fbpx

Naujienos

Nekilnojamas turtas naujienos:
1. Nauja: dabar generuojant priskaitymus sutarties eilutėms, kurios turi nuolaidos sumą arba procentą, nuolaidos eilutei bus rodomas toks pats kiekis, kaip kad ir sutarties eilutei, kuriai taikoma nuolaida. Pavyzdžiui: jei nuomojate 1125 kv. m. plotą ir suteikiate nuolaidą 10 proc., nuolaidos sumos eilutei bus rodomas kiekis taip pat 1125 kv. m. ir išskaičiuojama nuolaidos suma 1 nuomojamam kv.m. Ta pati informacija bus matoma ir išrašomoje sąskaitoje
RN (21)
2. Anksčiau kuriant sąskaitas iš turto vertinimo tam tikrais atvejais pavykdavo sukurti dvi vienodas pardavimo sąskaitas. Dabar uždėta papildoma kontrolė ir bandant išsaugoti pardavimo sąskaitą turto vertinimui, kuriam jau sukurta sąskaita - bus pateikiamas klaidos pranešimas ir dubliuotos sąskaitos išsaugoti nepavyks
RN (4)

Buhalterinė apskaita naujovės
1. Naujas pasirinkimas Mokėjimai -> Skolos pagal terminus lange Atsižvelgti į mokėjimų grafiką. Pažymėjus [Taip] - skola bus išskaidoma pagal prie sąskaitos mokėjimo grafiko nurodytą informaciją. Pažymėjus Ne - informacija bus rodoma sena tvarka t.y. Apmokėjimo terminas bus vienas - vėliausia grafiko apmokėjimo iki data. Toks pats nustatymas pridėtas ir į ataskaitos AT7 filtrus
RN
2. Ataskaitoje IT6 Ilgalaikio turto inventorizavimo aprašas pridėtas papildomas filtras Rodyti ilgalaikio turto aprašymą. Pažymėjus varnelę matysite aprašymo lauko, esančio ilgalaikio turto kortelėje, reikšmę.
RN (13)
3. VVA1 Pardavimo apyvarta (pivot) papildyta informaciniais laukais:
* Pardavėjo numeris
* Pardavėjo kodas
* Sutarties pavadinimas
* Registras
* Sąskaitos valiuta
RN (2)
4. AT3 Tarpusavio atsiskaitymo suderinimo aktas papildytas papildoma informacine eilute su tekstu: Patvirtintą skolų suderinimo aktą siųsti el. paštu (jūsų el. paštas).
Šis aktas suformuotas 2020-04-30 ir išsiųstas automatiniu būdu ir laikomas patvirtintu.
Elektroninio pašto adresas, kuris naudojamas tekste, paimamas iš programos nustatymo "Siuntėjo" el. paštas pagal nutylėjimą
RN (3)

5. Dabar importuojant naudotojus, jei bus nenurodyta jų Pilietybės šalis arba nurodyta pilietybės šalis LT, jiems bus priskiriama sistemos kalba LT.
Screenshot_2

Personalas ir atlyginimai naujovės:
1. Naujiena! Realizuota galimybė siųsti darbuotojams informacinius pranešimus (mini atlyginimo lapelio versiją) SMS žinute. Žinutėje bus rodoma to mėnesio Priskaityta suma, Atskaitymai (mokesčiai ir mėnesio bėgyje išmokėtos sumos darbuotojui, kiti atskaitymai) ir Išmokama suma (kokia dabar pervedama suma šiame išmokėjime). Detaliau apie funkcionalumą skaitykite instrukcijoje čia.

