Papildomų atostogų už kelionėje būtą laiką kaupimas

Papildomų atostogų už kelionėje būtą laiką kaupimas. Personalas ir atlyginimai realizuota galimybė kaupti papildomas atostogas už kelionėje būtą laiką. Šios atostogos visiškai atskirtos nuo įprastų atostogų. Jos kaupiasi ir nurašomos atskirai. Kaip veikia šis funkcionalumas rasite aprašymą žemiau.
1. Norint naudotis funkcionalumu reikia įjungti programos nustatymą Ar kaupti papildomas atostogas už Kelionės laiką KL
Screenshot_7
2. Atostogų kaupimą/nurašymą galite matyti Darbuotojo sutartyje, skiltyje Atostogos. Atostogos kaupiamos valandomis.
Screenshot_8
3. Papildomų atostogų korekcija. Tai gali būti pradžios likučio įkėlimas arba korekcija eigoje. Korekcija vedama ten pat, kur ir galima stebėti atostogų kaupimą, paspaudus mygtuką [Papildomų atostogų likučių korekcijos operacija] ir atvertoje lentelėje suvedus likučio datą, reikšmę ir pažymėjus ar tai Skirtumas ar Likutis (analogiškai kaip vedant įprastų atostogų Korekcijas)
Screenshot_9
4. Papildomų atostogų kaupimas. Papildomos atostogos kaupiasi tabelio uždarymo metu. Tada tikrinama kiek tabelyje yra žymėjimų KL (Kelionės laikas) valandomis. Papildomos atostogos kaupiasi valandomis už kiekvieną Kelionės laikas žymėjimo valandą.
Screenshot_11
5. Papildomų atostogų panaudojimas. Papildomos atostogos gali būti imamos ne daugiau nei 1 d.d.. Šios atostogos taip pat gali būti imamos ir valandomis. Negalima imti atostogų jų nesukaupus t.y. jei 04 mėn sukaupėte Papildomų atostogų, bet dar neuždarytas 04 mėn. tabelis - atostogų paimti negalėsite. Papildomoms atostogoms yra kuriama Personalo operacija (gali būti sukurta ir automatiškai iš DVS'o) su Tipu - Kita ir Žymėjimu V- Papildomos poilsio dienos, suteiktos už darbą virš kasdienio darbo laiko trukmės, darbą poilsio ir švenčių dienomis. Jei atostogos imamos ne pilnai dienai - taip pat nurodykite Žymėjimo trukmę valandomis. DU žiniaraštyje apmokėjimas už šias atostogas paskaičiuojamas atskirai, bet kaip įprastas Darbo užmokestis.
Screenshot_12
6. Atleidžiant darbuotoją taip pat paskaičiuojama kompensacija už nepanaudotas papildomų atostogų valandas pagal nustatytą darbo užmokestį ar valandinį įkainį (kaip įprastas Darbo užmokestis). Žiniaraštyje atsiranda naujas priskaitymas Kompensacija už nepanaudotas papildomas atostogas
Screenshot_13

. O ką daryti jei tą pačią dieną darbuotojas važiuoja į komandiruotę ir jam kaupiasi kelios valandos už kėlionėje būtą laiką (pvz.: kelionė į oro uostą)? Tokiu atveju suvedus komandiruotės personalo operaciją tabelyje ta dienai pilnai pažymima kaip komandiruotė. Jums reikia atverti tabelyje tą dieną ir papildomai pridėti kelionėje būtą laiką.
Screenshot_1