fbpx

Naujienos

BSS sausis

BSS Buhalterinė apskaita naujovės:
1. Naujiena! Produkto kortelėje sukurta galimybė pridėti detalizacijų šabloną. Pridėjus prie produkto šabloną – šablone nurodytos detalės keliaus su produktu į pirkimo ar pardavimo sąskaitas (pvz.: produktas turi būti siejamas su projektu. Pridėjus detalizacijų šabloną su konkrečiu projektu, registruojant šio produkto pirkimus, projekto detalizcija bus atkeliama automatiškai)
Produkto detalizacijos šabl

2. Klientų patogumui Pinigų išmokėjimo ir priėmimo kvituose Pagrindinės informacijos lange pridėjome galimybę matyti pagrindo dokumentus.
Pinigų kvitų info

3. Taupome savo klientų laiką ir stengiamės automatizuoti kuo daugiau procesų sistemoje. Klientų patogumui, atliekant sandėlyje Inventorizacijos fiksavimo operaciją, sandėlio vietos informacija bus atkeliama į detales automatiškai tokia pati, kaip kad nurodyta pagrindinėje operacijos informacijoje. Papildomai nurodyti sandėlio operacijos detalėse nebereiks.

4. Patobulinti ataskaitos AT7 Detali skolų ataskaita filtrai. Pridėta galimybė projektų filtre nurodyti kelis projektus. Taip pat pridėta galimybė grupuoti pagal projektus. Tai labai patogu, jei norite peržiūrėti skolas pagal projektus arba tiesiog matyti kelių pasirinktų projektų skolas.

5. Patobulinta AS30 Produktų suvartojimo žiniaraštis ataskaitos duomenų surinkimo logika. Dabar ataskaitoje galite matyti kiek atsargų sunaudojote nurašant arba pardavus pamatyti, koks gautas pelningumas pagal kiekvieną atsargą atskirai.

6. Kuriant sandėlio vietą panaikinta privaloma detalizacija Gatvė. Dabar sandėlio informacijoje gatvė nėra privaloma.

7. Buhalterinių pažymų sąraše pridėti papildomi informacijos stulpeliai Skolos sąskaitos numeris ir Skolos sąskaitos pavadinimas. Stulpelyje reikšmė rodoma tada, kai Buhalterinės pažymos detalėse yra pridėta skolos sąskaita. Taip patogiau susitikrinti ar pridėjote skolos sąskaitą pažymoms prieš atliekant masinį pažymų tvirtinimą
RN1

Atlyginimai ir personalas naujovės:
1. Atsižvelgiant į nuo 2018 metų įsigaliojusius Darbo užmokesčio skaičiavimo ypatumus, sistemoje taip pat atlikti šie pakeitimai:
• Ataskaitoje DU5_4 Atlyginimo lapelis pašalintas įrašas PNPD
• Vietoje buvusios FR0572 ataskaitos sukurta nauja, VMI reikalaujama ataskaita GPM313
• Atlikti visi socialinio draudimo įmokų tarifų pakeitimai pagal naujus, galiojančius nuo 2018m. sausio 1 d. taip pat terminuotoms laikinojo darbo, pameistrystės, projektinio darbo, darbo vietos dalijimosi, darbo keliems darbdaviams ir sezoninio darbo sutartims nuo 2018-01-01 netaikomas didesnis (du kartus) nedarbo draudimo įmokos tarifas, *taikomas 31,18%*. Plačiau apie juos skaitykite čia
Panaikintas PNPD
• Pakeistas MMA dydis (380 EUR -> 400 EUR)

2. Siekiame sistemoje sukurti logiškų kontrolių rinkinį, kad klientai būtų apsaugoti nuo kuo didesnio kiekio žmogiško faktoriaus klaidų. Tuo tikslu papildomai pridėtos kontrolės šiose srityse:
• pridėta kontrolė personalo operacijų vedimo logikoje. Anksčiau sistemoje nebuvo kontrolės periodo atžvilgiu, pvz.: jei periode buvo užregistruota liga darbuotojui, sistemoje buvo galima tam pačiam darbuotojui šiam periodui suvesti ir atostogų personalo operaciją ir pan. Dabar sistemoje pridėta kontrolė, kad neleistų įvesti tame pačiame periode kitos personalo operacijos tam pačiam darbuotojui.
• Kontrolė vykdomųjų raštų skaičiavime žiniaraščiuose. Atliekant vykdomų raštų priskaitymus DU žiniaraščiuose, sistemoje vyksta kontrolė ar priskaitoma suma neviršija periodiniuose mokėjimuose nurodytos vykdomo rašto sumos. Esant viršijimui sistemoje pateikiamas pranešimas.

