fbpx

Naujienos

Verslo Valdymo Sistemos BSS ERP 2024 balandžio mėn. naujienos

Atlyginimai ir Personalas naujovės

Darbo užmokestis

1. ATNAUJINOME darbuotojų darbo grafiko spausdinį (tiek generuojant Grafikų portale, tiek ERP). Dabar bus daug paprasčiau susitikrinti kur koks darbuotojas dirba ypač tiems mūsų klientams, kurie darbuotojų grafikus planuoja priskirdami laikinus padalinius arba projektus. Prieš generuojant darbo grafiką įdėtas papildomas pasirinkimas pagal ką norima grupuoti darbuotojus. Galimos parinktys:
* darbuotoją - grafikas bus sugeneruojamas įprastai, tik papildomai bus matomas padalinio/projekto stulpelis priklausomai nuo to ar darbuotojus skirstote pagal laikiną padalinį ar projektą;
* padalinį - grafikas bus sugeneruojamas apgrupuojant darbuotojus pagal laikino padalinio informaciją;
* projektą - grafikas bus sugeneruojamas apgrupuojant darbuotojus pagal projekto informaciją.

2. Gal būt Jūsų įmonėje nustatyta politika, kad visiems atostogaujantiems darbuotojams atostoginiai išmokami kartu su atlyginimu, kas mėnesį ir priimant į darbą naują darbuotoją turite nepamiršti uždėti darbo sutartyje kintamojo AIKSA, kuris apsprendžia tokį atostoginių išmokėjimą? turime Jums gerų žinių, sukurtas programos nustatymas Atostogų personalo operaciją skaidyti pamėnesiui (AIKSA). Pažymėkite čia varnelę ir visiems darbuotojams, atostogaujantiems mėnesių sandūroje atostoginiai bus priskaitomi (ir paskui išmokami) kartu su atitinkamo mėnesio darbo užmokesčiu, nežiūrint, kad sutartyje minėto kintamojo nėra.

3. Pagal Jūsų išreikštus poreikius atnaujinta ataskaita DU3_1 Pažyma dėl darbo užmokesčio. Ataskaitos filtravimo parametruose rasite naujas reikšmes:
* Skaidyti pagal išmokėjimą - pasirinkimas įtakoja 14 ataskaitos stulpelio pildymą. Pažymėkite varnelę Taip ir skiltyje Iš viso apskaičiuota išmokėti suma už 1 skiltyje nurodytus mėnesius, Eur (14 = 9 - 13) sumos bus išskaidytos į tiek dalių, per kiek skirtingų mokėjimo datų jos buvo išmokėtos.
* Neatvykimus rodyti pagal - šis pasirinkimas įtakos ataskaitos 4 stulpelio reikšmę, kur atvaizduojamas nemokamų atostogų dienų skaičius. Pagal atitinkamą filtro reikšmės pasirinkimą (Darbuotojo grafiką/Valstybės grafiką) šioje ataskaitos grafoje bus atvaizduojama nemokamų atostogų trukmė pagal Darbuotojo grafiką arba pagal Valstybės grafiką (nieko nepasirinkus generuojama pagal Darbuotojo grafiką).

4. Turite suminę darbo laiko apskaitą dirbančių darbuotojų ir skaičiuojate jiems apmokėjimą už suminius viršvalandžius arba prastovas? štai dar vienas būdas kaip jie gali būti apmokami: skaičiuojant apmokėjimą už suminius viršvalandžius/prastovas netraukiami darbuotojui sumokėti priedai t.y. dauginama tik iš atlyginimo (valandinio įkainio arba nustatyto atlyginimo, perskaičiuoto į valandinį atlygį), nurodyto sutartyje * tarifas. Norite naudoti tokį skaičiavimą? išjunkite kintamąjį TPISAPSNNDN - Traukti priedus į SAPSNNDN ir įsitikinkite, kad reikiami priedai, kurie turi būti netraukiami į skaičiavimą, būtų pridėti grupėje PTNNDN - Priedai taikomi nukrypimams nuo darbo normos(pagal darbo laiką be nukrypimų nuo darbo normų).

5. Smulkus pakeitimas naudojantiems Darbuotojo anketos siuntimo būsimam darbuotojui funkcionalumą. Dabar jei anketoje prašysite nurodyti NPD informaciją ir darbuotojas pažymės, kad NPD jam turi būti netaikomas - darbuotojo kortelėje susikurs atitinkamas NPD kintamasis su 0 reikšme. Taip būsite tikri, kad NPD informacijos buvo prašyta ir kandidatas pasirinko jo netaikyti.

