fbpx

Naujienos

Verslo Valdymo Sistemos BSS ERP 2022 kovo m. Naujienos

Nekilnojamas turtas naujovės

Nekilnojamas turtas
1. Importuojant sutarčių eilutes dabar galėsite importuoti ir Kainos formulę

2. Priskaitymų paieškoje pridėtas naujas informacinis stulpelis Padalinys. Informacija atvaizduojama pagal išrašytos pardavimo sąskaitos padalinį t.y. koks padalinys nurodytas išrašytos sąskaitos detalių informacijoje - toks matomas ir priskaitymų paieškoje.

3. Skaitiklio informacijoje, Priskirti resursai skiltyje pridėtas informacinis laukas Pirkėjas. Čia bus atvaizduojamas Sutarties, kuriai priskirtas resursas, Pirkėjas.

BI analitinės nekilnojamo turto ataskaitos
1. Sukurta nauja ataskaita Prognozuojamos pajamos

Apskaita naujovės

Buhalterinė apskaita

1. Sąskaitų plane pridėta galimybė nurodyti SAF-T sąskaitų plano sąskaitą. Čia reikėtų nurodyti sąskaitą iš SAF-T klasifikatoriaus. Taip bus susietos Jūsų sąskaitų plano detalios sąskaitos su SAF-T klasifikatoriumi. Vėliau čia nurodyta sąskaita bus pateikiama saf-t rinkmenose. Jei SAF-T sąskaita nenurodyta - į rinkmenas keliaus Sąskaitų plano sąskaitos numeris.

BI analitinės buhalterinės apskaitos ataskaitos
1. Buhalterijoje rasite naują ataskaitą Prekių pardavimo pelningumas. Čia matysite pelningumą pagal pirkėją, produkto grupę, produktą, projektą.

2. Pinigų srautų ataskaitoje pridėtos papildomos detalizacijos Banko sąskaita ir Kasa

 

Darbo užmokestis naujovės

Darbo užmokestis

1. Patobulinta Atostogų rezervo perskaičiavimo metu registruojamų apskaitos įrašų konfigūracija. Dabar kokius įrašus registruoti perskaičiuojant rezervą galėsite susidėlioti patys korespondencijų pagalba. Bus daugiau lankstumo, nes galėsite nustatyti taisykles, pagal kurias bus registruojami įrašai. Atnaujinome ir atostogų rezervo perskaičiavimo instrukciją, kurią rasite čia.
2. Norite atlyginimo lapelyje (DU5_4_3 Atlyginimo lapelis papildytas) daugiau papildomos informacijos? nusirodykite ją Pareigybės atributuose. Dabar susikūrus atributus ir pridėjus jų reikšmes prie konkrečios pareigybės, visiems tą pareigybę turintiems darbuotojams atlyginimo lapelyje bus rodoma informacija iš atributo reikšmės.

3. Prieš pildant darbuotojo anketą pridėta galimybė nurodyti planuojamą darbuotojo darbo grafiką bei etato dydį. Šiuos naujus laukus taip pat galima prisidėti ir į prašymo priimti į darbą spausdinį (turinio laukų susiejime reikšmės: Darbuotojas - numatomas grafikas, Darbuotojas - numatomo grafiko aprašymas, Darbuotojas - numatomas etato dydis)

4. Darbo sutarčių paieškoje pridėtas papildomas informacinis stulpelis Darbuotojo gimimo data. Pagal reikšmę galima filtruoti, rūšiuoti, grupuoti.

5. Dabar galite nustatyti, kad tvirtinant darbo sutartį būti tikrinama, ar darbuotojo kortelėje nurodytos asmens tapatybės kortelės arba paso išdavimo datos užpildytos. Norite naudoti funkcionalumą - tuomet Personalas ir atlyginimai konfigūracija -> Privalomi laukai -> Darbuotojo asmens tapatybės kortelės arba paso išdavimo data uždėkite varnelę Privaloma.

6. Personalo operacijų paieškoje pridėtas naujas informacinis laukas Projekto numeris. Pagal reikšmę galima filtruoti, ieškoti, rūšiuoti.

Tabelių portalas

1. Naujiena tabelių portale! dabar pažymėję kelis asmenis galėsite perpildyti jau užpildytą jų faktiškai dirbtą laiką pasirinktam laikotarpiui. Tai labai patogu, kai reikia pakeisti faktiškai dirbtą laiką keliems darbuotojams. Čia taip pat galėsite ir atstatyti tabelio žymėjimus į nustatytus pagal grafiką, jei neteisingai supildėte laiką. Tai padarysite pasirinkę funkciją Pergeneruoti pagal grafiką. Standartiškai neperpildomos (neatstatomos) užrakintos dienos bei tos, kurių tabeliai jau uždaryti ar yra personalo operacijos

2. Dabar galėsite pasižymėti norimas sutartis ir esant poreikiui atsifiltruoti tik jas. Įdėtas papildomas stulpelis, kuriame žvaigždute galite pasižymėti Jums reikiamas sutartis. Tada paspaudę žvaigždutės simbolį matysite tik žvaigždute pažymėtas sutartis.

3.Tabelių portale pridėti nauji informaciniai stulpeliai: Kvalifikacijos kėlimas pagal VDU ir Kvalifikacijos kėlimas, atskirai apmokamas pagal VDU dvigubu tarifu.

