Atributų kūrimas

Atributų kūrimas

BSS sistemoje galite prisidėti papildomus laukus, pagal kuriuos vėliau galėsite atlikti paiešką ar filtruoti duomenis. Atributai yra sukurti tam, kad apie kiekvieną sritį galėtumėte saugoti daugiau jums reikalingos informacijos nei numatyta standartiškai (pavyzdžiui: darbuotojo kortelėje sukurti atributą darbuotojo batų dydis ir pagal tai analizuoti poreikį darbuotojų darbiniams rūbams). Visi sričiai priklausantys atributai yra matomi srities detalių lange. Dešinėje lango pusėje matomas atributų skydelis, kuriame galite priskirti reikšmes atributams. Jei atributų skydelio nematote, paspauskite mygtuką Veiksmai->Įrankės->Atributai. Jei tokio mygtuko įrankių juostoje nėra, tuomet tos srities įrašams atributų funkcionalumas nerealizuotas.
Screenshot_28
1. Atributai kuriami modulio Administravimas srityje Atributai. Jei šios srities nematote, kreipkitės į sistemos administratorių, kad jums būtų suteikta teisė valdyti atributus. Visi atributai yra priskiriami atskiroms sritims ir matomi visiems sistemos naudotojams. Visi naudotojai gali priskirti sukurtiems atributams reikšmes. Atributų reikšmės taip pat kaip ir bet kokio įprasto lauko reikšmės saugomos kartu su įrašu.
Screenshot_29
2. Norėdami sukurti atributą:
2.1. Lango sąrašo zonoje, kurioje matomas atributų ir jų kategorijų medis, pasirinkite reikiamą sritį. Atributai turi priklausyti vienai iš srities kategorijų. Standartiškai visoms sritims yra sukuriama po pirminę kategoriją, kurioje iš karto galite kurti naujus atributus.Jei norite sukurti naują atributo kategoriją, pažymėkite sritį, kurioje norite sukurti kategoriją ir spauskite mygtuką Sukurti kategoriją. Pridedama nauja kategorija. Įrašykite jos pavadinimą ir išsaugokite duomenis. Sukuriama nauja kategorija, kuriai galite priskirti atributus.
2.2. Pažymėję kategoriją, kurioje norite sukurti atributą spauskite mygtuką [Sukurti atributą]. Pridedamas naujas atributas.
2.3. Atributų detalių zonoje, nurodykite:
2.3.1. atributo pavadinimą
2.3.2. iš sąrašo pasirinkite atributo reikšmės tipą. Galite rinktis iš šių tipų:
* data – galima pasirinkti datą dienos tikslumu
* pinigai – galima nurodyti skaičių dviejų skaitmenų po kablelio tikslumu
* procentai – nurodomi procentai dviejų skaičių po kablelio tikslumu
* sąrašas – iš Sąrašo galima pasirinkti egzistuojantį reikšmių sąrašą
* sistemos objektas -  iš Sąrašo galima pasirinkti egzistuojantį sistemos objektą
* sveikas skaičius – galima nurodyti skaičių vienetų tikslumu
* taip/ne – sukuriamas žymės tipo atributas, kurį galima pažymėti varnele
* Teigiamas sveikasis skaičius– galima nurodyti teigiamą skaičių vienetų tikslumu
* Tekstas – galima nurodyti bet kokį tekstą
* Trupmeninis skaičius – galima nurodyti skaičių, kelių skaičių po kablelio tikslumu.
Nurodykite, ar kuriate aktyvų atributą. Tik aktyviems atributams galima priskirti reikšmes.
2.3.3. Galite parinkti tam tikrus nustatymus, kuriamam atributui:
* Matomas paieškoje - pagal sukurtą atributą paieškos languose galėsite ieškoti įrašų.
* Daugiareikšmis - sukurtas atributas gali turėti daugiau nei vieną reikšmę.
* Galima filtruoti - sukurtą atributą galėsite naudoti kurdami filtrus.
* Leisti reikšmių persidengimą - sistema nevaliduoja ar įvestos reikšmės nepersidengia
* Privalomas - atributas bus privalomas ir jo neįvedus sistema nesaugos įrašo informacijos.
Screenshot_37
3. Išsaugokite sukurtą atributą. Jei sukūrėte aktyvų atributą, atitinkamoje BSS ERP srityje atsidarę bet kurio įrašo detalių langą matysite sukurtą atributą ir galėsite priskirti jam reikšmę
Screenshot_33
4. Jei norite pakeisti jau esančio atributo pavadinimą, atverkite modulio Administravimas sritį Vertimai ir paieškos pagalba suraskite tekstą, kurį norite pakeisti.
5. Norėdami priskirti reikšmę atributui:
5.1. Jei reikia, išskleiskite atributų skydelį
5.2. Susiraskite reikiamą atributą ir greta jo pavadinimo esančiame tuščiame laukelyje nurodykite jo reikšmę.
5.3. Išsaugokite įrašo duomenis.
6. Atributo reikšmė susiejama su įrašu. Kaskart jį atidarę matysite atributui priskirtą reikšmę, o srities peržiūros lange galėsite pagal šią reikšmę atlikti paiešką. Visi atributai gali būti matomi peržiūros languose. Jei nematote atributą atitinkančio stulpelio, paspauskite tinkinimo mygtuką, kuris matomas greta pirmojo duomenų stulpelio antraštės ir pažymėkite atributo pavadinimą varnele.
Screenshot_36