15. Atsargų/trumpalaikio turto vertės keitimas

Išbandyti

Atsargų/trumpalaikio turto vertės keitimas. Jei sandėlyje laikomų atsargų vertė dėl kokių nors priežasčių pasikeitė – būtina sistemoje registruoti atsargų vertės keitimo operaciją. Atlikus operaciją, sistemoje savikaina bus pirminė atsargos vertė, o balansinė vertė – jau atsargos vertė po perkainojimo. Atsargų perkainojimui sandėlyje atliekama vidinė opracija Vertės keitimas
1. Modulyje Sandėlis -> Vidinės operacijas spauskite [Naujas]
2. Atvertoje kortlelėje nurodykite:
Tipas – Vertės keitimas
Data – dokumento data
Aprašymas/priežastis – galite trumpai pasirašyti pastabas
Screenshot_4
3. Pereikite į skiltį Operacijos detalės ir viršutinėje lentelėję Nurašomos prekės pridėkite atsargas, kurių vertę keisite, paspaudę [Pridėti] -> [Pridėti iš likučių] ir išsaugokite dokumentą.
Screenshot_5
4. Spauskite [Žymėti automatiškai]. Pažymėjus atsargą Jūsų pasirinkta atsarga bus perkelta į apačioje esančią lentelę Pajamuojamos prekės. Skiltyje Balansinės vertės korekcija turite nurodyti kokia verte yra didinama ar mažinama pridėtos atsargos vertė (jei mažinama – korekcijos suma rašoma su „-“ ženklu). Jei atsargų kiekis yra daugiau nei vienas, turėkite galvoje, kad korekcijos suma yra bendra visiems vienetams (tai jei keičiate vertę 5 vienetams ir vieno vieneto vertė padidėjo 2 eurais – korekcijos stulpelyje turite rašyti 10 eurų (2×5)).
Screenshot_6
5. Tvirtinkite operaciją su mygtuku [Keisti vertę]. Korespondencijų lange pasirinkite korespondenciją SAND_10 Atsargų vertės keitimas, pasitikrinkite ar korespondencija tinkama ir pabaikite tvirtinimą.
Screenshot_7
6. Likučių sąraše matysite:
Screenshot_8