fbpx

Naujienos

Verslo Valdymo Sistemos BSS ERP 2022 lapkričio mėn. naujienos

Atlyginimai ir Personalas naujovės

Darbo užmokestis

1. Kaip ir kasmet, nuo sekančių metų įsigalioja nauja NPD skaičiavimo formulė bei Minimalus mėnesinis atlyginimas bei valandinis įkainis. Ir žinoma, kaip ir kas met mūsų klientams nieko papildomai daryti nereikia. Visi reikiami pakeitimai jau atlikti ir Jus pasiekė su šiais atnaujinimais. Skaičiuojant darbuotojų atlyginimą sausio mėnesį bus pritaikytos naujai įsigaliojusios reikšmės. Daugiau apie pokyčius po naujų metų rasite mūsų naujienose, paspaudę šią nuorodą.
2. Ar ir Jums dažnai reikia aiškinti darbuotojui kiek atostogų dienų likučio jis turi, kur jas panaudojo ir pan.? tuomet turime Jums išeitį - nukreipkite jį į Dokumentų valdymo sistemą, kur darbuotojo skydelyje ar Darbuotojo nustatymuose galės pats peržiūrėti Atostogų išklotinę, kur galės pažiūrėti kokia jo atostogų norma, kiek dienų jis sukaupia per mėnesį, kur ir kiek panaudojo, kiek buvo pridėta papildomai, bei koks jo atostogų likutis šiai dienai. Tai labai patogu ir naudinga, jei naudojate BSS Personalas ir atlyginimai bei Dokumentų valdymo sistemą, kurios turi tarpusavio integraciją.

Informacija į atostogų išklotinę atkeliauja iš Darbuotojo darbo sutartyje esančios Atostogų informacijos.
3. Atnaujinome Darbo grafikų kūrimo langą bei automatizavome darbo šventinėmis dienomis žymėjimų pridėjimą tabelyje. Dabar grafiko kūrimo lange vietoj Šventinės dienos šablono sąrašo pasirinkimo matysite pasirinkimą Ar dirbama šventinėmis dienomis?

