fbpx

Naujienos

Narcizai BSS

Nekilnojamas turtas naujovės
1. Jūsų patogumui, komunalinių išlaidų balanso filtre (Sutartys -> komunalinių išlaidų balansas) Metai-mėnuo dabar rodomi galimi laikotarpiai paskutiniai 5 metai.
Screenshot_1

BSS Buhalterinė apskaita naujovės:
1. Atsižvelgiant į klientų poreikius, pageidavimus, papildyti ataskaitos FA1_8 DK apyvarta auditui filtrai. Pridėta galimybė nusirodyti, ar ataskaitoje rodyti storno įrašus. Pažymėjus atitinkamai varnelę gausite tokius rezultatus:
* Rodyti storno įrašus - pagal nutylėjimą - ataskaitoje nebus rodomas nei storno įrašas nei stornuotas dokumentas;
* Rodyti storno įrašus - varnelė žymima Taip - ataskaitoje bus rodomas stornuotas dokumentas (be storno įrašo);
* Rodyti storno įrašus - varnelė žymima Ne - ataskaitoje nebus rodomas nei storno įrašas nei stornuotas dokumentas.
Screenshot_3
2. Kartu su sausio mėnesio atnaujinimais buvo realizuota galimybė priskirti konkretiems produktams detalizacijų šablonus (t.y. konkrečias detales, kurios bus naudojamos operacijoje, jei joje bus pridėtas būtent tas produktas, plačiau skaitykite čia). Kartu su šio mėnesio atnaujinimais funkcionalumas praplėstas pridedant galimybę konkrečius detalizacijų šablonus priskirti aibei produktų kelių mygtukų paspaudimu: produktų lange filtrų pagalba palikite tik tuos produktus, kuriems norite priskirti konkretų detalizacijų šabloną, pažymėkite juos ir pasirinkę iš įrankių juostos funkciją Priskirti detalizacijų šabloną -> Pridėti šabloną ir iš sąrašo pasirinkite reikiamą šabloną arba susikurkite naują. Šablonas bus paskirtas visiems pažymėtiems produktams.
Screenshot_6
3. Pakoreguota pirkimo ir pardavimo detalių eilučių reikšmių apvalinimo logika: pridėjus į sąskaitos detales detaliąją eilutę ir nurodžius kainą daugiau nei 2 skaičiai po kablelio, PVM suma bus skaičiuojama nuo nesuapvalintos produkto kainos (anksčiau buvo skaičiuojama nuo suapvalintos). Taip Jūsų išrašomos sąskaitos bus tikslesnės, o gaunamoms sąskaitoms registravimo metu nebereiks atlikinėti PVM korekcijos.
Screenshot_17
4. Nepamirškite sistemoje esančių automatizuotų procesų. Vienas iš jų - automatinis mokėjimo paskirčių keitimas. Konkrečioje banko sąskaitoje atvėrę mokėjimų skiltį, galite pakeisti paskirtį visiems paieškos lange esantiems Nepatvirtintiems mokėjimams. Užtenka pažymėti juos ir spausti viršuje esantį mygtuką [Keisti mokėjimo (-ų) paskirtį]. Su šiais atnaujinimais papildėme funkcionalumą galimybe keisti paskirtį į bet kurią kitą esančią sistemoje.
Screenshot_24
5. Atlikti taisymai ataskaitų AT7 Detali skolų ataskaita ir AT8 Skolų senėjimas duomenų išrinkime. Suvienodintos skolų surinkimo taisyklės.
6. Patogesniam naudojimui pritaikyti ataskaitos FA5 Bendrasis žurnalas filtrai. Panaikinti nenaudotini filtrai: Periodo numeris, banko įmokos kodas, IT rūšis pagal savininką, IT rūšis pagal nuosavybės formą, IT naudojimo būklė, IT įsigijimo būdas, Sąmatos tipas, Geografinė vieta, Funkcinė klasifikacija, Sąmata, Mokesčio tipas, Biudžetas, Strateginis planas, Programa, Priemonė, Ekonominė klasifikacija, Kaštų centro tipas, Ekonominė klasifikacija.
7. Atlikti kosmetiniai pakeitimai ataskaitoje FA7 Sąskaitos apyvartos žiniaraštis:
* išplėstas Partnerio reikšmės laukas, kad tilptų tiek partnerio kodas, tiek pavadinimas
* jei nenurodytas partnerio kodas, ataskaitoje  į Partnerio reikšmę imamas partnerio pavadinimas
8. Iš ataskaitos VVA1 Pardavimo/Pirkimo apyvarta (pivot) panaikintas perteklinis duomenų stulpelis Sutarties objekto produkto grupė.
9. FA9 Avanso apyskaitos spausdinyje praplėstas išlaidų dokumentų aprašymo laukas.
Screenshot_19
10. Atlikti kosmetiniai Kreditinės sąskaitos spausdinio pataisymai: pakoreguota tikslinamos sąskaitos data, kiekis rašomas su "-" ženklu.

