fbpx

Naujienos

august BSS

Nekilnojamas turtas naujovės:
1. Nekilnojamo turto sutarties eilutės detalių lange pridėta galimybė nurodyti sekančius laukus, nepriklausomai nuo to, kokia kainos formulė pasirinkta:
* Mokesčio lubos - nurodomas skaičius Eur.
* Skirtumo skaičiavimo periodiškumas - pasirenkama iš sąrašo: mėnesis, ketvirtis, metai
* Skirtumo tarp minimalaus mokesčio ir apyvartos procento produktas - pasirenkamas produktas iš sąrašo
Screenshot_1
2. Klientų apyvartose jau galite suvesti apyvartas ir su 0 reikšme!

BSS Buhalterinė apskaita naujovės:

1. Importuojant mokėjimus iš banko į sistemą, visada automatiškai ieškomas ir susiejamas pagrindo dokumentas su atliktu mokėjimu, o mokėjimo paskirtyje nurodomas mokėjimo pagrindas. Dabar mokėjimai su pagrindo dokumentu bus siejami ne tik pagal pagrindo dokumento numerį, jei jis nurodytas banko mokėjimo paskirtyje, bet ir pagal tekstą. Importuojant mokėjimus bus ieškoma tam tikro teksto sąskaitos aprašyme, kuris turi būti nurodomas programos nustatymuose.
2. Po šių atnaujinimų nebegalėsite atidengti dokumentų, jei periodas, kuriame jie sudengti, yra uždarytas. Taip būsite apsaugoti nuo klaidų, kai atidengiamas dokumentas jau yra sukūręs dengimo apskaitos įrašus su skirtingomis sąskaitų plano sąskaitomis (pvz. kai dengiate sumokėtą avansą ir permoką). Dabar norėdami atidengti dokumentą uždarytame periode pirmiausia turėsite atidaryti uždarytą periodą.
3. Automatizuotas pardavimo sąskaitos prekių rezervacijos atnaujinimas, kuriant sąskaitą iš pardavimo užsakymo. Pavyzdžiui: atliktas pardavimo užsakymas, vėliau nupirktos užsakyme parduodamos prekės į sandėlį. Tada pagal pardavimo užsakymą kuriama pardavimo sąskaita. Seniau reikėdavo eiti į pardavimo detales ir spausti [Atnaujinti prekių rezervaciją], kad būtų randamos vėliau po užsakymo nupirktos prekės. Dabar šis žingsnis automatizuotas ir tvirtinant pardavimą iš užsakymo, rezervacija bus atnaujinama automatiškai.

Atlyginimai ir personalas naujovės:

1. Duomenų apsauga...galvos skausmas ne vienam buhalteriui. Ką galima rodyti?ko negalima?? kam galima??? ir daugelis panašių klausimų. Būkite ramūs dėl atlyginimų lapelių siuntimo. Pagal naująjį reglamentą sugriežtintos taisyklės dėl atlyginimo lapelių siuntimo darbuotojams. Tam tikslui sistemoje pakeistas atlyginimų lapelių siuntimo/gavimo funkcionalumas. Lapelių siuntimo eiga sistemoje išlieka tokia pati, tačiau lapelių gavėjai dabar jau gaus ne PDF prisegtą failą, bet nuorodą.
Screenshot_8
Toliau bus vykdomas autentifikavimo procesas. Norėdami pamatyti atlyginimo lapelį:
* autentifikavimo lange turėsite patvirtinti, kad norite gauti autentifikavimo kodą į elektroninį paštą
* patvirtinti, kad esate ne robotas
* suvesti gautą į el. paštą kodą.
Ir atlyginimo lapelis Jums bus atvertas. O atlyginimo lapelio siuntimo procesas atitiks duomenų apsaugos reikalavimus.
Screenshot_9
2. Generuojant žemiau išvardintas DU ataskaitas (spaudžiant [Generuoti ir saugoti ataskaitą]) pastebėsite, kad  sugeneruotas dokumentas bus išsaugomas ir prie darbuotojo kortelės, skiltyje Dokumentai. DVS paieškoje dokumento pavadinime taip pat bus nurodytas ne tik dokumento pavadinimas, data, bet ir darbuotojo, kuriam sugeneruota ataskaita vardas ir pavardė. Taip bus patogiau analizuoti sugeneruotus failus ir nepasimesti tarp jų gausos.
* Pažyma dėl darbo užmokesčio
* VDU: Išeitinės kompensacijos apskaičiavimo lapas
* VDU: Kasmetinių atostogų apskaičiavimo lapas
* VDU: Kompensacijos už nepanaudotas atostogas paskaičiavimo lapas
* VDU: Nedarbingumo pašalpos apskaičiavimo lapas
* VDU: Vidutinio darbo užmokesčio apskaičiavimo lapas

