcija leis užpildyti visus tabelius (ne tik matomus lape, analogiškai kaip kad veikia mygtukas Patvirtinti tabelius pagal filtrą). SVARBU: jei pildysite didelį kiekį tabelių - turėkite galvoje, kad toks masinis pildymas užtruks. Iniciavus tokį pildymą prasideda masinis procesas, kol jis nepasibaigs - korekcijų tabeliuose nedarykit, priešingu atveju sugadinsite tabelių informaciją.

8. Darbo priemonių portale, atvėrę darbuotojo darbo priemonių suvestinę, rasite naujus informacinius stulpelius Grąžinimo/Nurašymo data ir Grąžinimo/nurašymo dokumentas. Jei darbo priemonė grąžinta - čia matysite kada bei nuorodą į grąžinimo dokumentą.

9. DU mokėtinu sumų paieškoje, iš kurių siunčiate atlyginimų lapelius, pridėti nauji informaciniai stulpeliai El. paštas ir Telefono numeris. Šių laukų pagalba galėsite lengvai filtruoti darbuotojus turinčius tik telefoną arba turinčius tik el. paštą ir atitinkamai siųsti jiems atlyginimo lapelius sms'u (jei darbuotojas turi nurodytą tik telefono numerį) arba el. paštu (jei darbuotojas turi nurodytą tik el. paštą). Pastaba: tiek telefono numeris, tiek el. paštas atvaizduojamas tas, kuris darbuotojo kortelėje pažymėtas kaip Pagrindinis.

10. Nedideli pakeitimai ST03 DA - 01 Darbo apmokėjimo ketvirtinė statistinė ataskaita logikoje. Sukurtos 5 priskaitymų grupės, kuriose esantys priskaitymai bus atvaizduojami tam tikrose ataskaitos skiltyse. Į grupes jau sudėti standartiniai priskaitymai, tačiau esant poreikiui galite prisidėti Jums reikiamus priskaitymus ir generuojant ataskaitą jie bus atvaizduojami atitinkamose ataskaitos vietose. Sukurtas grupes rasite Personalas ir atlyginimai konfigūracija -> Priskaitymų atskaitymų grupės.

11. Ataskaita DU5_6 Tabelis papildyta galimybe matyti ir darbuotojo padalinio kodą. Jei norite matyti šią informaciją Tabelyje - prieš generuojant ataskaitą filtre Rodyti padalinio kodą pasirinkite Taip.
Taip pat spausdinyje pridėtas naujas stulpelis Tarnybinės komandiruotės.

12. Ataskaita PV21 Darbuotojai turintys vaikų papildyta nauju filtru Rodyti esančius ilgalaikėse atostogose. Pasirinkus filtre Ne - ataskaitoje matysite tik tų darbuotojų duomenis, kurie pasirinktai ataskaitos datai nėra ilgalaikėse atostogose (neturi Personalo operacijų, priklausančių žymėjimų grupei Darbuotojų ilgalaikių atostogų žymėjimai).

13. PV1 Nepanaudotų atostogų ataskaitoje pridėtas naujas informacinis stulpelis Įdarbinimo data. Šios informacijos pagalba galėsite stebėti, kaip atostogas naudoja naujai priimti darbuotojai ir kaip seniau priimti.

14. DU5_8_D Darbo užmokesčio žiniaraštis papildytas nauju informaciniu stulpeliu Darbuotojo kortelės numeris. Šis stulpelis rodomas tik tada, jei generuojant ataskaitą filtre Rodyti darbuotojo asmeninę informaciją pažymima Taip.

