fbpx

Naujienos

Nekilnojamas turtas naujovės:
1. Sutarties eilučių paieškoje pridėtas papildomas filtras Indeksacijos taikymo pradžia. Taip pat reikšmė pridėta ir į duomenų paiešką. Pagal reikšmę galima rūšiuoti, grupuoti.
RN (20)

Projektų valdymas naujovės:
1. Dabar Projekto darbų plane galėsite ištrinti suvestus darbų planus, jei pagal tą darbų planą dar nebus sukurta laiko kortelių. Jei laiko kortelės bus ir vis tiek norėsite ištrinti planus - pirmiausia turėsite ištrinti laiko korteles.
RN (10)

Buhalterinė apskaita naujovės:
1. Dabar naudojant funkciją "Išsaugoti kaip..." pirkimų lange, naujai sukurtoje sąskaitoje automatiškai bus nurodoma data - tos dienos kada atliekamas veiksmas data, nukopijuojamas buvusios sąskaitos Serija bei varnelės Registras būsena.
Pardavimo sąskaitose naudojant funkciją "Išsaugoti kaip..." bus nukopijuojama buvusios sąskaitos Serija bei varnelės Registras būsena
RN (16)
2. Naujiena vykdant atsargų komplektavimo operacijas. Turime klientų, kurių komplektavimo operacijos gali susidėti net iš kelių lygių t.y. norint pagaminti parduodamą prekę, prieš tai reikia sukomplektuoti kitus šios prekės komponentus. Dabar to daryti nebereiks. Jei produkto kortelėje esate apsirašę iš kokių rinkinių susideda Jūsų parduodama prekė - net nesant atliktoms rinkinių komplektavimo operacijoms, galutinio parduodamos prekės komplektavimo metu į nurašomas prekes bus sudedamos visos reikalingos prekės.
RN (9)

3. Dabar vedant rinkinio komponentus, bus galima nurodyti kiekį ne tik sveikais skaičiais.
screenshot-1
4. Naujas nustatymas tiems, kurie turi operacijų užsienio valiuta. Dabar galėsite pasirinkti iš kokio duomenų šaltinio bus importuojami valiutų kursai. Įprastai šaltinis yra Lietuvos centrinis bankas. Dabar galėsite pasirinkti Europos centrinis bankas. Nustatymą rasite Programos nustatymuose -> Valiutos kursų duomenų šaltinis. SVARBU: kadangi skiriasi Europos centrinio banko pateikiamų duomenų laikas - pasirinkus Europos centrinio banko šaltinį kursai vėluos 1 diena t.y. praeitos dienos kursai į sistemą bus suimportuojami sekančios dienos 06:00 val. ryte.
CurrencyCfg
5. Jei Jūs Valiutos kursų duomenų šaltinį naudojate Europos centrinį banką, tuomet kuriant naujas pinigų gavimo/išmokėjimo operacijas užsienio valiutų banko sąskaitose visada pirmiausia nusirodykite datą, nes naujam mokėjimui automatiškai suteikiama einamosios dienos data, o dėl vėluojančio Europos centrinio banko duomenų pateikimo - šios dienos valiutų kursų sistemoje dar nėra. Nepamirškite, kad naudojant šį duomenų šaltinį, galite kurti tik tokius dokumentus, kurių data yra bent diena ankstesnė nei einamoji.
RN (5)

6. Dabar suvedant valiutos kursą rankiniu būdu, bus leidžiama reikšmėje Kursas nurodyti 10 skaičių po kablelio, kaip kad ir importo metu.
RN (15)

7. Modifikuotas Adreso informacijos langas, kai Adreso tipas yra Darbuotojas. Pašalinta privati darbuotojo informacija: adresas.
RN (8)

8. Dabar sukūrus apskaitos periodus jie automatiškai bus rūšiuojami nuo anksčiausio iki vėliausio.
RN (18)

9.  Ataskaitoje VVA1 Pardavimo apyvarta (pivot) pridėti papildomi laukai Projekto pavadinimas ir Projekto kodas
RN (11)

10. Atnaujinta ataskaitos DZ10 FFData_FR0564 Prekių tiekimo ir paslaugų teikimo į kitas ES valstybes nares ataskaitos forma, galiojanti nuo 2020 metų.

