fbpx

Naujienos

Verslo Valdymo Sistemos BSS ERP 2023 rugpjūčio mėn. naujienos

Atlyginimai ir Personalas naujovės

Darbo užmokestis

1. Jūsų įmonėje taikoma taisyklė, jog suėjus tam tikram darbo stažui papildomai pridedamas tam tikras dienų skaičius prie atostogų normos? tuomet Personalas ir atlyginimai konfigūracijoje Reikšmės pagal nutylėjimą turite susikonfigūravę kokį stažą sukaupus kiek dienų pridedama. Anksčiau atostogų norma suėjus konfigūracijoje nurodytam stažui būdavo pakeičiama uždarius periodo tabelį paskutiniai mėnesio dienos datai. Po šių atnaujinimų atostogų norma bus pakeičiama iš karto suėjus stažui (ne tabelio uždarymo metu). Atitinkamai bus tikslesnis ir sukauptų atostogų dienų už tą laikotarpį paskaičiavimas. Pavyzdžiui: reikiamas stažas pasiekiamas 6 mėnesio dieną. Iki 6 mėnesio dienos sukauptos atostogų dienos už tą mėnesį bus paskaičiuotos pagal vieną atostogų normą, o už likusias - jau pagal naują.

2. Naujiena susijusi su suminę darbo laiko apskaitą dirbančiais darbuotojais ir jiems suteikiamo mamadienio (auginant 1 vaiką iki 12 metų) periodo už kurį suteikiamas laisvadienis, skaičiavimu. Dabar, jei darbuotojas dirba pagal suminę darbo laiko apskaitą ir Jūs nenaudojate nustatymo Vieną vaiką turintiems papildomos dienos (mamadienio/tėvadienio) validacijai naudoti kalendorinius ketvirčius, galėsite individualiai kiekvienam darbuotojui nurodyti Mamadienio/tėvadienio periodiškumą (mėn.). Darbuotojo darbo sutarties skiltyje Papildoma informacija Mamadienio/tėvadienio periodiškumas (mėn.) nurodykite mėnesių skaičių ir Papildomo poilsio laiko validacijai bus naudojamas čia nurodytas periodas. Pavyzdžiui: darbuotojas dirba suminę darbo laiko apskaitą, jo darbo sutartyje minėtoje reikšmėje nurodyta 4. Reiškia darbuotojas galės pasinaudoti papildoma poilsio diena 1 kartą per 4 mėnesius. Neuždėjus individualaus periodo bus taikoma anksčiau galiojusi periodų logika. Detaliau kaip veikia funkcionalumas rasite aprašyme čia.

3. Jau prieš kelias versijas pristatėme Jums galimybę kitaip skaičiuoti darbuotojų VDU, kurie dirba nepastoviu etatu (instrukciją rasite čia). Džiaugiamės, jog naudojatės funkcionalumu ir dėkojame už pastabas. Atsižvelgdami į jas, sukūrėme naują nustatymą, kurio pagalba galėsite pasirinkti kaip turėtų būti išskaičiuojamas koeficientas, kuris naudojamas skaičiuojant atostoginius, ligos pašalpą ir pan. Detaliau apie pakeitimą rasite instrukcijoje, nurodytoje aukščiau.

4. Gal savo darbuotojams išmokate priskaitytas sumas už mamadienius ne su atlyginimu, bet mėnesio eigoje (kaip pvz. atostoginius)? Tuomet ši naujiena Jums. Anksčiau norint apskaičiuoti ir išmokėti tokias sumas reikėdavo uždaryti darbuotojo tabelį. Dabar to daryti nebereiks. Įjunkite programos nustatymą Skaičiuoti mamadienio/tėvadienio priskaitymus neuždarius tabelio ir priskaitymas už mamadienį bus paskaičiuotas net ir su atidarytu tabeliu. Tokią priskaitytą sumą toliau galėsite išmokėti darbuotojui arba tiesiog naudoti analizei, nes suma jau bus matoma žiniaraštyje.