6. Gal būt mokate darbuotojams pajamas natūra, kurių mokesčiai nekompensuojami (t.y. mokesčiai atskaitomi iš darbuotojo) ir norite, kad ir darbdavio SODRA mokestis būtų išskaičiuojamas iš darbuotojo algos? tuomet tokių darbuotojų darbo sutartyse pridėkite kintamąjį DMNPAIDA - Darbdavio mokesčius nuo PN atimti iš darbuotojo atlyginimo ir darbdavio SODRA mokesčiai nuo pajamų natūra bus išskaičiuojami iš darbuotojo algos t.y. tai sumai sumažinama darbuotojui išmokama suma.

7. Sukurtas naujas kintamasis Lankomumo priedas. Kuo jis ypatingas? nurodyta priedo sumą darbo sutartyje darbuotojas gaus tik tada, jei išdirbo visą nustatytą darbo laiką (išskyrus atvejus kai darbuotojas buvo mamadienyje/tėvadienyje arba atostogavo daugiau nei 5 d.d.). Jei darbuotojas skaičiuojamą mėnesį sirgo, ar buvo išėjęs atostogų trumpesnių nei 5 d.d. - priedo suma tą mėnesį bus 0. Atleidžiant darbuotoją ne paskutinę mėnesio dieną priedo suma taip pat bus 0. Nuo priedo skaičiuojami visi standartiniai mokesčiai, atvaizduojami GPM ir SODRA ataskaitose, traukiamas į VDU. Norite darbuotojams mokėti tokį priedą? įjunkite sistemos kintamąjį SPULNK - Skaičiuoti priedą už lankomumą, o darbuotojams darbo sutartyje nurodykite kintamojo PULNK - Priedas už lankomumą reikšmę.

8. Naujienos dirbantiems su nesenai mūsų pristatytu atnaujintu Projektų laikų portalu: dabar jei darbuotojas turės patvirtintą personalo operaciją (išskyrus komandiruotę) - dirbto laiko portale į tas dienas suvesti nebebus galima. Kitaip sakant: jei darbuotojas turės patvirtintas atostogas, ligą ir panašiai - dirbtas laikas šiose dienose nebegalės būti suvedamas. Instrukciją apie naują Projektų laikų vedimo portalą ir jo galimybes rasite čia: https://bss.biz/vartotojo-vadovas/projektu-valdymas/projektu-laiku-portalo-administravimas

9. Spausdinyje DU5_4_3 Atlyginimo lapelis papildytas realizuota galimybė atvaizduoti darbuotojo darbo sutartyje nurodytą atributą. Tai dar viena lanksti galimybė, kuri leis Jums atlyginimo lapelyje atvaizduoti kokią nors reikiamą informaciją iš Darbo sutarties. Susikurkite reikiamą atributą, programos nustatyme DU5_4_3 Atlyginimo lapelio ataskaitos darbo sutarties atributas nurodykite sukurtą atributą. Darbuotojų darbo sutartyse nurodykite reikiamas atributų reikšmes ir ji bus matoma darbuotojui atlyginimo lapelyje.

10. Jūsų patogumui įvairiose ataskaitose pridėti papildomi filtrai, kurie leis analizuoti duomenis pagal Jūsų poreikius:
* Ataskaitos DU16 Paskaičiuotas atostogų rezervas filtruose rasite naują pasirinkimą Rodyti padalinio kodą, kurį pažymėjus ataskaitoje bus atvaizduojama ir darbuotojo padalinio kodo informacija. Tokiu pačiu filtru papildyta ir PV1 Nepanaudotų atostogų ataskaita.
* DU5_8_D Darbo užmokesčio žiniaraštis ataskaitoje pridėtas naujas filtras Darbo sutartis. Jo pagalba ataskaita bus sugeneruota Jūsų pasirinktoms darbo sutartims.

11. Su džiaugsmu pristatome Jums naują Office Add-In šablonų redaktorių! Šablonų redaktorius leidžia Jums pagal individualių poreikį redaguoti įvairių dokumentų, generuojamų ERP spausdinius (Pardavimo sąskaitos, Darbo sutartys ir panašiai). Šis naujas redaktorius yra šiuolaikiškas, lankstesnis, turi daugiau funkcijų, o svarbiausia - jam nereikalingas jokios papildomos programinės įrangos diegimas. Kviečiame aktyviai naudoti prieš tai susipažinus su redaktoriaus funkcijomis instrukcijoje, kurią rasite čia: https://bss.biz/vartotojo-vadovas/administravimas/office-add-in-sablonu-redaktoriaus-naudotojo-vadovas-naujas

BI analitinių ataskaitų naujovės

1. Nauja ataskaita Personalo srityje Konkurentai! Tai visiškai naujo tipo ataskaita, kurioje galėsite analizuoti savo įmonės personalo rodiklius lyginant juos su konkurentais. Taip, tikrai taip, realizavome galimybę "pasilyginti" kaip Jūsų įmonė pagal tam tikrus rodiklius atrodo tarp konkurentų. Konkurentų bei Jūsų duomenys imami iš SODRAI pateikiamų duomenų, kurie yra vieši. Išsamių grafikų pagalba matysite darbuotojų skaičiaus, vidutinio atlyginimo palyginimą su Jūsų pasirinktais konkurentais! Išsamiau apie unikalią ataskaitą skaitykite instrukcijoje čia.