Darbo užmokesčio naujovės:

1. Reaguodami į susiklosčiusią situaciją šalyje, kai dalis įmonių turi stabdyti savo veiklą ir darbuotojams turi būti fiksuojama Prastova, dėl šalyje paskelbtos ekstremalios situacijos, atlikome reikiamus pakeitimus sistemoje, kad mūsų klientai šias prastovas už kovo mėnesį jau galėtų paskaičiuoti Personalas ir atlyginimai. Kaip tai padaryti detalų aprašymą rasite čia.
2. Naujiena! Jei bandysite atšaukti personalo operaciją darbuotojui, kurio DU žiniaraštis uždarytas - sistema neleis Jums to padaryti. Taip išvengsite klaidų, kai jau būnate paskaičiavę DU darbuotojui, susitikrinę, o kas nors ima ir atšaukia suvestą personalo operaciją, kuri naudojama skaičiavime. Jei žiniaraštis bus tik paskaičiuotas, bet neužrakintas - sistemoje bus pateikiamas įspėjimas, kad atšaukę operaciją turėsite perskaičiuoti žiniaraštį.
RN (19)
3. Naujiena! Papildoma informacija DU žiniaraštyje. Dabar kiekvieno mėnesio darbuotojo žiniaraštyje matysite: Tabelio numerį, pareigas, nustatytą darbo laiko normą, dirbtą laiką, nustatytą atlyginimą, atostogų dienų likutį periodo pabaigai, sutartyje esančių kintamųjų reikšmes, atostogų ar komandiruočių laikotarpius, jei tokių buvo per mėnesį. Nebereiks eiti į darbuotojo sutartį ir ieškoti šių detalių.
RN (21)
4. Tvirtinant DU sumas apskaitai dabar apskaitos žurnalo kvitas t.y. korespondencijos bus rodomos tik tuo metu ir tik tam priskaitymui, jei tvirtinant į apskaitą truks papildomų detalizacijų ar priskaitymas neturės globalios grupės. Tokiu atveju daug lengviau susitikrinti kurią informaciją reikia koreguoti. Galėsite nutraukti sumų į apskaitą tvirtinimą ir matysite, kurio priskaitymo suma buvo neįkelta ir pakoreguoti patį priskaitymą (dažniausiai priskaitymas neturi globalios grupės).

RN1

Taip pat iš karto matysite jei tvirtinimas nepavyko dėl privalomų detalizacijų trūkumo, kurias rasite atvėrę detalias korespondencijos eilutes ir nutraukę tvirtinimą pridėsite.

RN (6)

