fbpx

Naujienos

Verslo Valdymo Sistemos BSS ERP 2021 lapkričio m. Naujienos

Nekilnojamas turtas naujovės

1. Naujas informacinis stulpelis sutarčių paieškoje Šio mėnesio nesuvestos apyvartos. Čia matysite kiek einamojo mėnesio dienų iki šios dienos imtinai yra su neužpildytomis apyvartomis t.y. neįvesta jokia reikšmė.

Buhalterinė apskaita naujovės

1. Papildytos Pardavimo sąskaitų siuntimo el. paštu pranešimo šablono galimybės. Dabar tiek antraštėje, tiek laiško tekste galite pridėti siunčiamos sąskaitos seriją ir numerį. Norimoje vietoje pridėkite reikšmę {Invoice-number}

2. Ilgalaikio turto operacijų paieškoje pridėtas naujas informacinis stulpelis Suma. Čia bus matoma Ilgalaikio turto operacijos suma.

3. Didelį dėmesį skyrėme su skirtingų valiutų operacijomis susijusioms problemomis: kai tam tikrais atvejais dengimo metu būdavo sukuriama neteisinga valiutos įtakos reikšmė. Jei turite tokių dokumentų - atidenkite ir sudenkite juos iš naujo. Jei tai nepadėtų - tada reikia stornuoti ir iš naujo suvesti pirkimo/pardavimo sąskaitą ir dengti iš naujo.

Personalas ir atlyginimai naujovės

Darbo užmokestis

1. Pagal vyriausybės patvirtintus teisės aktus, Personalas ir atlyginimai pakeitėme 2022 m. galiosiančius MMA 730 eurų ir MVĮ 4,47 eurų dydžius.
2. Dabar suminės darbo laiko apskaitos periodai, pagal suminę darbo laiko apskaitą dirbantiems darbuotojams, susikurs tada, kai tik bus sukuriamas sutarties tabelis. Anksčiau periodas būdavo sukuriamas tabelio uždarymo metu.
3. Sukurti nauji priskaitymai:
* DOVNAN - Dovana natūra (apmokestinama, nekompensuojama) ir NDGPMS - Nekompensuojamos dovanos gyventojų pajamų mokesčio suma
Priskaitymai traukiami į SAM, GPM313 bei GPM312 su kodu 01 ir požymiu N
* Dovana natūra (neapmokestinama) (DOVNN). Mokesčiai neskaičiuojami. Į VDU netraukiama, į padidinto tarifo skaičiavimus (už DP, DN, DS) netraukiama, į SAM deklaraciją netraukiama, į GPM312 traukiama su kodu 07 ir požymiu N. GPM313 netraukiama.
* Vienkartinė premija (VNKP). Mokesčiai skaičiuojami. Į VDU netraukiama, į padidinto tarifo skaičiavimus (už DP, DN, DS) netraukiama, į SAM deklaraciją traukiama, į GPM312 ir GPM313 traukiama kaip ir algą su kodu 01.
* Už nekonkuravimą. Šis priskaitymas netraukiamas į VDU, skaičiuojami visi standartiniai mokesčiai, traukiamas į visas standartines ataskaitas, priskaitymas neįtakoja skaičiuojant kitus priskaitymus už nukrypimus nuo darbo laiko normų.
4. Į DU žiniaraščio paiešką iškelta žemiau išvardintų reikšmių informacija. Pagal reikšmes galima grupuoti, filtruoti ieškoti:
* EA_DE
* AUK
* LP_DE
* KL_DE
* AUKA_DE
* PRDS_DE
* KUNA_DE
* GPMS_DE

5. Ataskaita PV15 Darbuotojų dirbtos valandos (pivot) papildyta naujais informaciniais stulpeliais NA (nemokamos atostogos) ir MA (mokymosi atostogos)

6. Atlikti kosmetiniai DU05_3 Avansų mokėjimo žiniaraštis ataskaitos pataisymai (panaikinti parašai, pakeistas tekstas, grupavimas ir pan.)

Grafikų portalas

1. Grafikų aplikacijoje dabar galėsite keisti grafikus ir į praeitį. Sąlygos kada keisti grafiko negalėsite:
* kai darbuotojo keičiamo periodo tabelis uždarytas arba apmokėtas
* kai dienos žymėjimas užrakintas tabelių portale
Jei diena užrakinta tabelių portale, užrakintoje dienoje matysite spynelės simbolį. Tik atrakinus tabeliuose žymėjimus bus galima atlikti korekcijas.
Labai svarbu: paredagavus grafiką į praeitį atitinkamai bus perpildomas ir darbuotojo tabelis bei pasikeis darbo laiko norma.
2. Grafikų portale dabar jei išskleisite papildomą informaciją, ji pasiliks išskleista ir judant perioduose.

Tabelių portalas

1. Atlikti smulkūs tabelio portalo patobulinimai:
* dienos žymėjimų lange pakeisti pusėmis pasirinkimai Patvirtinti ir užrakinti <-> Patvirtinti
* pildant laikotarpiui bus būtina nurodyti papildomus žymėjimus, kitaip Patvirtinti mygtukas bus neaktyvus.

