fbpx

Naujienos

Verslo Valdymo Sistemos BSS ERP 2023 rugsėjo mėn. naujienos

Atlyginimai ir Personalas naujovės

Darbo užmokestis

1. Po šių atnaujinimų nebebus validuojamos nepatvirtintos Planuojamų atostogų tipo personalo operacijos, jų laikotarpiui tvirtinant kito tipo personalo operacijas. Kitaip sakant, jei darbuotojas pateikė planuojamų atostogų prašymą (ar gal būt jas suimportavote į personalo operacijas ir nepatvirtinote), teikiant atostogų prašymą nebebus validuojama, kad laikotarpyje jau yra sukurta Planuojamų atostogų tipo personalo operacija. Validacija netaikoma tik Planuojamų atostogų personalo operacijų tipui. Ši funkcija naudinga tada, kai norite sekti ar darbuotojai pasiima atostogas tada, kada suplanavo.

2. Grafikų portale, dienos redagavimo lange, įdėtas papildomas tikrinimas, kuris neleis Jums netyčia pridėti tuščių pamainos eilučių. Pastebėjome, kad netyčia pridedama tuščia eilutė su nenurodytu pamainos laiku, ko pasekoje traktuojama, kad darbuotojas dirbo visą parą. Dabar tokiais atvejais matysite pranešimą ir tokios informacijos išsaugoti negalėsite.

3. Papildytas Darbo priemonių išdavimo/grąžinimo spausdinio data modelis. Dabar į spausdinius galėsite prisidėti šiuos laukus:
* Darbo sutarties numeris (ContractNo).
* Darbo sutarties sudarymo data (ContractDate).
* Darbo sutarties įsigaliojimo data (ContractEffectiveDate) imama iš originalios sutarties.
* Darbuotojo adresas (EmployeeAddress).

4. Priskaitymų atskaitymų paieška (Personalas ir atlyginimai -> Personalo ir atlyginimų konfigūracija -> Priskaitymai/Atskaitymai) papildyta nauju informaciniu stulpeliu Globali grupė. Šios informacijos dėka lengvai pasitikrinsite kurie Priskaitymai/atskaitymai neturi globalios grupės ir ją pridėti. Tuomet nebus problemų siunčiant sumas apskaitai, nes pagal globalią grupę parenkama atitinkama sąskaitų plano sąskaita, registruojant įrašus į apskaitą.

BI analitinės darbo užmokesčio ataskaitos

1. Personalo ataskaitoje Darbuotojų darbo sutartys ir Darbo užmokesčio ataskaitoje Darbuotojų darbo sutartys pridėtas naujas pasirinkimas Rodyti visus darbuotojus. Pažymėjus varnele, lentelėje Darbo sutarčių istorija bus atvaizduojama visų darbuotojų DS istorija. Taip galėsite lengvai analizuoti visų darbuotojų darbo sutarčių pokyčių istoriją viename lange.

2. Darbo užmokesčio ataskaitoje Darbuotojų darbo sutartys įdėtas naujas stulpelis Papildomas pensijos kaupimas lentelėse Darbo sutarčių istorija ir Darbo sutartys. Stulpelyje Papildomas pensijos kaupimas atvaizduojama suma, kuri yra išskaičiuojama iš darbuotojo DU - tiems darbuotojams, kurie kaupia pensijai.

Dokumentų valdymas naujovės

1. Kviečiame aktyviai naudotis mobilia DVS versija! po šių atnaujinimų jungiantis prie DVS per mobilųjį telefoną, būsite nukreipiami į mobilią DVS versiją. Šioje versijoje patogiai užpildysite įvairių formų prašymus, peržiūrėsite bei užbaigsite gautas veiklas ar rasite reikiamą dokumentą. Jei vis dėl to pasigesite kokios specifinės funkcijos - visada galėsite persijungti į desktop versiją (pasirinkimas matomas išskleidus naudotojo nustatymus).