Kol nebus išsiųstos visos priskaitymų eilutės - DU mokėtinų sumų statusas bus Siunčiama. Atvėrę detalias priskaitymų eilutes matysite, ties kuriuo Priskaitymu sustojo siuntimas. Sutvarkykite jį (pridėkite globalias grupes priskaitymui arba privalomas detalizacijas sumoms) ir spauskite [Registruoti sumas apskaitai], automatiškai bus siunčiama nuo paskutinės neišsiųstos sumos ir paeiliui siunčiama toliau.
RN3
5. Dabar galite nustatyti, kad atlyginimo lapeliuose (DU5_4 Atlyginimo lapelis, DU5_4_3 Atlyginimo lapelis papildytas, DU5_4_3N Atlyginimo lapelis papildytas (nekarpomas)) nebūtų rodomos dirbtos valandos. Tam sukurtas nustatymas Rodyti darbo valandas atlyginimo lapelyje. Nužymėjus varnelę nuo šio nustatymo valandos atlyginimo lapelyje nebus rodomos.
RN (4)
6. Atlyginimo lapeliuose dabar bus matomas ir mamadienio bei kelionės laiko valandos.
RN (3)
7. Sukurtas naujas kintamasis Darbuotojui TLKLT - Tarifas laiko kortelėms Lietuviškiems projektams. Jei darbuotojo kortelėje bus nurodytas šis kintamasis - jo reikšmė kuriant laiko korteles bus taikoma tik tiems projektams, kurių adresas yra Lietuva. Senasis tarifas TLK bus taikomas tik tiems projektams, kurių adresas yra ne Lietuva.
RN (2)
8. Naujas žymėjimas tabelyje DSN - Darbas šventinę naktį. Žymėjimas skirtas žymėti valandas, kurios buvo dirbamos šventinę naktį. Šiam žymėjimui taip pat sukurtas tarifo kintamasis AUDSNT, kur galite nurodyti apmokėjimo tarifą.
RN (1)
9. Padaryta galimybė prie sutarties prisidėti priedus PUPF (Priemoka už papildomas funkcijas), VBPRIED (Priedas už vadovavimą brigadai) ir PPPS (Pastovus priedas pagal susitarimą). Pridėjus prie sutarties priedai bus automatiškai atkeliami į DU žiniaraštį skaičiuojant DU. Taip pat priedai matomi ir DU žiniaraščio paieškoje.
RN (25)
10. Naujas priskaitymas DU žiniaraštyje - Žalos kompensacija. Nuo šio priskaitymo neskaičiuojami jokie mokesčiai. Priskaitymas taip pat netraukiamas į VDU, SODRA ar GPM ataskaitas
RN (14)
11. Gal su darbuotoju esate sutarę, kad mokėsite jam nustatytą atlyginimą už dieną, nesvarbu kiek valandų jis dirbs? tada darbo sutartyje pridėkite kintamąjį Dieninis įkainis ir mėnesio darbo užmokestis bus paskaičiuojamas Dieninis įkainis x tą mėnesį dirbtų dienų skaičius.
RN (22)
12. Patobulinta ataskaita DU16 Paskaičiuotas atostogų rezervas.
Dabar matysite Sukauptas atostogų dienas per laikotarpį, Panaudotos atostogų dienos per laikotarpį, Laikotarpio atostogų dienų skirtumą.
RN (7)
13. Pakeistas ataskaitos PV15 Darbuotojų dirbtos valandos (pivot) pavadinimas į PV15 Darbuotojų dirbtos/neatvykimų valandos (pivot). Dabar sugeneruotame faile matysite dar vieną excel lapą Sergamumas. Čia patogiai galėsite filtruoti per laikotarpį sirgusių darbuotojų informaciją
RN (12)
14. Dabar importuojant darbo sutartis, jei netyčia prie tabelio numerio faile buvo tarpas - importo metu jis bus automatiškai nutrinamas. Taip bus išvengta problemų ateityje, kai patvirtinus darbo sutartis, tabelius ir atlikus skaičiavimus pasirodo, kad sutarties pagrindinėje informacijoje tabeliai buvo suimportuoti su tarpeliu
RN
15. Darbuotojo darbo užmokesčio kortelėje (DU5_3 Darbuotojo metinė uždarbio kortelė) pridėti papildomi informaciniai laukai apie darbuotoją: Gimimo data ir Priėmimo į darbą data. Taip pat pridėta papildoma duomenų eilutė Darbdavio SODRA mokestis
RN (23)
16. Nauja ataskaita Jums DU5_4_3N Atlyginimo lapelis papildytas (nekarpomas). Generuojant šį lapelį, kiekvieno darbuotojo informacija bus atskirame lape.
RN (13)
17. Dabar tabelių paieškos lange, filtre Laikotarpis galėsite pasirinkti iš 3 mėn. į ateitį ir 24 mėnesių į praeitį.
RN (17)
18. Dabar kuriant mokėjimus iš DU mokėtinų sumų bus pateikiamas detalus klaidos pranešimas, kai darbuotojas neturės banko sąskaitos su požymiu Pirminė. Klaidoje matysite darbuotojo vardą ir pavardę. Taip daug lengviau ir greičiau rasite reikiamą darbuotoją darbuotojų paieškoje ir pataisysite informaciją.
RN (24)
19. Dabar personalo operacijų paieškoje bus matomas ir darbuotojo tabelio numeris. Pagal reikšmę galima grupuoti, rūšiuoti, filtruoti.
RN (26)

