fbpx

Naujienos

aliis-sinisalu-yzVxz_OYVxU-unsplashValstybėje - karantinas, kaip elgtis darbdaviui, buhalteriui? Pagrindinė šių dienų tema - karantinas: ribojimai, draudimai - valstybės parama. Ka gi daryti darbdaviui su darbuotojais, kad netektų vėliau užsitraukti administracinės ar baudžiamosios atsakomybės? kaip buhalteriui savo kompetencijų ribose vykdyti vadovo nurodymus? Trumpai aptarsime kelis scenarijus, kokie gali būti Jūsų įmonėje ir veiksmus, ką reiktų atlikti mūsų klientams, dirbantiems su BSS Personalas ir atlyginimai:
1. Darbuotojams gali būti pasiūlyta pasinaudoti turimomis sukauptomis kasmetinėmis atostogomis. Tokiu atveju BSS Personalas ir atlyginimai registruojama įprasta Kasmetinių atostogų personalo operacija (jei pamiršote kaip registruoti personalo operacijas, aprašymą rasite čia). Kadangi tokių darbuotojų gali būti daug - naudokite atostogų importą (importo aprašymą rasite čia) arba kurdami operaciją (jei visi atostogautojai išleidžiami vienodam laikotarpiui) pridėkite visus darbuotojus į vieną Kasmetinių atostogų personalo operaciją. Toliau eiga įprasta - jei atostoginiai išmokami ne su Darbo užmokesčiu - paskaičiuokite DU žiniaraštyje atostoginius, išmokėkite, atlyginimus skaičiuokite įprastai.
2. Darbuotojų ir darbdavio susitarimu, darbuotojai gali būti išleidžiami neapmokamų atostogų. Tokiu atveju BSS Personalas ir atlyginimai registruojama įprasta personalo operacija, su operacijos Tipu - Kita bei sutartiniu žymėjimu NA. Vėl gi yra galimybė pridėti kelis atostogautojus, todėl užteks sukurti vieną personalo operaciją, jei nemokamų atostogų darbuotojai išleidžiami vienodam laikotarpiui (jei ne - kiekvienam laikotarpiui kuriama nauja personalo operacija).
3. Darbuotojas gali turėti nedarbingumą (serga pats, prižiūri vaiką ir pan.). Tada Jums beliks suimportuoti SODRA informaciją ir reikiamos personalo operacijos bus sukurtos automatiškai (kaip importuoti ligas rasite čia). Nepamirškite, kad nedarbingumai suteikiami atgaline data, todėl neskubėkite importuoti duomenų arba vis patikslinkite jau ir suimportuotus duomenis t.y. importuokite ir už tuos laikotarpius, kuriuos esate suimportavę.
relaxation-3193392_1920ATNAUJINTA. 4. Darbdavys gali skelbti prastovą pagal Darbo kodekso 47 str. (nuorodą rasite čia), kuris pagal naujausius pakeitimus išdėstomas sekančiai:
47 straipsnio pakeitimas
1. Darbdavys darbuotojui ar darbuotojų grupei gali skelbti prastovą šiais atvejais:
1) darbdavys negali suteikti darbuotojui darbo sutartyje sulygto darbo dėl objektyvių priežasčių ne dėl darbuotojo kaltės ir darbuotojas nesutinka dirbti kito jam pasiūlyto darbo;
2) kai Lietuvos Respublikos Vyriausybė paskelbia ekstremaliąją situaciją ar karantiną ir darbdavys dėl to negali suteikti darbuotojui darbo sutartyje sulygto darbo.
O kaip su apmokėjimu prastovos laikotarpiu?
To paties pakeitimo 3 dalyje sakoma:
3. Paskelbus prastovą šio straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatytu atveju:
1) iš darbuotojo negali būti reikalaujama, kad jis atvyktų į darbovietę;
2) prastovos laikotarpiu darbdavys darbuotojui moka ne mažesnį kaip Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintos minimaliosios mėnesinės algos darbo užmokestį, kai jo darbo sutartyje sulygta visa darbo laiko norma. Darbdaviui, išskyrus valstybės ir savivaldybės institucijas ar įstaigas, profesines sąjungas, religines bendruomenes (bendrijas) ar asociacijas, patirtų darbo užmokesčio už prastovą išlaidų dalis kompensuojama Lietuvos Respublikos užimtumo įstatyme nustatytu dydžiu ir nustatyta tvarka;
3) darbdavys gali paskelbti darbuotojui dalinę prastovą, kai tam tikram laikotarpiui sumažinamas darbo dienų per savaitę skaičius (ne mažiau kaip dviem darbo dienomis) ar darbo valandų per dieną skaičius (ne mažiau kaip trimis darbo valandomis). Tokiu atveju už darbo laiką mokamas darbo užmokestis, o už prastovos laiką mokama šios dalies 2 punkte nustatyta tvarka proporcingai.“
Šioje vietoje valstybė prisidės prie darbo užmokesčio mokėjimo. Pagal 2020 m. kovo 17 d. paskelbtą informaciją Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos puslapyje, valstybės subsidija buvo tokia:
60 proc. nuo darbuotojui priskaičiuoto darbo užmokesčio, bet ne daugiau nei 607 eurai bruto.
90 proc. nuo darbuotojui priskaičiuoto darbo užmokesčio, bet ne daugiau nei 607 eurai bruto (tuose sektoriuose, kur nustatyti Vyriausybės apribojimai ekstremalios situacijos arba karantino metu).
Tačiau tai dar ne galutinis sprendimas ir subsidijos dydžiai gali keistis.

Jei Prastova skelbiama pagal 47 straipsnio 1 dalį, galioja buvusi ankstesnė tvarka, pagal kurią DU už prastovą priskaitomas atitinkamai 1 d.d. - VDU, 2-3 d.d. - 2/3 VDU ir likusiu laikotarpiu 40 proc. VDU. Būtina sąlyga - to kalendorinio mėnesio DU, kurį darbuotojui buvo Prastova, negali būti mažesnis nei MMA (607 eur.). Šiuo atveju, pagal straipsnio 1 dalį paskelbta Prastova nebus kompensuojama Valstybės.

Nepamirškime, kad kovo mėnesio dalį buvo dirbta ir įprastai, todėl  DU priskaitymo dalis dar turi būti išskaičiuojama proporcingai Prastovoje būtų dienų skaičiui. O jei dar darbuotojas dirba ne pilnu etatu...
Norime informuoti mūsų klientus, kad sekame naujienas ir skaičiuojant kovo mėnesio darbo užmokestį BSS Personalas ir atlyginimai bus visi reikiami pakeitimai, susiję su esama situacija, apie kuriuos informuosime atskirai.

Kitos naujienos

Daugiau