2. Jūsų darbuotojams kaupiasi papildomos atostogos už kelionėje būtą laiką? Tada šis funkcionalumas kaip tik Jums. Darbo sutartyje matysite papildomų atostogų skiltį, kur galėsite stebėti papildomų atostogų kaupimus ir panaudojimus. Atostogos kaupiasi valandomis už kiekvieną kelionės laiko valandą. Šias atostogos imti galima tik 1 dieną pasirinktą valandų skaičių Personalo operacija su Tipu Kita ir Žymėjimu V). Atleidžiant darbuotoją jam taip pat paskaičiuojama kompensacija už Papildomai sukauptą laiką. Funkcionalumas įjungiamas nustatymo, esančio programos nustatymuose pagalba.  Detalų aprašymą kaip naudotis funkcionalumu rasite čia.
RN (16)
3. Naujiena! Dabar DU žiniaraštyje matysite ir to periodo darbuotojo tabelį. Taip dar paprasčiau susitikrinti priskaitytą darbuotojo darbo užmokestį.
RN (19)
4. Dabar pildant Nuotolinio darbo įsakymą (prašymą), kurio pagalba automatiškai registruojama personalo operacija su žymėjimu R (Nuotolinis darbas), bus galima nurodyti darbo trukmę valandomis. Įsakymo/prašymo šablone galėsite pridėti naujai sukurtą atributą Personalo operacijos trukmė valandomis ir nurodyti konkretų valandų skaičių. Detalų aprašymą kaip sukonfigūruoti ir naudoti naują funkcionalumą rasite čia.
RN (12)
5. Nauja galimybė darbo sutartyje [Planuoti atleidimą]. Paspaudus šį mygtuką ir nurodžius datą, bus uždedama planuojama Sutarties pabaigos data. Taip pat Darbo sutarčių paieškoje pridėtas informacinis stulpelis Planuojamas atleidimas, o darbuotojų paieškoje naujas Statusas - Planuojamas atleidimas. Jo pagalba galėsite išfiltruoti darbuotojus, kuriems yra suplanuotas atleidimas. Taip pavyks atleidimo procedūrą organizuoti sklandžiau, žinant kokie darbuotojai netrukus bus atleisti. Puikus įrankis personalo darbuotojui ir darbo užmokesčio buhalteriui informuoti vienas kitą apie būsimus atleidimus.
RN (1)
6. DU žiniaraščio informacijoje (ir atlyginimo lapeliuose) matysite papildomą lauką Faktinės valandos. Tai bus tos valandos, už kurias matomas paskaičiuotas Etatinis ar Valandinis atlygis. Taip Jūsų darbuotojams bus dar aiškiau matyti už ką konkrečiai gauna atlyginimą.
RN1
7. Jei pas Jus yra darbuotojų, kuriems taikoma suminė darbo laiko apskaita ir darbo sutartis yra ne valandinė - yra nustatytas etatinis atlyginimas, tokiems darbuotojams suminės laiko apskaitos periodo viršvalandžiai bus apmokami taikant 1,5 karto tarifą (valandininkų atveju viršvalandžiai apmokami 0,5 karto, bet prie valandinio atlygio paskaičiuojami viršvalandžiai už viršvalandines valandas 1 tarifu).
Pavyzdžiui:
Suminė darbo laiko apskaita, darbuotojui nustatytas valandinis atlyginimas 10 eurų. Paskutinį suminės darbo laiko apskaitos mėnesį darbuotojas dirbo 87 val., periodo viršvalandžiai yra 47 val.. Priskaitymas:
Valandinis atlygis 87*10+47*10= 1340 eurų
Viršvalandžiai 47*10*0,5= 235 eurų
Iš viso 1340+235=1575 eurų

Suminė darbo laiko apskaita, darbuotojui nustatytas etatinis atlyginimas 1000 eurų. Paskutinį suminės darbo laiko apskaitos mėnesį darbuotojas dirbo visas nustatytas valandas, periodo viršvalandžiai yra 47 val.. Priskaitymas:
Etatinis atlygis 1000 eurų
Viršvalandžiai (1000/21 d.d/8val.)*47 val *1,5 karto = 419,64 eurų
Iš viso 1000+419,64=1419,64 eurų