Dokumentų valdymas naujovės

1. Gal būt naudojate tik BSS DVS, bet naujai priimamiems darbuotojams siunčiate užpildyti Darbuotojo anketą? tada ši naujiena skirta Jums. Patobulinome Jūsų itin pamėgto funkcionalumo Darbuotojo anketos konfigūravimo galimybes! anketoje atsirado galimybė susidėlioti anketos žingsnių eiliškumą, žingsnyje matomų laukų eiliškumą, pridėti bet kokią Jums reikiamą informaciją bet kuriame anketos žingsnyje. Pavyzdžiui: po asmeninės informacijos norite, jog būtų pildoma ne komunikacija, o finansinė informacija. Arba prie Finansinės informacijos norite, jog darbuotojai pateiktų informaciją kiek kartų per mėnesį nori gauti atlyginimą ir panašiai. Detalų anketos konfigūravimo aprašymą rasite atnaujintoje instrukcijoje čia

2. Naujiena! dabar dokumentų spausdiniuose Padalinys ar Pareigybė galės būti atvaizduojama Jūsų pageidaujamu linksniu! Padalinių ar Pareigybių linksniai nurodomi Padalinių ar Pareigybių skiltyje Padalinių linksniai ar Pareigybių linksniai. Esami ar naujai kuriami Padaliniai ar Pareigybės bus išlinksniuoti automatiškai (rekomenduojame pasitikrinti prieš naudojant atitinkamą linksnį spausdinyje). Norėdami spausdinyje matyti atitinkamo Padalinio ar Pareigybės linksnį, atverkite šablono fizinį failą ir atitinkamų laukų Title (Antraštė) srityje pridėkite norimo linksnio klausimą. Pavyzdžiui, jei norite, kad pareigybė spausdinyje būtų išlinksniuota naudininko linksniu - pridėkite žodelį "kam".

3. Jei naudojate tik BSS DVS (dar neįsigijote Atlyginimai ir personals modulio) ir vis tiek norite, kad Jūsų darbuotojai DVS'e matytų atostogų likučius - turime Jums gerų žinių. Jei darbuotojų atostogų likučių informaciją gaunate iš kitų sistemų CSV ar XML formatu ir išsaugote ją (suimportuojate) darbuotojo kortelėje kaip kintamąjį AAL (Alternatyvus atostogų likutis), įjunkite programos nustatymą Darbuotojo atostogų likutį imti iš darbuotojo Kintamojo "Alternatyvus atostogų likutis" ir tiek darbuotojo skydelyje, tiek teikiant atostogų prašymus, atostogų likutis darbuotojams bus rodomas iš minėto kintamojo reikšmės.

4. Dokumento temos formavimo taisyklė papildytas 2 naujomis reikšmėmis. Dabar į dokumento pavadinimo formavimo taisyklę galėsite pridėti sąskaitos seriją/numerį ir sąskaitos datą (kas lygu Gauto dokumento numeris ir data). Norėdami pavadinime naudoti reikšmes, šablono skiltyje Dokumento pavadinimo šablonas pridėkite reikšmes {invoiceNumber} ir {invoiceDate}. Jei vesdami šiuos duomenis į dokumentą pakeisite - automatiškai persigeneruos ir dokumento Pavadinimas.

5. Norite užtikrinti, kad visi Jūsų darbuotojai būtų įsijungę automatinį pavadavimą? (ši funkcija įjungia automatinį pavadavimą, kai nurodomas pavaduojanti asmuo pildant neatvykimo dokumentą, daugiau apie funkcionalumą rasite mūsų instrukcijoje čia.). Tuomet įjunkite naujai sukurtą programos nustatymą Įjungti automatinį pavadavimą (Administravimas -> Programos nustatymai) ir visiems naudotojams (esamiems ir naujai kuriamiems) bus automatiškai įjungtas automatinis pavadavimas, jei naudotojas nebuvo nusirodęs kitaip.

6. Jau minėjome prie Atlyginimai ir personalas naujienų, bet jei jų neskaitėte - tuomet ši informacija gali būti aktuali ir Jums. Sukurtas naujas programos nustatymas Deaktyvuoti atleisto darbuotojo naudotoją po dienų skaičiaus ( Min=-1; Max=30 ). Šio nustatymo pagalba galėsite lanksčiau reguliuoti po kiek dienų atleidus darbuotoją turėtų būti deaktyvuojamas ir darbuotojo naudotojas bei pats naudotojas pašalinamas iš įvairių adresatų grupių. Galimos reikšmės:
* -1 - naudotojai nebus deaktyvuojami niekada;
* 0 - darbuotojo naudotojas bus deaktyvuotas sekančią naktį po atleidimo datos (t.y. taip kaip veikė iki nustatymo sukūrimo, todėl šis reikšmė nustatyta pagal nutylėjimą)
* Jūsų nurodytas dienų skaičius - darbuotojo naudotojas bus deaktyvuotas po tiek dienų kiek nurodyta nustatyme.

