fbpx

Naujienos

Nekilnojamas turtas naujovės:
1. NAUJIENA: naujas funkcionalumas skaitiklių valdyme Trinti skaitiklių duomenis. Šios funkcijos pagalba galėsite ištrinti skaitiklių rodmenis, jei jie dar neturi sugeneruotų priskaitymų. Paspaudę mygtuką ir nurodę datą, nuo kurios norite trinti rodmenis, be rodmenų ištrynimo dar  galite pasirinkti:
* Trinti skaitliuką, jeigu rodmenų nėra - bus ištrinti visi skaitliukai, kurie neturi priskaitymų ir neturi rodmenų;
* Trinti skaitliuką, jeigu skaitiklių nėra - bus ištrinti visi skaitikliai, kurie neturi priskaitymų ir neturi skaitiklių.
Ši funkcija padės Jums atvejais, kai suimportavus rodmenis dėl tam tikrų aplinkybių  vis reikia juos ištrinti.
Screenshot_3
2. Išrašant nuomininkams sąskaitas už komunalines paslaugas dabar sąskaitoje komunalinės paslaugos, kurios yra skaičiuojamos pagal skaitiklius bus apgrupuojamos pagal produktų kodus ir tarifus.
RN (10)

Buhalterinė apskaita naujovės:
1. Patobulinimai atliekant sandėlio operaciją Komplektavimas. Dabar galimybė pridėti nurašomas atsargas bus tik tada, kai bus pridėtos pajamuojamos prekės t.y. rinkiniai. Pakeitus rinkinio kiekį bus pakeičiamas ir nurašomų prekių kiekis automatiškai. Taip pat ištrynus rinkinio eilutę bus ištrinamos ir nurašymui pridėtos prekės, nereiks jų trinti atskirai.
RN,
2. Nauji informaciniai laukai atsargų paieškoje:
* Minimalus kiekis - rodoma informacija iš produkto kortelės skilties Kiekių apribojimai, koks nurodytas minimalus produkto kiekis.
* Likutis nuo minimalaus - rodomas likutis, išskaičiuotas minimalus kiekis - sandėlyje esantis prekės likutis
* Likutis nuo minimalaus (procentais) - rodoma informacija procentais
Šių informacinių laukų pagalba galėsite sekti, kokios prekės kiek turite sandėlyje ir ar ne laikas užsakyti naujų prekių.
RN (4)
3. Pirkimų/pardavimų sąskaitų importe pridėti papildomi galimi importuoti laukai:
* Turto grupė
* PVM korekcija
RN
4. Dabar ir sandėlio vidinėje operacijoje Komplektavimas galėsite naudoti itin mėgiamą funkciją Išsaugoti kaip..., kurios pagalba nukopijuosite prieš tai buvusią komplektavimo operaciją.
RN (9)
5. AS29 Atsargų inventorizavimo aprašas III dalis 5 tvarka pridėtas papildomas filtras Produktų grupė. Nurodžius reikšmę filtre - ataskaitoje bus rodomi tik nurodytų produktų grupių likučiai.
RN (14)

