fbpx

Naujienos

Brangūs mūsų klientai,
Tegul šventinė nuotaika, pripildžiusi širdis šviesos, džiaugsmo ir viltingo laukimo, neapleidžia Jūsų visus metus. Lai ateinančiais metais Jus lydi puikios idėjos, energija ir gerovė. Tebus tai naujų galimybių ir sėkmingo bendradarbiavimo metai.

Verslo Valdymo Sistemos BSS ERP 2023 gruodžio mėn. naujienos

Atlyginimai ir Personalas naujovės

Darbo užmokestis

1. Nuo 2024 m. sausio 1 d. keičiasi NPD formulė! 2024 m. sausio mėnesį išmokamoms pajamoms jau turi būti pritaikyta nauja NPD formulė. Detaliau apie artėjančius pokyčius skaitykite mūsų naujienose čia. Na o dėl šių pokyčių Jums papildomai nieko daryti nereikės, mes jau pasirūpinome, kad formulė būtų atnaujinta darbo užmokesčio skaičiavimuose: kai gruodžio darbo užmokestį skaičiuosite ir išmokėsite 2024 m. sausio mėnesį - jau bus taikoma nauja NPD formulė. Jei dėl kokių nors priežasčių norėsite, kad tokiems atvejams būtų taikoma senoji (2023 metų) NPD formulė - kreipkitės į mūsų konsultantus, jie padės Jums.

2. SODRA ataskaitų teikimas - neatsiejama buhalterio darbo dalis. Prisijungti prie SODRA, Įkelti ataskaitą, Patikrinti, Pasirašyti, Pateikti, Laukti SODRA atsakymo priimta ataskaita ar ne, Atsijungti iš SODRA. Šiuos veiksmus didelį kiekį darbuotojų turinčių įmonių buhalteriai atlieka vos ne kas dieną. Turime Jums gerų žinių. Realizuota galimybė teikti SODRA ataskaitas tiesiai iš BSS Personalas ir atlyginimai!!! ar gi ne nuostabu - sugeneruojate ataskaitą, pasitikrinate, pasirašote ir pateikiate. Jokių papildomų jungimųsi prie SODRA, nes net ir SODRAI priėmus ataskaitą ar ją atmetus tą matysite mūsų sistemoje! Kviečiame naudotis funkcionalumu, prieš tai susipažinus su instrukcija, kurią rasite čia.

3. Ne viena įmonė stengiasi motyvuoti darbuotojus įvairiomis dovanomis, ypač prieš Kalėdas. Dovanų formos būna įvairios: piniginės išmokos, sveikatos draudimai ir panašiai. Reaguodami į vis dažnesnį ir įvairesnį mūsų klientų poreikį apskaityti šias motyvacines priemones, su šia versija sukūrėme kelis naujus priskaitymus:
* Sveikatos draudimas, kurį galėsite vesti tiesiai į darbuotojo žiniaraštį. Priskaitymas nedeklaruojamas SAM deklaracijoje, taip pat nepatenka į GPM313 deklaraciją. Priskaitymas deklaruojasi metinėje GPM312 deklaracijoje (pajamų rūšies kodas 73, A klasės pajamos). Šis priskaitymas neįtakoja darbuotojui išmokamos sumos.
* Pajamos natūra (draudimas). Kuo šis priskaitymas ypatingas? darbuotojui suteikta metinė draudimo suma įkrenta į sausio mėnesio žiniaraštį (analogiškai lyg būtų Pajamos natūra kompensuojamos) ir jei metų eigoje darbuotojas atleidžiamas - atleidimo mėnesį sukuriamas korekcinis (neigiamas) priskaitymo įrašas, mažinantis užfiksuotą draudimo sumą metų pradžioje (automatiškai išskaičiuojama kiek draudimo darbuotojais neišnaudojo). Taigi, metinėje GPM deklaracijoje jau bus atvaizduojama ne visa darbuotojui skirta draudimo suma, o tik ta, kurią darbuotojas išnaudojo, atsižvelgiant į tais metais išdirbtą laiką įmonėje.
* Dovana natūra į rankas. Pridėjus šį priskaitymą automatiškai įsijungia 200 eurų per metus neapmokestinamų dovanų validacija. Jei darbuotojui dovanos suteikiamos kelis kartus per metus, kol jos sumoje nesiekia 200 eurų - automatiškai bus paskaičiuojamas priskaitymas DOVNN - Dovana natūra (neapmokestinama), bet vos tik bus viršijama 200 eurų metinė dovanų neapmokestinama suma - jau žiniaraštyje bus paskaičiuojamas naujas priskaitymas APMDN - Apmokestinama dovana natūra, kuriam netaikant NPD bus paskaičiuojamas 20 proc. GPM mokestis bei sodra mokesčiai.
Šiuos ir daug kitų dovanų apskaitymų, būdų rasite mūsų naujai parengtoje instrukcijoje čia.

