27. Atskaitingų asmenų skolų užsienio valiuta dengimas.

Atskaitingų asmenų  skolų užsienio valiuta dengimas. Sutrumpintą instrukciją rasite čia

Instrukcijoje aprašoma veiksmų seka, kurios reikia atlikti norint užregistruoti atsakingų asmenų skolų užsienio valiuta sudengimą.

Situacija: Darbuotojas išvyko į komandiruotę Didžiojioje Britanijoje ir grįžęs buhalterijai pristatė ten įsigytų prekių čekius ir pirkimo sąskaitas Didžiosios Britanijos svaras sterlingų valiuta, kuriuos įmonė turi apmokėti darbuotojui eurais.

Veiksmai:

1. Registruojama pirkimo sąskaitą įprastai, kaip kad registruojami pirkimai perkant per atskaitingą asmenį. Tik pirkimo sąskaitoje nurodoma valiuta GBP. Ir žinoma pridedamas atsakingas asmuo, kuriam reikės pervesti pinigus. Užpildžius pirkimo informaciją sąskaita patvirtinama.
1.1.
2. Patvirtinus sąskaitą, sąskaitoje spaudžiama [Apmokėti], kad skola tiekėjui būtų perkelta į skolą atsakingam asmeniui.
2.1.
3. Atvertame lange supildoma informacija, kur nurodoma, koks pagrindo dokumentas pateiktas kaip įrodymas, jog sąskaita buvo apmokėta. Pažymėkite pasirinkimą Kurti naują.
Data – nurodoma mokėjimą pagrindžiančio dokumento data (dažiausiai tai būna pirkimo sąskaitos data)
Ekvivalento suma – nekeiskite šios sumos, ji perskaičiuojama automatiškai pagal tą dieną galiojusi valiutos kursą. Pakeitus sumą atsiras problemų vėliau dengimų metu.
Serija, numeris – nurodykite mokėjimą pagrindžiančio dokumento seriją ir numerį.
Tipas - nurodykite mokėjimą pagrindžiančio dokumento tipą.
3.1.
Supildę informaciją spauskite [Toliau].
4. Sekančiame lange bus pateikiama apskaitos informacija, kokiais įrašais skola tiekėjui bus perkeliama atskaitingam asmeniui. Atkreipkite dėmesį, kad lange yra 2 apskaitos lapai. Peržiūrėkite juos abu. Pasitikrinę spauskite [Toliau].
4.1.
5. Pasitikrinkite. Jei peržiūrėtumėte partnerių skolų dengimus, matytumėte, kad Pirkimo sąskaita buvo sudengta su sukurtu Pinigų išmokėjimo kvitu.
5.1.
Liko skola atskaitingam asmeniui  – ją galite matyti Mokėjimai -> atskaitingų asmenų skolos.
5.2.
Atskaitingam asmeniui išmokama suma įprastai atliekant pinigų išmokėjimą banke nurodant paskirtį Atskaitingas asmuo ir Gavėją – konkretų atskaitingą asmenį.

Toliau atliekamas skolų dengimas kaip kad aprašyta 3.1 punkte situacijoje žemiau.

Situacija: Darbuotojas išvyko į komandiruotę Didžiojioje Britanijoje ir grįžęs buhalterijai pristatė ten įsigytų prekių tik čekius be pirkimo sąskaitos Didžiosios Britanijos svarų sterlingų valiuta, kuriuos įmonė turi apmokėti darbuotojui eurais arba GBP.

1. Kuriamas Pinigų išmokėjimo čekis Mokėjimai -> Pinigų kvitai -> Naujas -> Pinigų išmokėjimo kvitas
Nurodoma pinigų išmokėjimo kvito informacija, kuriame nurodoma:
• Data – nurodoma pateikto apmokėjimui dokumento (čekio) data
• Serija, numeris – nurodykite pateikto apmokėjimui dokumento (čekio) seriją ir numerį.
• Suma – nurodoma pateikto apmokėjimui dokumento (čekio) suma
• Valiuta – pasirenkama dokumento valiuta
• Tipas - nurodykite tipą Be skolos, nes šiuo kvitu nereikia kurti skolos tiekėjui.
• Aprašymas – trumpai pateikite aprašymą
• Atsakingas asmuo – pasirinkite iš sąrašo atsakingą asmenį
Taip parengtą kvitą tvirtinkite spausdami viršuje [Paruošti registracijai] ir vėliau [Užregistruoti].

