fbpx

Naujienos

BSS ziema

BSS Buhalterinė apskaita naujovės:
1. Patobulintas skirtingų valiutų mokėtinų/gautinų sumų dengimo funkcionalumas:

•  jei vienas su kitu dengiami dokumentai yra užsienio valiuta - valiutos kurso svyravimo įtaka visada bus skaičiuojama.
•  jei vienas dengiamas dokumentas bus užsienio valiuta, o kitas eurais - sistemoje bus pateikiamas klausimas "Ar dengimo metu taikyti vėlesnio dokumento kursą". Atsakymą pasirinkite įvertinę mokamą sumą.
Pavyzdžiui: Pirkėjas apmoka eurais Jūsų pateiktą sąskaita, kuri buvo išrašyta 100 USD. Atkreipkite dėmesį į mokamą sumą:
Jei pirkėjo mokama suma eurais yra taikant mokėjimo dieną galiojusį kursą - dengimo metu sistemoje pateiktame paklausime reikėtų pasirinkti Taip. Tada sistemoje bus užregistruota valiutos kurso svyravimo įtaka. Jei pirkėjo mokama suma eurais yra taikant sąskaitos išrašymo dieną galiojusį kursą - dengimo metu sistemoje pateiktame paklausime reikėtų pasirinkti Ne. Tada sistemoje nebus užregistruota valiutos kurso svyravimo įtaka.
Pagal atliktus tobulinimus atnaujinta instrukcija apie skolų skirtinga valiuta dengimus. Plačiau skaitykite čia

2. Denkite ir atskaitingų asmenų skolas skirtinga valiuta! Kaip atlikti ūkines operacijas su atskaitingais asmenimis kai atsiskaitymai vyksta užsienio valiuta rasite čia.

3. Naujiena! Siekdami palengvinti buhalterių darbą metų pabaigoje, sukūrėme naują funkcionalumą, kurio pagalba galėsite greičiau suderinti skolas su partneriais. Šiuo funkcionalumu realizavome galimybę masiškai siųsti suderinimo aktus klientams tiesiai iš sistemos, taigi nebereikia sugeneruotų suderinimo aktų saugoti kompiuteryje, ieškoti klientų el. pašto adresų ir siųsti. Dabar sistemoje tai atliekama vos kelių mygtukų paspaudimu. Tam, kad suderinimo aktą išsiųstumėte – partnerio kortelėje turi būti kliento elektroninis paštas, jei jo nebus – sistemoje siuntimo metu apie tai bus pateiktas pranešimas. Prieš siųsdami suderinimo aktus pirmą kartą – būtinai pasikoreguokite siunčiamo laiško tekstą, kurį rasite Planavimas-> Pranešimų šablonai. Norėdami siųsti suderinimo aktus, tai padaryti galite iš modulio Mokėjimai ->Skolos pagal terminus. Įsitikinkite, kad filtre uždėta varnelė Suminė ir pažymėtas sąraše partneris turi skolą. Tik tada bus aktyvuotas suderinimo aktų siuntimo mygtukas. Sugeneruotą ir išsiųstą suderinimo aktą matysite Partnerio kuriam siuntėte aktą kortelėje, skiltyje Dokumentai.
suderinimo aktas

4. Vis dažniau sulaukiame klausimų dėl pardavimo grąžinimų registravimo sistemoje: kada naudoti sąskaitos tipą Finansinis grąžinimas, o kada tiesiog grąžinimas. Kada detalėse pridėti likutį, kada – produktą. Trumpai primename:
a) Sąskaitos tipas Pardavimo grąžinimas. Taikomas tik tada, kai išrašoma Grąžinimo sąskaita parduotoms prekėms iš sandėlio. Pasirinkus šį tipą, sąskaitos detalėse yra galimybė:
pridėti produktą – pateikiamas pardavimo sąskaitų sąrašas to partnerio, kuris nurodytas pagrindinėje informacijose (tiek parduotų prekių tiek paslaugų). Detalėse pridėjus bet kurią pardavimo sąskaitą iš sąrašo
yra atkeliamos buvusio pardavimo detalizacijos.
pridėti produktą iš produktų katalogo – pateikiamas visų produktų, esančių sistemos produktų sąraše, sąrašas. Detalėse pridėjus bet kurį produktą iš sąrašo reiks nurodyti grąžinamą kiekį (su „-„ ženklu) ir sumą (arba vnt. kainą).
b) Sąskaitos tipas Pardavimo finansinis grąžinimas taikomas tik parduotų paslaugų grąžinimui. Pasirinkus šį tipą detalėse yra galimybė:
pridėti produktą – pateikiamas pardavimo sąskaitų su parduotomis paslaugomis sąrašas to partnerio, kuris nurodytas pagrindinėje informacijose. Detalėse pridėjus bet kurią pardavimo sąskaitą iš sąrašo yra atkeliamos buvusio pirkimo detalizacijos.
pridėti produktą iš produktų katalogo – pateikiamas visų produktų, kurių tipas Paslauga, esančių sistemos produktų sąraše, sąrašas. Detalėse pridėjus bet kurį produktą iš sąrašo reiks nurodyti grąžinamą kiekį (su „-„ ženklu) ir sumą (arba vnt. kainą).

