Dovanų ir pajamų natūra apskaitymo ypatumai

Dovanų ir pajamų natūra apskaitymo ypatumai. Šioje instrukcijoje rasite aprašymą apie priskaitymus esančius BSS Personalas ir atlyginimai, kurie traktuojami kaip darbuotojų pajamos natūra arba dovanos darbuotojams. Čia matysite į kokias ataskaitas priskaitymai įtraukiami, kokie mokesčiai jiems paskaičiuojami ir kitas jų ypatybes. SVARBU: visuose pridėtuose pavyzdžiuose traktuojama, kad darbuotojas taikosi NPD.

1. DANPNK Daikto (auto) nuomos pajamoms natūra (kompensuojamos). Šis priskaitymas išskirtinis tuo, kad jam taikomas 15 proc. GPM tarifas bei priskaitymui neskaičiuojami SODRA mokesčiai. Kadangi GPM yra kompensuojamas - išmokama suma darbuotojui nemažėja.
Priskaitymo ypatybės:
* atvaizduojamas: GPM ataskaitose GPM313, GPM312 (A klasė, kodas 23, požymis N)
* netraukiamas skaičiuojant: VDU ir Nukrypimų nuo darbo normų priskaitymus
* priskaitymui neskaičiuojami jokie SODRA mokesčiai, bet paskaičiuojamas GPM mokestis, kurio tarifas 15 proc. (apskaičiuojant GPM netaikomas NPD). GPM mokestis atvaizduojamas atskiru priskaitymu.
* priskaitymas gali būti pridedamas darbo sutartyje kaip kintamasis (tada priskaitymas bus paskaičiuojamas kas mėnesį) arba pridedamas tiesiai į reikiamo mėnesio žiniaraštį.

Pavyzdys: Priskaitymas žiniaraštyje atrodys taip:

2. PNNA Pajamos natūra už naudojimąsi kitam asmeniui priklausančiu automobiliu (nekompensuojamos). Priskaitymui taikomas 20 pro. GPM tarifas, skaičiuojami visi SODRA mokesčiai, kurie mažina darbuotojui išmokamą sumą.
Priskaitymo ypatybės:
* atvaizduojamas: SODRA ataskaitose SAM, 2 SD bei  GPM ataskaitose GPM313, GPM312 (A klasė, kodas 01, požymis A)
* netraukiamas skaičiuojant: VDU ir Nukrypimų nuo darbo normų priskaitymus
* priskaitymui skaičiuojami standartiniai SODRA mokesčiai, bei GPM mokesčiai (jei darbuotojas taikosi NPD, skaičiuojant nekompensuojamą GPM jis įtraukiamas). GPM mokestis atvaizduojamas atskiru priskaitymu.
* priskaitymas gali būti pridedamas darbo sutartyje kaip kintamasis (tada priskaitymas bus paskaičiuojamas kas mėnesį) arba pridedamas tiesiai į reikiamo mėnesio žiniaraštį.

Pavyzdys: Priskaitymas žiniaraštyje atrodys taip:

3. PNKNA Pajamos natūra už naudojimąsi kitam asmeniui priklausančiu automobiliu (kompensuojamos). Priskaitymui taikomas 20 pro. GPM tarifas, skaičiuojami visi SODRA mokesčiai, kurie nemažina darbuotojui išmokamos sumos.
Priskaitymo ypatybės:
* atvaizduojamas: SODRA ataskaitose SAM, 2 SD bei  GPM ataskaitose GPM313, GPM312 (A klasė, kodas 01, požymis A)
* netraukiamas skaičiuojant: VDU ir Nukrypimų nuo darbo normų priskaitymus
* priskaitymui skaičiuojami standartiniai SODRA mokesčiai, bei GPM mokesčiai (jei darbuotojas taikosi NPD, skaičiuojant kompensuojamą GPM jis įtraukiamas). GPM mokestis ir SODRA mokesčiai atvaizduojami atskiru priskaitymu.
* priskaitymas gali būti pridedamas darbo sutartyje kaip kintamasis (tada priskaitymas bus paskaičiuojamas kas mėnesį) arba pridedamas tiesiai į reikiamo mėnesio žiniaraštį.