Pažymėjus čia varnelę reikš, kad darbuotojas dirba ir švenčių dienomis (darbas per šventines dienas bus traktuojamas kaip Darbas švenčių dieną, jei bus naktinio ar viršvalandinio darbo - naktinis darbas švenčių naktį arba viršvalandinis darbas švenčių dieną. Kuriant grafiką, Tabelio pildymo nustatymuose būtinai pažymėkite Skaičiuoti laiką švenčių dienomis, kaip darbą švenčių dienomis. Tada Grafikų portale šventinėmis dienomis bus matomas darbuotojo darbo laikas (jei pagal grafiką jam priklauso dirbti), o tabelyje automatiškai susikurs žymėjimai dėl darbo šventinę dieną, naktį. Jei grafiko srityje Tabelio pildymo nustatymuose nepažymėsite Skaičiuoti laiką švenčių dienomis, kaip darbą švenčių dienomis - jokie papildomi žymėjimai nesikurs ir atlyginimas bus paskaičiuojamas kaip už eilinę darbo dieną.
Neuždėjus varnelės Ar dirbama šventinėmis dienomis - šventinėmis dienomis grafike automatiškai bus generuojamas žymėjimas S. Jei vis dėl to darbuotojas tą dieną turėjo dirbti - pažymėjus darbo faktą tabelyje taip pat automatiškai bus kuriami žymėjimai dėl darbo švenčių dieną, naktį.
4. Žinodami kaip sudėtinga administruoti pagal suminę darbo laiko apskaitą dirbančių darbuotojų darbo laiką, kad darbuotojas nedirbtų viršvalandžių ar jam nebūtų paskaičiuotos prastovos per suminės darbo laiko apskaitos periodą patobulinome suminių prastovų ar viršvalandžių per mėnesį ir per ataskaitinį periodą skaičiavimą kai darbuotojui planuojamas atleidimas. Įjunkite programos nustatymą Skaičiuoti suminės darbo laiko apskaitos einamą balansą (jei jis pas Jus dar neįjungtas). Sutartyje pasirinkus funkciją Planuojamas atleidimas ir nurodžius datą, automatiškai bus užpildomas darbuotojo tabelis (jei jis yra) iki planuojamos atleidimo datos bei perskaičiuojamos reikšmės tabelyje, stulpeliuose: (-) prastova, (+) viršvalandžiai per mėn. (sumininkams) bei (-) prastova, (+) viršvalandžiai per atask. laikotarpį (sumininkams) bei Val. norma per mėn. (sumininkams) (suminės darbo laiko apskaitos periodo valandos). Taip matysite kokia darbuotojo situacija bus su esamais tabelio žymėjimais atleidimo dienai (prastova ar viršvalandžiai) ir galėsite pakoreguoti žymėjimus Tabelyje.
5. Mūsų tikslas - pritaikyti sistemą įvairiausiems Jūsų poreikiams, todėl ne išimtis ir sekanti naujiena. Dabar skaičiuojant nuokrypius nuo darbo laiko normų (darbas naktį, darbas poilsio ar šventinę dieną ir pan., kur darbo užmokestis skaičiuojamas padidintu tarifu) galėsite pasirinkti kaip turi būti atvaizduojamos išskaičiuotos sumos DU žiniaraštyje:
5.1. mažinant valandinį atlyginimą ir nuokrypius skaičiuoti dauginant iš pilno koeficiento (taip veikia dabar). Pavyzdžiui: darbuotojo valandinis darbo užmokestis 7,30 eur/val., darbuotojas dirbo 167 val. iš jų 26 naktį. DU žiniaraštyje matysite:
Valandinis atlyginimas 1029,30 eurų ((167-26)*7,30)
Apmokėjimas už naktinį darbą 284,70 eurų (26*7,30*1,5)
5.2. nemažinti valandino atlyginimo ir nuokrypį skaičiuoti dauginant iš koeficiento - 1. Pavyzdys analogiškas, tik DU žiniaraštyje matysite:
Valandinis atlyginimas 1219,10 eurų (167*7,30)
Apmokėjimas už naktinį darbą 94,90 eurų (26*7,30*0,5)
Tiek vienu, tiek kitu atveju darbuotojui priskaityta suma nesikeis, tik jos atvaizdavimas žiniaraštyje bus skirtingas.
Jei norite nuokrypius nuo darbo laiko normų pradėti skaičiuoti taip kaip aprašyta 5.2. punkte - Personalas ir atlygimai konfigūracijoje, skiltyje Kintamųjų reikšmės susikurkite naują kintamąjį Valandinio atlyginimo skaičiavimas neatsižvelgiant į nuokryp ir nurodykite galiojimo datą, nuo kada turi būti taikomas naujas skaičiavimo būdas

SVARBU: skaičiavimas veikia tik sutartims, kurios turi požymį Valandinė ir nustatytas Valandinis darbo įkainis.
6. Naujiena turintiems darbuotojų, dirbančių antraeilėse pareigose (detaliau apie antraeiles pareigas rasite čia). Dabar antraeilių pareigų sutartyje nurodžius Sutarties rūšį Terminuota darbo sutartis, skaičiuojant Darbdavio SODRA mokestį taikomas procentas bus ne 2,49 (kaip terminuotų sutarčių), bet 1,77 (kaip neterminuotų sutarčių).
7. Atnaujinome priminimų apie darbuotojų dokumentų galiojimo pabaigą siuntimo logiką. Apie kokius darbuotojus gausite priminimus priklausys nuo programos nustatymo Naudojamas DU modulis. Personalo plane rodyti tik dirbančius darbuotojus (rinkitės TAIP jeigu naudojate - DU Personalo modulį, NE - jeigu naudojate tik DVS). Papildomai reikalauti darbo sutarčių registruojant dokumentą:
* Jei nustatymas įjungtas (reiškia naudojate DU modulį), informacija bus siunčiama tik apie galiojančias darbo sutartis turinčius darbuotojus (dirbančius).
* Jei nustatymas išjungtas (reiškia nenaudojate DU modulio ir galiojančių darbuotojų sutarčių neturite), informacija bus siunčiama tik apie aktyvius naudotojus turinčius darbuotojus.
Papildomai darbuotojų paieškoje pridėjome ir informacinį stulpelį Naudotojas aktyvus, kad matytumėte apie kokius darbuotojus gausite informaciją, jei DU modulio nenaudojate.

