fbpx

Naujienos

Verslo Valdymo Sistemos BSS ERP 2022 birželio m. Naujienos

Nekilnojamas turtas naujovės

Nekilnojamas turtas

1. Sutarčių paieškoje pridėtas naujas informacinis stulpelis Partnerio PVM mokėtojo kodas. Pagal reikšmę galima filtruoti, grupuoti, rūšiuoti.

BI analitinės nekilnojamo turto ataskaitos

1. Incidentų portale sukurta nauja ataskaita Nuomininkai. Čia pažymėjus reikiamą nuomininką pateikiama detali jo informacija, kontaktiniai asmenys. Ataskaita matoma tik tiems naudotojams, kuriems priskirta rolė Incidentų portale BI Nuomininkai.

2. Ataskaita Paslaugų balansas perkelta iš Buhalterijos skilties į Nekilnojamas turtas.
3. Nuo šiol nekilnojamo turto skolose rodomi visi mokėjimai, ne tik nesudengti. Iš nekilnojamo turto skolų iš kart galima bus peržiūrėti dokumentą iš dvs'o paspaudus ant dokumento numerio.

Apskaita naujovės

Buhalterinė apskaita

1. Pirkimo sąskaitų importe pridėtas naujas informacinis stulpelis Sutarties numeris. Dabar galėsite kartu suimportuoti ir sutarties informaciją.
2. Sukurta nauja operacijos teisė Leisti keisti tik Naujos sutarties informaciją. Įjungus šią operacijos teisę rolei, visi rolės turėtojai nebegalės keisti sutarties informacijos, jei sutarties statusas nėra Nauja. Taigi jei norite savo darbuotojams neleisti keisti ne naujos sutarties informaciją - pridėkite minėtą operacijos teisę jų rolėse.
3. Pagal Jūsų poreikius papildytas Pardavimo sąskaitų datamodeliai t.y. papildomai į spausdinius galėsite pridėti šiuos informacinius laukus:
* Nuolaidos produktų suma su PVM ir be PVM (atitinkamai į šabloną prisidėkite ProductTypeDiscountTotalSumWithVAT ir ProductTypeDiscountTotalSumWithoutVAT).
* Pirkėjo Mobilus telefonas, Pagrindinis telefonas, El.paštas (į šabloną reiktų pridėti reikšmes BuyerMobilePhone, BuyerDefaultPhone, BuyerEmai).
* Projekto pavadinimas iš detalių sąskaitų eilučių (šablone pridėkite reikšmę InvoiceItemProjectName).

BI analitinės buhalterinės apskaitos ataskaitos

1. Buhalterijos pinigų srautų ataskaitoje dabar galima palyginti faktines su planuotomis pajamomis ir sąnaudomis. Planuojamos pajamos sąnaudos paskaičiuojamos pagal apmokėti iki datą.

Darbo užmokestis naujovės

Darbo užmokestis

1. Pastebėjome, kad sulaukiame vis daugiau užklausų, su prašymais padėti susitikrinti už kokias naktį dirbtas valandas darbuotojui paskaičiuojamas už Darbą naktį (kiek tame skaičiuje buvo dirbta šventinę dieną, kiek poilsio). Norėdami palengvinti Jums susitikrinimo procesą, Tabelių paieškoje pridėjome naują informacinį stulpelį Darbas naktį švenčių ar poilsio dieną. Dabar jei dienoje bus pažymėta DN (darbas naktį) ir DP (darbas poilsio dieną) ar DS (darbas šventinę dieną), naujai sukurtame stulpelyje bus detalizuotos tokios valandos (uždarius tabelį). Ta pati informacija bus atvaizduojama ir DU žiniaraščio informacijoje bei atlyginimo lapeliuose.