Pavyzdys: Priskaitymas žiniaraštyje atrodys taip:

4. PNK Pajamos natūra(kompensuojamos). Priskaitymui taikomas 20 pro. GPM tarifas, skaičiuojami visi SODRA mokesčiai, kurie nemažina darbuotojui išmokamos sumos. Šis priskaitymas nuo aukščiau aprašyto skiriasi tik tuo, kaip yra atvaizduojamas GPM312 ataskaitoje
Priskaitymo ypatybės:
* atvaizduojamas: SODRA ataskaitose SAM, 2 SD bei  GPM ataskaitose GPM313, GPM312 (A klasė, kodas 01, požymis N)
* netraukiamas skaičiuojant: VDU ir Nukrypimų nuo darbo normų priskaitymus
* priskaitymui skaičiuojami standartiniai SODRA mokesčiai, bei GPM mokesčiai (jei darbuotojas taikosi NPD, skaičiuojant kompensuojamą GPM jis įtraukiamas). GPM mokestis ir SODRA mokesčiai atvaizduojami atskiru priskaitymu.
* priskaitymas gali būti pridedamas darbo sutartyje kaip kintamasis (tada priskaitymas bus paskaičiuojamas kas mėnesį) arba pridedamas tiesiai į reikiamo mėnesio žiniaraštį.

Pavyzdys: Priskaitymas žiniaraštyje atrodys taip:

5. PN Pajamos natūra(nekompensuojamos). Priskaitymui taikomas 20 pro. GPM tarifas, skaičiuojami visi SODRA mokesčiai. Jie mažina darbuotojui išmokamas sumas.
Priskaitymo ypatybės:
* atvaizduojamas: SODRA ataskaitose SAM, 2 SD bei  GPM ataskaitose GPM313, GPM312 (A klasė, kodas 01, požymis N)
* netraukiamas skaičiuojant: VDU ir Nukrypimų nuo darbo normų priskaitymus
* priskaitymui skaičiuojami standartiniai SODRA mokesčiai, bei GPM mokesčiai (jei darbuotojas taikosi NPD, skaičiuojant nekompensuojamą GPM jis įtraukiamas). GPM mokestis atvaizduojamas atskiru priskaitymu.
* priskaitymas gali būti pridedamas darbo sutartyje kaip kintamasis (tada priskaitymas bus paskaičiuojamas kas mėnesį) arba pridedamas tiesiai į reikiamo mėnesio žiniaraštį.

Pavyzdys: Priskaitymas žiniaraštyje atrodys taip:

6. PNKD Pajamos natūra (kompensuojamos) (draudimas). Šis priskaitymas naudojamas tada, kai kalendorinių metų pradžioje įmonė skiria darbuotojams tam tikrą draudimo sumą per metus. Ši konkreti suma pridedama kaip kintamasis darbo sutartyje (PNKDS Pajamos natūra (kompensuojamos) (draudimas)) nurodant galiojimą datą metų 1 dieną. Sausio mėnesį skaičiuojant darbo užmokestį priskaičiuojama visa draudimo suma. Jei metų eigoje darbuotojas atleidžiamas - atleidimo mėnesį sukuriamas neigiamas priskaitymas lygus nepanaudotai draudimo sumai (išskaičiuojama pagal kalendorinių dienų skaičių). Taip automatiškai sumažinama priskaityta draudimo suma darbuotojui ir metinėje GPM deklaracijoje atvaizduojama teisinga darbuotojui skirta draudimo suma.
Priskaitymo ypatybės:
* atvaizduojamas: SODRA ataskaitose SAM, 2 SD bei GPM ataskaitose GPM313, GPM312 (A klasė, kodas 01, požymis N)
* netraukiamas skaičiuojant: VDU ir Nukrypimų nuo darbo normų priskaitymus
* priskaitymui paskaičiuojamas Kompensuojamas SODRA mokestis, Kompensuojamas privalomasis sveikatos draudimas, Kompensuojamas draudimo gyventojų pajamų mokestis.
* priskaitymas nurodomas kaip kintamasis darbo sutartyje (nereikalingas sutarties keitimas). Jei yra poreikis kintamąjį pridėti masiškai - naudokite funkciją esančią Darbo sutarčių paieškoje [Pridėti kintamąjį sutartims].

