fbpx

Naujienos

Projektų valdymas naujovės:
1. Vedant projekto darbų plano darbų baigtumą daug paprasčiau galėsite pasirinkti baigtumo savaites - pasirinkime bus nurodytas intervalas, taip jums pakas žinoti arba konkrečią savaitę (skaičiumi) arba intervalą dienų, už kurias žymimas baigtumas.
RN (14)
2. Projekto resursų lange pridėti du papildomi laukai: Įkainis (imamas iš darbuotojo kortelės kintamojo TLK) ir Pažeidimas (imamas iš darbuotojo kortelės skilties Kvalifikacija, Pažeidimų lauko Aprašymas). Pagal reikšmes galite rūšiuoti, ieškoti ir grupuoti.
RN (5)

Prekybos valdymas, naujovės:
1. Lojalumo programos panaudojimo lange rasite naują filtrą Dokumento data. Nurodę datos intervalą matysite pageidaujamos datos dokumentus.
RN (1)

Buhalterinė apskaita naujovės:
1. Pasikeitė partnerio kodas ar pavadinimas (įvairios reorganizacijos ir pan. ne naujiena)? drąsiai keiskite jį sistemoje. Dabar keičiant partnerio kodą, pavadinimą, PVM kodą ar viską iš karto sistemoje bus pateikiamas klausimas, ar tikrai norite keisti? Paspaudus TAIP - bus pakeičiami visi to partnerio istoriniai duomenys, esantys ERP'e t.y. visuose apskaitos įrašuose, pirkimo, pardavimo sąskaitose, mokėjimuose ir kt., kurie yra išsaugoti ERP'e bus matomas naujieji partnerio duomenys. Pasirinkus NE istoriniai duomenys nebus keičiami, tačiau visi naujai kuriami dokumentai turės naujai išsaugotus partnerio duomenis. Būkite atidūs pasirenkant.
RN (6)
2. ERP'o nustatymuose rasite naują nustatymą Leisti pridėti nepatvirtinta pardavimo sąskaita prie mokėjimo pagrindo dokumentu. Pažymėjus čia varnelę mokėjimuose kaip pagrindo dokumentą galėsite pridėti bet kokio partnerio bet kokio statuso (išskyrus apmokėtą) dokumentą. Tai patogu, kai mokėjimus registruoja kitas darbuotojas ir pvz. pardavimo sąskaitos dar nėra sutvirtintos.
RN (10)
3. Importuojant likučius į nurašymo operaciją pridėta galimybė nurodyti sandėlio vietos kodą.
RN (12)
4. Dabar keičiant produkto kodą ar pavadinimą, jis bus pakeistas ir visuose istoriniuose dokumentuose (kaip kad ir partnerio,aprašyto 1 pakeitimų punkte).

Atlyginimai ir personalas naujovės:
1. Reikia išskaityti iš darbuotojo darbo užmokesčio padarytą žalą ir atvaizduoti apskaitoje? tada šis atskaitymas Jums. DU žiniaraštyje pridėkite Atskaitymą Materialinė žala, nurodykite žalos sumą ir skaičiuokite darbo užmokestį. Personalas ir atlyginimai bus automatiškai išskaityta žalos suma iš darbuotojui išmokamo darbo užmokesčio. Be to, darbuotojui šis išskaitymas bus matomas ir atlyginimo lapelyje.
RN (4)
2. NAUJIENA! darbo sutartyje galite prisidėti naują kintamąjį Atskaitymas už pavežėjimą ir nurodyti 1 dienos pavežėjimo kainą. Skaičiuojant mėnesio DU bus automatiškai suskaičiuota kiek dienų darbuotojas dirbo ir padauginus iš nurodyto įkainio sukuriamas atskaitymas ir suma už pavežėjimą bus išskaitoma iš darbuotojo DU
RN (7)
3. Tabelių žymėjimo portale dabar lengvai užrakinsite sužymėtą darbo laiką bet kokiam pasirinktam periodui ir bet kuriems pažymėtiems darbuotojams - pakaks tik nurodyti datas ir paspaudus Taip bus užrakintas visas periodas.
RN1
Reiki atrakinti? tai taip pat padarysite kelių mygtukų paspaudimu: pažymite, nurodote datas ir paslenkate slankmatį užrakinti periodą.
RN2
4. Reikia koreguoti atostogų dienų likučius? nevarkite tai darydami redaguojant kiekvieną darbo sutartį ir įvedinėjant korekcijas..importuokite naujus atostogų likučius iš paprasčiausio excel failo, kur būtų likučio data, skaičius ir tabelio numeris. Darbo sutarčių paieškoje, meniu punkte pasirinkite Veiksmai -> Atostogų likučių importas ir atlikite importą įprastai kaip ir kitus importus. Darbo sutartyse, atostogų skiltyje bus sukurtas korekcinis įrašas, po kurio atostogų likutis bus padarytas toks, koks nurodytas faile.
RN (15)
5. Sukurtas naujas periodinio mokėjimo tipas Periodinis mokėjimas neatsižvelgiantis į priskaitymus. Nurodžius šį tipą nebebus taikomos lubos atskaitymams, kurios taikomos vykdomiems raštams t.y. nebebus taikomi atitinkami procentai, kiek galima nuskaityti nuo priskaityto DU, bus atskaitoma konkreti suma ar procentas be ribojimų. Aprašymą kaip sistemoje registruoti įvairius periodinius mokėjimus rasite čia
RN (8)
6. DU5_8_D Darbo užmokesčio žiniaraštyje naujas nustatymas filtruose Praeitų mėn. sumos. Pažymėjus Taip - žiniaraštyje bus rodomos ankstesnių ar vėlesnių prieš ir po einančių mėnesių išmokėtos atostoginių sumos ir su jais susiję mokesčiai. Taip dar lengviau susitikrinsite SAM ataskaitą.
RN (9)
7. Importuojant grafikus į sistemą, pagal grafike nurodytą tabelio numerį tabelis bus automatiškai priskiriamas darbo sutarčiai, o sistemoje esantys tabeliai perpildžius automatiškai bus perpildyti jau pagal naują suimportuotą grafiką. Pamiršote kaip importuoti grafikus? aprašymą rasite čia.
8. Dabar keiskite darbuotojo vardą, pavardę ar asmens kodą drąsiai, net jei jau esate atlikę jam DU skaičiavimus. Pakeitus šią informaciją dabar automatiškai ji pasikeis visose detalizacijose.

