fbpx

Naujienos

BSS ruduo

BSS buhalterinė sistema: mes jau pasiruošę SEPA pokyčiams, kurie įsigalioja nuo š.m. lapkričio 19 dienos! Pakeitimai aktualūs įmonėms, kurios naudoja banko duomenų importo ir eksporto funkciją. Pasak banko asociacijos - pokyčiai minimalūs, tačiau labai svarbūs. Juos lemia vieningos mokėjimų eurais erdvės (SEPA) reglamente numatyti reikalavimai. BSS buhalterinėje sistemoje reikiami pakeitimai atlikti. Sistemos naudotojams papildomai daryti nieko nereikia.

BSS nekilnojamas turtas naujovės:
• Sistemoje realizuota galimybė apskaityti pakopinius delspinigius. Tam Programos nustatymuose reikia nurodyti:
a) Delspinigių procentas pagal nutylėjimą - koks procentas delspinigių bus taikoms, kai klientas vėluos atsiskaityti po Apmokėti iki termino.
b) Terminas nuo kada taikyti delspinigių procentą 2 pagal nutylėjimą – dienų terminas, po kurio nesumokėjus reikėtų taikyti kitą procentą delspinigių.
c) Delspinigių procentas 2 pagal nutylėjimą - koks procentas delspinigių bus taikoms, kai klientas vėluos atsiskaityti po prieš tai punkte nurodyto termino.
IMG_22102017_195945_0
• Sutarties informacijoje, skiltyje Kliento apyvarta, pridėta galimybė susivesti neigiamas apyvartas. Taip pat pridėta galimybė suvesti neigiamas apyvartas ir Apyvartų Portale.
Nekilnojamo turto sutarčių objektuose pridėta galimybė keisti visoms pažymėtoms eilutėms datą nuo ir datą iki. Pažymėjus reikiamas eilutes ir paspaudus keisti laikotarpius bei nurodžius datas – data pakeičiama visoms pažymėtoms eilutėms.

BSS Buhalterinė apskaita naujovės:
Pirkimų ir pardavimų sąskaitų sąrašuose pridėta galimybė matyti sąskaitų apmokėjimo datą.
1
2
• Sistemoje atliktas darbuotojo/atskaitingo asmens inicialų atvaizdavimo pakeitimas. Anksčiau skirtinguose moduliuose darbuotojo/atskaitingo asmens inicialai buvo atvaizduojami skirtingai: rodoma pirmiausia pavardė paskui vardas arba pirmiausia vardas, paskui pavardė. Dabar inicialų atvaizdavimas suvienodintas ir visur matoma darbuotojų vardas ir pavardė.

• Sąskaitų vedimo laiko optimizavimui sistemoje sukurta galimybė kopijuoti produkto eilutę, kad nereiktu vis ieškoti produkto, kai jis yra tas pats. Sąskaitos detalėse tam pridėtas naujas mygtukas Išsaugoti kaip. Paspaudus jį bus sukuriama eilutės, kuri yra pažymėta, kopija.
6
• Sistemoje sukurta galimybė Pirkimo arba Pardavimo sąskaitų sąrašuose patvirtinti daugiau nei vieną sąskaitą. Norėdami patvirtinti kelias sąskaitas - pažymėkite jas ir spauskite Patvirtinti kelis. Jei tuo metu naudosite ir duomenų paieškos filtrą - bus pateikiamas pranešimas, kuriame turėsite nurodyti kokias sąskaitas norite tvirtinti: pažymėtas ar visas matomas sąraše pagal nurodytą filtrą. Masiškai bus patvirtintos tik tos sąskaitos, kurios yra su statusu Naujas. Jei sąskaitoje trūksta privalomų detalizacijų ar sąskaitai gali būti daugiau nei viena tinkanti korespondencija - sąskaita liks nepatvirtinta ir su statusu Naujas.
• Atnaujinti apskaitos dokumentų vedimo langai: pirkimai, pardavimai, buhalterinės pažymos. Dabar atvėrus vieną iš paminėtų dokumentų – viršuje bus galima matyti partnerio (jei jis nurodytas dokumente), pavadinimą. Pvz.:
10
• Vartotojų patogumui – atvėrus Banko sąskaitų ar kasų mokėjimus, jie atvaizduojami nuo naujausio pagal datą viršuje.
• Sistemoje patobulinta prekių pardavimo per POS procedūra. Anksčiau nepavykdavo parduoti to pačio produkto, kuris sandėlyje turi skirtingus kiekius (dėl savikainos), būdavo gaunamas pranešimas, kad nepakanka likučio kiekio. Dabar sistemoje pridėjus į POS prekę tikrinama likučius sumuojant sandėlyje.
Patobulintos ataskaitos:
a) FA1_4 DK detalūs apyvartos žiniaraščiai - pridėta galimybė paslėpti (operacijos data, Dokumento tipą, sukūrė)
b) IT4 Ilgalaikio materialaus turto nusidėvėjimo ir amortizacijos skaičiavimo žiniaraštis - pašalintas laukas finansavimo šaltinis
c) AS17 Pirktos prekės – paslėptas laukas Gamintojas
d) AS18 Parduotos prekės - paslėptas laukas Gamintojas