5. Stebėkite pirkimo sutarčių vykdymą tiesiai pirkimo sutarčių sąraše. Sutarčių paieškoje pridėta galimybė matyti kiek pirkimo sąskaitų suregistruota ir apmokėta pagal konkrečias pirkimo sutartis, jei pirkimo sąskaita yra priskirta sutarčiai. Šiai informacijai matyti sutarčių lange pridėti du papildomi stulpeliai: "Gautų sąskaitų suma", "Apmokėtų sąskaitų suma", „Paskutinio mokėjimo data“.
sutart

6. Klientų patogumui Pirkimo ir Pardavimo sąskaitų faktūrų detalėse pakoreguota, kad detalios eilutės būtų rūšiuojamos pagal eilės numerį bei pridėti sumavimo laukai stulpeliuose Savikaina ir Savikaina (EUR).
Rusiavimas

7. Dabar paiešką pirkimų ir pardavimų sąskaitų faktūrų sąrašuose galėsite atlikti dar pagal vieną papildomą reikšmę. Pridėta galimybė atlikti paiešką, grupuoti, filtruoti pagal Projekto pavadinimą, jeigu jis nurodytas pirkimo/pardavimo sąskaitos faktūros pagrindinėje informacijoje.
Projektas

8. Operacijų tvirtinimo metu, korespondencijų pasirinkimo lange nurodžius koresp.(pagal nutylėjimą) ji automatiškai neužsidėdavo ant detalių pirkimo sąskaitų eilučių, kai detaliai eilutei būdavo galima daugiau nei viena korespondencija. Tokiu atveju reikėdavo kiekvienai detaliai eilutei pasirinkti korespondenciją atskirai.
Koresp1
Dabar nurodžius korespondenciją Pagal nutylėjimą, ji bus priskiriama kiekvienai detaliai eilutei, net kai detaliai eilutei bus tinkamos kelios korespondencijos.
Koresp2

9. Klientų patogumui, pardavimo sąskaitose pridėjus produktą, kuris turi nurodytą kainyną, nebūtina išsaugoti sąskaitos, kad pamatytumėte jam priskirtą kainyno kainą. Kaina atkeliama iš karto pridėjus produktą.

10. Kuriant naują adresatą išplėstas pavadinimo simbolių skaičius. Dabar leistinas simbolių skaičius adresato pavadinime toks pats kaip ir Partnerio kortelėje.

11. Ataskaitose AS33 Pardavimo dokumentų sąrašas ir AS32 Pirkimo dokumentų sąrašas klientų patogumui pridėta galimybė suskleisti/išskleisti ataskaitos duomenų stulpelius Viso be PVM ir Viso.
stul paslp ataskai2 stul paslp ataskai1

12. Iš ataskaitų medžio panaikintos ataskaitos: BP7 Išlaidų biudžeto vykdymas (pivot); BP8 Pajamų biudžeto vykdymas administracijai (pivot); BP9 Pajamų biudžeto vykdymas (pivot).

33   Taupykite savo laiką  33 nepamirškite, kad sistemoje yra galimybė masiškai tvirtinti daugybė ūkinių operacijų:
Pirkimo sąskaitas, pirkimo sąskaitų sąraše [Patvirtinti kelis]
Pardavimo sąskaitas, pardavimo sąskaitų sąraše [Patvirtinti kelis]
Buhalterines pažymas, buhalterinių pažymų sąraše [Patvirtinti kelis]
Banko sąskaitoje esančius mokėjimus, banko sąskaitos mokėjimų sąraše esančius pažymėtus mokėjimus [Patvirtinti pažymėtus]
SVARBU: Prieš atlikdami masinius tvirtinimus visada įsitikinkite (patogiausia yra pabandyti vieną dokumentą patvirtinti rankiniu būdu), kad tvirtinamoms operacijoms sistemoje yra galimybė parinkti tik vieną korespondenciją, priešingu atveju sistemoje prasidėjus masinio tvirtinimo procesui nebus galimybės parinkti registravimui korespondencijos ir masinis tvirtinimas nepavyks.

BSS Atlyginimai ir personalas naujovės:
1. Atliktas Darbo užmokesčio skaičiavimo bei DU personalo operacijų tvirtinimo procesų optimizavimas! Dabar darbo užmokesčio skaičiavimo ir personalo operacijų tvirtinimo procesai trunka daug trumpiau, tai ypač aktualu, kai įmonėje yra daug darbuotojų.

