fbpx

Naujienos

Nekilnojamas turtas naujovės:
1. Naujas funkcionalumas sutarčių modulyje. Sutarčių paieškoje po atnaujinimų matysite  atsiradusį mygtuką [Perskaičiuoti depozitus]. Paspaudus mygtuką pradedamas masinis depozitų perskaičiavimas pasirinktoms sutartims. Po perskaičiavimo sutarties skiltyje Depozitai matysite atnaujintus Depozitų likučius pagal atliktas klientų įmokas. Automatiškai masinis procesas inicijuojamas kiekvieną naktį.
Screenshot_4
2. Sutartims, kurios turi požymį Sekti apyvartą, dabar automatiškai bus sugeneruojamos einamojo mėnesio dienos į kurias reikia vesti apyvartas. Taip bus išvengiama pasitaikančių klaidų, kai praleidžiama diena, į kurią turi būti įvesta apyvarta.
3. Smulkūs pakeitimai klientams, importuojantiems apyvartas - atliktos korekcijos, po kurių leidžiama importuoti nulines apyvartas.
4. Pakoreguota išrašytų sąskaitų skaičiaus sutartyje atvaizdavimo logika. Anksčiau čia buvo matomos visos išrašytos sąskaitos, dabar bus matomos tik su statusu: Patvirtinta, Priimta ir Nauja.
Screenshot_12
5. Prieš trinant sutartį, kuri turi suvestų apyvartų, nebereiks jų ištrinti rankiniu būdų. Ištrynus sutartį - apyvarta ištrinama kartu automatiškai.

BSS Buhalterinė apskaita naujovės:
1. Atlikti minimalūs pakeitimai vykdant pirkimo finansinį grąžinimą. Sąskaitos detalėse pridėtas papildomas pasirinkimas [Pridėti paslaugą] - bus pateikiamas visų pirktų iš konkretaus tiekėjo paslaugų sąrašas. Pridėjus reikiamą paslaugą bus matoma susijusi sąskaitą (iš kurios buvo grąžinta paslauga). Detaliau apie pirkimo ir pardavimo grąžinimus rasite čia.
Screenshot_7
2. Patobulinome valiutinių likučių perskaičiavimo banke funkcionalumą. Anksčiau perskaičiuoti valiutinius likučius banke būdavo galima tik tų likučių, kurie nepatenka į uždarytą apskaitos periodą. Tokiu atveju reikėdavo atidaryti apskaitos periodą ir tik tada perskaičiuoti likutį banke. Dabar valiutiniai perskaičiavimai banke bus atliekami ir uždarytame apskaitos periode esantiems likučiams.
3. Atlikti kosmetiniai ataskaitos VVA1 Pardavimo/Pirkimo apyvarta (pivot) pataisymai:
* stulpelių "Sąskaitos data" ir "Apmokėti iki" duomenims pakeistas formatas - dabar padarytas formatas Data;
* pridėtas filtras Generuoti tekstinį failą, kur pažymėjus varnelę sugeneruosite tekstinį duomenų failą;
* atlikti duomenų išrikiavimo pakeitimai
* filtras Sąskaitos statusas papildytas reikšme Visi. Pasirinkus šią reikšmę ataskaitoje matysite visų statusų sąskaitas.
* ataskaitos duomenyse pridėti papildomi laukai: Pirkėjo kodas, Pirkėjo adresas, Pirkėjo šalies kodas, Sąskaitos eilutės PVM klasifikatoriaus kodas;
Screenshot_1

