Darbo sutarties registravimas dirbantiems pagal suminę darbo laiko apskaitą

Darbo sutarties registravimas dirbantiems pagal suminę darbo laiko apskaitą. Šioje instrukcijoje rasite aprašymą kaip susikurti darbo sutartį darbuotojui, kuris dirba pagal suminę darbo laiko apskaitą. Kaip kuriami suminės darbo laiko apskaitos periodai ir pan.

1. Konfigūracija. Prieš pradedant kurti darbu sutartis "sumininkams", Programos nustatymuose nusirodykite informaciją, kuri įtakoja automatinį suminės darbo laiko apskaitos periodų kūrimą darbo sutartyje:
1.1. Kurti suminės apskaitos periodus pagal kalendorių - kai varnelė pažymėta, skaičiuojant suminės darbo laiko apskaitos periodo valandų trukmę, jos bus išskaičiuojamos atsižvelgiant į periodų mėnesių darbo valandų skaičių (pagal valstybės nustatytą darbo valandų skaičių). Jei varnelę nuimsite - suminės darbo laiko apskaitos periodo valandų trukmė bus nukopijuojama nuo prieš tai buvusio periodo. Rekomenduojame varnelę laikyti uždėtą.
1.2. Suminės darbo laiko apskaitos periodo pradžia įmonėje ( Min=1900-01-01; Max=2447-08-01 ) - nurodoma data nuo kurios išskaičiuojama suminės darbo laiko apskaitos periodo pradžia.
1.3. Suminės darbo laiko apskaitos periodo trukmė mėnesiais įmonėje ( Min=1; Max=6 ) - nurodomas suminės darbo laiko apskaitos periodas mėnesiais t.y. kiek mėnesių sudaro suminės darbo laiko apskaitos periodą. Priimant darbuotoją į darbą automatiškai bus paskaičiuojamas suminės darbo laiko apskaitos periodas pagal nustatyme nurodytą informaciją.
1.2. punkte ir 1.3. punkte nurodytos nustatymų reikšmės susiję. 1.3. punkte nurodomas periodiškumas, o pagal 1.2. punkto reikšmę išskaičiuojama, kokia yra darbuotojo pirmojo periodo pradžios data. Pavyzdžiui: nustatyme Suminės darbo laiko apskaitos periodo pradžia įmonėje ( Min=1900-01-01; Max=2447-08-01 ) nurodyta 2020 02 01, o Suminės darbo laiko apskaitos periodo trukmė mėnesiais įmonėje 2 mėnesiai. Priimant darbuotoją į darbą 2022 liepos 1 d., automatiškai bus sukurtas suminės darbo laiko apskaitos periodas su 2 mėnesiais: 2022 06 ir 2022 07.
1.4. Suminės darbo laiko apskaitos valandų normos skaičiavimams naudoti. Šis nustatymas įtakoja suminės darbo laiko apskaitos periodo valandų trukmės išskaičiavimą (pagal ją vėliau skaičiuojami darbuotojo viršvalandžiai ar prastova). Galimi pasirinkimai:
* Valstybinis darbo grafikas - suminio periodo darbo laiko norma skaičiuojama pagal Valstybės patvirtintą standartinį darbo grafiką (8 val. per dieną, 5 dienos per savaitę). Šis suminės darbo laiko apskaitos periodo valandų normos skaičiavimas yra standartinis.
* Kalendorinės dienos - suminio periodo darbo laiko norma išskaičiuojama sekančiai: kalendorinių dienų skaičius mėnesyje /7 (savaitės dienų) * 40 (darbo dienų skaičius savaitėje, pagal valstybės nustatytą grafiką) - prieššventinių dienų valandos (jei tokių dienų mėnesyje yra)
* Praėjęs periodas - kai kuriamas naujas suminės darbo laiko apskaitos periodas - pakuriamas identiškas periodas praėjusiam. Šis periodų skaičiavimo būdas naudojamas rečiausiai ir turi įvairių niuansų, todėl nerekomenduojame jo naudoti.
* Darbuotojo grafikas - suminio periodo darbo laiko norma išskaičiuojama pagal darbuotojo grafiką t.y. taip, kaip suplanuota dirbti darbuotojo grafike. Taikant šį metodą, reikėtų įsitikinti, kad kai dėliojate darbuotojo grafiką - jis negali viršyti valstybės nustatytos darbo laiko normos, priešingu atveju kyla grėsmė nusižengti įstatymui t.y. kad ir kiek valandų bus suplanuota dirbti - niekada darbuotojas nedirbs viršvalandžių... Šis metodas naudojamas tada, kai darbuotojo darbo laikas pagal grafiką yra labai skirtingas mėnesių lygyje. Pavyzdžiui: 1 periodo mėnesį pagal grafiką suplanuota dirbti 221 valandų, 2 mėnesį 221 val., 3 mėnesį 80 val. (sumoje neviršijama valstybės numatytų valandų). Jei tokį darbuotoją atleisite 3 periodo mėnesio pradžioje, skaičiuojant viršvalandžius nebus traktuojama, kad 1 ir 2 periodo mėnesiuose jų buvo (nes pagal valstybės grafiką norma būtų pvz. 176 val. ir 171 val. (viso val. 347 val.), o darbuotojas dirbo 221 val. ir 221 val.(viso 442 val.)). Labai svarbu: turite susitvarkyti suminės darbo laiko apskaitos periodo darbuotojų grafikus ne vėliau kaip iki kol uždarinėsite suminės darbo laiko apskaitos pirmo periodo mėnesį. Susidėlioję grafikus Tabelių paieškoje pasirinkite Veiksmai -> Perskaičiuoti suminio darbo laiko normą periodui. Atlikus šiuos veiksmus bus perskaičiuoti suminio darbo laiko periodai visoms sutartims, kur pažymėta Suminė darbo laiko apskaita. Pavyzdžiui: suminio darbo laiko apskaitos periodai spalis, lapkritis, gruodis. Prieš uždarant spalio mėnesio tabelius turite užtikrinti, kad sutvarkyti ir jau nesikeis spalio, lapkričio, gruodžio darbuotojų grafikai. Tada atlikite minėtą perskaičiavimą ir suminio darbo laiko periodai bus perskaičiuojami pagal darbuotojo grafiką. Jei grafikuose atliksite keitimus vėlesniuose perioduose, o 1 mėnesio periodas jau bus uždarytas - perskaičiavimas neįvyks.