8. Sukurti nauji atskaitymai, kuriuos galite pridėti Darbuotojo kortelėje:
* Dalinė kompensacija už darbo avalynę
* Už kursus
* Už leidimą
* Už prekes
* Už spec. drab. instrumentus
* Už virš. mob.tel.pok. limitą
Atskaitymo reikšmei mažinama išmokama suma darbuotojui (analogiškai kaip kad dabar jau esantis atskaitymas Paskola).
9. Priminimo apie darbuotojus informaciją papildėme darbuotojo el. pašto informacija. Gavę priminimą dabar matysite ir darbuotojo el. paštą (iš darbuotojo kortelės, kuris yra nustatytas kaip pagrindinis), todėl galėsite iš karto parašyti sveikinimo laišką darbuotojui (nereiks ieškoti kontaktinės informacijos).
10. Realizavome galimybę ataskaitą 9-SD Pranešimas apie apdraustajam suteiktas tėvystės atostogas arba atostogas vaikui prižiūrėti generuoti tiesiai iš patvirtintos atitinkamos personalo operacijos. Jums nebereiks eiti į ataskaitas ir generuoti formą iš ten.

Darbo priemonių portalas

1. Realizavome galimybę nusirodyti darbo priemonėms jų Naudojimo terminą (periodiškumą). Kaip tai atlikti aprašymą rasite čia.
2. Dabar galėsite eksportuoti į excelį visas (ar pagal filtrą pasirinktas) Darbuotojų darbo priemones iš Darbuotojų priemonių paieškos. Tam Darbo priemonių srityje, skiltyje Darbuotojų priemonės matysite naują funkciją Eksportuoti pagal pagal filtrą į Excel

Grafikų portalas

1. Sukurta nauja operacijos teisė Leisti stabdyti grafikų dokumento procesus. Šią teisę turintys naudotojai galės redaguoti grafikus, kurie jau išsiųsti procesams, net jei ne patys iniciavo siuntimą. Pagal nutylėjimą operacijos teisė priskirta Grafikų administratoriaus rolei. Taigi visi šią rolę turintys darbuotojai galės redaguoti jau išsiųstų grafikų informaciją.

BI analitinės darbo užmokesčio ataskaitos

1. Darbo užmokesčio ataskaita Sutartiniai atlyginimai sritis Mėnesiniai atlyginimai pagal pareigas papildyta Darbuotojų bei Etatų skaičiaus informacija.

2. Darbo užmokesčio bei Personalo ataskaitose Darbuotojų darbo sutartys, Darbo sutartys skiltyje pridėtas papildomas informacinis stulpelis Darbo sutarties įsigaliojimo data. Jo pagalba matysite nuo kada darbuotojas pradėjo dirbti įmonėje.
Taip pat ataskaitoje išplėsta pasirinkimo galimybė "Rodyti esančius ilgalaikėse atostogose". Dabar galėsite pasirinkti ne tik ar duomenis matyti tik esančių ilgalaikėse atostogose ar ne, bet ir ar rodyti visų darbuotojų sutartis.

Dokumentų valdymas naujovės

1. Jau Personalas ir atlyginimai naujovėse minėjome apie realizuotą galimybę darbuotojam matyti savo atostogų išklotinę Dokumentų valdymo sistemoje. Jei dar neskaitėte - būtinai susipažinkite su Personalas ir atlyginimai naujovių 2 punktu ir pristatykite savo įmonės darbuotojams!
2. Jau tikriausiai spėjote pastebėti pokyčius personalo plane - dvs naudotojų rolę turintys darbuotojai jame pradėjo matyti tik padalinio, kuriame dirba, darbuotojų informaciją (nei naudojate ne tik Dokumentų valdymo sistemą, bet ir BSS Personalas ir atlyginimai). Tai ilgai laukta naujiena, kurios dėka galite reguliuoti kokių darbuotojų informacija matoma personalo plane. Daugiau apie naują funkciją rasite instrukcijoje čia.
3. Realizavome poreikį pasirašant ADOC dokumentus nusirodyti parašo paskirtį. Norėdami ADOC dokumento parašo metaduomenyse nurodyti parašo paskirtį - įjunkite nustatymą programos nustatymuose Ar leisti nurodyti parašo paskirtį pasirašant ADOC?. Tada pasirašinėjant ADOC dokumentą matysite papildomą lauką, kur galėsite nusirodyti parašo paskirtį ir pasirinkta reikšmė matysis parašo metaduomenyse.

4. Dabar sukūrę prenumeratą galėsite pasirinkti, kad ji būtų siunčiama visai grupei adresatų. Pavyzdžiui: pardavimų padalinys turi gauti informaciją apie pasibaigiančias galioti sutartis per mėnesį nuo šiandien - tada prenumeratose pridėkite sukurtą adresatų grupę (jos globai grupė būtinai turi būti Darbuotojai) ir prenumerata bus siunčiama visiems grupėje nurodytiems darbuotojams!

