fbpx

Naujienos

BSSIpic1

Nauja pagalbinė priemonė - Atostogų skaičiuoklė !

BSS Buhalterinė apskaita naujovės:

 • Realizuota galimybė sudengti skirtingų partnerių tarpusavio skolas. Detaliau apie pakeitimą rasite instrukcijoje Automatinis skirtingų partnerių skolų sudengimas apskaitoje.
 • Realizuota galimybė dengti skirtingų valiutų pirminius dokumentus. Detaliau apie pakeitimą instrukcijoje Automatinis sandorių užsienio valiuta sudengimas.
 • Realizuota galimybė duomenis iš paieškos langų eksportuoti į excel lenteles. Iki pakeitimo buvo galima eksportuoti tik tuos duomenis, kurie yra matomo paieškos lange, po pakeitimo duomenų eksportavimas galimas ir tų duomenų, kurie netelpa paieškos lange.
 • Sukurta nauja mokėjimo paskirtis – Delspinigiai. Ši paskirtis naudojama delspinigių išmokėjimo metu.
 • Pirkimų ir pardavimų languose pridėti du nauji stulpeliai „Mokėtojo adresas“ ir „Mokėjimų dengimų data“. „Mokėjimų dengimų data“ stulpelyje nurodoma data, kada pirkimas/pardavimas buvo apmokėtas. Naujuosius stulpelius vartotojas gali susigeneruoti pirkimų/pardavimo languose, stulpelių valdymo dialogo mygtuko 1 pagalba.

2

 • Perdarytas valiutinių perskaičiavimų funkcionalumas. Detaliau apie pakeitimą rasite instrukcijoje Automatinis užsienio valiutų kurso svyravimų registravimas apskaitoje.
 • Sukurtas naujas programos nustatymas, leisiantis nusirodyti, ar darant kasos operacijas į banką, pinigų išmokėjimo ir gavimo datos sutampa arba nesutampa.
 • Sukurta konfigūracija, kuri palengvins naujų darbui su kasa naudotojų kūrimą. Sukūrus naują naudotoją, pagal jam priskirtą filialą, visi nustatymai atkeliaus iš konfigūracijos. Iki pakeitimų, kiekvienam naudotojui nustatymus reikėdavo sudėlioti rankomis.
 • Pridėtas naujas mygtukas, kuris bus reguliuojamas tik per operacijų teises t.y ne visi vartotojai jį matys. Naujo mygtuko pagalba bus galima pakeisti užbaigtiems kvitams, neturintiems sąskaitų sandėlio vietą.Tai leis suklydus ir prisijungus į netinkamą filialą, jį pakeisti prieš sukuriant sąskaitą.

4

 • Po atnaujinimų, sukurta papildoma validacija, kuri tikrins ar vartotojas yra prisijungęs prie to filialo, kaip kad kasos aparatas. Jeigu ne – sistema vartotoją informuos informaciniu pranešimu.
 • Sukurtas naujas programos nustatymas „Pardavimo sąskaitoje pridėti prekes tik iš sandėlio likučių“. Jį pažymėjus – nebus galima parduoti prekių, kurių sandėlyje nėra. Bandant parduoti, bus gaunamas pranešimas, kad prekių kiekis sandėlyje trūkstamas.
 • Po atnaujinimų, padaryta, kad leistų keisti matavimo vienetus visoms kvite pažymėtoms eilutėms, t.y. jei kvite yra 5 eilutės, vieno mygtuko paspaudimu visoms joms galima pakeisti matavimo vienetus.
 • Vartotojams, kurie dirba su kasomis, pateiktos pagalbinės trumposios komandos klaviatūroje, pvz.: mygtukas „Keisti kiekį“ – klaviatūros trumpoji komanda F2.

5

 • Po, atnaujinimų, sistemos vartotojas turės galimybę trinti kvitus, kurių statusas „Naujas“.
 • Jau sukurtame kvite, pridėta galimybė tikrinti prekių kiekius t.y norint tik patikrinti, ar yra sandėlyje tinkamas prekių kiekis, nebereikės kurti naujo kvito, bus galima užbaigtam kvite pasinaudoti paieškos nauju funkcionalumu.

