Naudojimo termino priskyrimas darbo priemonei

Naudojimo termino priskyrimas darbo priemonei. Šioje instrukcijoje rasite aprašymą kaip priskirti darbo priemonei naudojimo terminą arba nurodyti jį skirtingą tai pačiai darbo priemonei, priklausomai nuo pareigybės. Pavyzdžiui: telefono Naudojimo trukmė bendra visiems, bet darbo rūbų naudojimo trukmė skirtinga pagal pareigybę (valytojų 6 mėn., sargų 12 mėn.).
1. Konfigūracija.
1.1. Administravimas -> Atributai rasite automatiškai sukurtą atributą Naudojimo terminas (mėn.). Programos nustatyme Darbo priemonės tinkamumo naudoti termino mėnesiais atributas automatiškai nurodėme prieš tai minėtą atributą, taip identifikuodami jį kaip lauką, kur bus nurodoma darbo priemonės naudingo tarnavimo trukmė. Papildomai daryti Jums nieko nereikia, nebent turite poreikį naudojimo trukmei naudoti kitą atributą. Tada sukurkite jį atributų medyje ir nurodykite programos nustatyme.
1.2. Norėdami matyti darbo priemonės tinkamumo naudoti termino reikšmę išdavimo spausdiniuose, pridėkite reikšmę ExpirationDate ataskaitos Darbo priemonių išdavimas šablone.

2. Norėdami nurodyti Naudojimo terminą darbo priemonėms:
2.1. eikite į konkrečią darbo priemonių grupę (Produktų valdymas -> Grupės) ir priskirkite jai atributą Naudojimo terminas (mėn.).

2.2. papildomai galite nurodyti Naudojimo termino reikšmę pagal nutylėjimą, tada išduodant darbo priemonę iš šios grupės naudojimo termino reikšmė bus atkeliama, bet pagal poreikį galėsite ją pakeisti.

3. Norėdami nurodyti skirtingus naudojimo terminus tai pačiai priemonei, priklausomai nuo pareigybės:
3.1. turi būti pridėtas naudojimo terminas konkrečiai darbo priemonių grupei, kaip kad nurodyta 2.1. punkte.
3.2. Reikiamoje pareigybėje, Darbo priemonių skiltyje pridėję darbo priemonę nurodykite ten Naudojimo termino reikšmę ir išduodant priemonę šiai pareigybei automatiškai bus atkeliamas pareigybėje nurodyta Naudojimo termino reikšmė.

3.3. Jei 3.1. punkte būsite nurodę Naudojimo termino reikšmę pagal nutylėjimą bei Naudojimo terminą nurodėte ir apsirašant Pareigybėje darbo priemonę - išdavimo metu bus atvaizduojama pareigybėje nurodyta darbo priemonės Naudojimo trukmės reikšmė (t.y. pareigybėje nurodyta naudojimo trukmės reikšmė "laimės").