1.2.1.
2. Pinigų išmokėjimo kvito patvirtinamas. Registruojant apskaitoje korespondencijų lange pasikoreguokite korespondenciją. Pirmiausia nuimkite varnelę nuo reikšmės Sugrupuoti pagal DK sąskaitas. Tada galėsite Debeto pusėje įsirašyti reikiamą sąnaudų arba įsigytų prekių sąskaitą.
1.2.2.
3. Atliekamas apmokėjimas atskaitingam asmeniui. Toliau atliekamas apmokėjimas atskaitingam asmeniui. Tam yra du būdai, priklausomai nuo to, kokia valiuta atliekamas mokėjimas:
3.1. Apmokėjimas atliekamas eurais. Banke registruojamas pinigų apmokėjimas įprastai. Nuo apmokamos sumos priklauso ar reikia papildomai registruoti valiutinį nuokrypį ar ne. Jei apmokate tiek eurų kiek užregistravote pinigų išmokėjimo kvito registravimo metu – valiutos kurso pokyčio įtakos papildomai registruoti nereikia. Jei sumokate eurais sumą tokią, kiek yra GBP konvertavus į eurus mokėjimo dieną – registruojama valiutos kurso pokyčio įtaka.
Apmokėjimas registruojamas įprastai, kuriant naują pinigų išmokėjimą banke ir nurodant Paskirtį Atsakingas asmuo.
Toliau eikite į Mokėjimai->Pinigų kvitai ir pinigų kvitų lange pažymėkite sukurtą Pinigų išmokėjimo kvitą ir spauskite viršuje esantį mygtuką [Dengimas]. Atvertame lange pažymėkite sumas, kurias reikia sudengti: pinigų išmokėjimo kvito ir atlikto mokėjimo ir spauskite [Dengti]. Atitinkamai kai aprašyta pastraipoje anksčiau, įvertinę mokamą sumą, nurodykite ar dengimo metu taikyti vėlesnio dokumento (šiuo atveju mokėjimo) datos kursą. Visada vertinkite mokamą sumą:
Jei eurais mokate tiek kiek buvo pinigų kvito registravimo metu – valiutos įtakos nuokrypio tokiu atveju nėra – pateiktoje lentelėje „Ar taikyti vėlesnio dokumento valiutos kursą“ pasirinkite NE. Sistemoje valiutos kurso svyravimo įtaka nebus skaičiuojama ir registruojama. Pinigų išmokėjimo suma eurais susidengs su skola, susikurs reikiamos buhalterinės pažymos.
Jei eurais mokate tiek, kokia suma yra konvertavus mokėjimo dienai skolą iš GBP į eurus – tuomet atsiranda valiutos įtaka - pateiktoje lentelėje „Ar taikyti vėlesnio dokumento valiutos kursą“ pasirinkite TAIP. Sistemoje bus paskaičiuotas ir užregistruota valiutos kurso svyravimo įtaka. Pinigų išmokėjimo suma eurais susidengs su skola, susikurs reikiamos buhalterinės pažymos.

• 3.2. Apmokėjimas atliekamas GBP. Banke registruojamas pinigų apmokėjimas įprastai iš GBP valiutos banko sąskaitos. Apmokėjimas registruojamas įprastai, kuriant naują pinigų išmokėjimą banke ir nurodant Paskirtį Atsakingas asmuo. Toliau eikite į Mokėjimai->Pinigų kvitai ir pinigų kvitų lange pažymėkite sukurtą Pinigų išmokėjimo kvitą ir spauskite viršuje esantį mygtuką [Dengimas]. Atvertame lange pažymėkite sumas, kurias reikia sudengti: pinigų išmokėjimo kvito ir atlikto mokėjimo ir spauskite [Dengti]. Sistemoje bus paskaičiuotas ir užregistruota valiutos kurso svyravimo įtaka. Pinigų išmokėjimo suma susidengs su skola.

Apie partnerių skolų dengimus užsienio valiuta skaitykite čia.