fbpx

Naujienos

Verslo Valdymo Sistemos BSS ERP 2022 vasario m. Naujienos

Nekilnojamas turtas naujovės

Nekilnojamas turtas
1. Sukūrėme naują skiltį Nekilnojamo turto srityje Skaitiklių tarifai. Jeigu naudojate automatizuotų skaitiklių rodmenų nurašymo funkciją - tuomet skaitiklių rodmenų importą į programą Jums palengvins tarifų langas. Nereiks tarifo nusirodyti kiekviename importuojamame faile, užteks jį nusirodyti tarifų skiltyje. Tada importo faile galės būti tik skaitiklio numeris ir rodmenų skirtumas. Detaliau apie funkcionalumą skaitykite čia.

2. Naujiena! dabar galėsite kopijuoti sutartyje esančią nuomos eilutę su visais jai priskirtais komunaliniais mokesčiais! bus atkeliama visa komunalinio mokesčio informacija: priskirti skaitikliai, moka/nemoka ir panašiai. Norėdami kopijuoti duomenis pažymėkite norimą eilutę ir spauskite Išsaugoti kaip, dialoge galite pasirinkti:
* Sukurti naują -> bus sukurta tik nauja nuomos eilutė
* Nutraukti ir pakeisti nauju -> bus sukurta nauja nuomos eilutė kartu su visa buvusia komunalinių informacija. Eilutei iš kurios kuriama (ir komunalinių mokesčių) bus automatiškai uždedama data iki (-1) ir sukuriamos naujos eilutės su nauja sekančiame dialoge nurodyta data nuo.

3. Dabar kuriant komunalinio mokesčio sutarties eilutes iš Sutarčių eilučių paieškos galėsite pasirinkti ar generuoti pasirinktoms eilutėms ar visoms pagal filtrą. Taip paieškoje lengvai išfiltruosite reikiamo pastato, projekto, o gal konkrečios sutarties eilutę ir komunalinių mokesčių eilutes sutartyje sugeneruosite tik pasirinktiems objektams.

4. Pridėta galimybė mokėjimo plano informaciją nurodyti komunalinio mokesčio tipe. Jei tipe nurodytas mokėjimo planas - pridedant tokius komunalinius mokesčius (ir pagal skaitiklį) į sutartį, sutarties eilutėje bus priskiriamas tipe esantis mokėjimo planas.
Jei mokėjimo tipe plano nėra - veiks anksčiau taikyta logika t.y. mokėjimo planas paveldimas nuo sutarties pagrindinės informacijos arba gali būti pakeičiamas detalioje sutarties eilutėje į reikiamą.

5. Realizuota galimybė trinti sutarčių eilutes su tipu Priskaitymas iš sutarčių eilučių paieškos. Norėdami ištrinti nereikalingas eilutes tiesiog išfiltruokite jas sutarčių eilučių paieškoje ir pažymėję visas ištrinkite. Sutarties eilutės netrins jei:
* jau sugeneruota bent viena sąskaita pagal tą eilutę
* iš trinamos eilutės sukurta nauja indeksuota eilutė
* jei eilutės tipas Pagal skaitiklį, Komunaliniai mokesčiai arba Nuoma
Jei sąskaitos sukurto nėra, bet pagal sutarties eilutę sugeneruoti priskaitymai - jie bus ištrinami kartu su eilute.

6. Sukurta papildoma apsauga, kuri neleis Jums skaičiuoti komunalinių (rinkti balanso), jei už tą periodą jau bus išrašytos sąskaitos. Tai apsaugos Jus nuo jau esamų duomenų sugadinimo. Paleidus balanso surinkimą masiniam procese bus pateikiama klaida, kad už periodą paskaičiavimai jau atlikti.
7. Sutarčių paieškos lange pridėtas nauji informaciniai stulpeliai:
* Detalizacijos šablono pavadinimas
* Detalizacijos galiojimo pradžia
* Detalizacijos galiojimo pabaiga
Pagal reikšmę galima filtruoti, grupuoti, filtruoti, rūšiuoti
Reikšmė paimama iš sutarties skilties Detalizacijų šablonai

BI analitinės nekilnojamo turto ataskaitos
1. Efektyvumo ataskaita papildyta papildomu informaciniu stulpeliu Apyvartos mokestis. Čia atvaizduojamas apyvartos mokestis nuo pardavimų. Ši informacija taip pat traukiama skaičiuojant efektyvumo rodiklį.

2. Realizuota galimybė visus apyvartų grafikus persijungti į palyginamąją lentelę ir atgal į grafikus.

Apskaita naujovės

Buhalterinė apskaita
1. Ataskaitoje BL01_4 Ilgalaikio turto perdavimo naudoti veikloje aktas realizuota galimybė sugeneruoti aktą keliems IT vienetams bei pridėtas papildomas informacinis stulpelis Įsigijimo vertė.