Pavyzdys: Darbuotojui skiriama metinė draudimo suma 420 eurų. Pridedamas kintamasis darbo sutartyje PNKDS Pajamos natūra (kompensuojamos) (draudimas), kurio reikšmė 420 eurų ir nurodoma galioja nuo data 2024 01 01. Skaičiuojant sausio mėnesio darbo užmokestį priskaitoma visą draudimo suma t.y. 420 eurų. Jei darbuotojui taikomas NPD - šis priskaitymas dalyvauja NPD formulėje, skaičiuojant GPM nuo kitų pajamų, bet kompensuojamas GPM nuo šio priskaitymo paskaičiuojamas netaikant NPD. Sausio mėnesio darbuotojo žiniaraštis atrodys taip:

Metų eigoje atleidus darbuotoją, atleidimo mėnesį bus paskaičiuojama neigiama priskaitymo suma (ir atitinkami mokesčiai). Neigiamas priskaitymas išskaičiuojamas proporcingai neišdirbtoms iki metų galo kalendorinėms dienoms.

7. DOVS Dovanos suma. Priskaitymui neskaičiuojamas GPM, skaičiuojami visi SODRA mokesčiai, kurie mažina darbuotojui išmokamas sumas.
Priskaitymo ypatybės:
* atvaizduojamas: SODRA ataskaitose SAM, 2 SD bei  GPM ataskaitose GPM313, GPM312 (A klasė, kodas 07)
* netraukiamas skaičiuojant: VDU ir Nukrypimų nuo darbo normų priskaitymus
* priskaitymui skaičiuojami standartiniai SODRA mokesčiai, neskaičiuojamas GPM mokestis.
* priskaitymas pridedamas tiesiai į reikiamo mėnesio žiniaraštį.

Pavyzdys: Priskaitymas žiniaraštyje atrodys taip:

8. DOVNAN Dovana natūra (apmokestinama, nekompensuojama). Priskaitymui taikomas 20 pro. GPM tarifas, skaičiuojami visi SODRA mokesčiai. Jie mažina darbuotojui išmokamas sumas.
Priskaitymo ypatybės:
* atvaizduojamas: SODRA ataskaitose SAM, 2 SD bei  GPM ataskaitose GPM313, GPM312 (A klasė, kodas 01, požymis N)
* netraukiamas skaičiuojant: VDU ir Nukrypimų nuo darbo normų priskaitymus
* priskaitymui skaičiuojami standartiniai SODRA mokesčiai, bei GPM mokesčiai (jei darbuotojas taikosi NPD, skaičiuojant nekompensuojamą GPM jis įtraukiamas). GPM mokestis atvaizduojamas atskiru priskaitymu.

* priskaitymas gali būti pridedamas darbo sutartyje kaip kintamasis (tada priskaitymas bus paskaičiuojamas kas mėnesį) arba pridedamas tiesiai į reikiamo mėnesio žiniaraštį.

Pavyzdys: Priskaitymas žiniaraštyje atrodys taip:

9. DOVNN Dovana natūra (neapmokestinama). Šiam priskaitymui neskaičiuojami jokie mokesčiai.
Priskaitymo ypatybės:
* atvaizduojamas: GPM312 (A klasė, kodas 07, požymis N)
* netraukiamas skaičiuojant: VDU ir Nukrypimų nuo darbo normų priskaitymus
* priskaitymui neskaičiuojami jokie mokesčiai.

* priskaitymas pridedamas tiesiai į reikiamo mėnesio žiniaraštį.