Grafikų portalas
1. Atnaujintas asmeninių grafikų pavadinimo sutartyse laukas. Dabar jame matysite šabloninio grafiko, iš kurio sukurtas asmeninis grafikas, pavadinimą bei asmeninio grafiko pavadinimą. Taip bus informatyviau ir Jums lengviau matyti jau iš darbuotojo grafiko, iš kokio šabloninio grafiko jis sukurtas.

BI analitinės darbo užmokesčio ataskaitos
1. Tiek Darbo užmokesčio, tiek Personalo skiltyse patobulinta buvusi Darbuotojų darbo sutarčių istorijos ataskaita. Dabar pateikiamas darbuotojų darbo sutarčių sąrašas pilnas, kurį galima filtruoti į dirbančius arba esančius ilgalaikėse atostogose.

Taip pat galima pamatyti ne tik kaip keitėsi darbuotojo darbo sutartys, bet taip pat kaip kas mėnesį kinta darbuotojo atlyginimas, dirbtas laikas ir personalo operacijos

2. Darbo užmokesčio Faktinio atlyginimo ataskaitoje ir Personalo sutartinių atlyginimų ataskaitoje dabar galėsite matyti pasiskirstymą pagal lytį

Dokumentų valdymas naujovės

1. Dar vienas funkcionalumas automatizuojantis Jūsų atliekamus veiksmus. Dabar jei dokumente pridedami Darbuotojai - atsiras galimybė juos visus vieno mygtuko paspaudimu pridėti į pasirinktą procesą. Tokio dokumento procesų lange matysite papildomą informaciją Darbuotojai ir paspaudę [Pridėti darbuotoją į procesą] bei pasirinkę reikiamą procesą sukursite tą procesą visiems dokumente esantiems Darbuotojams. Tai labai patogu, kai reikia pavyzdžiui papildomai prie esamo proceso supažindinti dokumente esančius darbuotojus su dokumento turiniu ir pan.

2. Dabar galėsite susikonfigūruoti dokumento šablone ar jame turi būti pavadavimo procesas ar ne, priklausomai nuo kitų dokumente nurodytų reikšmių pildymo metu. Pavyzdžiui: jei atostogų prašymas pildomas 1 dienai - pavadavimo proceso neturi būti, jei pildoma daugiau nei 1 dienai - turi būti. Nebereiks kurti tiek šablonų kiek skirtingų situacijų gali būti. Detaliau apie funkcionalumą skaitykite čia.
3. Dažniausiai naudotojų grupės kuriamos pagal padalinius. Toliau naudotojų grupės naudojamos dėliojant dokumentų siuntimo konfigūraciją, kur nurodoma kokios naudotojų grupės dokumentai kokiems darbuotojams turi keliauti įvairiems procesams (Padalinio naudotojai -> Padalinio vadovas). Kad nebereiktų papildomai pridėti darbuotojų į atitinkamo padalinio grupes - dabar jie bus pridedami automatiškai vos įsigalios darbuotojo (turinčio naudotoją) darbo sutartis arba sutarties keitimo metu jis bus perkeltas į kitą padalinį. Kad tai vyktų automatiškai Jums reikia susieti Naudotojų grupę ir Padalinį pagrindinėje padalinio informacijoje.

Susieję visu padalinius įjunkite programos nustatymą Automatiškai sukurti naudotojų grupes padaliniams ir sukūrus naują padalinį automatiškai susikurs ir naudotojų grupė, kuri iš karto bus susieta su naujai sukurtu padaliniu. Priėmus darbuotoją į šį padalinį jis automatiškai bus priskirtas ir padalino naudotojų grupei.
4. Atnaujinome adresatų grupės pridėjimo į šablonus logiką. Anksčiau pridėjus grupę į dokumento šablono procesus, siuntimo pagal tokį šabloną metu nebūdavo atnaujinama gavėjų grupė t.y. jei po grupės pridėjimo į šabloną koks nors adresatas būdavo ištrinamas ar pridedamas -grupė neatsinaujindavo. Dabar grupė bus atnaujinama. Tai itin palengvins Jums darbą kai daugelio šablonų procesuose reikia pakeisti dalyvį. Pavyzdžiui: visus dokumentus siunčiamus pagal tam tikrus šablonus turi patvirtinti Padalinio vadovas. Padalinio vadovą pakeitus kitu nebereiks eiti į kiekvieną šabloną ir atnaujinti adresatą. Susikurkite adresatų grupę Padalinio vadovas ir pridėkite reikiamą adresatą. Tada grupę pridėkite prie reikiamų šablonų. Pasikeitus padalinio vadovui užteks tik pakeisti jį adresatų grupėje Padalinio vadovas ir informacija automatiškai atsinaujins visuose šablonuose, kur bus priskirta ši adresatų grupė

5. Dabar jei dokumentas turės susijusių dokumentų - atvėrus profilį, šalia skilties Susiję dokumentai bus rodomas susietų dokumentų skaičius.

6. Siekiant optimizuoti sistemos greitaveiką, nebebus pilnai atvaizduojama tam tikrų tipų (pavyzdžiui: txt, log ir pan.) didelių failų peržiūra. Norint peržiūrėti pilną failą - turėsite jį atsisiųsti. Pagal nutylėjimą dideli failai tie - kurių dydis daugiau nei 20000 baitų. Jei failas nukirptas peržiūroje apie tai bus pateikiamas informacinis pranešimas failo viršuje

7. Realizuota galimybė Veiklų, Dokumentų paieškose rikiuoti ir atributines reikšmes.

Kitos naujienos

Daugiau