BI analitinės buhalterinės apskaitos ataskaitos
1. Buhalterija -> Pinigų srautai ataskaitoje matysite srautus ir pagal naują detalizaciją Pinigų srautas

 

Darbo užmokestis naujovės

Darbo užmokestis

1. Realizuota galimybė kaupti ir nurašyti darbuotojų atostogas kalendorinėmis dienomis! kaip užpildyti darbuotojo informaciją, kad atostogos kauptųsi ir nusirašytų būtent taip plačiau skaitykite čia.
2. Sukūrėme Jums naują įrankį - 13 SD Pranešimo apie pajamas autoriams, sportininkams, atlikėjams, tantjemas, taip pat atlygį už darbą stebėtojų taryboje (valdyboje) ar paskolų komitete konverterį. Jo pagalba excel užpildyti duomenys bus konvertuoti į reikiamą ataskaitos formatą. Kaip naudotis konverteriu bei pavyzdinį duomenų failą rasite čia.
3. Naujiena naudotojams, kurie darbuotojams siunčia DU5_4_3D Atlyginimo lapelį papildytą(dvikalbis). Dabar lapelyje matomi ir neatvykimai (ar kiti žymėjimai) į darbą galės būti atvaizduojami kita kalba. Tam reikia Personalas ir atlyginimai konfigūracija -> Žymėjimai įrašyti reikšmes į Pavadinimas kita kalba.

4. Dabar norint supildyti darbuotojo anketą ir naudojant funkciją Atidaryti darbuotojo anketą... nebebus reikalaujama darbuotojo kortelėje nurodyti darbuotojo el. paštą. Taip pat Darbuotojo anketoje adresų informacijoje nebebus privaloma Pašto kodo reikšmė net ir tada, kai adreso informacija bus privaloma

5. Sukurtas naujas priskaitymas DANPNK - Daikto (auto) nuomos pajamoms natūra (kompensuojamos). Nuo šio priskaitymo skaičiuojamas 15 proc. GPM mokestis, priskaitymas netraukiamas į VDU, nuo jo neskaičiuojami SODRA mokesčiai, netaikomas NPD. Priskaitymas atvaizduojamas GPM313 ir GPM312 ataskaitose (kaip pajamos natūra, parenkant išmokų kodą 23 Nekilnojamo pagal prigimtį daikto nuomos išmokos).
6. Iš pagrindinės sutarties informacijos reikšmės Alternatyvios atostogų valandos ir Kasmetinių atostogų skaičiavimas pagal vid. dirbtas val. per dieną perkeltos į skiltį Atostogos

7. Tabelių ir DU žiniaraščių paieškoje pridėtas naujas filtras Padalinio kodas.

Grafikų portalas

1. Atnaujinta Grafikų ir tabelių portale taikomų validacijų logika. Portaluose pagal nustatymus validuojama:
* Tabelio/Grafiko dienos maksimali trukmė valandomis ( Min=0; Max=24 )
* Tabelio/Grafiko savaitės maksimali trukmė valandomis (sumininkams) ( Min=0; Max=168 )
* Tabelio/Grafiko savaitės nepertraukiamo poilsio trukmė valandomis ( Min=0; Max=168 )
* Tabelio/Grafiko savaitės maksimali trukmė valandomis ( Min=0; Max=168 )
* Tabelio/Grafiko savaitės maksimalios viršvalandžių valandos ( Min=0; Max=168 )
Atliekant keitimus grafikų ar tabelių portale naujai įvedamos reikšmės validuojamos pagal aukščiau išvardintuose nustatymuose esančias reikšmes. Dabar galėsite pasirinkti kokio lygio validaciją taikyti:
* Klaida - validuojant nebus leidžiama atlikti keitimų nei grafikų, nei tabelių portale, jei nauja reikšmė neatitiks išvardintų validacijų
* Perspėjimas - keitimus galėsite atlikti tiek grafikų, tiek tabelių portale, net jei nauja reikšmė neatitiks išvardintų validacijų
Ir vienu ir kitu atveju tiek grafikų tiek tabelių portale validacijų neatitinkančios dienos bus pažymėtos įrėminant jas raudonuose rėmuose, o kokios taisyklės žymėjimas esantis dienoje neatitinka matysite ERP darbuotojo asmeniniame grafike, skiltyje Klaidos. Daugiau apie grafikų bei tabelių žymėjimų validacijas skaitykite čia.