Pavyzdys: Priskaitymas žiniaraštyje atrodys taip:

10. IDOVS Išmokama dovanos suma. Priskaitymui taikomas 20 pro. GPM tarifas, skaičiuojami visi SODRA mokesčiai. Jie mažina darbuotojui išmokamas sumas.
Priskaitymo ypatybės:
* atvaizduojamas: SODRA ataskaitose SAM, 2 SD bei  GPM ataskaitose GPM313, GPM312 (A klasė, kodas 01)
* netraukiamas skaičiuojant: VDU ir Nukrypimų nuo darbo normų priskaitymus
* priskaitymui skaičiuojami standartiniai SODRA mokesčiai, bei GPM mokesčiai (jei darbuotojas taikosi NPD, skaičiuojant nekompensuojamą GPM jis įtraukiamas). 

* priskaitymas pridedamas tiesiai į reikiamo mėnesio žiniaraštį.

Pavyzdys: Priskaitymas žiniaraštyje atrodys taip:

11. NDOVS Neapmokestinamos dovanos suma. Šiam priskaitymui neskaičiuojami jokie mokesčiai.
Priskaitymo ypatybės:
* atvaizduojamas: GPM312 (A klasė, kodas 07)
* netraukiamas skaičiuojant: VDU ir Nukrypimų nuo darbo normų priskaitymus
* priskaitymui neskaičiuojami jokie mokesčiai.
* priskaitymas pridedamas tiesiai į reikiamo mėnesio žiniaraštį.

Pavyzdys: Priskaitymas žiniaraštyje atrodys taip:

12. DOVSM Dovanos suma su mokesčiais. Priskaitymui taikomas 20 pro. GPM tarifas, skaičiuojami visi SODRA mokesčiai. Jie nemažina darbuotojui išmokamos sumos.
Priskaitymo ypatybės:
* atvaizduojamas: SODRA ataskaitose SAM, 2 SD bei  GPM ataskaitose GPM313, GPM312 (A klasė, kodas 01, požymis N)
* netraukiamas skaičiuojant: VDU ir Nukrypimų nuo darbo normų priskaitymus
* priskaitymui skaičiuojami standartiniai SODRA mokesčiai, bei GPM mokesčiai (jei darbuotojas taikosi NPD, skaičiuojant kompensuojamą GPM jis įtraukiamas). GPM mokestis ir SODRA mokesčiai atvaizduojami atskiru priskaitymu.

* priskaitymas pridedamas tiesiai į reikiamo mėnesio žiniaraštį.

Pavyzdys: Priskaitymas žiniaraštyje atrodys taip:

13.  DNIR  Dovana natūra į rankas. Šis priskaitymas ypatingas tuo, jog papildomai yra validuojama ar per kalendorinius metus Darbuotojui "į rankas" šio priskaitymo vertė neviršija 200 eurų. Vos tik dovanų vertė viršys 200 eurų per kalendorinius metus - darbuotojo žiniaraštyje automatiškai bus paskaičiuojama apmokestinama dovanos dalis atskiru priskaitymu ir paskaičiuotais mokesčiais. Šis priskaitymas pridedamas tiesiai į reikiamo mėnesio žiniaraštį.
Priskaitymo ypatybės (iki pasiekiant apmokestinamą ribą):
* atvaizduojamas: GPM312 (A klasė, kodas 07, požymis N)
* netraukiamas skaičiuojant: VDU ir Nukrypimų nuo darbo normų priskaitymus
* priskaitymui neskaičiuojami jokie mokesčiai.

Priskaitymo ypatybės (pasiekus apmokestinamą ribą):
* atvaizduojamas: SODRA ataskaitose SAM, 2 SD bei  GPM ataskaitose GPM313, GPM312 (A klasė, kodas 01, požymis N)
* netraukiamas skaičiuojant: VDU ir Nukrypimų nuo darbo normų priskaitymus
* priskaitymui skaičiuojami standartiniai SODRA mokesčiai, bei GPM mokesčiai (jei darbuotojas taikosi NPD, skaičiuojant kompensuojamą GPM jis neįtraukiamas). GPM mokestis ir SODRA mokesčiai atvaizduojami atskiru priskaitymu.