fbpx

Naujienos

Buhalterinė apskaita naujovės
1. Naujiena! Generuojant ataskaitas galite ne tik jas sugeneruoti, bet ir išsaugoti (paspaudus mygtuką [Generuoti ir saugoti]). Po šių atnaujinimų taip sugeneruotas ataskaitas galėsite matyti ataskaitų generavimo lange, lape Dokumentai. Tai tikrai patogu, norint peržiūrėti, ar jau sugeneravote ir išsaugojote atitinkamo laikotarpio ataskaitą. Taip pat norint peržiūrėti ankstesnes sugeneruotas ataskaitas nebereiks jų ieškoti dokumentuose, pasirinkę ataskaitą matysite ir visas sugeneruotas bei išsaugotas šio tipo ataskaitas.
RN (68)
2. Dabar į Didžiosios knygos paiešką bus pateikiama tikslesnė informacija: lauke Turinys matysite pagrindo dokumento Aprašymą (Turinį, Pagrindą ir pan.) iš pagrindo dokumento. Jei šios informacijos pagrindo dokumente nebus - čia bus rodomas korespondencijos pavadinimas.
Screenshot_2
Na o apskaitos žurnalo kvite, reikšmėje korespondencija dabar visada matysite korespondencijos pavadinimą ir paspaudę nuorodą - būsite nukreipti į korespondencijos langą
RN2 (1)
3. Dabar atliekant komplektavimo operaciją Pajamuojamoms prekėms sandėlio vieta bus automatiškai paimama iš operacijos pagrindinės informacijos, sukomplektuoto produkto turto grupė - iš produkto kortelės informacijos
RN1 (3)RN (75)
4. Ataskaitoje FA1_4 DK detalūs apyvartos žiniaraščiai pridėtas papildomas filtras Talpinti į vieną lapą. Šio filtro pagalba ataskaitos duomenys bus generuojami į vieną excel lapą (dabar kiekviena DK sąskaitos detalizacija rodoma atskirame lape).
RN (67)
5. BL01_1 Ilgalaikio materialiojo turto nurašymo ir likvidavimo akte komisijos nariai dabar bus paimami iš reikšmių, esančių Programos nustatymuose, kuriuose nurodomi nurašymo komisijos nariai.
RN (63)
6. Naujas programos nustatymas naudojantiems Pardavimo ar Pirkimo sąskaitos detalėse esančią Transportavimo sąlygų informaciją. Dabar programos nustatymuose bus galima nusistatyti Vežėjo informaciją (Transporto kompaniją ir Valst. numerį) pagal nutylėjimą.
RN (60)
7. Dabar pirkimo sąskaitose Apmokėti iki datą galėsite nurodyti ankstesnę, nei dokumento data, bet tik tada, kai ankstesnė bus ir Originali dokumento data
RN (71)Personalas ir atlyginimai naujovės:
1. Ar darbuotojo atleidimo metu Jūs išskaitote iš darbuotojo darbo užmokesčio už atostogautas dienas, jei darbuotojas buvo jų nesukaupęs? tada turime Jums gerų žinių. Dabar skaičiuojant tokio darbuotojo atleidimą bus paskaičiuojama minusinė atostoginių suma už darbuotojo atostogautas, bet nesukauptas dienas. Tokiam skaičiavimui įjungti Jums reikia Personalo ir atlyginimų konfigūracijoje -> Kintamųjų reikšmės sukurti kintamąjį Skaičiuoti neigiamą atostogų kompensaciją. Nuo nurodytos Kintamojo galiojimo datos pradės galioti naujasis skaičiavimas.
RN (76)
2. Turite darbuotojų, kuriems rugsėjo pirmąją priklauso puse laisvos dienos? nuo šiol tokiems darbuotojams galėsite registruoti  "mamadienio" personalo operaciją 4 valandoms.  Registruojant personalo operaciją bus tikrinama ar darbuotojas turi vaikų iki 14 metų. Žiniaraštyje šioms valandoms bus paskaičiuojamas "mamadienio" priskaitymas įprastai (pagal VDU). Trumpą aprašymą kaip registruoti operaciją rasite čia.
RN (77)
3. Naujiena naudojantiems funkciją Priskaitymų/atskaitymų importas. Importuojant duomenis bus galima pasirinkti ar Atnaujinti priskaitymus/atskaitymus. Jei jau suimportavote to mėnesio informaciją ir ji pasikeitė - pažymėkite šią varnelę improto metu ir bus atnaujintos tik tos reikšmės, kurios pasikeitė importo faile.
RN (70)
4. Su šiais atnaujinimais Jus pasiekė funkcionalumas, leidžiantis nusirodyti detalizacijų šabloną ne tik darbo sutartyje, bet ir konkrečiame priskaityme atskaityme. Pavyzdžiui Jums reikia, kad visų darbuotojų atostoginių priskiatymai būtų detalizuojami pagal konkrečią detalizaciją (pvz.: Projektą atostogos). Tokiu atveju Jums nereikia prie kiekvieno darbuotojo  sutarties pridėti šį detalizacijų šabloną. Užteks jį nurodyti atostoginių Priskaityme/atskaityme ir skaičiuojant darbo užmokestį priskaitymas bus detalizuojamas pagal Priskaityme nurodytą detalizacijų šabloną. Detaliau kaip naudotis funkcionalumu rasite čia
Screenshot_1
5. Naujiena! Sukurtas nauja reikšmė pagal nutylėjimą Komandiruočių personalo operacijų dienpinigių išmokėjimo procento numatytoji reikšmė. Nurodžius čia reikšmę ji visada bus paimama į Komandiruotės personalo operaciją, reikšmę Dienpinigių išmokėjimo procentas. Reikšmę pakeisti galite Personalo ir atlyginimų konfigųracija -> Reikšmės pagal nutylėjimą
RN (69)
6. Į DU žiniaraščio paiešką pridėtas papildomas informacinis laukas Papildoma poilsio diena, apmokama VDU (PPVDU). Pagal reikšmę galima grupuoti, filtruoti, rūšiuoti.
RN (66)
7. Po šių atnaujinimų DU žiniaraščių paieškoje, skaičiuojant ar vykdant visus žingsnius keliems ar visiems žiniaraščiams, bus rodomas įspėjimas, jei tarp pasirinktų žiniaraščių yra užrakintų.
RN (65)
8. Vis tobuliname ataskaitą PV15 Darbuotojų dirbtos/neatvykimų valandos (pivot). Šį kartą ataskaitoje pridėtas informacinis laukas Viršvalandžiai už periodą. Čia matysite suminę apskaitą dirbandčių darbuotojų Suminės darbo laiko apskaitos periodo pabaigos viršvalandžius
RN (64)
Ataskaitoje taip pat pridėtas papildomas informacinis laukas Lytis. Čia matysite darbuotojo Lytį.
RN (62)