2. Grafikų ir tabelių portale pridėtas naujas informacinis laukas Etato dydis. Pagal reikšmę galima filtruoti, rikiuoti.

3. Grafikų portale Grafikų filtre esančios reikšmės bus rūšiuojamos pagal abėcėlę.

BI analitinės darbo užmokesčio ataskaitos
1. Visose ataskaitose, kur rodomas darbuotojas, dabar bus matomas ir tabelio numeris. Tai padės dar greičiau identifikuoti reikiamą darbuotoją.

Dokumentų valdymas naujovės

1. Naujiena! dabar galėsite paslėpti dokumente esančią darbuotojų, parašų ir procesų informaciją. Dokumento profilyje matysite naują pasirinkimą Rodyti procesus ir parašus. Jei nurodyta Ne - darbuotojų, procesų ir parašų informacija bus slepiama. Pasirinkimo reikšmę keisti gali tik operacijos teisę Leisti paslėpti dokumento procesus, prašytojus, parašus turintis naudotojas. Tą pačią teisę turintis naudotojas visada matys dokumento procesus, parašus, darbuotojus, net jei dokumento profilyje nurodyta reikšmė Rodyti procesus ir parašus - Ne. Pagal nutylėjimą operacijos teisė priskirta DVS administratoriaus rolei.

2. Patobulinta registruotų dokumentų redagavimo logika:
* Dabar užregistravus dokumentą, jo Pagrindinę informaciją (konkrečiai laukus: Tema, Gauto dokumento numeris, Gauto dokumento data, Dokumento tipas, Katalogas, Parašo tipas)  bei atributus galės redaguoti tik tas naudotojas, kuris turės registre, į kurį užregistruotas dokumentas, teisę Keisti. Išskyrus negalėsite keisti duomenų, kurie dalyvauja dokumento spausdinio formavime. Tam papildomai turite turėti operacijos teisę Redaguoti registruoto dokumento informaciją.
* Registruotam dokumentui taip pat negalėsite atlikti kai kurių funkcijų: įkelti dokumento versiją, redaguoti dokumento turinį atidarant jį iš DVS'o excel ar word formatu, Priskirti dokumento šabloną, Konvertuoti dokumentą į pdf, nebent registro įrašų saugoje turite turite teisę Keisti.
Taigi: jeigu Jums reikia redaguoti užregistruoto dokumento informaciją - labai svarbu, kad tame registre, kuriame užregistruotas dokumentas,  registro įrašo saugoje Jūsų naudotojas turėtų galimybę Keisti.  Daugiau apie registruoto dokumento redagavimą rasite čia.

3. Siekdami taupyti mūsų ir Jūsų laiką, išplėtėme dokumentų registravimo metu dažniausiai gaunamų klaidų aprašymus. Pavyzdžiui: dabar registruojant dokumentą būsite informuoti, jei dokumente (komandiruotės) trūksta Šalies arba dokumentą registruoja naudotojas, kuris neturi priskirto darbuotojo, registruojant atostogų įsakymą laikotarpyje jau yra kitų darbuotojo neatvykimų (jau yra sukurta kita personalo operacija) ir panašiai.
4. Naujiena! dabar jei dokumentas dėl kokių nors adresatų problemų neišsisiųs - apie tai gausite išsamų pranešimą. Anksčiau toks dokumentas "nukrisdavo" į juodraščius. Priežasčių gali būti įvairių: darbuotojas, kuris dalyvauja procese yra ištrintas arba neturi priskirto naudotojo ir panašiai.

5. Jeigu pildote Gautos sąskaitos dokumentą ir pakeisite pagrindinė informacijoje esančius laukus Gauto dok, Numeris arba Gauto dok. data - atitinkamai bus atnaujintos ir sąskaitos informacijos reikšmės Serija/Numeris arba Sąskaitos data.

6. Realizuota galimybė dokumente nusirodyti daugiau nei vieną Kitą šalį.

8. Visos aktyvios veiklos paieškoje pridėta galimybė filtruoti duomenis pagal Dokumento tipą. Tai labai patogu, kai pavyzdžiui norite pažiūrėti ar tikrai visi praeito mėnesio atostogų įsakymai suregistruoti (buhalterija gali skaičiuoti atlyginimus, nes visi įsakymai atsispindės skaičiavime). Tokiu atveju filtruokite pagal dokumentų tipą Atostogų įsakymas - matysite kurie įsakymai dar "pakeliui" t.y. pas kažką likę vykdymo stadijoje.

Taip pat pridėta galimybė filtruoti veiklas ir dokumentus pagal procesų iniciatorius. Šis filtras labai praverčia tada, kai naudojami bendriniai naudotojai (pvz. padaliniai) ir vėliau norima atsirinkti veiklas/dokumentus pagal siuntusį padalinį.

Kitos naujienos

Daugiau