28. Automatinis skirtingų partnerių skolų sudengimas apskaitoje.

Automatinis skirtingų partnerių skolų sudengimas apskaitoje (sutrumpintą instrukciją rasite čia) . Atlikę instrukcijoje nurodytus veiksmus, automatiškai apskaitoje užregistruosite skirtingų partnerių gautinų ir mokėtinų sumų sudengimus.
Šioje instrukcijoje rasite informaciją apie tai, kaip sistemoje automatiškai atlikti skirtingų partnerių skolų dengimus. Pasitaiko situacijų, kai apskaitoje reikia sudengti vieno partnerio skolą su kito partnerio avansu ir panašiai. Tokiais atvejai apskaitoje turi būti užregistruotas šių partnerių skolų sudengimas, ko pasekoje apskaitoje turi nelikti nei partnerio skolos likučio, nei iš  kito partnerio gauto avanso.
Automatinis skirtingų partnerių mokėtinų/gautinų sumų dengimas vykdomas modulyje Mokėjimai -> Skolų dengimas.
Viršutiniame duomenų lange suraskite partnerį, kurio skolas norite sudengti.
Skolų dengimo langas

Apatiniame duomenų lange pažymėkite varnelę ties suma (dokumentu) (galima žymėti kelias tos pačios rūšies skolas), kuri bus dengiama ir spauskite mygtuką [Dengti partnerių tarpusavio skolas].
Skirtingu partneriu dengimo langas
Atsidariusiame lange matote Partnerį, kurio skolą planuojate dengti, dengiamą sumą. Kita šalis lange reikia pasirinkti partnerį, su kuriuo planuojate sudengti sumas. Paspaudus lupos simbolį atveriamas partnerių sąrašas iš kurio pasirenkama kita dengimo šalis. Pasirinkus partnerį, su kuriuo norite sudengti spauskite [Gerai]. Į dengimo kortelę bus įkeliamos visos dengiamo partnerio skolos.
dengimas
Čia reikia pažymėti varnelę šalia sumų su kuriomis norite sudengti. Dengiama suma skiltyje matysite kokiai sumai dokumentų jau esate pažymėję.
Baigę žymėti dokumentus spauskite [Gerai]. Sistema automatiškai sukurs buhalterines pažymas su korespondencijmis, kurios sudengs partnerių skolas didžiojioje knygoje.
Sudengimo metu susikūrusias buhalterines pažymas galima peržiūrėti Buhalterinių pažymų sąraše.

SVARBU:

33 tam, kad dengimas pavyktų – sistemoje turi būti sukurtos dengimui reikalingos korespondencijos. Jei dengimą atliksite pirmą kartą – maloniai prašome kreiptis į BSS IT konsultantus, kurie sukurs reikiamas korespondencijas.
33Jei dėl kokių nors priežasčių yra poreikis atšaukti dengimą – būtina stornuoti ir dengimo metu automatiškai sukurtas buhalterines pažymas. Atšaukus dengimą buhalterinės pažymos neatsišaukia. Jei nestornuosite buhalterinių pažymų ir sudengsite skolas tarp tų pačių skirtingų partnerių dar kartą – sistema ir vėl sukurs dengimo buhalterines pažymas su apskaitos įrašais.

Daugiau apie partnerių mokėtinų/gautinų sumų valdymą raste čia