9. Ataskaitoje DU16 Paskaičiuotas atostogų rezervas stulpelis Sutarties įsigaliojimo data pervadintas į Darbo pradžia

10. Nuo šiol Darbuotojo kortelės skiltyje Darbo santykiai matysite tokius pat duomenis kaip kad ir darbo sutarčių paieškoje - norint pamatyti visą darbuotojo darbo sutarties informaciją nebereiks pereiti į darbo sutarčių paiešką
RN (73)Administravimas naujovės:
1. Dabar importuojant Darbuotojus ir naudotojus galėsite pasirinkti ar importo metu naudotojui nurodytas slaptažodis pirmojo prisijungimo metu turi būti pakeistas.
RN (72)

Naudotojo vadovas papildytas naujomis instrukcijomis:
* Darbo užmokesčio detalizavimas pagal detalizacijų šablonus

* Kaip atlikti žymėjimus tabelyje tėvams, kuriems priklauso pusė laisvos rugsėjo 1 dienos? 

* Atnaujinta instrukcija Darbuotojo atleidimas iš darbo 

Norime Jums pristatyti naują BSSIT DVS'o portalą. Tai moderni, optimaliai supaprastinta dokumentų valdymo sistema. Kuriant šią sistemą buvo stengiamasi visas reikiamas funkcijas realizuoti kuo paprasčiau, kad visi Jūsų darbuotojai, net ir turintys minimalų kompiuterinį raštingumą, galėtų ja naudotis. Susipažinimui žemiau pateikiame video, kurį peržiūrėję patys įsitikinsite, kaip paprasta naudotis nauja Dokumentų valdymo sistema.

Klientams, kurie jau naudoja naują DVS'ą, pristatome naujienas, kurios Jus pasieks po šių atnaujinimų:
1. Realizuota galimybė pridėti komentarus tiek veiklos, tiek dokumento išorinio skydelio lange.
Screenshot_2
2. Dabar bus galima bet kurį dokumentą konvertuoti į PDF. Tai padarysite atvėrę dokumento šoninį skydelį ir funkcijų plėtinyje pasirinkę funkciją Konvertuoti dokumentą į PDF
Screenshot_3

3. Dabar kuriant dokumentą pagal šabloną, kuriame nurodyta, kad reikia pridėti bent vieną papildomą dokumentą, papildomų dokumentų pridėjimo lange bus galima pridėti daugiau papildomų dokumentų, net jei jų poreikis nenurodytas šablone.
Screenshot_5
4. Sukurtas papildomas sistemos nustatymas DVS portalo naudotojo sesijos gyvavimo trukmė (minutėmis) ( Min=5; Max=720 ). Šio nustatymo pagalba galėsite pasirinkti, po kiek minučių naudotojo neaktyvumo bus privaloma iš naujo prisijungti prie DVS'o.
Screenshot_6

5. Realizuota galimybė įkelti ADOC formato dokumentus! Dokumentai įkeliami įprastai kaip kad ir kiti dokumentai Naujas dokumentas -> Įkelti dokumentą
Screenshot_8

6. Kvalifikuoto pasirašymo metu bus automatiškai įsimenama, kokį pasirašymo būdą naudojote paskutinio pasirašymo metu (Mobiliojo parašo ar Kortelės/USB pasirašymo įrenginio), todėl nebereiks kas kartą pasirašinėjant pasirinkti.
Screenshot_7

7. Filtrų sąraše pridėta galimybė atlikti paiešką be jokių filtrų - atvejams, kai paiešką atliekate pagal konkretų filtrą ir norite atlikti paiešką be jokių filtrų.
Screenshot_4

Kitos naujienos

Daugiau