20. Importuojant darbo grafikus naujai sukurtiems grafikams bus automatiškai uždedama varnelė Grafiką pildyti automatiškai nurodytam laikotarpiui.

Screenshot_2

Dokumentų valdymo naujovės:
1. Naujas funkcionalumas Jums! Programos nustatymuose rasite naują nustatymą Jeigu 1 procesinamame el. laiške yra >1 failas, sukurtus dokumentų profilius susieti tarpusavyje. Pažymėjus varnelę - gaunant elektroninį laišką į DVS su daugiau nei vienu pridėtu failu, šie failai bus tarpusavyje susiejami ir traktuojami kaip Susiję dokumentai.
Screenshot_1
2. Naujas mygtukas rekvizito informacijoje [Atnaujinti]. Paspaudus šį mygtuką bus atnaujinta visa rekvizito informacija pagal rekvizitai.lt esančius duomenis.
Screenshot_9

Programos administravimas naujovės:
NAUJIENA! jei kam nors bus priskirta superadministratoriaus teisė - nustatymuose nurodytu el. paštu bus automatiškai išsiųsta informacija apie naudotoją, atlikusį šį veiksmą ir vartotoją, kuriam teisė suteikta. Taip galėsite kontroliuoti kokie naudotojai turi superadministratoriaus teises. Kad funkcionalumas veiktų - būtina programos nustatymuose nurodyti reikšmes skiltyse Super administratoriaus pridėjimo laiško gavėjas (nurodomas el. paštas, kuriuo informacija bus siunčiama esant pakeitimams) ir Super administratoriaus pridėjimo laiško šablonas (pasirenkama iš sąrašo).
RN (27)

Vartotojo vadovas papildytas instrukcijomis: Atostogų  personalo operacijų importas, Kitų personalo operacijų importas ir Prastovos, kai LRV paskelbia ekstremalią situaciją, registravimas.

Nepamirškite, kad jei jau susitvarkėte pilnai praeitų metų duomenis - uždarykite praeitų metų periodą ir sistemoje (kaip tai padaryti rasite čia 5 punktas). Uždarydami periodą apsisaugosite nuo galimo apskaitos įrašų į uždarytus metus registravimo. Be to, uždarymo metu automatiškai patikrinama ar visos apskaitos operacijos yra perkeltos į didžiąją knygą t.y. suregistruoti visi apskaitos įrašai (patvirtinti visi suvesti pirkimai, pardavimai, nurašymai, buhalterinės pažymos ir pan.).

Stengiamės surinkti kuo daugiau naudingos informacijos ir susisteminę pasidalinti  ja su savo klientais. Šį kartą kviečiame paskaityti apie tai, kaip karantino metu darbdavys gali reguliuoti darbo santykius ir kaip buhalteriui tai reiktų užregistruoti BSS Personalas ir atlyginimai skaitykite čia. Taip pat dalinamės trumpa Darbo kodekso 47 str. pataisos dėl Prastovų skaičiavimo apžvalga detaliau čia..

Taip pat dalinamės įžvalgomis apie tai, kaip laiku padaryti teisingi sprendimai, investicijos, įsigyjant dokumentų valdymo sistemą, gali padėti lengviau įveikti iššūkius verslui ir ekstremalios situacijos, kurioje dabar esame, metu: skaitykite čia.

Kitos naujienos

Daugiau