4. Dirbantiems su projektų resursais sukurta nauja ataskaita PV23 Dirbtos kalendorinės dienos projekte pagal priskyrimo informaciją. Ši ataskaita leis Jums susitikrinti kiek kalendorinių dienų darbuotojai dirbo projekte.

5. Ši naujiena skirta tiems, kurie turi darbuotojų dirbančių nepastoviu etatu (pavyzdžiui: vieną mėnesį dirbama 1 val., kitą - 5, dar kitą 140 val. ir panašiai). Taip pat įmonės vidaus tvarkoje numatyta, kad VDU tokiems darbuotojams būtų skaičiuojamas naudojant koeficientą, kuris apskaičiuojamas: Darbuotojo nustatytas darbo laikas/ valstybės nustatytas darbo laikas vertinant 12 mėnesių prieš skaičiuojamą mėnesį. Sukurtas naujas Nepastovaus etato VDU koeficiento skaičiavimo tipas Darbuotojo normos valandų ir valstybinių valandų santykis (12 mėn.). Norėdami naudotis funkcionalumu, programos nustatymuose raskite nustatymą Nepastovaus etato VDU koeficiento skaičiavimo tipas ir pasirinkite reikšmę Darbuotojo normos valandų ir valstybinių valandų santykis (12 mėn.). Daugiau apie nepastoviu etatu dirbančių darbuotojų VDU skaičiavimus (taip pat ir apie šį) rasite instrukcijoje čia.

6. Sukurtas naujas skaičiavimas žymėjimui KS - Darbas esant nukrypimams nuo normalių darbo salygų. Jei pažymėsite tokį dirbtą laiką darbuotojo tabelyje ir kintamųjų reikšmėse esančiam kintamajam KST - Darbo esant nukrypimams nuo normalių darbo sąlygų tarifas nurodysite tarifą, darbuotojui bus paskaičiuotas atitinkamas priskaitymas KS Darbas esant nukrypimams nuo normalių darbo sąlygų pagal kintamųjų reikšmės nurodytą tarifą. Pavyzdžiui: tabelyje įvestas Žymėjimas KS = 13 val., nurodytas tarifo kintamasis 2,30 eur., tai priskaitymo suma bus 29,90 eur. Šis priskaitymas standartiškai apmokestinamas visais mokesčiais ir atvaizduojamas visose SODRA, VMI ataskaitose bei traukiamas į VDU skaičiavimą.

7. Turintiems daug komandiruočių - naujas informacinis stulpelis Tabelių portale. Dabar čia galite prisidėti ir komandiruotėje išbūtų valandų informaciją. Tam sukurtas naujas stulpelis Komandiruotėje dirbtos valandos.

8. Patobulinta ataskaita PV15 Darbuotojų dirbtos/neatvykimų valandos (pivot). Šių pakeitimų dėka minėtoje ataskaitoje galėsite analizuoti darbuotojų dirbtą laiką pagal laikinų padalinių priskyrimo informaciją bei matyti kiek laiko buvo dirta sutartyje nurodytame padalinyje:
* jei darbuotojas vieną dieną dirbo keliuose laikinuose padaliniuose - dirbtas laikas bus išskaidomas atskiromis eilutėmis pagal padalinį;
* jei darbuotojas dirbo sutartyje nurodytame padalinyje - bus atvaizduojamas ir šis dirbtas laikas;
* pridėti nauji informaciniai stulpeliai Padalinio kodas ir Sekmadienio valandos.