8. Naujas nustatymas dirbantiems su tabelių portalu Tabelio savaitės maksimalios viršvalandžių valandos ( Min=0; Max=168 ). Čia galite nurodyti, kiek valandų viršvalandžių galima vesti tabelių portale darbuotojui per savaitę (7 iš eilės einančias kalendorines dienas)
RN (6)
9. Naujas nustatymas siunčiantiems atlyginimo lapelius. Programos nustatymuose rasite naują pasirinkimą Atlyginimo lapelio ataskaitos kodas siuntimui. Nurodžius čia reikšmę bus parenkamas atlyginimo lapelio šablonas pagal nutylėjimą atlyginimų lapelių siuntimo metu. Aktualu jei norite siųsti pagal kitokią lapelio formą, nei siuntėte iki šiol.
screenshot-1RN
10. Tabelių paieškos lange, stulpelyje Neatvykimai į darbą dabar bus rodomi dienomis, proporcingai išskaičiuotomis pagal neatvykimo trukmės valandas. Pvz. jei mamadienio trukmė bus 4 val. - bus rodoma 0,5 dienos.
RN (15)
11. Naujiena: atlyginimo lapeliuose ir DU žiniaraščiuose dabar matysite pilną informaciją apie darbuotojo ligą t.y. kiek dienų darbuotojas sirgo ataskaitinį mėnesį (anksčiau buvo rodomos tik pirmos ligos personalo operacijos dienos)
RN (20)
12. Tabelyje rasite naują žymėjimą DBM - Darbas budėjimo metu ir jam sukurtą priskaitymą Apmokėjimas už darbą budėjimo metu - skaičiuojamas kaip įprastas DU. Žymėjimas naudojamas tik tada, kai jau yra žymėjimas Budėjimas namuose.
RN (17)
13. Paieškose: Personalo operacijos, Darbo sutartys , Tabeliai, DU žiniaraščiai, DU sumų detalizacijos, Avansai, DU mokėtinos sumos pridėti papildomi informaciniai stulpeliai Vardas, Pavardė. Šiuose stulpeliuose bus rodomi darbuotojo vardas ir pavardė. Pagal reikšmes galima rūšiuoti, grupuoti, filtruoti.
RN (18)
14. Sukurtas naujas priskaitymas DU žiniaraštyje PPVDU - Papildoma poilsio diena, apmokama VDU. Skaičiuojamas pagal tabelyje esantį žymėjimą PP - Papildoma poilsio diena ir dauginamas iš VDU.
RN (7)
15. Sukurtas naujas kintamasis darbuotojo kortelėje NIGF Neskaičiuoti įmokos į garantinį fondą. Pasirinkus šį kintamąjį darbuotojo kortelėje, tokiems darbuotojams nebus skaičiuojamos garantinio fondo įmokos t.y. darbdavio sodra bus 0,16 proc. mažiau.
RN (9)
16. DU žiniaraščių paieškoje pridėtas papildomas filtras ir informacinis stulpelis Darbuotojo statusas. Pagal šią reikšmę galėsite atsifiltruoti darbuotojus, kurie šiai dienai yra atleisti arba kaip tik matyti tik Dirbančius darbuotojus.
RN (22)
17. Patobulinta ataskaita DU5_15 Personalo operacijų suvestinė. Dabar jei darbuotojas atostogaus mėnesių sandūroje ir turės kintamajį AIKSA (Atostoginiai išmokami kartu su atlyginimu, kas mėnesį), šios atostogų dienos bus rodomos vienoje eilutėje ir vienoje sumoje.
RN (10)
18. Ataskaitos DU5_8_D Darbo užmokesčio žiniaraštis filtruose pridėtas papildomas pasirinkimas Traukti komandiruotės dienpinigius. Pažymėjus varnelę Ne - žiniaraštyje nebus rodomi dienpinigiai.
RN (11)
19. Į ataskaitą PV15 Darbuotojų dirbtos/neatvykimų valandos (pivot) pridėtas naujas informacinis stulpelis Pastabos. Reikšmė paimama iš tabelio dienos žymėjimo pastabos
RN (8)
20. Tabelių pildymo portale pridėtas papildomas informacinis stulpelis Tabelio Nr. Pagal reikšmę atliekama paieška, galima rūšiuoti.
RN (14)

Dokumentų valdymo naujovės
1. Dokumentų paieškoje pridėta galimybė ieškoti dokumentų pagal Statusą
RN (5)

Naudotojo vadovas papildytas naujomis instrukcijomis:

Na o naujienose kviečiame paskaityti apie paskutinių dienų aktualijas - kaip gali būti skaičiuojamas darbuotojo VDU, jei skaičiuojamame laikotarpyje yra dalinių ir paprastų prastovų.

Kitos naujienos

Daugiau