9. Turite darbuotojų, kaupiančių III Pensijų pakopoje? registruokite tokius priskaitymus per periodinius mokėjimus: sukuriate periodinį mokėjimą su tipu Periodinis mokėjimas neatsižvelgiantis į priskaitymus, kuriame nurodote sumą ar procentą ( kuri bus priskaitoma kas mėnesį), nurodote Priskaitymą PK3PA - Pensijų kaupimo(III pakopa) apmokėjimas bei atskaitymą DRD - Gyvybės draudimo ir pensijų įmokos ir kiekvieną mėnesį darbuotoju DU žiniaraštyje bus priskaitoma reikiama suma bei sukuriamas išmokėjimas nurodytam Gavėjui.
RN (11)
10. Tabelių redagavimo portale pridėtas naujas duomenų stulpelis Projektas. Dabar prie kiekvieno darbuotojo galėsite matyti kokiam projektui jis priskirtas atitinkamą dieną.
RN (13)
11. Nutraukiant darbo sutartį dabar galėsite nusirodyti ne tik DK straipsnį, kuriuo remiantis nutraukiama sutartis, bet ir konkretų punktą bei papunktį. Šią informaciją visada galėsite rasti nutrauktos darbo sutarties papildomoje informacijoje.
RN (3)
12. Periodinių mokėjimų lange rasite tris naujus informacinius stulpelius: Priskaitymas, Prioritetas, Dokumento tipas. Pagal reikšmes galite grupuoti, rikiuoti, rūšiuoti, atlikti paiešką.
RN (16)
13. Ataskaitos DU16 Paskaičiuotas atostogų rezervas filtruose rasite naują reikšmę Grupuoti pagal padalinius. Pažymėjus čia varnelę Taip ataskaitos duomenys bus atvaizduojami sugrupuotai pagal padalinius

14. Personalo portale pridėtas papildomas stulpelis Viso val., kuriame bus atvaizduojama valandų suma pasirinktam laikotarpiui
RN (18)
15. Personalo portale dabar šventines dienas ir savaitgalius bus galim atskirti dar paprasčiau, jie dabar atvaizduojami skirtingomis spalvomis.
RN (19)
16. Sukurti nauji žymėjimai tabelyje ir atitinkami priskaitymai atvejams, kai dirbami viršvalandžiai poilsio dieną:
* VDP viršvalandinis darbas poilsio dieną - priskaitytas darbo užmokestis dauginamas 2 kartais
* VDN viršvalandinis darbas naktį - priskaitytas darbo užmokestis dauginamas 2 kartais
* VDS viršvalandinis darbas švenčių dieną - priskaitytas darbo užmokestis dauginamas 2,5 karto
17. Sukurtas naujas priskaitymas Priedas už išradimą. Šio priedo suma apmokestinama visais mokesčiais, deklaruojama visose privalomose ataskaitose, bet netraukiama į VDU skaičiavimą
RN (20)

Dokumentų valdymas, naujovės:
1. NAUJIENA!Realizuota galimybė linksniuoti darbuotojo vardą ir pavardę dokumente, atsižvelgiant į dokumento turinį. Kaip paredaguoti dokumento šabloną, kad veiktų linksniavimas, rasite čia.
2. Programos nustatymuose rasite naują nustatymą Siunčiamo į išorę dokumento patvirtinimas privalomas. Pažymėjus varnele šį nustatymą siunčiant dokumentus elektroniniam parašui arba kaip nuorodą visada bus reikalaujamas autentifikavimo patvirtinimas (siuntimo metu galėsite nurodyti koks). Jei varnelės nedėsite - siuntimo metu visada turėsite galimybę pasirinkti ar reikalinga autentifikacija sms'u ar elektroniniu paštu ar apskritai nereikalinga
RN (2)
3. Patobulintas priminimų apie nesuvestas apyvartas siuntimo funkcionalumas. Programos nustatymuose sukurtas naujas nustatymas Naudotojų rolės, kurioms siunčiami sutarties apyvartų priminimai. Čia nurodžius rolę (ar roles, atskirtas kabliataškiu), priminimai bus siunčiami tik tiems naudotojams nurodytiems sutartyje, kurie bus priskirti čia nurodytai rolei.

Vartotojo vadove rasite naujas instrukcijas:
* Vardų ir pavardžių linksniavimas dokumentų šablone, kur rasite kaip susikonfigūruoti dokumentų šablonus, kad juose būtų linksniuojami darbuotojų vardas ir pavardė
* Periodiniai mokėjimai. Čia pateikiamas detalus aprašymas apie įvairių periodinių mokėjimų kūrimą ERP'e
Na ir žinoma, visada malonu pasigirti, kai esame įvertinti...draugų atsiliepimai apie mus čia

Kitos naujienos

Daugiau