2. Optimizavome naujai priimtų darbuotojų tabelių ir žiniaraščių kūrimą. Tik patvirtinus darbo sutartį automatiškai bus sukurtas darbuotojo tabelis ir žiniaraštis (anksčiau buvo sukuriama naktinio masinio proceso metu). Net jei darbo sutarties įsigaliojimo data bus ankstesnis mėnuo - tabelis ir žiniaraštis bus sukuriami 1 mėnesį į praeitį. Taip būsite tikri, kad visiems darbuotojams paskaičiuosite darbo užmokestį.
3. Perkeldinėjate darbuotojus iš vienos įmonės į kitą ir turite pateikti SODRAI 2 SD ir 1 SD formas, pažyminti, kad darbuotojas buvo perkeltas iš vieno draudėjo pas kitą? dabar tokias formas galėsite sugeneruoti automatiškai, reiks tik pažymėti šį faktą darbo sutartyje. Kaip atliekamas darbuotojo perkėlimas tarp įmonių aprašymą rasite čia.
4. Naujas nustatymas atostogų dienų nurašymui darbuotojams, kurie dirba ne suminę darbo laiko apskaitą, bet ir ne standartiniu grafiku: Atostogų trukmės skaičiavimo tipas, kai dirbama ne pagal suminę darbo laiko apskaitą. Galimi pasirinkimai:
* Pagal oficialias dienas - bus nurašoma tiek atostogų dienų, kiek atostogų laikotarpyje yra darbo dienų pagal standartinį grafiką
* Pagal darbo grafiką - bus nurašoma tiek atostogų dienų, kiek atostogų laikotarpyje yra darbo dienų pagal darbuotojo grafiką
Detaliau apie atostogų nurašymą rasite mūsų instrukcijose čia.
5. Sukurtas naujas programos nustatymas Minimalus darbo dienų skaičius kad būtų formuojamas avansas ( Min=0; Max=31 ). Šio nustatymo pagalba galite reguliuoti, kiek dienų minimaliai turi būti išdirbęs darbuotojas, kad jam būtų formuojamas avansas. Tai labai aktualu naujai priimtiems darbuotojams, kai nenorima mokėti darbuotojui avanso, jei jis tą mėnesį nėra išdirbęs tam tikro dienų skaičiaus.
Lieka galioti ir anksčiau sukurtas nustatymas Neatvykimo dienų skaičius nuo kurio neformuojamas avansas ( Min=1; Max=31 ), bet jei darbo dienų bus išdirbta mažiau, nei nurodyta naujai sukurtame nustatyme, į neatvykimų skaičių avansų skaičiavime nebus reaguojama.
Pagal nutylėjimą Minimalus darbo dienų skaičius kad būtų formuojamas avansas ( Min=0; Max=31 ) yra 0, kas reiškia, kad avansas formuojamas visada, nežiūrint į faktiškai dirbtas dienas, nebent buvo neatvykimų ir jų skaičius nurodytas Neatvykimo dienų skaičius nuo kurio neformuojamas avansas ( Min=1; Max=31 ).
6. Pareigybės informacijoje pridėtas naujas nustatymas Nedidinti atostogų normos už stažą. Pažymėjus varnele, visiems toje pareigybėje dirbantiems darbuotojams atostogų norma už stažą nebus keičiama.

7. Programos nustatymuose rasite naują nustatymą Personalo operacijos - atostoginiai išmokami kartu su atlyginimu atributas. Susikurkite atributą Atostoginius išmokėti kartu su atlyginimu ir nurodykite jį šiame nustatyme. Darbuotojams teikiant atostogų prašymą ir pasirinkus čia reikšmę - registruojant dokumentą atitinkamai bus sukuriama ir personalo operacija:
* Taip - personalo operacijoje reikšmė Atostoginiai išmokami prieš 3 dienas nebus uždedama.
* Ne - personalo operacijoje reikšmė Atostoginiai išmokami prieš 3 dienas bus uždedama automatiškai.
Atitinkamai vėliau bus ir paskaičiuojami atostoginiai.
8. Sukurti nauji žymėjimai:
* VDV - Viršvalandinis darbas vadovams
* DPV - Darbas poilsio dienomis vadovams
* DSV - Darbas švenčių dienomis vadovams
* DNV - Darbas naktį vadovams
Panaudojus šiuos žymėjimus tabelyje, darbas nukrypstant nuo darbo laiko normos bus apskaičiuojamas taikant 1 karto tarifą.
9. Turite poreikį DU mokėtinose sumose filtruoti darbuotojų mokėtinas sumas pagal kokį nors darbuotojo atributą? Pavyzdžiui: kokį procentą atlyginimo darbuotojas nori gauti tik pradėjęs dirbti su pirmu algos mokėjimu? arba subsidijuojamas darbuotojas ir pan. Tam tikslui sukūrėme naują programos nustatymą Darbuotojo atributas matomas DU mokėtinose sumose. Susikurkite reikiamą atributą Personalas šakoje, pridėkite jį nurodytame nustatyme (nepamirškite ir darbuotojo kortelėje, kur ir bus pažymima konkreti darbuotojo reikšmė). Paskaičiavus Darbo užmokestį, DU mokėtinose sumose matysite nustatyme nurodyto atributo reikšmę, kurio pavadinimas bus universalus - Darbuotojo atributas, pagal kurį galėsite filtruoti, grupuoti, rūšiuoti DU mokėtinas sumas.

