Darbo užmokesčio detalizavimas pagal detalizacijų šablonus

Darbo užmokesčio detalizavimas pagal detalizacijų šablonus. Personalas ir atlyginimai yra galimybė detalizuoti darbo užmokestį pagal susikurtus detalizacijų šablonus (tam tikrą detalių rinkinį, kuris bus perkeliamas į DU žiniaraščius ir į didžiąją knygą, DU siuntimo į apskaita metu). Galima detalizacijų rinkinį nurodyti darbo sutartyje arba priskirti konkrečiam priskaitymui. Instrukcijoje rasite aprašytus abu detalizavimo būdus.

1. Detalizacijų šablono kūrimas.

Šablone pridedamos reikiamos detalizacijos, pagal kurias galėsite detalizuoti priskaitymus.
1.1. Detalizacijų šablonai kuriami Administravimas -> Deatlizacijų šablonai -> Naujas
Screenshot_1
1.2. Atvertame lange nurodomas detalizacijų šablono kodas, pavadinimas, pažymima varnelė Aktyvus.
Screenshot_2
1.3. Pagrindinėje informacijoje galite paskirstyti sumą procentaliai. Jei reikia skaidyti procentaliai - spauskite [Pridėti] ir nurodykite procentus bei pavadinimus. Jei smulkesnio skaidymo procentaliai nereikia - čia tik įrašykite pavadinimą. Išsaugokite.

Pavyzdžiui: kuriame šabloną atostoginių detalizavimui, kur atostoginių priskaitymai turi būti detalizuojami pagal 2 projektus: Projektą A 30 proc ir Projektą B 70 proc. Tai jei Atostoginių priskaitymas bus 1000 eurų - pagal detalizacijų šabloną šis priskaitymas bus detalizuotas 300 eurų Projektui A ir 700 eurų Projektui B.
Screenshot_3
1.4. Pereikite į Išskirstytų procentų informacija. Čia galite detalizuoti 1.3. punkte sukurtas eilutes pagal poreikį. Pirmiausia Pagrindinėje informacijoje turite pažymėti tą eilutę, kurią ketinate detalizuoti (pridėti detales, pagal kurias bus detalizuojami žiniaraščiai) ir Išskirstytų procentų informacija dalyje spauskite [Pridėti]
Screenshot_4
1.5. Naujai sukurtoje eilutėje, skiltyje Tipas, nurodykite reikiamą detalizacijos tipą (pagal pateiktą pavyzdį būtų Projektas) ir skiltyje Pavadinimas pasirinkite reikiamą reikšmę. Galite pridėti tiek tipų, kiek tik Jums reikia.
Screenshot_5
1.6. Baigę detalizuoti pirmąją eilutę analogiškai išdetalizuokite ir antrąją, tik pirmiausia pažymėkite ją Pagrindinėje informacijoje. Baigę detalizuoti - išsaugokite detalizacijų šabloną
Screenshot_6

2. Detalizacijų šablono priskyrimas darbo sutartyje.

Detalizacijų šablonus galite priskirti darbo sutartyje. Tada konkrečiam darbuotojui priskaitymai bus detalizuojami pagal jo sutartyje nurodytus detalizacijų šablonus. Darbo sutartyje gali būti pridėti keli detalizacijų šablonai, jei yra nurodyti skirtingi priskaitymai/atskaitymai, kuriems šablonas taikomas.
2.1. Atverkite darbuotojo darbo sutartį ir pereikite į skiltį Kaštų centrai. Norėdami pridėti detalizacijų šabloną spauskite [Pridėti Kaštų centrą]
Screenshot_7
2.2. Pridėtoje eilutėje nurodykite galiojimo datas (detalizacijų šablonas bus taikomas tik tiems žiniaraščiams, kurie pateks į nurodytus datų rėžius), pasirinkite detalizacijų šabloną ir pagal poreikį nurodykite kokiam Priskaitymui/atskaitymui šablonas bus taikomas. Pagal pavyzdį aukščiau, kurtas detalizacijų šablonas bus taikomas Apmokėjimas už kasmetines atostogas priskaitymui. Nenurodžius jokio Priskaitymo/atskaitymo detalizacijų šablonas bus taikomas visiems priskaitymams.
Screenshot_8
2.3. Galima pridėti dar vieną eilutę su kitu detalizacijų šablonu ir nenurodyti jokio Priskaitymo atskaitymo - tada Priskaitymui Apmokėjimas už kasmetines atostogas bus taikomas vienas detalizacijų šablonas, o visiems kitiems priskaitymams - kitas.
Screenshot_9
2.4. Pridėjus detalizacijų šablonus sutartis išsaugoma. Paskaičiavus DU žiniaraštį, Priskaitymai bus išdetalizuoti pagal sutartyje sudėliotus šablonus:
Apmokėjimas už kasmetines atostogas
Screenshot_10
Etatinis atlyginimas
Screenshot_18
Kiti priskaitymai
Screenshot_17

3. Detalizacijų šablono pridėjimas Priskaitymui.

Personalas ir atlyginimai yra galimybė pridėti detalizacijų rinkinį konkrečiam Priskaitymui. Pavyzdžiui: Komandiruočių priskaitymai turi būti detalizuojami Komandiruočių projektui.
3.1. Susikurkite reikiamą detalizacijų šabloną, kaip kad aprašyta 1 punkte
Screenshot_13
3.2. Eikite Personalas ir atlyginimai konfigūracija -> Priskaitymai/atskaitymai ir raskite reikiamą Priskaitymą bei atidarykite jį
Screenshot_14
3.3. Atvertoje priskaitymo kortelėje pereikite į skiltį Kaštų centrai ir paspaudę [Pridėti Kaštų centrą] supildykite informaciją naujai sukurtoje eilutėje ir išsaugokite.
Screenshot_15
3.4. Dabar skaičiuojant darbo užmokestį Komandiruotės dienpinigiai bus detalizuojami pagal prie Priskaitymo išsaugotą šabloną
Screenshot_16
SVARBU:
* visi atskaitymai bus detalizuojami analogiškai/proporcingai priskaitymams
* jei detalizacijų šablonas konkrečiam priskaitymui pridėtas darbo sutartyje, tačiau prie Priskaitymo pridėtas kitas detalizacijų šablonas - DU žiniaraštyje bus detalizuojama pagal šabloną, nurodytą Priskaityme
* jei Komandiruočių Personalo operacijoje nurodysite Projektą, tačiau bus sukurtas bei sutartyje ar Priskaityme naudojamas Komandiruočių dienpinigių detalizavimo šablonas, kur bus nurodytas Projektas - DU žiniaraštyje bus detalizuojama pagal Personalo operacijoje esantį projektą

Neradote Jums reikalingos instrukcijos? parašykite mums [email protected] ir mes ją parengsime.