2. NAUJIENA! Su nekantrumu pristatome Jums naują integraciją su Sąskaitų skaitmenintoju (šiai realizuota galimybė integruotis su Unifieldpost skaitmenintoju). Kuo naudinga ši integracija? Jums nebereiks pildyti gautų sąskaitų informacijos, tai už Jus atliks skaitmenintojas, o integracijos dėka visas procesas vyks automatatiškai, žinoma, jei turite pasirašę sutartį su skaitmenintoju. Trumpai: visos gaunamos sąskaitas el. paštu, kurios importuojamos į DVS, bus automatiškai nukreipiamos skaitmenintojui. Gavus suskaitmenintą informaciją atitinkamai bus užpildomi sąskaitos laukai DVS'e ir paleidžiami sekantys procesai. Detaliau apie funkcionalumą rasite instrukcijoje čia.

3. Gal būt taikote tokią praktiką, kai veikla pasiunčiama keliems darbuotojams lygiagrečiai, su mintimi, kad kuris nors iš jų turi atlikti pateiktą užduotį? tuomet kitiems darbuotojams, gavusiems veiklą, jos atlikti nebereikia. Kad nereiktų papildomos komunikacijos tarp veiklą gavusių dalyvių kas tą veiklą užbaigs, realizavome naują pasirinkimą procesų siuntimo lange (bei dokumento šablono procesų lange ERP) Pabaigus vienam asmeniui, užbaigti kitų veiklas. Jei pažymėsite čia varnelę - vienam iš proceso dalyvių užbaigus veiklą ji automatiškai bus užbaigta ir kitiems proceso dalyviams. Svarbu: pasirinkimas matomas tik tada, kai pasirenkamas lygiagretus proceso vykdymas.

Jei veiklos siunčiamos dokumentams, kurtiems pagal šabloną, ir procesai atkeliauja iš šablono - šį pasirinkimą galite nustatyti jau pačiame šablone, tuomet nereiks jo keisti kas kartą siunčiant dokumentą veikloms.

4. Integracijų įvairovė su kitomis sistemomis - šių dienų profesionalios programos būtinybė. Klientams, kurie neturi BSS Personalas ir atlyginimai modulio jau seniau buvo realizuota galimybė į darbuotojo korteles importuoti atostogų likučių informaciją iš Rivilės xml formatu. Su šia versija atostogų likučio importas papildytas ir nauja galimybe - importuoti CSV failus. Detaliau apie atostogų likučių importą ir reikiamą konfigūraciją rasite mūsų instrukcijoje čia.

5. Sukurta nauja procesų išrinkimo kriterijų grupė Dokumento turinio lauko sąlyga. Šis išrinkimo kriterijus pravers Jums tada, kai norite, jog procesas būtų išrenkamas pagal spausdinio turinio lauko reikšmes. Pavyzdžiui: darbuotojo anketos pildymo metu sugeneruojamas priėmimo į darbą prašymas ir norite, kad prašymas procesui būtų siunčiamas prašyme nurodytam numatomo padalinio vadovui. Tuomet susidėliokite procesus ir jų išrinkimo kriterijus pagal turinio lauko sąlygą Numatomas padalinys ir priėmimo prašymas keliaus atitinkamo padalinio vadovui. Detaliau apie procesų išrinkimo kriterijus skaitykite atnaujintoje instrukcijoje čia.

6. Rasite naują operacijos teisę Rodyti atostogų likutį personalo plane, kuri leis tam tikroms rolėms matyti darbuotojų atostogų likutį, net kai nustatymas Personalo plane rodyti dirbančių darbuotojų sukauptas atostogas yra išjungtas. Taigi, jei norite tik tam tikriems darbuotojams suteikti teisę matyti atostogų likutį - uždėkite rolei minėtą operacijos teisę. Tuomet net kai nustatymas Personalo plane rodyti dirbančių darbuotojų sukauptas atostogas išjungtas - šią rolę turintys darbuotojai atostogų likutį personalo plane matys.

