38. Automatinis ateinančių laikotarpių sąnaudų registravimas

Automatinis ateinančių laikotarpių sąnaudų registravimas. Automatinis ateinančių laikotarpių sąnaudų registravimas kas mėnesį reikalingas tokioms sąnaudoms kaip draudimas, prenumerata ir pan. Tokių sąnaudų dalį reikia nurašyti proporcingai per atitinkamą laikotarpį.
1. Registruokite sąnaudų pirkimo sąskaitą įprastai, detalėse pridėdami produktą (tipas - paslauga, grupė - Būsimų laikotarpių sąnaudos). Nurodykite pilną pirkimo sumą. Patvirtinkite įprastai.
Screenshot_48
2. Įsitikinkite, kad sukurti apskaitos periodai visam sąnaudų nurašymo laikotarpiui Apskaita -> Apskaitos periodai
Screenshot_51
3. Kurkite buhaterinę pažymą Apskaita -> Buhalterinės pažymos -> Naujas.
Screenshot_47
4. Buhalterinės pažymos lange nurodykite:
* Dokumento data - pirmojo sąnaudų nurašymo data
* Suma - vieno mėnesio sąnaudų nurašymo suma
* Aprašymas - pateikite trumpą aprašymą. Jei tai draudimas - čia patogu nurodyti automobilio markę ar valstybinį nr. ir pan.
Screenshot_53
5. Pereikite į skiltį Sumų detalizacija ir pridėkite sąnaudų sąskaitą, į kurią kas mėnesį bus nurašomos sąnaudos:
5.1. Spauskite [Atidaryti detales]
Screenshot_54
5.2. Atvertoje lentelėje apačioje spauskite [Pridėti] ir atsiradusioje eilutėje nurodykite
* Tipas - Skolos sąskaita
* Pavadinimas - konkreti sąnaudų sąskaita į kurią bus nurašomos sąnaudos
Spauskite [Saugoti ir uždaryti]
Screenshot_55
6. Užpildę ir išsaugoję informaciją spauskite [Paskirstyti išlaidas]
Screenshot_49
7. Pateiktoje lentelėje nurodykite kokiu periodiškumu bus atliekamas sąnaudų nurašymas ir kiek kartų dar bus nurašomos ateinančių laikotarpių sąnaudos be šio nurašymo ir spauskite [Toliau].
Screenshot_50
8. Sistemoje bus sukurta kiekvieno mėnesio sąnaudų nurašymo buhalterinė pažyma, kurią atėjus laikui beliks tik patvirtinti.
Screenshot_52