10. Atnaujinome Darbo sutarties (pakeitimo, nutraukimo) spausdinio pavadinimo generavimo logiką:
* darbo sutarties spausdinys: šablono pavadinimas + darbuotojo vardas pavardė + sutarties įsigaliojimo data
* darbo sutarties pakeitimo spausdinys: šablono pavadinimas + darbuotojo vardas pavardė + sutarties versijos įsigaliojimo data
* darbo sutarties nutraukimo spausdinys: šablono pavadinimas + darbuotojo vardas pavardė + sutarties nutraukimo data
11. Tabelių paieškoje pridėta galimybė matyti darbuotojo tame laikotarpyje nustatytus darbo grafikus darbo sutartyje. Pagal reikšmę galima filtruoti, rūšiuoti, grupuoti.

12. Klientams, kurių darbuotojai dirba subrangoje - naujas žymėjimas Darbuotojo kortelėje Subrangos darbuotojas dirba. Pažymėjus šią varnelę darbuotojų paieškoje galėsite išsifiltruoti pagal subrangą dirbančius darbuotojus.

Atitinkamai tokių subrangos darbuotojų informacija bus matoma ir tam tikrose BI Personalas ataskaitose.

13. Darbo sutarties spausdinio data modelis papildytas nauja reikšme MoneyNextPayout. Laukas naudojamas tada, kai darbo sutarties spausdinyje norite prisidėti sekančios (dar neįsigaliojusios) versijos atlygį. Pavyzdžiui: su darbuotoju susitariate kitą atlygį po bandomo laikotarpio. Tam tikslui kuriate naują sutarties versiją, kuri įsigalioja po bandomojo laikotarpio ir nurodote naują nustatytą atlyginimą. Data modelyje prisidėkite nurodytą reikšmę ir spausdinyje galėsite nusirodyti 2 nustatyto atlyginimo reikšmes: bandomojo laikotarpio ir po jo.
14. Darbo sutarčių importas ir darbo sutarčių versijų importas papildytas nauju informaciniu lauku Darbo sutarties pabaigos data.
15. Generuojant atlyginimo lapelius laikotarpį dabar galėsite nusirodyti net 3 metų senumo (anksčiausias buvo 1 metai).
16. DU žiniaraštyje pridėta nuorodą į periodinį mokėjimą. Paspaudę būsite nukreipti į periodinio mokėjimo informaciją.

18. Darbuotojo anketoje minimalūs pokyčiai pridedant asmens dokumentus. Jei konfigūracijoje nurodyta, kad galimi pateikti dokumentų tipai Pasas ir Asmens tapatybės kortelė - bus galima pasirinkti kokio tipo dokumentas pridedamas.

Tabelių portalas
1. Tabelių portale pridėta darbo laiko pradžios ir pabaigos informacija (iš grafiko). Esant poreikiui galite ją keisti. Suvedus reikiamą darbo laiko pradžią ir pabaigą paspauskite šalia esantį atnaujinimo mygtuką ir automatiškai bus perskaičiuota FD reikšmė.
SVARBU: darbo laiko pradžia ir pabaiga reikalinga tikslesnei nepertraukiamo poilsio valandų validacijai, todėl jei kontroliuojate nepertraukiamo poilsio laiką - įsitikinkite, kad ir grafikuose yra suvestos darbo laiko reikšmės.

