13. Darbuotojo atleidimas iš darbo

Darbuotojo atleidimas iš darbo. Jei reikia atleisti darbuotoją iš darbo - nutraukiama jo darbo sutartis, sistemoje automatiškai uždaromas tabelis, suskuriamas DU žiniaraštis ir paskaičiuojama išmoka darbuotojui bei mokesčiai.
1. Personalas ir atlyginimai -> Darbo sutartys atverkite reikiamą sutartį ir spauskite [Nutraukti darbo sutartį].
Screenshot_12
2. Atvertoje lentelėje nurodykite reikiamą informaciją ir spauskite [Toliau]
Screenshot_11
3. Sekančioje lentelėje nurodykite išeitinės kompensacijos mėnesių skaičių. Jei kompensacija nebus mokama - palikite lauką tuščią. SVARBU: atkreipkite dėmesį į reikšmę Kompensacija už nepanaudotas atostogas dienų sk. Čia atvaizduojamas atostogų likutis, už kurį bus paskaičiuojama Kompensacija už nepanaudotas atostogas, kurį galite pasikeisti į Jums reikiamą (Pavyzdžiui: atleidžiamas darbuotojas prikaupęs atostogų už 6 metus, tačiau kompensaciją mokėsite tik už 3 paskutinius metus, tokiu atveju atostogų likutį, už kurį mokėsite kompensaciją reikia įsirašyti).  Spauskite [Toliau].
Screenshot_12
4. Gali būti atvejų, kad darbuotojas atostogavo daugiau dienų, nei buvo sukaupęs. Tada atostogų likutis atleidimo datai bus neigiamas ir Jūs norėsite darbuotojui išskačiuoti  už tokias dienas. Tokiu atveju, norėdami taikyti tokį skaičiavimą, turite  susikurti  kintamajį Skaičiuoti neigiamą atostogų kompensaciją. Tai padarysite Personalas ir atlyginimai konfigūracijoje -> Kintamųjų reikšmės, spausdami [Naujas]. Nuo nurodytos galiojimo datos visiems atleidžiamiems darbuotojams bus paskakčiuojama neigiama atostogų kompensacija, jeigu jų atostogų likutis atleidimo datai bus neigiamas.
Screenshot_14
5. Sistemoje bus automatiškai uždaromas tabelis
Screenshot_16
6. Automatiškai sukuriamas DU žiniaraštis, kur paskaičiuojamas DU už einamąjį mėnesį bei išeitinė kompensacija.
Screenshot_17
7. Jei reikia atšaukti darbo sutarties nutraukimą:
7.1. Atšaukite žiniaraščio apmokėjimą žiniaraštyje paspaudę [Darbo užmokesčio skaičiavimas] -> [Atšaukti žiniaraščio eilutės apmokėjimą]. Jei bus pasikeitimų skaičiavime - dar turite atrakinti ir žiniaraščio eilutę [Darbo užmokesčio skaičiavimas]->[Atrakinti žiniaraščio eilutę]
7.2. Darbo sutartyje spauskite [Atšaukti darbo sutarties nutraukimą]. Automatiškai bus panaikinti skaičiavimai DU žiniaraštyje.
Screenshot_18