5. Sukurtas naujas programos nustatymas Taikyti NPD reikšmę pagal nutylėjimą. Šio nustatymo pagalba galėsite reguliuoti kokia NPD reikšmė pagal nutylėjimą bus parinkta pildant Darbuotojo anketą.
6. Informaciniame pranešime apie priskirtą veiklą dokumentų valdymo sistemoje į tekstą dabar galėsite įdėti ir naudotojo, kuris gavo veiklą, vardą ir pavardę (pranešimo šablone naudokite reikšmę [ReceiverUserFullName] (pavyzdžiui: 1 el. pašto adresas nurodytas keliems naudotojams ir pranešimus į jį gauna keli darbuotojai, tada gavus informacinį pranešimą apie gautą veiklą bus aišku kam skirta veikla). Daugiau apie galimas reikšmes šabloniniuose pranešimuose ir kaip juos redaguoti rasite aprašymą čia.

Buhalterija naujovės

Buhalterinė apskaita

1. Ilgalaikio turto kortelių paieškoje pridėti nauji informaciniai stulpeliai Detalizacijų pavadinimas ir Detalizacijos kodas. Taip matysite kokie šiai dienai galiojantys detalizacijų šablonai pridėti Ilgalaikio turto kortelėje.
Pagal reikšmes galima filtruoti, grupuoti, rūšiuoti.

2. Minimaliai patobulinta FA8_4_3 Pelno (nuostolio) ataskaita pagal mėnesius: skaičių stulpeliai nebebus "sulieti" (sujungti).

BI analitinės buhalterinės apskaitos ataskaitos

1. Nuo šiol ataskaitoje Aktualios skolos galite pasitikrinti, kokios buvo skolos prieš mėnesį ar net prieš metus. Norėdami atlikti tokią analizę, programos nustatyme Papildyti skolas istoriniai duomenimis pagal periodus (nurodyti datą nuo) ( Min=1900-01-01; Max=2447-08-01 ) nurodykite datą, nuo kurios norite sekti istorinius skolų duomenis (analogiškai nustatyme nurodytai datai bus rodomos ir Nekilnojamo turto ataskaitoje esančios skolos). Pagal nutylėjimą minėtoje ataskaitoje visos skolos rodomos šiai dienai.
2. Ataskaitoje Aktualios skolos, skiltyje Detalizuotos skolos Detalizacijos reikšmė iškelta į priekį, kad būtų lengviau analizuoti duomenis pagal detalizaciją.

3. Sutartinių pajamų ataskaitoje pasirinkus produkto detalizaciją, Detalizacijos reikšmėje bus atvaizduojamas produkto pavadinimas iš produkto kortelės, o ne iš priskaityme nurodyto produkto pavadinimo (atvejai, kai pagal poreikį priskaityme paredaguojamas produkto pavadinimas į norimą matyti pardavimo sąskaitoje).

Nekilnojamo turto valdymas naujovės

Nekilnojamas turtas

1. Sutarčių eilučių paieškoje pridėtas naujas informacinis laukas Priskirtas resursas. Pagal reikšmę galima filtruoti, rikiuoti, rūšiuoti.

Incidentų portalas

1. Smulkūs pokyčiai incidentų vedimo portale. Jei sutartyje nėra aktyvių nuomos eilučių, Vietą galėsite pasirinkti patys, ji nebus automatiškai užpildoma ir deaktyvuojama.

BI analitinės nekilnojamo turto ataskaitos

1. Ataskaitoje Prognozuojamos pajamos pridėtas naujas informacinis stulpelis Patalpos statusas. Jei patalpa neužimta - šiame stulpelyje matysite statusą Laisva. Taip lengvai matysite kokias Laisvas patalpas turite analizuojamu laikotarpiu.

Taip pat patogesnei duomenų analizei, sutarties numerio bei resurso kodo reikšmės iškeltos į analizuojamų duomenų priekį.
2. Nuomos sutarčių ataskaitoje, skiltyje Sutarties dokumentai rasite atskirą skiltį Sąskaitos. Pasirinkus konkretų Partnerį skiltis užsipildys to partnerio sąskaitų informacija bei atliktais mokėjimais.

Kitos naujienos

Daugiau