32. PVM registravimas apskaitoje kai įmonėje vykdoma mišri veikla.

PVM registravimas apskaitoje kai įmonėje vykdoma mišri veikla (sutrumpintą instrukciją rasite čia). Instrukcijoje aprašomi žingsniai sistemoje, kuriuos atlikus bus galima užregistruoti mišrios veiklos PVM, kai dalis PVM turi būti užregistruojama ne sąskaitų plano sąskaitoje 244xxx Atskaitomas pirkimo PVM, o registruojama 63xxx Sąnaudos nemažinančios apmokestinamojo pelno.
PVMĮ yra numatyti atvejai, kai vykdant mišrią veiklą įmonė ne visada gali registruoti pirkimo metu Atskaitomą pirkimo PVM. Konkrečiai, kaip pavyzdį, panagrinėsime reprezentacinių paslaugų pirkimo atvejį. Sistemoje yra 2 būdai mišrios veiklos PVM registravimui:
1 būdas:
Įmonė įsigijo reprezentacinių paslaugų už 150 EUR (123,97 EUR sąnaudos ir PVM 26,03 EUR). Pagal VMI, reprezentacinės sąnaudos skirstomos 75% į leidžiamus atskaitymus ir 25% neleidžiamus (Procentai yra nustatomi periodiškai, todėl esamuoju laiku gali būti kitokie, pasitikslinkite VMI prieš registruodami apskaitoje).
Apskaitoje turi būti užregistruojama:
D 244xxx Pirkimo PVM (75 proc nuo PVM) suma 19,52 EUR (26,03 * 75%)
D 63xxx Neatskaitomo PVM sąnaudos (25 proc. nuo PVM) 6,51 (26,03*25%)
D 631xxx Reprezentacinės sąnaudos 123,97 EUR
K 44xxx Skola 123,97 EUR
Situacijai užregistruoti sistemoje atliekami veiksmai:
Sukuriami du skirtingi produktai.
1 produktas skirtas užregistruoti 75 proc. PVM sumai į Pirkimo PVM sąskaitų plano sąskaitą (Išsamią instrukciją apie produkto kūrimą rasite čia). Nurodykite produkto pavadinimą, grupę (jei tokios grupės sąraše nėra – sukurkite reikiamą paspaudę grupių sąrašo viršuje Nauja -> pridėti grupę arba pridėti šakninę grupę), pridėkite globalią grupę (taip kaip parodyta paveiksle žemiau).
12pav
2 produktas skirtas užregistruoti 25 proc. PVM sumai į Neatskaitomo PVM sąnaudų sąskaitą. Nurodykite produkto pavadinimą, grupę (jei tokios grupės sąraše nėra – sukurkite reikiamą paspaudę grupių sąrašo viršuje Nauja -> pridėti grupę arba pridėti šakninę grupę), pridėkite globalią grupę (taip kaip parodyta paveiksle žemiau).
11pav
Taip pat reikia susikurti 2 korespondencijas. Korespondencijos kuriamos modulyje Apskaita -> korespondencijos. Korespondencijų lange pažymėkite Aplanką Pirkimai ir spauskite viršuje Nauja ->Pridėti korespondenciją. Detalią instrukciją apie korespondencijų kūrimą rasite čia.
2 pav
Pridėjus naują korespondenciją dešinėje pusėje supildoma informacija taip, kaip parodyta žemiau
Lape išrinkimo kriterijai spaudžiama Pridėti kriterijų rinkinį, pridėjus – pažymėkite jį ir spauskite Pridėti detalizacijų kriterijų ir nurodykite paveikslą pateiktą informaciją.
4 pav
Analogiškai kuriama antra korespondencija pagal pateiktus paveikslus:
1 pav

3 pav
Taip pat reikia pakoreguoti įprastą pirkimo korespondenciją (kuri naudojama tvirtinant įprastus pirkimus). Radę šią korespondenciją korespondencijų sąraše – pažymėkite ją ir pereikite į lapą Išrinkimo kriterijai ir čia pridėkite detales kaip parodyta paveiksle.
5 pav
Susikūrus reikiamas korespondencijas registruojama pirkimo sąskaita (Detaliau apie sąskaitų faktūrų registravimą rasite čia). Sąskaitos detalėse pridedami abu produktai. Atitinkamai skiltyje Op. Suma be PVM (arba kaina) išskaičiuojama visos sąskaitos sumos be PVM dalis, atitinkamai prie vieno produkto 25% ir prie kito 75%.
pav 13
Taip sukurtas pirkimas tvirtinamas. Tvirtinimo metu sistema turėtų parinkti atitinkamą korespondenciją ir užregistruoti sumas į reikiamas DK sąskaitas.
2 būdas:
Šio būdo esmė – pirkimai registruojami įprastai, tačiau prie pirkimo detalių pridedamas projektas. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, pasinaudojus projekto detalizacija, išfiltruojama PVM suma, kur dalis PVM turi būti perkeliama į 63xxx Sąnaudos nemažinančios apmokestinamojo pelno. Tada kuriama buhalterinė pažyma ir reikiama suma užregistruojama į atitinkamą sąnaudų sąskaitą.
Tam, kad projekto detalizacija būtų užregistruota apskaitoje – reikia sąskaitų plane prie 244xxx Atskaitomas pirkimo PVM sąskaitos nurodyti, kad projekto detalizacija būtų Naudojama. Detalią instrukciją apie sąskaitų plano konfigūraciją rasite čia.
Kuriama įprasta pirkimo sąskaita, supildoma privaloma informacija. Pagrindinės informacijos lange papildomai nurodomas projektas (Projektą sukurti galite tiesiog paspaudus projektų paieškos langą ir pasirinkus Naujas – nurodyti projekto pavadinimą (pvz.: 63xxx Sąnaudos nemažinančios apmokestinamojo pelno, išsaugoti).
6 pav
Pirkimo sąskaita patvirtinama įprastai.
Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, ataskaitų pagalba arba sistemoje Apskaita -> Didžioji knyga filtruojant pagal projektą matoma bendra tokių pirkimų 244xxx Atskaitomas pirkimo PVM suma.
7 pav
Belieka padalinti sumą atitinkamai procentais ir susikūrus buhalterinę pažymą iškelti reikiamą sumą iš 244xxx Atskaitomas pirkimo PVM į 63xxx Sąnaudos nemažinančios apmokestinamojo pelno. Detalią buhalterinių pažymų instrukciją rasite čia.