5. Dar pavasarį pristatėme Jums naujieną, kurio dėka, jei darbuotojas sirgo ar atostogavo ir dėl to jo mėnesio darbo užmokestis gaudavosi mažesnis, buvo sukuriamas papildomas priedas, kuris "pritraukdavo" darbuotojo darbo užmokestį iki nustatyto (instrukciją rasite čia). Su šiais atnaujinimais tokia "pritraukimo iki nustatyto atlyginimo" logika bus taikoma ir tada, jei darbuotojas buvo mamadienyje.

6. Sukurti nauji priskaitymai:
* PRDMAX3 - Priedas prie darbo užmokesčio. Šis priskaitymas labai panašus į jau esamus PRDMAX, PRDMAX1, PRDMAX2. Skaičiavimas: jei darbuotojas dirbo mažiau, nei nustatyta (atostogavo, sirgo ir pan), priedo suma bus mažinama proporcingai dirbtam laikui. Bet jei darbuotojas dirbo daugiau nei nustatyta - daugiau priedo nebus paskaičiuojama. Formule: Priedo reikšmė (Kintamasis)]/[Nustatytos dirbti valandos]*[Faktiškai dirbtos valandos]. PRDMAX3 turi išimtį: jei buvo dirbama poilsio dieną - priedo sumos skaičiavimui poilsio dieną dirbtas laikas neįtraukiamas į skaičiavimą t.y. jei darbuotojas nedirbo dieną, kada jam priklauso dirbti pagal grafiką, bet atėjo padirbėti poilsio dieną - priedo suma bus mažinama.
* Kompensacija už automobilio amortizaciją (neapmokestinama). Šis priskaitymas netraukiamas į jokias ataskaitas (SAM, 2SD, GPM), neįtraukiamas į VDU ar priskaitymų už darbą nukrypus nuo darbo laiko normų skaičiavimus. Priskaitymui neskaičiuojami jokie mokesčiai.

7. Ataskaita PV21 Darbuotojai turintys vaikų papildyta naujais informaciniais laukais apie vaiko neįgalumą ir jo neįgalumo galiojimo datą.

8. Jūsų patogumui - ERP tabeliuose, filtruojant 1 mėnesio vaizdą, savaitgalio ir šventinės dienos bus matomos kita spalva.

9. Darbo sutarties ir Darbo sutarties pakeitimų spausdinyje dabar galėsite pridėti ir Dokumento generavimo datos reikšmę. Tam tikslui spausdinio data modelį papildykite reikšme ReportGenerationDateTime.

BI analitinės darbo užmokesčio ataskaitos

1. Sukurta nauja ataskaita Personalo srityje Neatvykimai padieniui (ataskaita matoma tik programos nustatymuose Eksportuoti padieniui detalius tabelius ir Eksportuoti padieniui detalius grafikus pažymėjus varneles). Šioje ataskaitoje pateikiama suminė informacija apie faktiškai dirbusius darbuotojus pagal Padalinį ir Pareigas bei neatvykimų struktūra pagal neatvykimų pobūdį. Taip pat matomas Darbuotojų pasiskirstymas kiekvienai dienai: galite matyti kiek konkrečia dieną dirbo darbuotojų (kiek yra darbo sutarčių), kiek yra darbuotojų eliminavus ilgalaikius neatvykimus, kiek darbuotojų dirbo faktiškai (kurie turi dirbti pagal grafiką tą dieną), kiek darbuotojų yra neatvykimuose. Taip pat pateikiamos neatvykimų procentinės išraiškos, išskiriant sergančiųjų ir atostogaujančių procentus. Tai puiki ataskaita analizuojantiems darbuotojų netavykimus padieniui.

2. Personalo bei Darbo užmokesčio ataskaita Dirbantys darbuotojai skiltis Darbo sutartys papildyti naujais informaciniais laukais: Terminuotos sutarties sąlygos bei Darbo sutarties data. Dabar informaciją galėsite analizuoti ir pagal šiuos laukus. Taip pat pridėta galimybė Pareigų ir Padalinio grafikus pakeisti į Darbuotojų sąrašus. Taip galėsite matyti darbuotojų sąrašą, kurie priklauso Padaliniui ar dirba Pareigybėje.