2. Patikslinome Tabelio maksimali viršvalandžių trukmė per metus ( Min=0; Max=1000 ) skaičiavimo logiką. Dabar skaičiuojant jau išdirbtų metinių viršvalandžių sumą vertinamas laikotarpis bus einamasis mėnesis ir 11 mėnesių atgal. Pavyzdžiui: pildant tabelį 2022 06 mėn. bus sumuojami viršvalandžiai nuo 2021 07 01 iki 2022 06 mėn. imtinai. Jei viršvalandžių bus daugiau, nei minėtame nustatyme - apie tai būsite informuoti pranešimu.

3. Realizuota galimybė sugeneruoti tabelio spausdinį ir tabelių portale. Tą lengvai padarysite paspaudę paveiksle parodytą simbolį.

4. Tabelių portale pridėta galimybė prisidėti informacinį stulpelį Padalinys

Grafikų portalas
1. Sukurtas naujas nustatymas Validuoti patvirtintas personalo operacijas grafikų redagavime, kurį išjungus Grafikų portale keičiant grafiką nebebus atsižvelgiama, ar keičiamam periode yra paskaičiuotų personalo operacijų t.y. grafikas bus pakeičiamas visada (arba pergeneruojamas, jei pergeneruosite žymėjimus atnaujindami asmeninių grafikų informaciją iš šabloninio grafiko ERP).
Pagal nutylėjimą validacija įjungta.
2. Dabar išsiuntus Grafiką veiklai iš Grafikų portalo, grafiko statusas į Išsiųsta pasikeis siunčiant bet kokiam procesui.

3. Generuojant Grafiko spausdinį Grafikų portale, varnelė Rodyti neatvykimus perkelta į spausdinio generavimo dialogą.

BI analitinės darbo užmokesčio ataskaitos
1. Patikslinta Darbo užmokesčio srities Atostogų rezervo ataskaita. Papildomai dabar galėsite matyti ir detalias darbuotojų rezervo sumas.
2. Personalo srities Išsilavinimas/kompetencijos ataskaita, skiltis Kompetencijos papildyta nauju informaciniu stulpeliu Kompetencijos detalės.

3. Iš Personalo ataskaitų į Darbo užmokesčio ataskaitas perkeltos šios ataskaitos:
* Sutartiniai atlyginimai.
* Atostogų rezervas.
* Personalo operacija.

Dokumentų valdymas naujovės

1. Turėti visus darbuotojo dokumentus vienoje vietoje - būtinybė. Darbuotojo kortelės skiltyje Dokumentai tam puiki vieta. Dabar supaprastinome automatinį dokumentų susiejimą su darbuotojo kortele. Dokumentai -> Dokumentų konfigūracija -> Dokumentų tipai rasite naują stulpelį Susieti dokumentą su darbuotoju. Darbuotojui pildant pažymėto tipo dokumentą (arba kai dokumentas bus pildomas už jį), sukurtas dokumentas bus iš karto susiejamas su darbuotojo kortele. Žinoma, dokumento tipui taip pat turi būti pažymėta varnelė Pildyti darbuotoją, nes kitaip nebus aišku su kokiu darbuotoju susieti dokumentą.

SVARBU: bus susiejami tik naujai kuriami dokumentai, istoriniai dokumentai nesiejami.
2. Dabar visus dokumentus, kurie yra darbuotojo kortelėje (išskyrus dokumentus, kurie bus susieti taip, kaip aprašyta 1 punkte, nes šiuos dokumentus darbuotojas mato prisijungęs prie DVS skiltyje Pateikti dokumentai), matys ir pats darbuotojas. Darbuotojo kortelėje automatiškai saugomi įvairūs dokumentai: darbo sutartis, jos pakeitimai ir pan. bei kiti Jūsų įkelti dokumentai. Dokumentus susisiejus su darbuotojo kortele, automatiškai bus uždedama įrašo sauga, kurios dėka dokumentas bus matomas ir darbuotojui (žinoma, jei jis turi priskirtą naudotoją). Jei darbuotojo kortelėje yra dokumentų, bet nepriskirtas joks naudotojas - pridėjus naudotoją saugos įrašai taip pat bus sukuriami automatiškai (atsiejus ištrinami).