7. Dabar jei ADOC dokumentui priskirsite dokumento šabloną ir šablone bus numatytas Dokumento pavadinimo šablonas (sudėliota pavadinimo formavimo taisyklė), pagal nurodytą taisyklę bus sugeneruojamas ir ADOC'o  dokumento Tema.

8. Kad palengvintumėm Jums naujų partnerių kūrimą (pvz. fizinių asmenų, nes tikime, juridinių asmenų kūrimui naudojate paiešką rekvizituose) DVS'e, čia realizavome partnerio adresų paiešką postit.lt pagalba t.y. suvedus Miesto informaciją automatiškai bus užpildomas rajonas, o gatvių sąraše pateikiamos tik pasirinktame mieste esančios gatvės. Taip Partnerio informaciją suvesite daug greičiau ir tiksliau.

9. Siunčiant dokumentą el. paštu (procesas Siųsti el. paštu) į laiško antraštę ar turinį pridėta galimybė įsidėti ir siunčiamo dokumento numerį. Papildykite laiško SendDocumentByEmail šablono informaciją lauku [DocumentNumber] ir išsiųstame laiške bus rodomas siunčiamo dokumento numeris.

10. Veiklų ir dokumentų paieškos papildytos nauju informaciniu stulpeliu Kitos šalies kodas. Duomenų lange dabar matysite ne tik kitos šalies informaciją, bet ir Kitos šalies kodą. Pagal šį stulpelį galite rūšiuoti, filtruoti, ieškoti.

11. Aktyviai keliantiems sąskaitas į DVS nedideli pokyčiai - padidinome detalizacijų suvedimo langą, dabar jame iš karto bus matomas didesnis detalizacijų kiekis.

12. Atributui su Tipu Pinigai pridėta papildoma validacija, kurios dėka į šį lauką nebebus galima įvesti nelogiškų reikšmių, pavyzdžiui: skaičių su tarpais, raidžių ir pan. Suvedus tokias netaisyklingas reikšmes nebebūdavo parenkami procesai, jei reikšmė dalyvaudavo išrinkimo kriterijuose ir pan.

Buhalterija naujovės

1. Naujiena! dabar galėsite sugeneruoti masiškai pardavimo sąskaitas ir peržiūrėti (ar atlikti kitus procesus) prieš jas išsiunčiant. Pardavimo sąskaitų paieškoje rasite naują funkciją [Generuoti sąskaitas į DVS]. Šio mygtuko pagalba pažymėtoms ar pagal filtrą matomoms sąskaitoms bus sugeneruoti ir išsaugoti spausdiniai jų neišsiunčiant. Tokius sugeneruotus pardavimo sąskaitų spausdinius galėsite peržiūrėti Dokumentuose (ERP ar DVS) ir tik vėliau jas išsiųsti klientams.

2. Realizuota galimybė išsiųsti sąskaitą klientui kitu nei Partnerio nurodytoje informacijoje el. paštu. Pažymėkite reikiamą sąskaitą (funkcija galima tik pažymėjus 1 sąskaitą) ir atsidariusiame lange suveskite el. paštą, kuriuo norite išsiųsti sąskaitą. Tai labai patogu, jei klientas paprašo persiųsti sąskaitą kitu el. paštu ir panašiai.

Nekilnojamas turtas naujovės

1. Pridėtas papildomas informacinis pranešimas, kuris, Jus informuos, jei pridėtoje aktyvioje nuomos sutarties eilutėje nepridėtas joks resursas. Taip būsite apsaugoti nuo klaidingų duomenų suvedimo.

Kitos naujienos

Daugiau