Atostogų kaupimas ir nurašymas kalendorinėmis dienomis

Atostogų kaupimas ir nurašymas kalendorinėmis dienomis. Darbo kodeksas numato galimybę kaupti ir nurašinėti atostogas kalendorinėmis dienomis. Standartiškai kuriant darbo sutartį BSS ERP Personalas ir atlyginimai, atostogos kaupiamos ir nurašomos darbo dienomis, pritaikoma 20 d.d. atostogų norma. Žemiau rasite aprašymą ką reikia daryti, jei darbuotojui atostogas administruoti reikia kalendorinėmis dienomis.
1. Atostogų kaupimas priimant naują darbuotoją.
1.1. Naujai priimtam darbuotojui, kurio atostogos kaupiamos ir nurašomos kalendorinėmis dienomis, kuriant naują darbo sutartį Atostogų skiltyje pažymėkite varnelę Skaičiuoti atostogas kalendorinėmis dienomis.

1.2. Patvirtinus sutartį Atostogų skiltyje atvėrę atostogų eilutę matysite, kad darbuotojui pritaikyta 28 k.d. atostogų norma.

1.3. Uždarant tabelius darbuotojui sukaupiama atitinkamai ir daugiau dienų atostogų.

1.4. Išleidžiant darbuotoją atostogų jos taip pat bus nurašomos kalendorinėmis dienomis.

1.5. Atostoginių skaičiavimas priklauso nuo nustatymo esančio darbo sutartyje Kasmetinių atostogų skaičiavimas pagal grafiką:
* jei varnelė uždėta - atostoginiai bus paskaičiuoti už darbo dienas pagal grafiką
* jei varnelė neuždėta - atostoginiai bus paskaičiuoti pagal standartines darbo dienas (5 d.d. per savaitę)
1.6. Ataskaitoje DU16 Paskaičiuotas atostogų rezervas matysite informacinį stulpelį Atostogų kaupimo metodika. Čia bus nurodyta kokiomis dienomis (kalendorinėmis ar darbo) darbuotojui administruojamos atostogos. Toliau pateikiami skaičiai jau įvertinus naudojamą atostogų kaupimo metodiką.

2. Atostogų kaupimo metodikos keitimas jau dirbantiems darbuotojams.
2.1. Jei jau dirbančiam darbuotojui norite pakeisti atostogų skaičiavimo metodiką turite daryti sutarties keitimą ir Atostogų skiltyje pažymėti varnelę Skaičiuoti atostogas kalendorinėmis dienomis.

2.2. Tvirtinant sutarties keitimą Jums bus pateikiamas dialogas, kuriame turite nurodyti naują atostogų normą ir naują atostogų likutį.


2.3. Patvirtinus sutarties keitimą bei uždarius einamojo mėnesio tabelį Atostogų skiltyje matysite atnaujintą informaciją.

2.4. Darbuotojui toliau nuo sutarties keitimo datos atostogos bus administruojamos kalendorinėmis dienomis. Keitimus galite atlikti ir mėnesio eigoje. Laikotarpiui sukauptos atostogos bus paskaičiuojamos proporcingai iki sutarties keitimo ir po, įvertinant tuo metu galiojusią atostogų kaupimo  metodiką.
2.5. Kita informacija:
2.5.1. Jei darote sutarties keitimą nuo sekančio mėnesio pirmos dienos - įsitikinkite, kad nėra uždarytas tabelis ir žiniaraštis, laikotarpio einančio prieš keitimą. Pavyzdžiui: jei sutarties keitimą dėl atostogų administravimo metodikos darote nuo 03 01, tada 02 mėnesio darbuotojo tabelis ir žiniaraštis turi būti neuždaryti/neužrakinti. Priešingu atveju gausite klaidos pranešimą.
2.5.2. Jei jau patvirtinote sutarties versiją su pakeista skaičiavimo metodiką ir atsirado poreikis ją ištrinti - pirmiausia atostogų skiltyje ištrinkite sukurtus normos bei atostogų korekcijos įrašus (pažymėta 2.3. punkte) ir tada trinkite sutarties versiją.