Atlyginimai ir personalas naujovės:
1. Personalo operacijose dabar galėsite paiešką atlikti dar detaliau. Pridėjome papildomą duomenų lauką Pareigybė. Pagal jį galima ieškoti, grupuoti, filtruoti, rikiuoti duomenis
Screenshot_6
2. Su šiais atnaujinimais Jus pasiekė pakeitimas dėl DVS išregistruojamų įsakymų ir su jais susijusių personalo įsakymų bei operacijų. Anksčiau išregistravus personalo įsakymą, pagal kurį sistemoje sukurta personalo operacija bei įsakymas, reikėdavo papildomai ERP Personalo operacijose anuliuoti sukurtą personalo operaciją, o įsakymuose - įsakymą. Dabar galite nebesirūpinti tuo - išregistravus įsakymą DVS - iš jo sukurta susijusi personalo operacija bei personalo įsakymas ERP bus anuliuojami automatiškai kartu.
3. Naujas plano tipas personalo plane!
dabar galėsite matyti ir sergančius kolegas plane Nedarbingumo
Screenshot_21
4. Nuo šiol galėsite analizuoti ir atleistų darbuotojų atostogų judėjimą. Anksčiau atleistojo darbuotojo sutartyje atostogų informacija buvo matoma, tačiau judėjimo matyti nebuvo įmanoma. Dabar judėjimo peržiūra galima kaip kad ir dirbančiųjų sutartyse - atvėrus norimą eilutę, tik atleistųjų atostogų korekcijos negalimos.
Screenshot_15
5. Minimalūs pakeitimai Darbuotojo kortelėje:
* Neprivalomu tapo laukas Gimimo data, tačiau jei kuriama kortelė darbuotojui (ne kandidatui ir pan.) - gimimo datą būtina nurodyti nes ši informacija reikalinga generuojant SODRA ataskaitas. Jei gimimo datos kortelėje nebus - gausite nekorektiškas ataskaitas.
* Nebereikia nurodyti darbuotojo kortelės numerio, sistema jį sugeneruoja automatiškai.
Screenshot_11
6. Sukurtas naujas priskaitymas - Darbuotojo skola. Pridėjus šį priskaitymą nuo nurodytos sumos neskaičiuojami mokesčiai išskyrus GPM.
Screenshot_9
7. Personalo operacijose jau galite atlikti paiešką ir pagal Įsakymo numerį. Čia pridėta papildoma paieškos reikšmė - Įsakymo numeris.
Screenshot_18
8. Atlikti patobulinimai Tabelių pildymo portale:
* atlikta integracija su darbuotojų praėjimo kontrolės aparatu. Atsižymėjus darbuotojui į darbą atvykimo ir išvykimo metu, tabelio pildymo portale prie konkretaus darbuotojo matomas bendras darbuotojo išdirbto laiko darbe skaičius valandomis. Turint tokią informaciją tabelį pildančiam asmeniui daug lengviau pastebėti nukrypimus nuo darbo grafiko ir įvertinus jų pobūdį pažymėti atitinkamu žymėjimu.
* paieškos laukas portale pervadintas į "Ieškoti darbuotojų/grafikų"
Screenshot_13
* padalinių paieškos filtre pridėta galimybė trinti atliktus žymėjimus
Screenshot_14
* pridėta galimybė užrakinti darbo laiką kiekvienam darbuotojui atskirai
9. Dabar personalo operacijas ir įsakymus iš DVS kursite dar paprasčiau. Registruojant įsakymą lange matysite galimybę pažymėti varnelę, kad iš karto būtų sukuriama personalo operacija ir įsakymas. Pažymėta varnelė reikš, kad pabaigus įsakymo registravimą bus sukuriama personalo operacija ir įsakymas ERP. Pagal nutylėjimą registruojant dokumentą varnelė visada pažymėta
Screenshot_10
10. Ataskaitų medyje darbo užmokesčių ataskaitas/formas matysite ne tik pagal kodas - pridėjome pilnus jų pavadinimus, taip galėsite ieškoti reikiamos ataskaitos ir pagal pavadinimą ar jo fragmentą.
Screenshot_19
11. Kosmetiniai pakeitimai DU ataskaitose:
* Sugeneravus ataskaitas vadovo pareigos, vardas, pavardė ir vyr. finansininko vardas, pavardė įkeliami automatiškai iš Darbo užmokesčio modulio darbuotojo kortelės, sugretinus us kortelėje nurodyta pareigybe: DU5_3 Darbuotojo metinė uždarbio kortelė, DU05_1 Banko mokėjimo žiniaraštis, DU05_2 Kasos mokėjimo žiniaraštis, DU05_3 Avansų mokėjimo žiniaraštis, DU05_3_B Avansų mokėjimo žiniaraštis (pagal bankų sąskaitas), DU05_4 Mokėjimo kitais kanalais žiniaraštis.
* ataskaitoje DU18 Dirbantys darbuotojai datai pridėtas adresas
* DU3_1 Pažyma dėl darbo užmokesčio dabar automatiškai bus įkeliamas elektroninis paštas ir telefono numeris