 

Atlyginimai ir personalas naujovės:

 • Atliktas ataskaitos  „DU16 Paskaičiuotas atostogų rezervas“ patobulinimas. Ataskaita atnaujinta naujais informaciniais stulpeliais: „Padalinys“, „Garantinio fondo rezervo suma“, „Vėliausias darbuotojo VDU“. Taip pat atnaujinti jau buvusi ų stulpelių pavadinimai: „Sutarties įsigaliojimo data“, „Sukauptų atostogų dienos“, „Atostogų rezervo suma“, „Atostogų rezervo darbdavio SODRA suma“.
 • Atlikti ataskaitų „DU6 1-SD“ ir „DU7 2-SD“ atnaujinimai. Kai keičiasi sutarties rūšis  iš neterminuotos sutarties į terminuotą darbo sutartį arba atvirkščiai (šie pokyčiai „iššaukia“ SODROS mokesčių tarifų kitimą), į ataskaitas  „DU6 1-SD“ ir „DU7 2-SD“ sistema visus duomenis sutraukia, atsižvelgdama į vykusius pakitimus. Darbo užmokesčio žiniaraštyje rezultatai taip pat atvaizduojami pagal skirtingus SODROS mokesčių tarifus.
 • Atliktas ataskaitos  „DU17 Atleistų ir priimtų darbuotojų ataskaita“ patobulinimas. Ataskaita atnaujinta naujais informaciniais stulpeliais: „Padalinys“, „Sutarties numeris“. Taip pat vartotojui suteikta galimybė, generuojant „DU17 Atleistų ir priimtų darbuotojų ataskaita“ ataskaitą, ją filtruoti pagal padalinį.

7

 • Po atnaujinimų, vartotojas turės galimybę sistemoje susivesti premijų sumas, kurios buvo išmokėtos prieš pradedant dirbti su BSS ERP programa ir kurios turi įtakos skaičiuojant darbuotojų VDU. „Personalas ir atlyginimai“ → „Darbo sutartys“ → pasirenkame norimo darbuotojo sutartį → „Kintamųjų reikšmės“ → nurodoma reikiama informacija: žiniaraščio data, premija (rūšis), premijos suma, premijos data, trijų mėnesių normos dienų arba valandų skaičių.
 • Po atnaujinimų, vartotojas darbo užmokesčio žiniaraštyje turės galimybę pasirinkti naują kriterijų – padalinys. Šis kriterijus leis duomenis filtruoti pagal pasirinktą padalinį. Darbo užmokesčio lange, paspaudus mygtuką „Pridėti kriterijų“ pasirenkame kriterijų „Padalinys“ ir atsiradusiame laukelyje nurodome norimą padalinį.

9

 • Darbo užmokesčio sisteminis langas papildytas naujais informaciniai laukais. Atidarius darbo užmokesčio lentelės stulpelių valdymo dialogą 1, vartotojas, pagal poreikį, gali susidėlioti darbo užmokesčio sisteminio lango laukus, pasirenkant norimus matyti stulpelius ir suskirstant jų eiliškumą.

10

 

Dokumentų valdymo sistema naujovės:

 • Realizuota galimybė koreguoti parašytus dokumento komentarus arba juos trinti. Šiuos komentarų koregavimo veiksmus gali atlikti tik komentarą parašęs asmuo.
 • Patobulintas atostogų planas, pašalinant iš jo atleistų darbuotojų suplanuotas atostogas. Taip pat pridėti du nauji filtrai, kurie leidžia peržiūrėti konkretaus padalinio darbuotojų atostogų planus arba susiaurinti paiešką pagal konkretų darbuotoją.

11

 • Sukurta nauja konfigūracija, kuri vienu įrašu sugeba į dokumentą įtraukti prašytoją ir jo pareigas. Tai leidžia į vieną dokumentą sudėti daugiau nei vieno prašytojo duomenis.
 • Realizuota galimybė dokumento šablonų lange nusirodyti registrą, į kurį turi būti registruojami šio šablono pagrindu sukurti dokumentai pagal nutylėjimą, pvz.: prie atostogų prašymo šablono nurodžius registrą „Atostogų prašymai“, registruojant dokumentą, sukurtą pagal minėtą šabloną, registrą sistema parinks automatiškai.

 

Kitos naujienos

Daugiau