3. Atnaujinome Personalo ataskaitą Atostogų planas/faktas: atvaizduojant atostogų likutį metų pabaigai bus įvertinama ar darbuotojas nėra vaiko priežiūros atostogose, kai atostogos už tokį laikotarpį turi nesikaupti. Taip pat šioje ataskaitoje nebebus rodomos tos darbuotojų sutartys, kurios turi požymį Nekaupti atostogų likučio.

Dokumentų valdymas naujovės

1. Kaip ir žadėjome, su kiekviena versija Jus pasieks mūsų kuriamos DVS mobilios versijos papildomos funkcijos. Po šių atnaujinimų DVS mobilioje aplikacijoje galėsite patogiai peržiūrėti Gautų veiklų, Katalogų, Registrų ir kt. sąrašus (desktop versijoje Dokumentai sritis). Kviečiame išbandyti naują BSS DVS mobilią versiją, kurią pasieksite prisijungę mobiliuoju telefonu ir išskleidę naudotojo informaciją pasirinksite Pritaikyti mobiliam įrenginiui (norėdami grįžti į prieš tai buvusią versiją - veiksmai tokie patys). Labai lauksime Jūsų atsiliepimų ir pasiūlymų!

2. Dar vienas atnaujinimas, kurio dėka, sąrašinius atributus galėsite naudoti kaip daugiareikšmius. Taigi jei turite susikūrę atributus, kurių Tipas Sąrašas - pildydami dokumentus galėsite pasirinkti kelias tokio sąrašo reikšmes.

3. Realizavome galimybę nusirodyti kelių kalbų atributų atvaizdavimą dokumentuose. Tiksliau: tame pačiame dokumente atributų reikšmes dabar bus galima atvaizduoti keliomis kalbomis. Parengėme Jums trumpą instrukciją, kur rasite aprašymą kaip reikia susikonfigūruoti dokumentų šablonus, kad juose reikšmės būtų atvaizduojamos Jums reikiama kalba. Instrukciją rasite čia.

4. Dokumento pavadinimo formavimo taisyklė papildyta naujomis reikšmėmis. Dabar dėliojant dokumento, kuriamo pagal šabloną, taisyklę, galėsite papildomai nurodyti darbuotojo numatomą Padalinį ir numatomą Įdarbinimo datą. Tai labai patogu, kai tarkim skirtingi personalo darbuotojai dirba su skirtingų padalinių darbuotojų priėmimo į darbą prašymais. Tada jau iš dokumento pavadinimo bus galima matyti kokio padalinio dokumentas atkeliavo. Kaip konfigūruojamos dokumentų pavadinimų taisyklės ir kokios galimos reikšmės rasite aprašyme čia.

5. Su šiais atnaujinimais realizavome galimybę vienu metu į DVS įkelti didesnės apimties failus. Anksčiau maksimalus leidžiamas failų įkėlimo dydis buvo 32MB, dabar - 256MB. Jei Jums yra poreikis kelti didesnius nei 32MB failus, programos nustatyme Nustatyti failo dydžio įkėlimo ribą. (0 reikšmė reiškia, kad įkeliamo failo dydis ribojamas tik pagal serverio nustatymus) ( Min=0; Max=256 ) įrašykite 256. Svarbu paminėti, kad didelių failų kėlimas lėtina sistemos greitaveiką.

6. Papildytas siuntimo el. paštu laiško šablonas. Dabar jame papildomai galite pridėti siunčiamo dokumento registracijos numerį ir registracijos datą. Norėdami pridėti reikšmes raskite laiško šabloną (Planavimas -> Pranešimų šablonai) SendDocumentByEmail ir pridėkite reikšmes [DocumentRegistrationDate],[DocumentsRegistrationNumber].

7. Procesų peržiūros lange pridėta galimybė filtruoti duomenis pagal Vykdytojo Padalinį. Svarbu: padalinio informacija atvaizduojama ta, kuri nurodyta darbuotojo Adresato kortelėje.