2. Darbo sutarties registravimas.
2.1. Darbo sutartis registruojama įprastai (detaliau apie Darbo sutarties registravimą rasite aprašymą čia).
2.2. Papildomai pažymima varnelė Suminė darbo laiko apskaita, kas indikuoja, kad tai Suminę darbo laiko apskaitą dirbančio darbuotojo sutartis.

2.3. Patvirtinus darbo sutartį automatiškai sukuriamas einamojo laikotarpio Suminės darbo laiko apskaitos periodas pagal Konfigūracijoje (1 punkte) nurodytą informaciją. Pagal sutarties įsigaliojimo datą perskaičiuojamos ir suminės darbo laiko apskaitos periodų valandos.

2.4. Jeigu yra poreikis darbuotojui taikyti kitokią suminės darbo laiko apskaitos periodo trukmę - pasikoreguokite ją pagal poreikį, atitinkamai pakoreguodami ir valandų kiekius mėnesyje (redaguoti valandų mėnesyje gali neleisti, jei jau yra sukurtas redaguojamo mėnesio tabelis, tuomet reikia ištrinti sukurtą tabelį).

2.5. Sekantys suminės darbo laiko apskaitos periodai darbo sutartyje kursis automatiškai naktinio masinio proceso metu prieš sekančio periodo pradžią. Jei suminės darbo laiko apskaitos periodų trukmė buvo koreguota kaip kad aprašyta 2.4. punkte - sekantys periodai kursis tokiu periodiškumu, kaip kad paredaguotoje informacijoje.

3. Darbo sutarties nutraukimas. Darbo sutartis nutraukiama įprastai. Nutraukiant darbo sutartį papildomai pateikiama informacija apie perskaičiuotas suminės darbo laiko apskaitos periodo valandas, atsižvelgiant į sutarties nutraukimo datą.