3. Patobulinimai Tabelių pildymo portale:
3.1. Užfiksuota viršutinė duomenų reikšmių juosta - slenkant duomenimis žemyn, viršuje esanti duomenų reikšmių juosta bus užfiksuota.
3.2. Pridėta galimybė užrakinti suvestą dienos informaciją paspaudus mygtuką [Tvirtinti darbo laiką]. Patvirtinus to laikotarpio darbo laiką jokie koregavimai nebegalimi. Užrakinus suvestą informaciją visada bus galima matyti kas vėliau ją atrakino ir vėl užrakino.
Screenshot_10
3.3. Tabelio pildymo ekrano langas pritaikytas mažesnėms įrangoms, tokioms kaip mobilieji telefonai, planšetiniai kompiuteriai ir pan.
3.4. Kosmetiniai pakeitimai žymėjimų srityje pažymint spalvomis skaičius, kad tarp tiek daug duomenų greičiau pastebėtumėte nukrypimus nuo normalių normų:
* Patvirtinta diena - žalia spalva
* Jei patvirtinta diena turi viršvalandžių - oranžine
* Jei turi pravaikštą - raudona
* Jeigu pažeidimas - raudona
3.5. Į duomenų stulpelius pridėta reikšmė Pareigos
Screenshot_12
3.6. Pridėta galimybė matyti tik tą dieną dirbančius darbuotojus
Screenshot_13
3.7. Jei dienos žymėjime buvo atlikti koregavimai - visada tai matysite atvėrę darbuotojo žymėjimo dieną skiltyje Pakeitimai
Screenshot_14
4. Tabelyje, atliekant žymėjimą, pridėta galimybė nurodyti pastabą. Tai puiki vieta nurodyti kolegoms ką su darbuotoju dar reikia padaryti, pvz.: pravesti instruktažą ir pan.
Screenshot_11
5. Tabelių paieškoje, reikšmėje Padaliniai, nuo šiol galėsite matyti visus padalinius, kuriems priklauso darbuotojas (pvz.atvejai, kai darbuotojo padalinys keičiasi viduryje mėnesio).
Screenshot_15
6. Dabar darbuotojo kortelėje rasite dar daugiau duomenų! Skiltyje Dokumentai galite matyti žemiau išvardintus su darbuotoju susijusius dokumentus, jei jie bus generuojami sistemoje:
* Atostogų prašymai/įsakymai
* Komandiruočių įsakymai
* Darbo sutartyje įkelti dokumentai
* Atlyginimų lapeliai
Screenshot_17
7. Dar ir dar kartą stengiamės optimizuoti vis kitus sistemos duomenų paieškos langus. Šį kartą intensyviai dirbome prie darbuotojų paieškos. Turėtumėte pastebėti, kad darbuotojų paieškos lange laiko užtrunkate mažiau, nes paiešką veikia greičiau.

