Atostogų dienų nurašymo būdai

Atostogų dienų nurašymo būdai. Savo darbo praktikoje esame susidūrę su įvairiais atostoginių skaičiavimo ir atostogų dienų nurašymo būdais. Šiuos principus kiekviena įmonė nusistato individualiai, kiek tai neprieštarauja darbo kodeksui. Ne visada atostoginių paskaičiavimo būdas sutampa su atostogų dienų nurašymu (t.y. ne visada nurašoma tiek atostogų dienų, už kiek paskaičiuojama). Pavyzdžiui: atostoginiai darbuotojui gali būti paskaičiuojami už tiek dienų, kiek darbuotojui būtų reikėję dirbti darbo dienų pagal jo individualų darbo grafiką, o atostogų dienos nurašomos pagal standartinį darbo grafiką (valstybės patvirtintą) ir atvirkščiai. Įvairius atostoginių skaičiavimo būdus rasite aprašytus čia. Šioje instrukcijoje rasite aprašymą tik apie atostogų dienų nurašymą iš sukauptų darbuotojo atostogų.

1. Atostogų dienų nurašymas iš darbuotojo sukauptų atostogų gali būti nurašomas 2 būdais:

1.1. Pagal darbo grafiką - bus nurašoma tiek dienų, kiek darbuotojui būtų reikėję dirbti pagal jo individualų grafiką atostogų laikotarpiu.
1.2. Pagal oficialias darbo dienas - bus nurašoma tiek dienų, kiek darbo dienų yra pagal standartinį (valstybės patvirtiną 5 d.d. per savaitę darbo grafiką, darbo dienas traktuojant nuo pirmadienio iki penktadienio).

2. Atostogų dienų nurašymas pagal darbo grafiką.

2.1. Norint nurašyti atostogų dienas pagal darbuotojo individualų grafiką BSS Personalas ir atlyginimai  konfigūracijoje, nustatymuose pasirinkite atitinkamai:
2.1.1. Atostogų trukmės skaičiavimo tipas, kai dirbama pagal suminę darbo laiko apskaitą pasirinkite Pagal darbo grafiką, jei darbuotojas dirba pagal suminę darbo laiko apskaitą.
2.1.2. Atostogų trukmės skaičiavimo tipas, kai dirbama ne pagal suminę darbo laiko apskaitą pasirinkite Pagal darbo grafiką, jei darbuotojas dirba NE pagal suminę darbo laiko apskaitą.
2.2. Pavyzdys: darbuotojas dirba pagal suminę darbo laiko apskaitą. Darbuotojo darbo grafikas yra individualus. Atostogų trukmės skaičiavimo tipas, kai dirbama pagal suminę darbo laiko apskaitą nustatyto reikšmė Pagal grafiką. Darbuotojo atostogų laikotarpis 2022 06 13 - 06 22.
Darbuotojo individualus darbo grafikas atostogų laikotarpiu pridėtas paveiksle žemiau, pagal individualų darbuotojo grafiką atostogų laikotarpiu darbuotojui būtų reikėję dirbti 6 d.d.

Jau patvirtinus atostogų personalo operaciją matysite, paskaičiuotas 6 darbo dienas.

O darbo sutartyje atvėrę atostogų informaciją matysite nurašytas 6 d.d. suskaičiuotas pagal darbuotojo individualų grafiką.

 

3. Atostogų dienų nurašymas pagal oficialias darbo dienas.

Šiuo būdu atostogų dienos bus nurašomos neatsižvelgiama į darbuotojo darbo grafiką. Atostogų dienų bus nurašoma tiek, kiek darbo dienų atostogų laikotarpiu yra pagal standartinį darbo grafiką (valstybės patvirtintą darbo kalendorių, 5 d.d. nuo pirmadienio iki penktadienio)
3.1. Norint nurašyti atostogų dienas pagal standartinį darbo grafiką BSS Personalas ir atlyginimai ir konfigūracijoje nustatytuose pasirinkite atitinkamai:
3.1.1. Atostogų trukmės skaičiavimo tipas, kai dirbama pagal suminę darbo laiko apskaitą pasirinkite Pagal oficialias darbo dienas, jei darbuotojas dirba pagal suminę darbo laiko apskaitą.
3.1.2. Atostogų trukmės skaičiavimo tipas, kai dirbama ne pagal suminę darbo laiko apskaitą pasirinkite Pagal oficialias darbo dienas, jei darbuotojas dirba NE pagal suminę darbo laiko apskaitą.
3.2. Pavyzdys: darbuotojas dirba pagal suminę darbo laiko apskaitą. Darbuotojo darbo grafikas yra individualus. Atostogų trukmės skaičiavimo tipas, kai dirbama pagal suminę darbo laiko apskaitą nustatymo reikšmė Pagal oficialias darbo dienas. Darbuotojo atostogų laikotarpis 2022 06 13 - 06 22.
Darbuotojo darbo grafikas atostogų laikotarpiu pridėtas paveiksle žemiau, pagal standartinį grafiką atostogų laikotarpiu yra 8 d.d.

Jau patvirtinus atostogų personalo operaciją matysite, paskaičiuotas 8 darbo dienas.

O darbo sutartyje atvėrę atostogų informaciją matysite nurašytas 8 d.d. suskaičiuotas pagal standartinį grafiką.

 

4. Kita informacija:

4.1. Ar darbuotojas dirba pagal suminę darbo laiko apskaitą nurodoma darbuotojo sutartyje, pažymėjus varnelę Suminė darbo laiko apskaita.
4.2. Jei Jūsų įmonėje yra ir pagal suminę darbo laiko apskaitą dirbančių darbuotojų ir ne - galite nustatyti skirtingas nustatymų reikšmes, tada vieniems atostogų dienos bus nurašomos pagal darbo grafiką, kitiems - pagal oficialias darbo dienas.
4.3. Šie nustatymai niekaip neįtakoja atostoginių paskaičiavimo. Atostoginių skaičiavimo būdai aprašyti instrukcijoje, kurios nuorodą rasite viršuje.
4.4. Uždarius tabelį, skiltyje Neatvykimai į darbą reikšmė nepriklauso nuo šių nustatymų. Ten paskaičiuojama reikšmė atsižvelgiant į darbo sutartyje esančią varnelę Kasmetinių atostogų skaičiavimas pagal grafiką.

4.5. Jei atostogų dienas nurašote ir atostoginius mokate pagal darbuotojo grafiką - būtinai papildomai turite uždėti varnelę darbo sutartyje Kasmetinių atostogų skaičiavimas pagal grafiką.

4.6. Kaip atostogų dienų trukmė gali būti traktuojamas skaičiuojant suminės darbo laiko apskaitos periodo viršvalandžius aprašymą rasite čia.