Atlyginimai ir personalas naujovės:
1. Atlikti patobulinimai darbo sutarčių paieškoje:
* Mygtukas Įrašų sauga dabar pasiekiamas tiesiai iš paieškos lango (nebereikia eiti į Veiksmai)
Screenshot_20
* Anksčiau Veiksmai buvę mygtukai [Pridėti kintamąjį pažymėtoms sutartims] ir [Pridėti kintamąjį sutartims pagal filtrą] dabar iškelti į pagrindinį darbo sutarčių paieškos langą [Pridėti kintamąjį sutartims].
Screenshot_21
Paspaudus mygtuką yra galimybė pridėti kintamąjį pažymėtoms sutartims arba pagal filtrą (t.y. visoms paieškos lange tuo metu esančioms sutartims).
Screenshot_22
2. Pakeista atostogų atšaukimo ligos atveju personalo operacijų logika: trumpinamų Atostogų operacijos tvirtinimo metu automatiškai atšaukiama susijusi Atostogų operaciją.
3. NAUJA ATASKAITA! Ataskaitų medyje rasite naują ataskaitą DU21 Išskaitymų pagal vykdomuosius raštus žiniaraštis. Ataskaitos pagalba ataskaitiniam laikotarpiui matysite kiek ir kokiam darbuotojui buvo išskaityta vykdomųjų raštų, pagal kokį vykdomą raštą, koks vykdomų raštų likutis. Filtrų pagalba galėsite pasirinkti periodą, konkretų darbuotoją ir pan.
Screenshot_23

4. Sistemoje realizuotas naujas funkcionalumas - bonusavimo sistema. Pagal šį funkcionalumą sistemoje sukurti du papildomi kintamieji: Kintamasis rezultatinis priedas KRPRD ir Kategorijos priedas KPRD. Kintamieji nurodomi procentine išraiška prie darbuotojo sutarties. Kintamojo rezultato priedas yra kintantis kas mėnesį ir nurodomas visiems darbuotojams. Norint darbuotojui taikyti bonusavimo sistemą svarbu, kad darbuotojas turėtų valandinį įkainį.

Prekybos valdymas naujovės
Nepamirškite, jog sistemoje yra galimybė naudoti lojalumo programą. Sistemoje suvedamos visos lojalumo programa (ar programos), kuri taikoma vykdant pardavimus. Lojalumo programa taikoma klientams turintiems lojalumo korteles. Lojalumo taškai gali būti kaupiami tik už tam tikras prekių grupes. Sukaupti lojalumo taškai, atvaizduojami kasos kvite. Sukauptus lojalumo taškus klientas gali panaudoti gaudamas nustatyto procento papildomą nuolaidą. SVARBU:  funkcionalumas gali būti naudojamas tik naudojant Prekybos modulį.