2. Ir dar viena nauja ataskaita Personalo srityje: BI Personalas analitikoje rasite naują ataskaitą Atostogų likutis. Čia matysite detalią informaciją apie atostogų dienas, kur galėsite analizuoti atostogų dienų likutį pagal padalinius, pareigas. Matyti bendrą atostogų likutį įmonėje šiai dienai ir metų pabaigai. Čia taip pat bus labai patogu stebėti atostogų informaciją pagal darbuotojus. Matysite kokį atostogų likutį darbuotojas turi šiai dienai bei metų pabaigai, įvertinant jau suplanuotas darbuotojo atostogas, kurių jis dar nebuvo išėjęs.

Dokumentų valdymas naujovės

1. Džiaugiamės Jūsų dideliu susidomėjimu galimybe valdyti gautas pirkimo sąskaitas, naudojantis skaitmenintojo paslaugomis. Su šia versija papildėme funkcionalumą galimybe grįžusias suskaitmenintas sąskaitas pasiųsti procesams pagal šablonuose sudėliotus išrinkimo kriterijus. Pavyzdžiui: susikuriate adresatų grupes su nurodytais apgrupuotais tiekėjų sąrašas. Dokumento šablono išrinkimo kriterijuose susidėliojate, kad paslaugos/prekės įsigytos iš tiekėjų A sąrašo keliautų Tvirtinimo procesui Administracijos padalinio vadovui, prekės/paslaugos įsigytos iš tiekėjų B sąrašo būtų siunčiama Tvirtinimo procesui Personalo padalinio vadovui ir panašiai. Grįžus suskaitmenintai informacijai, kurioje jau bus nurodytas tiekėjas, atitinkamai pagal jį bus parenkamas procesas su konkrečiu asmeniu.

2. Gal būt turite darbuotojų identišku vardu ir pavarde ir peržiūrint veiklas dokumento peržiūros skydelyje nėra aišku kuris gi čia darbuotojas tą veiklą atliko arba kuris iniciavo procesus? su šia versija papildėme procesų dalyvių atvaizdavimą skydelyje. Dabar čia bus matomos ir darbuotojo pareigos.

Buhalterija naujovės

 

1. Jau minėjome prie Darbo užmokesčio naujienų, bet jei jų neskaitėte, su naujiena susipažinkite čia: su džiaugsmu pristatome Jums naują Office Add-In šablonų redaktorių! Šablonų redaktorius leidžia Jums pagal individualių poreikį redaguoti įvairių dokumentų, generuojamų ERP spausdinius (Pardavimo sąskaitos, Darbo sutartys ir panašiai). Šis naujas redaktorius yra šiuolaikiškas, lankstesnis, turi daugiau funkcijų, o svarbiausia - jam nereikalingas jokios papildomos programinės įrangos diegimas. Kviečiame aktyviai naudoti prieš tai susipažinus su redaktoriaus funkcijomis instrukcijoje, kurią rasite čia: https://bss.biz/vartotojo-vadovas/administravimas/office-add-in-sablonu-redaktoriaus-naudotojo-vadovas-naujas

2. Papildėme visų ERP esančių paieškų funkcionalumą: dabar galėsite ieškoti per bet kurio tekstinio filtro laukus įvedant kelias reikšmes. Pavyzdžiui: norite ieškoti dokumentų pagal kelis Šablono registrus, tuomet įveskite paieškos filtre šias reikšmes, atskiriant jas kableliu arba kabliataškiu. SVARBU: ši paieškos galimybė apima visas paieškas, esančias ERP, todėl drąsiai galite naudoti tokią paiešką įvairiose srityse (pirkimai, pardavimai, mokėjimai, sutartys, projektai, buhalterinės pažymos ir t.t.). Tokiu principu galite ieškoti ne tik įvedant paieškos tekstą filtruose, bet ir bendrinėje paieškoje ar kuriant standartinius filtrus.

3. Naujiena generuojantiems ataskaitas ir naudojantiems [Generuoti ir saugoti ataskaitą] funkciją. Naudojant šią funkciją ataskaita sugeneruojama ir išsaugoma automatiškai pirmo generavimo metu sukurtame kataloge. Anksčiau katalogui būdavo suteikiamas generuojamos ataskaitos kodo pavadinimas. Tai buvo labai neinformatyvu, todėl dabar pirmą kartą po atnaujinimų generuojant ir saugant ataskaitą, katalogas kur saugoma ataskaita automatiškai bus pervadinamas, papildant katalogo pavadinimą ataskaitos pavadinimu.

 

Kitos naujienos

Daugiau