Supaprastintas skaitiklių rodmenų importas tarifą nurodant sistemoje

Supaprastintas skaitiklių rodmenų importas. Jei naudojatės automatine skaitiklių parodymų nuskaitymo sistema, dabar turite galimybę supaprastinti rodmenų importavimą į mūsų programą. Nekilnojamojo turto skiltyje atsirado naujas funkcionalumas - Skaitiklių tarifai.

1. Skaitiklių tarifų lango naudojimas. SVARBU: Norint naudotis supaprastintu skaitiklių parodymų importu reikia nuimti varnelę Nekilnojamo turto vertinimo konfigūracijoje.

2. Reikia apsirašyti Skaitliukų tarifus (tarifo kodas ir skaitliuko tipas turi būti unikalūs) nurodant:
a. Skaitliuko tipas
b. Tarifo kodas
c. Tarifo pavadinimas
d. Matavimo vnt.
e. Valiuta
f. Galiojimas (vienu metu gali galioti tik vienas tarifas).

3. Naudojant tarifų langą keičiasi skaitliukų rodmenų importas. Importui reikia užpildyti sutrumpintą MS Excel failą, kurį galite parsisiųsti: Skaitliuku_Importas_trumpas

Importo faile standartiškai yra 5 skaitiklių tipai, išskaidyti atskiruose excel lapuose. Užpildomi laukai:
1.1. Rodmenų registravimo data.
1.2. Skaitiklio numeris - nurodomas unikalus skaitiklio numeris.
1.3. Skalės ID – šis stulpelis reikalingas tik tada, kai skaitiklyje yra daugiau nei vienas galiojantis tarifas pvz. Elektra turi D1 ir N1 kai naudojamas dieninis ir naktinis tarifai.
1.4. Rodmenys - nurodomi skaitiklio rodmenys už praėjusį ir šį mėnesį.

!Importo faile tampa neprivalomi stulpeliai tarifo dydžio, koeficiento, mato vnt. ir skalės ID (yra išimtis). Prieš pildant failą pavyzdinius duomenis ištrinkite.

4. Importo failo struktūros koreguoti negalima, išskyrus, kai reikalingas skalės ID stulpelis. Kiekvieną mėnesį galima papildyti šabloną mėnesio rodmenų informacija ir importuoti failą pakartotinai. Papildant failą senų rodmenų informacijos NEKEIČIAME, įterpiame tik sekantį stulpelį su naujais rodmenimis.

5. SVARBU: kiekvieną kartą prieš importuojant skaitiklių parodymus pasitikrinti ar galioja tarifas. Kai suvedamas naujas tarifas su data nuo, senas tarifas automatiškai užsibaigia. Jau negaliojančius tarifus, kurie turi reikšmių koreguoti negalima. Leidžiama trinti tik tuos tarifus, kurie šiuo metu galioja ir neturi parodymų. Ištrynus naujausią tarifą, prieš tai buvęs tarifas tampa vėl galiojančiu.

6. Kai tarifas turi galiojimo datą nuo iki, negalima suvesti ar importuoti parodymų, kurie nepapuola į tarifo galiojimo laikotarpį.

7. DĖMESIO: Jeigu importuojate naujus skaitiklius, pirmą kartą reikia naudoti įprastinį skaitiklių importo failą arba apsirašyti skaitiklį ranka.