3. Automatizavome dalį Darbo užmokesčio ataskaitų filtrų bei tam tikrų veiksmų žiniaraštyje datos ar darbuotojo parinkimo galimybes:
Darbo užmokesčio žiniaraščiuose paspaudus spausdinti -> dalis ataskaitai reikalingų filtrų automatiškai bus užpildoma priklausomai nuo to, kuriame periode esate ir koks darbuotojas yra pažymėtas:
• Darbo užmokesčio žiniaraštis automatiškai nuo periodo parenkama Data nuo
• Darbuotojo metinė uždarbio kortelė automatiškai parenkamas pažymėtas žiniaraštyje Darbuotojas
• Pažyma dėl darbo užmokesčio automatiškai parenkamas pažymėtas žiniaraštyje Darbuotojas
Esant tabelių sąraše ir pasirinkus Spausdinti -> į filtrus automatiškai parenkami metai ir periodas, priklausomai nuo to, kuriame tabelių periode esate.
Atliekant veiksmus DU žiniaraštyje (Skaičiuoti, Užrakinti laikotarpį/atrakinti laikotarpį, Detalizuoti pagal kaštų centrus, Apmokėti laikotarpį/Atšaukti laikotarpio apmokėjimą) parenkama data priklausomai nuo laikotarpio kuriame esate.

4. Realizuota galimybė kaupti atostogas darbuotojams, kuriems nustatyta ne 5 d.d. savaitė, o 6 d.d. savaitė.

5. Darbo sutarties kortelėje padaryti neprivalomi laukai: valandinis atlygis, Kasmetinių atostogų skaičiavimas pagal grafiką.
sutarties kortelė

6. Darbuotojo kortelėje pridėjus papildomus dokumentus padaryti neprivalomi laukai: Dokumento tipas, Dokumento numeris
Darbuotojo kortele

7. Atlikti smulkūs ataskaitų pataisymai:
• DU16 Paskaičiuotas atostogų rezervas
• DU5_4 Atlyginimo lapelis ir DU5_4_3 Atlyginimo lapelis

33 Norite pasitikrinti ar teisingai paskaičiuotas DU darbuotojui, ar įvertinti visi 2018 metų pakeitimai? Naudokitės BSS DU skaičiuokle internete čia

Darbas su kasos aparatu:
1. Patobulinimas POS naudotojams! Kasos kvitų sąraše pridėta galimybė keisti kvite nurodytą partnerį, jei kvitui dar nėra sukurta. Tai padaryti galite pažymėję atitinkamą kvitą ir pasirinkę kvitų komandose Keisti partnerį (F10) arba atvėrus kvitą pasirinkti [Keisti partnerį].

RN12
RN2

2. Kurkite kvitus tiesiai iš pardavimo sąskaitos lango. Sistemoje sukurta galimybė kurti kvitą pardavimo sąskaitos lange. Funkcionalumas veikia tik tada, kai sąskaitą patvirtinta ir dar neapmokėta. Sukūrus kvitą tokiu būdu, apmokėjimas už kvitą sukuriamas atlikus dienos uždarymą.
sukurti kvita

3. Realizuota galimybė kasos kvitų lange trinti avansus ar kvitus, kurių statusas yra Naujas. Taip užtikrinsite tvarkingą kvitų sąrašą, kuriame bus tik aktualūs kvitai.

4. Patobulinimas kasos naudotojams. Filialo kasos nustatymai perkelti prie kasos nustatymų, dėl to dabar nustatymai taikomi visam filialui, o ne kiekvienam naudotojui konfigūruojami nauji kasos nustatymai

5. Pakoreguota partnerių paieškos logika avanso be kvito lange – dabar paieška vykdoma net įvedus tik partnerio pavadinimo fragmentą.

Dokumentų valdymo sistemos naujovės:
1. Klientų patogumui, sistemoje atlikti pakeitimai rengiant atostogų prašymą: paspaudus siųsti dokumentą, prie atributų atsiranda informacija: Prašytojas, Sutartys, Sukauptos atostogų dienos. Taip pat, po dokumento siuntimo tvirtinimui, tuos pačius atributus randame atidarę dokumentą "Pranešimai" skiltyje.

dvs prašy

2. Sistemoje kuriant priminimą pridėta galimybė pridėti asmenis iš darbuotojų sąrašo, taigi priminimą sukurti dabar bus galima bet kuriam darbuotojui.
priminimas

Administravimo naujovės:
1. Sistemos sąrašuose (Administravimas -> sąrašai) pridėti papildomi informaciniai laukai: Pozicijos, Prioritetas, Redaguojamas, pavadinimo vertimo ID, Aprašymo vertimo ID.

saraša

33 Vartotojo vadove taip pat rasite naują instrukciją apie tai, kaip sistemoje pasirašyti pažangiuoju parašu čia.

Kitos naujienos

Daugiau