7. Realizuota galimybė eksportuoti dokumento procesų informaciją į excel. Tai patogiai padarysite atvėrę procesų suvestinę ir pasirinkę paveiksle pažymėtą funkciją.

BI analitinės dokumentų valdymo ataskaitos

Buhalterija naujovės

1. Jau prie Dokumentų valdymo naujovių minėjome apie naują integraciją - sąskaitų skaitmeninimą naudojant DVS (2 punktas). Jei dar nenaudojate BSS DVS - gal tai bus priežastis pradėti naudoti.

2. Kuriant pardavimo sąskaitas iš sutarčių, kuriose parduodamos prekės, sugeneruotoje pardavimo sąskaitoje į Pagrindinės informacijos sandėlio reikšmę  ir į detales, sandėlio vieta bus atkeliama automatiškai. Reikšmė bus parenkama pagal tai, kuris Sandėlis yra kaip Numatytas Sandėlių sąraše.

3. Atlikti smulkūs patobulinimai su sandėliu susijusiose apskaitos operacijose:
* pirkimo sąskaitoje pridėjus Vietą, automatiškai bus atkeliamas ir Atsakingas asmuo, kuris nurodytas pasirinktos Sandėlio vietos informacijoje. Nebereikės pridėti papildomai;
* atliekant perrūšiavimo operaciją automatiškai nebus užpildomi Išdavė ir priėmė laukai. Anksčiau šios reikšmės būdavo užpildomos prisijungusio darbuotojo duomenimis ir dažnu atveju reikdavo juos nutrinti, kad būtų galima pasirinkti iš visų sandėlio likučių. Dabar šio papildomo veiksmo atlikti nebereiks. Dėl tos pačios priežasties nebebus užpildoma ir kitų operacijų (išskyrus Vertės keitimas bei Papildomų išlaidų paskirstymas) Išdavė reikšmė.

4. Jei pardavimo sąskaitoje pildote Transportavimo sąlygas - mažas palengvinimas Jums - dabar Gabenimo duomenų informacijoje, laukuose: Gabenimo data, Pakrovimo laikas, Iškrovimo laikas, automatiškai bus atkeliama sąskaitos data, nebereiks jos nurodyti papildomai.

5. Pardavimo sąskaitos data modelis papildytas nauju lauku Partija. Dabar į pardavimo sąskaitos spausdinį galėsite įsidėti ir šį lauką. Norėdami šios reikšmės spausdinyje, su šablono redaktoriaus pagalba pridėkite lauką BatchNumber.

BI analitinės Buhalterija ataskaitos

1. Sandėlio valdymo ataskaitoje pridėta galimybė analizuoti duomenis pagal gamintojo detalizaciją.

2. Atsargų apyvartumo ataskaitoje taip pat pridėta galimybė analizuoti duomenis pagal Gamintoją.

Nekilnojamas turtas naujovės

1. Turite klientų, kurie vis pamiršta suvesti apyvartas ir vis siunčiate jiems priminimus? automatizavome šį procesą: dabar galėsite nustatyti kokiomis dienomis turi būti išsiųstas priminimas apie nesuvestas apyvartas ir nurodytą dieną sistema automatiškai išsiųs priminimus reikiamiems klientams. Administravimas -> Programos nustatymai -> Mėnesio dienos kuriomis siunčiami priminimai dėl nesuvestų apyvartų nurodykite mėnesio dienas, kuriomis turėtų būti siunčiami priminimai ir jie bus išsiųsti automatiškai. Pavyzdžiui: priminimus norite siųsti 3 ir 5 mėnesio dienomis, nustatyme nurodykite 3;5 ir priminimai bus išsiųsti, o Jūs informaciją matysite masiniame procese. Pagal nutylėjimą reikšmių nustatyme nėra, todėl automatiškai priminimai nebus siunčiami, kol nenurodysite reikšmių.

Kitos naujienos

Daugiau