2. Atlyginimai ir personalas modulyje pakoreguoti duomenų atvaizdavimo laikotarpiai:
Kuriant naują tabelį – pagal nutylėjimą siūlomas periodas – prieš tai buvęs mėnuo
Kuriant naują DU žiniaraštį pagal nutylėjimą siūlomas prieš tai buvęs mėnuo
Kuriant sumas apskaitai pagal nutylėjimą siūlomas prieš tai buvęs mėnuo
Skaičiuoti visiems pagal nutylėjimą siūlomas prieš tai buvęs mėnuo
Detalizuoti pagal nutylėjimą siūlomas prieš tai buvęs mėnuo
Užrakinti laikotarpį pagal nutylėjimą siūlomas prieš tai buvęs mėnuo
Siųsti pranešimą apie atlyginimą pagal nutylėjimą siūlomas prieš tai buvęs mėnuo

3. Darbuotojo kortelėje, skiltyje Kintamųjų reikšmės pakoreguotas stulpelio Galioja iki pavadinimas. Anksčiau stulpelio pavadinimas buvo Galioja iki (ne imtinai).
DU

4. Darbuotojų paieškoje pridėti papildomi informacijos stulpeliai: darbuotojo adresas (Šalis, Miestas, gatvė), gimimo data, banko sąskaitos numeris, taikomas PNPD koeficientas, Vaikai.
darbuotojų paieška

5. Atlikti kosmetiniai ataskaitos DU3_1 Pažyma dėl darbo užmokesčio pataisymai – pakeista ataskaitos antraštė.

6. Atlikti kosmetiniai DU žiniaraščio spausdinio pataisymai – praplėsti reikšmių pavadinimo laukai, kad stulpelių ir eilučių pavadinimai būtų talpinami langelyje.

Dokumentų valdymas naujovės:
1. Šventiniu laikotarpiu kolektyve visada padaugėja vienadienių atostogų, darbo iš namų... Nepamirškite, kad visa tai galite matyti nesenai sistemoje atnaujintame Personalo plane.

personalo planas

Darbas su kasos aparatu naujovės:

1. Kad galėtumėte efektyviau atlikti DIENOS PIRKĖJO dengimus, dengimo metu pateiktame lange bus matomi tik DIENOS PIRKĖJO dokumentai. Taip greitai rasite sumą, kurią norite sudengti.

2. Patobulintas sąskaitų faktūrų ir mokėjimų, kai apmokama grynais pinigais, sistemoje kūrimas. Sistemoje automatiškai kuriant sąskaitą sukuriamas ir pinigų gavimo dokumentas (mokėjimas), net jei sąskaita dėl kokių nors priežasčių nepasitvirtina automatiškai. Tokiu atveju patvirtinus sąskaitą patiems, būtinai reikia patvirtinti ir pinigų gavimo operaciją, kad skolos neliktų. Anksčiau, jei sąskaita nepasitvirtindavo, nebuvo kuriamas ir mokėjimas, ko pasekoje klientai pamiršdavo susikurti mokėjimus ir dalis sąskaitų likdavo "neapmokėtos".

3. Pataisyta klaida, kai kvite pridėjus avansą, kuris kurtas pagal užsakymą, o užsakyme produkto kaina buvo kitokia ne iš kainyne, buvo atkeliama kainyno kaina. Dėkojame savo klientams apie praneštas klaidas, Jūs padedate mums tobulėti!

BSS Nekilnojamas turtas naujovės:

1. Komunalinių išlaidų balanso paieškoje, greitesniam komunalinių išlaidų paskirstymo susitikrinimui, pridėti du papildomi laukai: Nuomininkams išstatyta suma (rodoma suma komunalinių priskaitymų už laikotarpį kurių gavėjas nėra unrented sutarties partneris, Savininkui liekanti suma (apskaičiuojama suma: Bendra išlaidų suma - Nuomininkams išstatyta suma).
NT1

33 Visiškai atnaujinta Buhalterijos skiltis Kaip pradėti? 33
Jei dėl laiko stokos vis dar nesusikėlėte kurių nors likučių – tai padarykite pagal atnaujintas instrukcijas, kuriose rasite išsamų aprašymą apie tai ką būtina atlikti sistemoje prieš keliant atitinkamus likučius, bei likučių kėlimo rankiniu ar importo būdu aprašymus ir kaip pasitikrinti įkeltus likučius. Peržiūrėkite pakeitimus čia.
Vartotojo vadove taip pat rasite naują instrukciją apie tai, kaip sistemoje pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu čia.

Kitos naujienos

Daugiau