Incidentų valdymas

1. Incidentų valdymo portale pridėtas naujas filtras Sukūręs asmuo. Šio filtro pagalba lengvai rasite kas incidentą sukūrė, galėsite filtruoti konkretaus darbuotojo sukurtus incidentus. Taip pat pridėtas naujas informacinis stulpelis Problema.

BI analitinės dokumentų valdymo ataskaitos

1. Dokumentų veiklų analitikos ataskaitoje pridėtas naujas informacinis stulpelis Vykdytojo padalinys.

Buhalterija naujovės

1. Masiniai procesai visada sutrumpina darbo laiką, todėl sukūrėme Jums naują masinį procesą, kurio pagalba galėsite priskirti tą patį detalizacijų šabloną keliems partneriams. Pažymėkite partnerius, kuriems norite priskirti konkretų šabloną ir spauskite [Priskirkite detalizacijų šabloną]. Atvertame dialoge nurodykite detalizacijų šabloną ir jo galiojimo datas. Detalizacijų šablonas (-ai) bus pridėti pasirinktiems partneriams.

SVARBU: jei tam pačiam laikotarpiui Partneris jau turės priskirtą šabloną - priskyrimo procesas neįvyks.

2. Atnaujinome įmonės plėtinio atvaizdavimo pavadinime logiką. Pagal programos nustatymą Įmonės oficialaus vardo formatas, įmonės plėtinys gali būti rodomas įmonės pavadinimo pradžioje arba pabaigoje. Kuriant naują partnerį bus atsižvelgiama į nurodyto nustatymo taisyklę. Jei turite seniau sukurtų partnerių su kitokiu plėtinio atvaizdavimu, nei norėtumėte - minėtame programos nustatyme pasikoreguokite taisyklę ir atnaujinkite partnerio kortelės informaciją paspaudę joje [Įmonė...] ir atvertoje lentelėje spauskite [Pritaikyti taisykles] -> [Gerai]. Plėtinio vieta pasikeis. Nepamirškite išsaugoti partnerio kortelės ir saugodami pasirinkite, kad duomenys būtų atnaujinti ir apskaitos įrašuose (priešingu atveju senuose duomenyse liks vienoks pavadinimas, o naujai vedamuose - kitoks).

BI analitinės Buhalterijos ataskaitos

1. Sukurta nauja ataskaita Pardavimo sutartys! Čia patogiai galėsite analizuoti pardavimo sutarčių informaciją. Pasirinkę sutartį matysite jos sutarčių eilučių informaciją, išrašytų sąskaitų sumą ir kt.

Nekilnojamas turtas naujovės

1. Naujas pasirinkimas sutarčių eilučių indeksavimo lange Skirtumo priskaitymas pagal mėn. Ši varnelė turi įtaką vėliau generuojamo Skirtumo priskaitymo logikai, jei skirtumo priskaitymas skaičiuojamas už daugiau nei 1 mėnesį (pavyzdžiui: indeksacija atliekama kai jau išrašytos sąskaitos už pora mėnesių). Jei pažymėsite minėtą varnelę, skaičiuojant skirtumo priskaitymus - sutartyje bus sukuriama 1 skirtumo priskaitymo eilutė su galiojimu nuo iki už abu mėnesius, bet priskaitymai bus sugeneruoti už kiekvieną mėnesį atskirai. Tada ir pardavimo sąskaitose šie skirtumo priskaitymai bus atvaizduojami atskiromis eilutėmis už kiekvieną periodą. Jūsų klientams bus aiškiau už kuriuos periodus kiek skirtumo paskaičiuota.

2. Dar vienas pasirinkimas sutarčių eilučių indeksavimo lange Atsižvelgti į nuolaidą. Pažymėkite varnelę jei norite, kad kuriant skirtumo priskaitymą būtų atsižvelgiama į sutarčiai pritaikytą nuolaidą.

3. Sutarčių eilučių importe pridėta galimybė importuoti ir matavimo vienetus.

Kitos naujienos

Daugiau