Atlyginimai ir personalas naujovės:
• Realizuota galimybė importuoti į sistemą apdraustųjų asmenų – pensijų kaupimo dalyvių, kurie savo lėšomis moka papildomą pensijų įmoką, sąrašą. Kaip tai padaryti – parodyta paveiksle žemiau.

sodra
• Klientų patogumui, kuriant naują terminuotą darbo sutartį, Terminuotos sutarties sąlygos tekstas (Iki pavedimo iš darbo naudotojo galiojimo laiko pabaigos.) atsiras automatiškai.
7
Šis nustatymas gali būti koreguojamas. Sistemos nustatymuose, nustatyme „Darbo sutarties terminuotos sutarties sąlyga(-os) pagal nutylėjimą“, nurodomas pageidaujamas tekstas.
8
• Atlikus mokėjimus iš DU mokėtinų sumų, ir tvirtinant juos į apskaitą pinigų išmokėjimus sistemoje esančuose mokėjimuose, pridėta validacija, kurios metu bus tikrinama ar mokėjimo suma ir data sutampa su išsiųstuoju iš DU modulio. Jei sumos nesutaps – sistema neleis patvirtinti tokio mokėjimo.
Darbo sutarčių sąraše pridėti papildomi informacijos laukai: Nustatytas atlyginimas (NA kintamojo reikšmė), Valandinis įkainis (VI kintamojo reikšmė), Atlyginimo koeficientas (AK kintamojo reikšmė), Koeficientas nuo minimalios mėnesio algos (KNMA kintamojo reikšmė).
9

Dokumentų valdymo sistema naujovės:
• Sistemoje pridėta galimybė koreguoti komentarus, esančius prie dokumento. Galimybė koreguoti komentarus suteikiama tik komentaro autoriui.

BSS vartotojo vadovas papildytas šiomis instrukcijomis:
• Korespondencijų kūrimas ir konfigūravimas. Susikūrus reikiamas korespondencijas - apskaitos operacijų registravimo metu nebereiks galvoti kokias sąskaitų plano sąskaitas naudoti. Plačiau apie tai skaitykite čia
• Buhalterinių pažymų kūrimas sistemoje. Instrukcijoje pateikiami žingsniai, kaip sistemoje registruoti ūkines operacijas ir įvykius, kurie negali būti pagrįsti apskaitos dokumentais. Plačiau apie tai skaitykite čia
• Sąskaitų plano konfigūravimas. Šioje instrukcija pateikiame veiksmų aprašymą, kuriuos reikia atlikti norint konfigūruoti (papildyti/ištrinti/pakeisti) sąskaitų planą ,esantį sistemoje. Plačiau apie tai skaitykite čia
• PVM registravimas apskaitoje kai įmonėje vykdoma mišri veikla. Veiksmų seka, kuriuos atlikus užregistruojamas mišrios veiklos PVM, kai dalis jo turi būt apskaitoma sąskaitoje sąnaudos nemažinančios apmokestinamojo pelno. Plačiau apie tai skaitykite čia

Administravimas naujovės:
• Sistemos Administravimas modulyje, skiltyje Sertifikatai, pridėtas papildomas informacijos laukas Negaliojantis. Jei šiame lauke ties vartotoju uždėta varnelė – reiškia vartotojo sertifikatas yra negaliojantis.

5

Kitos naujienos

Daugiau