8. Darbuotojų paieškos lange sumažintas galimų reikšmių pasirinkimas, nes ne visada daugiau yra geriau... Iš filtrų panaikintos reikšmės: bendrasis darbo stažas, valstybės tarnautojo darbo stažas, pensijos tipas, karinė tarnyba, karinis laipsnis, karinė parengtis, karinė specialybė, karinio liudijimo Nr., įrašytas į karinę įskaitą, įrašymo į karinę įskaitą data, PNPD koeficientas. Pridėti du papildomi laukai: mobilus telefonas ir savivaldybė.
Screenshot_5
Taip pat sistemoje pridėta galimybė atlikti paiešką tiek pagal telefono numerį tiek pagal savivaldybę. Beje - uždėta telefono numerio kontrolė t.y. jei registruojate tik kandidatus ir vedate jam telefono numerį - kelis kartus to paties kandidato su tuo pačiu telefono numeriu nepavyks suvesti.
Screenshot_6
9. DU5_6 Tabelis ataskaitos filtre Padalinys pridėta galimybė pasirinkti ne vieną, o kelis padalinius. Taip galėsite generuoti tabelius iš karto keliems padaliniams.
10. Pridėtas naujas kintamasis Kategorija. Taip galėsite atlikti DU analizes pagal darbuotojų kategorijas.
Screenshot_7

Prekybos valdymas (darbas su kasos aparatu) naujovės:
1. Sistemos nustatymuose pridėtas papildomas nustatymas "POS maksimali rankinė nuolaida parduodant per kasą procentais (0 - tikrinimas išjungtas) ( Min=0; Max=100 )". Šio nustatymo reikšmėje nurodomas max procentas, kurį gali pritaikyti kasininkas parduodamas prekes ar paslaugas. Kasininkai niekaip negalės pritaikyti didesnio nuolaidos procento rankiniu būdu, nei šiame nustatyme nurodytas nuolaidos procentas.
2. Kainynuose ir kainynų šablonuose pridėta galimybė nusirodyti kainoje keturis skaičius po kablelio.

Dokumentų valdymo sistemos naujovės:
1. Anksčiau BSS sistemoje įkeliant naują dokumentą ir pamiršus nurodyti dokumento tipą - jo nebuvo galima matyti DVS sistemoje (nes DVS sistemoje visi dokumentai privalo turėti savo tipą, kad toliau būtų tinkamai klasifikuojami). Dabar keliant naują dokumentą BSS sistemoje iš karto parenkamas dokumento tipas Kitas. Įkėlus dokumentą visada galite tipą pakeisti į Jums reikiamą.
Screenshot_16

Sistemos administravimas naujovės:
1. Palengvinimas DVS naudotojų kūrėjams! Sukūrus DVS naudotoją ir darbuotoją sistemoje, juos susiejus (darbuotojo kortelėje nurodžius naudotoją), DVS sistemoje automatiškai sukuriami priminimų gavimo nustatymai.
Screenshot_2

Vartotojo vadovas papildytas naujomis instrukcijomis:

* Atnaujintos Dokumentų valdymo sistemos instrukcijos!
1. DVS naudotojo sukūrimas
2. Registrų sukūrimas
3. Dokumentų katalogo sukūrimas
4. Dokumento šablono sukūrimas
5. Dokumento profilio lango funkcionalumai
6. Prašymo rengimas pagal šabloną
7. Dokumento kūrimas ne pagal šabloną
8. Dokumento siuntimas procesui
9. Dokumento registravimas
10. Atsakomojo dokumento rengimas
11. Naujos dokumento versijos įkėlimas
12. Dokumento turinio koregavimas
13. Dokumento pasirašymas pažangiuoju parašu
14. Dokumento pasirašymas kvalifikuotu parašu
* Nežinote kaip užregistruoti ateinančių laikotarpių sąnaudas automatiniu būdu? skaitykite čia...
* Reikia atleisti darbuotoją ir sistemoje nutraukti darbo sutartį? kaip tai padaryti rasite čia...

NEPAMIRŠKITE  peržiūrėti mūsų naujienas! paskutinio laikotarpio aktualiausios temos:  Pajamų, susijusių su darbo santykiais, GPM pakeitimai nuo 2019 metų  ir Ilgai laukta mokesčių reforma: kas naujo buhalteriams? bei Nuo 2018 gruodžio 1 dienos keičiasi išskaitų iš DU dydžiai. Visas mūsų naujienas rasite čia...

Kitos naujienos

Daugiau