3. Jau po šios versijos galite naudoti daugiareikšmius atributus susietus su sistemos objektu dokumentų šablonuose! kas yra daugiareikšmiai atributas? tai toks atributas, kuriame gali būti nurodytos kelios reikšmės. Pavyzdžiui: ERP turite Projektų sąrašą. Susikurkite atributą (būtinai pažymėkite varneles Matomas paieškoje, Galima filtruoti ir Daugiareikšmis) ir susiekite jį su sistemos objektu Projektas. Toliau tokį sukurtą atributą pridėkite į dokumento šabloną ir pildant dokumentą jau galėsite pasirinkti kelias reikiamas reikšmes, bei vėliau jas matyti paieškoje, pagal jas filtruoti dokumentus. Galimi sistemos objektai, kurie gali būti daugiareikšmiai: Projektas, Produktas, Padalinys, Darbuotojas.

4. Realizuota galimybė redaguoti Kitos šalies (partnerio) pavadinimą DVS'e. Atvėrę kitos šalies informaciją matysite redaguojamą pavadinimo lauką. Paredagavus pavadinimą Kitos šalies pavadinimas bus išsaugotas ir ERP.
SVARBU: partnerio pavadinimo neparedaguosite, jei partneris naudojamas apskaitos įrašuose.

5. Jeigu padalinio informacijoje ERP įvesite padalinio panaikinimo datą - atitinkamai bus reaguojama įvairiose padalinių paieškose:
* Tabelių portale.
* Grafikų portale.
* Personalo plane.
* Visos aktyvios veiklos.
* Siunčiant procesus adresatų grupei, jei ji susieta su padaliniu.
Kitaip sakant jei padalinio panaikino data bus ankstesnė nei šiandien jo minėtų paieškų reikšmėse nebematysite
6. Vedate gautų sąskaitų informaciją DVS'e? tuomet ši naujiena Jums. Realizavome galimybę kurti trūkstamus produktus sąskaitai DVS'e. Nebereiks prisijungti prie ERP ir suvedinėti trūkstamų produktų. Pildant sąskaitą, produkto skiltyje, jei tinkamo produkto nerandate - susikurkite jį paspaudę mygtuką [Sukurti naują].
Svarbu: produkto kortelėje yra privalomi lauki Tipas bei grupė. Nurodykite tipą programos nustatyme Numatytasis ranka įvedamo sąskaitos įrašo produkto tipas ir visi sukurti produktai turės čia nurodytą tipą. Nustatyme Produkto grupė pagal nutylėjimą nurodykite produkto grupę.

7. Dabar į dokumento spausdinį galite prisidėti ir dokumente nurodyto darbuotojo darbo sutarties Įsigaliojimo datą. Tam tikslui Dokumentų konfigūracijoje, turinio laukuose, pridėkite reikšmę Darbuotojo darbo sutarties įsigaliojimo data ir susiekite su spausdiniu įprastai.
8. Sukurta papildoma operacijos teisė Rodyti dokumento tipą personalo plane. Šios teisės pagalba galėsite neleisti tam tikroms rolėms filtruoti personalo plane pagal dokumento tipą. Pagal nutylėjimą operacijos teisė priskirta DVS administratoriaus rolei, taigi visi kiti naudotojai neturintys šios rolės filtro nematys.
Taip pat atlikti smulkūs periodo atvaizdavimo pakeitimai: pasirinkus dokumento tipą ir periodą bus matomi 3 pasirinkto periodo intervalai, kuriuose yra pasirinktų tipų dokumentų. Pavyzdžiui: pasirinkus dokumento tipą Komandiruotės įsakymas ir periodą mėnesis - sąraše matysite tuos darbuotojus, kurie buvo komandiruotėje 3 mėnesių laikotarpyje ir tuos, kuriems yra komandiruotės įsakymo dokumentas neribotam laikotarpiui į ateitį.
9. Reaguodami į Jūsų pastabas pakeitėme dokumento pildymo metu mygtuko Peržiūrėti ir pateikti pavadinimą į Peržiūrėti dokumentą. Taip pildantiems dokumentą bus aiškiau, kad sugeneravus dokumento peržiūrą jis dar nėra pateiktas.
10. Išorinio pasirašymo portale pridėtas Atsisiuntimo mygtukas t.y. pasirašius dokumentą ar prieš pasirašant dabar bus galima jį ir atsisiųsti.

Kitos naujienos

Daugiau