Dokumentų valdymas naujovės

1. Patobulinome Jūsų taip pamėgtą Kolegų neatvykimo rodymo funkciją. Tai iš ties puiki funkcija, kuri leidžia Jums matyti kolegų neatvykimus kai teikiate atostogų, mamadienio, kolektyvinių atostogų papildomo poilsio laiko už kelionėje būtą laiką prašymus. Po šių atnaujinimų peržiūrėti kolegų neatvykimus galėsite ne tik minėtų prašymų teikimo metu, bet ir pildant kitų dokumentų prašymus, kurie pagal konfigūraciją pildo darbuotoją ir yra rodomi personalo plane.

Šį funkcija dabar bus dar lankstesnė: ar rodyti kolegų neatvykimų peržiūros mygtuką galite reguliuoti patys Dokumentai -> Dokumentų konfigūracija -> Dokumentų tipai uždėkite/nuimkite varnelę Rodyti kolegų neatvykimus stulpelyje.

2. Procesų suvestinėje dabar patogiai matysite kas iš tikrųjų užbaigė procesą, kai jis buvo pasiųstas keliems darbuotojams lygiagrečiai ir siunčiant buvo pažymėta Pabaigus vienam asmeniui, užbaigti kitų veiklas. Čia pridėtas informacinis stulpelis Sprendimą priėmė, kuriame pateikiama veiklą atlikusio sprendėjo informacija.

Na o jei sprendimą priėmė pavaduojantis asmuo - šiame stulpelyje taip pat matysite, kad jis ir priėmė sprendimą.

Buhalterija naujovės

1. Tikimės aktyviai naudojate pirkimo sąskaitų iš DVS kūrimo funkcionalumą, kurio pagalba DVS'e gautų sąskaitų dokumentų pagrindu automatiškai sukuriamos sąskaitos į ERP. Su šia versija papildėme šį funkcionalumą: dabar kuriant sąskaitas į ERP, PVM tarifas bus parenkamas atsižvelgiant į mokesčių aprašymą ERP (pvz. pagal partnerio globalią grupę, produkto globalią grupę ir panašiai).

2. Jei Jūsų vedamoje produktų apskaitoje naudojami svoris neto ir bruto - po šių atnaujinimų galėsite juos importuoti kartu su produktų importu. Produktų importas papildytas šia galimybe. Pasipildykite savo produktų importo failą šia informacija ir importuokite juos į BSS Buhalteriją (standartiškai norint matyti naujas pasirinkimo galimybes importo konfigūracijoje - susikurkite naują importo konfigūraciją).

3. Dar vienas importas pritaikytas Jūsų poreikiams. Jei turite pareigą teikti VMI SAF-T ataskaitą, prieš tai turite sąskaitų plane susivesti SAF-T sąskaitos kodus. Suvedinėti šį kodą kiekvienai sąskaitų plano sąskaitai užtruktumėte daug laiko. Taupydami jį - papildėme sąskaitų plano importą. Jei reikia susivesti šiuos kodus: išeksportuokite sąskaitų planą, išeksportuotame faile prisidėkite SAF-T kodo stulpelį ir suveskite reikiamus kodus. Tuomet importuokite failą iš naujo pasirinkę Atnaujinti egzistuojančius įrašus ir susiekite naujai įvestą reikšmę konfigūracijoje (importo konfigūracija papildyta šia galimybe).

BI Buhalterija naujovės

1. Su džiaugsmu pristatome Jums dar vieną puikų įrankį duomenų susitikrinimui - nauja BI Buhalterija analitinė ataskaita Didžioji knyga. Dabar ir BI analitinėje ataskaitoje galėsite lengvai susitikrinti didžiosios knygos likučius pagal pasirinktas detalizacijas! pasirinkite norimą laikotarpį, detalizaciją bei jos reikšmę ir ataskaitoje bus atvaizduojami duomenys pagal nurodytą užklausą. Kaip patogu bus analizuoti didžiosios knygos įrašus pagal Jūsų taip dažnai naudojamas detalizacijas Padalinį ar Projektą! Pavyzdžiui: palyginti konkretaus padalinio pajamas ir sąnaudas, skolas pagal darbuotojus ir panašiai. Kviečiame aktyviai naudotis ataskaita.

Kitos naujienos

Daugiau