Prekybos valdymas (darbas su kasos aparatu) naujovės:
1. Kai jau atrodo, kad nieko patogiau padaryti nebeįmanoma, mūsų klientai randa vietų, kur pasitelkus truputį mūsų pagalbos jų darbą būtų galima dar  labiau palengvinti. Realizavome galimybę susikurti detalizacijų šabloną ir kvitams. Kasos konfigūracijoje pridėtas naujas laukas Detalizacijų šablonas. Pridėjus čia susikurtą detalizacijų šabloną, jame nurodyta informacija keliaus į kasos kuriamus mokėjimus, pardavimo sąskaitas. Šio funkcionalumo pagalba galėsite prisidėti bet kokią reikiamą informaciją (pavyzdžiui: projektas) į kvitų generuojamus apskaitos dokumentus.
Screenshot_8
2. Naujas funkcionalumas kvituose, kurie kuriami iš sąskaitos. Sukūrus kvitą iš sąskaitos ir paspaudus [Apmokėti] automatiškai sukuriamas mokėjimas. Anksčiau mokėjimai buvo sukuriami tik dienos uždarymo metu. Dabar tokiems kvitams mokėjimus sukursite iš karto ir bus matoma mokėjimų informacija esamam momentui. Atliekant dienos uždarymą mokėjimas kvitui, sukurtam iš sąskaitos ir apmokėtam, nebus sukuriamas.
3. Jūsų patogumui, rinkodaroje kuriant naują Antkainį ar nuolaidą, skiltyje Antkainio/Nuolaidos galiojimas, pridėjome detalų aprašymą kaip veikia čia nurodyta taisyklė. Taip bus daug paprasčiau dėlioti taisyklę Antkainio/Nuolaidos grupių išrinkimui, kurioms jis bus taikomas
Screenshot_16

Dokumentų valdymo sistemos naujovės:
1. Atnaujinome išorinio pasirašymų portalo lango išvaizdą. Prašome įvertinti:
Screenshot_3

2. Jūsų patogumui - siunčiant dokumentus/veiklas iš DVS į elektroninį paštą, sukūrėme pranešimo šabloną. Jį rasite modulyje Planavimas -> Pranešimų šablonai -> Dokumento siuntimas laišku. Šiame šablone nurodžius tekstą jis bus rodomas laiško gavėjui:
Screenshot_22
3. Būna atvejų, kai sukūrus veiklą atsiranda poreikis pakoreguoti jos pradžios datą. Pastebėjome, kad klientai dažnai pamiršta pakoreguoti ir priminimo datą (jei nurodyta, kad turi būti siunčiamas priminimas), dėl to atlikome pakeitimą: pakoregavus veiklos atlikimo pradžios datą priminimo data bus perkeliama automatiškai.
Screenshot_20
4.Vertiname savo klientų privatumą ir atsižvelgdami į reikalavimus duomenų apsaugai, pridedant prie dokumento asmenį, nebebus rodomas darbuotojo asmens kodas ir adresas.
Screenshot_2
5. Lengvesnei dokumentų paieškai bet kuriame ERP lange, kur yra skiltis Dokumentai, pridėjome galimybę atlikti paiešką kaip ir kituose duomenų peržiūros languose pagal konkrečią reikšmę arba teksto fragmentą.
Screenshot_17

Sistemos administravimas naujovės:
1. NT valdytojo rolei pridėta nauja SCRUD teisė Produktų paieška.

Vartotojo vadovas papildytas/atnaujintas instrukcijomis:
* reikia informacijos kaip pildyti tabelį išoriniame portale - skaitykite čia
* norite importuoti Priskaitymus/atskaitymus į DU žiniaraštį - informacija čia
* reikia išsiųsti skolos priminimus klientams iš sistemos elektroniniu paštu - kaip tai padaryti rasite čia
* kaip atlikti Nedarbingumo ir papildomos pensijos kaupimo importą iš SODRA - detliau čia
* kaip susikurti atributus skaitykite čia
* kaip sukurti sistemos naudotojo rolę rasite čia
* kaip apskaityti pajamas gautas kasoje, kuri neintegruota su BSS sistema informacija čia
* Atsargų/trumpalaikio turto vertės keitimo proceso sistemoje aprašymas čia
* Užsieniečio, dirbančio pagal darbo sutartį Lietuvoje, DU ypatumai detaliau aprašyti čia
* Dokumento arba veiklos delegavimas/persiuntimas kitam darbuotojui instrukcija čia

SEKITE mūsų naujienas, kuriose stengiamės su Jumis pasidalinti aktualiausiomis personalo ir apskaitos naujienomis: Nuo 2018 gruodžio 1 dienos keičiasi išskaitų iš DU dydžiai
Na ir pabaigai...norime truputį pasigirti ir pasidžiaugti kartu, paskaitykite kaip mums sekėsi IT platformų mugėje, kur susirinko apie 16 įmonių, siūlančių IT personalo valdymo sprendimus, už ką buvome įvertinti: Malonu būti pastebėtais – IT platformų mugė: Personalo skaitmenizacija

Kitos naujienos

Daugiau