Dokumentų valdymo naujovės
1. Pildant atostogų prašymą prašytojas dabar automatiškai bus pridedamas ne tik į dokumento profilio skiltį Asmenys bet ir bus automatiškai parenkamas  į atributų skiltį Prašytojas, papildomai nusirodyti nebereikės.
Screenshot_7
Žinoma, kad laukas būtų pildomas automatiškai, būtina Dokumentų konfigūracijoje, Dokumentų tipų skiltyje pažymėti varnelę Pildyti prašytoją prie  atitinkamų dokumentų tipų, kur tokio automatinio pildymo pageidaujate.
Screenshot_8
2. Pridėta nauja pasirinkimo galimybė rengiant naują dokumentą šablonų paieškos lange Rodyti katalogus. Pažymėję čia varnelę matysite visus dokumentų aplankus, kuriuos Jums suteikta teisė matyti. Žymėdami bet kurį katalogą, matysite jame esančius dokumentus. Matomas aplankų vaizdas bus analogiškas kaip Dokumentų valdymo sistemos dokumentų aplankų. Taip daug greičiau rasite ieškomą dokumentą.
Screenshot_15
3. Pakoreguotas funkcionalumas leidžiantis kopijuoti dokumento šabloną, dokumentą. Anksčiau kopijuojant šabloną ar dokumentą, paspaudus [Sukurti dokumento kopiją], papildomai reikėdavo sudėti iš naujo atributus. Dabar kopijuojant šabloną ar dokumentą visi atributai taip pat nukopijuojami į naujai sukurtą šabloną ar dokumentą.
Screenshot_10
4. Sistemoje pridėtas funkcionalumas, kurio esmė: pridėjus komentarą prie dokumento ar veiklos, visi su pranešimu susiję asmenys gauna informacinį pranešimą apie pridėtą komentarą. Taip labai patogu sekti naujienas apie aktualius dokumentus. Tam, kad funkcionalumas veiktų, būtina vartotojo pranešimų nustatymuose pažymėti, kad informavimas apie siųstas mano veiklas būtų gaunamas iš visų darbuotojų
Screenshot_16
5. Praplėstas suderinimo aktų ir skolos dokumentų katalogo pavadinimo simbolių skaičius. Anksčiau katalogo pavadinimas buvo galimas iki 60 simbolių.
Screenshot_4
Screenshot_5
6.  Pakoreguotas atributų eiliškumo atvaizdavimas registracijos lange. Dabar registruojant dokumentus atributų išdėstymas bus analogiškas kaip kad Administravimas -> Atributai
7. Nematote reikšmės pilno pavadinimo dokumento profilyje? neskubėkite, pažymėkite pelyta reikiamą atributą ir pamatysite pilną reikšmės pavadinimą (tooltipą).
Screenshot_11
Matomas aprašymo laukas atvaizduojamas pagal Atributo aprašymo (Administravimas -> Atributai) lauką.
Screenshot_12
8. Patikslintas atsakomųjų dokumentų rengimo procesas. Anksčiau atsakomajame dokumente tam tikrais atvejais buvo matomi ne visi vartotojui prieinami šablonai. Dabar atsakomajame dokumente galėsite pasirinkti bet kurį Jūsų teisėms leidžiamą naudoti dokumento šabloną.
9. Dokumento profilyje pridėta galimybė išskleisti atributų reikšmes ne tik juostoje žemyn, bet ir į plotį.
Screenshot_13
Screenshot_14

Administravimas
1. Papildyta NT valdytojas rolė sritimi Masiniai procesai. Importuojant skaitiklių parodymus, rolei suteikta teisė dirbti su Masiniais procesais.

Vartotojo vadove taip pat rasite naujas instrukcijas:
* Pardavimų užsakymų valdymas. Instrukcija apie tai, kaip lengvai sistemoje užregistruoti pardavimo užsakymą ir vėliau iš jo sugeneruoti pardavimo sąskaitą.
* Kaip sistemoje susikurti produktą? Detali instrukcija apie produkto sukūrimą, produkto detalių svarbą korespondencijų parinkimui tvirtinimo į apskaitą metu ir t.t..
* Instrukcijų atmintinė. Visų esamų instrukcijų sąrašas su trumpais aprašymais ką galite rasti kiekvienoje iš jų, taip pat pateikiama tiesioginė nuoroda į instrukciją.

Kitos naujienos

Daugiau