Dokumentų valdymas naujovės

Dokumentų portalas

1. Naujiena! dabar nurodžius pavaduojantį asmenį dokumente, automatiškai užsidės ir pavadavimas DVS'e t.y. nurodytas asmuo gaus pavaduojamo veiklas ir galės jas užbaigti. Detaliau kaip susikonfigūruoti automatinio pavadavimo funkciją rasite čia.

Taip pat užregistravus atostogų prašymą (ar įsakymą, priklausomai nuo Jūsų sudėliotos konfigūracijos), kuriame yra pavadavimo procesas, personalo plano įraše matysite ir informaciją apie tai, kas ir kokiam laikotarpiui atostogaujantį asmenį pavaduoja

2. Po šių atnaujinimų pranešimus apie gautas ir įvykdytas veiklas galėsite gauti ne tik el. paštu, bet ir sms!
LABAI SVARBU: funkcionalumas veikia tik tada, kai turite pasirašę sutartį dėl SMS siuntimo su paslaugų teikėju!
kaip susikonfigūruoti, kad gautumėte pranešimus sms, rasite čia.

3. Naujiena! Jūsų patogumui sukūrėme patogesnį dokumentų procesų peržiūros langą. Dabar, kai išsiųsite dokumentą daugeliui darbuotojų procesui (-ams), jų statusą patogiai peržiūrėsite procesų peržiūroje, paspaudė prie dokumento procesų matomą mygtuką Peržiūrėti visus procesus. Čia filtrų pagalba rasite reikiamą informacija, pvz.: kas veiklą atmetė, ar kokie komentarai prie veiklos ir pan.
Mygtukas matomas tada, kai dokumente veiklų yra daugiau nei 4

4. Atnaujinome dokumentų kėlimo dialogą:
4.1. Dabar dokumentų kėlimo lange matysite 2 pasirinkimus Saugoti, bei Saugoti ir siųsti. Nebent turite operacijos teisę Leisti atidaryti dokumento kėlimo per dialogą metu ar kuriamo per šabloną dokumento profilį, tada matysite dar ir profilio atidarymo mygtuką. Pakeista ir mygtukų veikimo logika:
4.1.1. Saugoti ir siųsti:
* jei dokumento kėlimo dialoge šablonas nepriskiriamas -> nukreipiama į dokumento siuntimo langą, kur galite sudėlioti reikiamus procesus ir dokumentą išsiųsti.
* jei dokumento kėlimo dialoge šablonas priskiriamas (nesvarbu turi procesus ar ne) -> atveriamas dokumento pagal šabloną kūrimo langas, kuriame galite tęsti įkelto dokumento pildymą ir išsiųsti.
4.1.2. Saugoti
* jei dokumento kėlimo dialoge šablonas nepriskiriamas arba priskirtas šablonas neturi procesų -> rodomas pranešimas, kad Dokumentas sėkmingai įkeltas. Pranešime yra galimybė Atidaryti katalogą (jei turite minėtą teisę - matysite ir galimybę atidaryti dokumento profilį)
* jei dokumento kėlimo dialoge priskiriamas šablonas turintis procesus -> atveriamas dokumento pagal šabloną kūrimo langas, kuriame galite tęsti įkelto dokumento pildymą ir išsiųsti.
4.2. Dokumento kėlimo dialoge iš karto galėsite pasirinkti kokiu formatu norite įkelti dokumentus. Pasirinkus adoc ar asic iš karto bus išsaugomas minėto formato failas. Adoc generavimo atveju automatiškai pagrindiniu dokumentu bus pažymimas pirmas sąraše esantis dokumentas.

5. Naujiena! Dabar galėsite susikonfigūruoti kokius pagrindinės informacijos laukus norite matyti sąskaitų detalizavimo lange, kurie turi būti privalomi, koks duomenų eiliškumas. Konfigūracijos aprašymą rasite instrukcijoje čia.

6. Dabar pasirašius dokumentą smart id parašu, parašo informacijoje nebebus atvaizduojamas asmens kodas.

7. Jūsų patogumui, naujo dokumento kūrimo metu, šablonus rasite sugrupuotus pagal dokumento tipus. Taip dokumento šablono ieškoti bus kur kas lengviau.

8. Atsižvelgę į Jūsų pastabas veiklos tvirtinimo ar atmetimo dialoge pridėjome informacinius pranešimus, kurie padės nepasimesti, ar užbaigdami veiklą ją patvirtinsite, ar atmesite.

9. Dabar pranešimų sąraše matysite pilną informaciją, jei siunčiant įvyko klaida. Taip patys galėsite identifikuoti, dėl ko pranešimas nepasiekė gavėjo.

Incidentų portalas

1. Incidentų portale pridėta galimybė redaguoti norimus matyti duomenų stulpelius. Taip pat įdėtas ir incidento aprašymo reikšmės stulpelis.

2. Dabar jei incidentas bus pakoreguotas - informaciją apie tai gaus ir incidento sprendėjas. Pranešimo antraštėje matysis, kad incidentas buvo pakoreguotas.

3. El. laiške apie priskirtą ar pakoreguotą incidentą bus matomas ne tik sutarties numeris, bet ir jos pavadinimas

Kitos naujienos

Daugiau