Atostogų likučių importo iš kitų sistemų konfigūracija

Atostogų likučių importo iš kitų sistemų konfigūracija. Atostogų likučio importas iš kitų sistemų naudingas tada, kai nenaudojamas Atlyginimai ir personalas modulis (naudojant jį ši informacija kaupiama automatiškai). Šiuo atveju suimportuojamas atostogų likutis į darbuotojo kortelę, automatiškai pridedant kintamąjį ALL - Alternatyvus atostogų likutis su atitinkama atostogų likučio reikšme.

1. Konfigūracija. Prieš pradedant naudoti atostogų likučio importą atlikite šiuos konfigūracinius veiksmus. Administravimas -> Programos nustatymai nurodykite:
1.1. Rivilės (ar kitų programų) integracija: atostogų likučių importo katalogo kelias - nurodomas katalogo kelias, kur bus padėta importui reikalinga informacija iš kitų programų. Šį kelią nurodys Jus konsultuojantis BSS konsultantas, todėl prieš pradėdami naudotis funkcionalumu - informuokite jį apie tokį poreikį.
1.2. Rivilės (ar kitų programų) integracija: atostogų likučių importo dokumentų katalogo kelias - nurodykite katalogo kelią, kur bus išsaugotas atostogų likučių importo failas ERP dokumentuose
1.3. Rivilės (ar kitų programų) integracija: atostogų likučių importo tipas (formatas) - pasirinkite kokio formato bus importuojamos informacijos failas (šiuo metu palaikomi formatai XML ir CSV).
1.4. Rivilės (ar kitų programų) integracija: atostogų likučių importo darbuotojo identifikacijos tipas - pasirinkite pagal kurią ERP reikšmę bus identifikuojami darbuotojai.

2. Importuojamos informacijos failas yra griežtos struktūros, todėl jei norite naudotis funkcionalumu, įsitikinkite, ar kita programa pateiks informaciją nurodyta struktūra.
2.1. Atostogų likučio importas XML formatu. Suderintas formatas duomenų importui iš Rivilės programos.
2.2. Atostogų likučio importas CSV formatu.
2.2.1. Pirmame stulpelyje pateikiamas Darbuotojo identifikatorius (tabelio numeris arba darbuotojo kortelės numeris, priklauso nuo 1.4. punkto pasirinkimo).
2.2.2.  Antrame stulpelyje nurodoma atostogų likučio reikšmė.
2.2.3. Trečiame stulpelyje nurodoma atostogų likučio data.

3. Atostogų likučio importas. Kas naktį, kitai programai pateikus duomenis į nurodytą direktoriją, vyksta duomenų importas. Duomenų importo metu prie darbuotojo kintamųjų sukuriamas naujas kintamasis AAL (jei darbuotojas dar neturėjo suimportuoto atostogų likučio arba atnaujinama jau esama kintamojo reikšmė pagal pateiktą duomenų failo informaciją. Kokiems darbuotojams informacija buvo atnaujinta galite matyti Masiniai procesai -> Masinių procesų vykdymas atvėrę atitinkamos datos masinį procesą Rivilės integracija: atostogų likučio importas.