Darbo užmokesčio naujovės:
1. NAUJIENA! Sukūrus ir patvirtinus personalo operaciją su tipais Atostogos, Nedarbingumas ar Komandiruotė, pačioje personalo operacijoje aktyvuosis mygtukas Darbo užmokesčio skaičiavimas - Skaičiuoti darbo užmokestį. Paspaudus šį mygtuką bus atlikti operacijos skaičiavimai ir rezultatas matomas personalo operacijos apačioje. Automatiškai susikurs ir DU žiniaraštis, kurį beliks tik užrakinti ir apmokėti.
RN (2)
2. Patobulinta ataskaita DU16 Paskaičiuotas atostogų rezervas. Ataskaitoje pridėti papildomi laukai
* Sukauptų atostogų dienų likutis periodo pradžiai;
* Sukauptų atostogų dienų likutis periodo pabaigai.
Esant šiai informacijai bus daug paprasčiau analizuoti atostogų rezervo skirtumus, kuriuos reikia registruoti apskaitoje. Taip pat patikslinti ataskaitos stulpelių pavadinimai:
* Atostogų rezervo suma -> Atostogų rezervo suma periodui
* Atostogų rezervo darbdavio SODRA suma -> Atostogų rezervo darbdavio SODRA suma periodui
Panaikinti ataskaitos laukai:
* Atostogų rezervo skirtumų/ pokyčių suma
* Atostogų rezervo darbdavio SODRA skirtumų/ pokyčių suma
RN (7)
3. Sukurtas naujas avanso dydžio tarifas. Jei Jūs mokate darbuotojams nustatytą atlyginimą ir avansą norite mokėti konkretų procentą nuo Nustatyto atlyginimo - tada sutartyje pridėkite kintamajį Avanso dydis procentais ir nurodykite procentą. Skaičiuojant avanso dydį tokiems darbuotojams bus atsižvelgiama į nustatytą atlyginimą ir nurodytą avanso dydžio procentą.
RN (11)
4. Naujas nustatymas darbo sutartyje Papildomoje informacijoje Alternatyvios atostogų valandos. Šiame nustatyme varnelė uždedama tada, kai Jums reikia, kad atostoginiai ar ligos pašalpa būtų skaičiuojama pagal konkretų valandų skaičių dienoje darbuotojui, o ne pagal tai, kokios valandos yra jo grafike. Pažymėjus šį nustatymą būtina nurodyti ir valandų skaičių pagal nutylėjimą, kuris bus naudojamas skaičiuojant minėtas išmokas. Valandos nurodomos Personalas ir atlyginimai konfigūracijoje, skiltyje Reikšmės pagal nutylėjimą.
RN (5)
5. Naujas atskaitymas Jums Už mokymus. Jei iš darbuotojo darbo užmokesčio atskaitote sumas už jo mokymus - tuomet darbuotojo kortelėje pridėkite kintamąjį Už mokymus ir nurodykite kas mėnesį atskaitomą sumą. Skaičiuojant darbo užmokestį būtent šiai sumai bus mažinama darbuotojui išmokama suma.
RN (3)
6. Sukurti du nauji žymėjimai tabelių dienų žymėjime Apmokėjimas už padidinto masto valandas dieną ir Apmokėjimas už padidinto masto valandas naktį. Panaudojus šiuos žymėjimus DU už tas valandas bus skaičiuojamas analogiškai, kaip kad skaičiuojamas viršvalandinis darbas dieną ar naktį.
RN (6)
7. DU mokėtinose sumose dabar galėsite atlikti paiešką pagal įmokos kodą, Priskaitymo/atskaitymo kodą, Priskaitymo/atskaitymo pavadinimą ar Žiniaraščio eilutės laikotarpį. Taip bus daug paprasčiau rasti mokamas sumas darbuotojams. Pavyzdžiui, norint išmokėti avansus Jums pakaks paieškoje įrašyti Priskaitymo/atskaitymo kodą ir išsifiltruosite neišmokėtas avanso sumas.
RN 2
8. Nauja! laiko kortelių importas jau realizuotas. Prie jau didelio skaičiaus įvairiausių importų kurie palengvina Jūsų darbą prisideda dar vienas - Laiko kortelių importas. Iš excel faile esančių duomenų importas atliekamas įprastai susiejant excel failo ir ERP laukus: Darbuotojo vardas ir pavardė, laiko kortelės tipas, data, laikas (valandos), Tarifo tipas ir tarifo dydis.
screenshot-1
9. Ataskaitoje PV15 Darbuotojų dirbtos valandos (pivot) pridėti papildomi informaciniai laukai Gimimo data; apmokamos atostogos (dienos); Dirbta dienų. Taip pat ataskaitoje rasite naują duomenų langą pivot, kuriame galėsite analizuoti informaciją apie darbuotojų dirbtas valandas, neatvykimus ir pan. įvairiausiais pjūviais.
RN (8)
10. Dabar skaičiuojant Periodinius mokėjimus išskaitos bus apskaičiuojamos ir nuo ligos pašalpos.
11. Nauji žymėjimai tabelyje KVV Kvalifikacijos kėlimas pagal VDU ir KVV2 Kvalifikacijos kėlimas, atskirai apmokamas pagal VDU dvigubu tarifu. Žymėjimai atliekami tabelyje. Kvalifikacijos kėlimo laikui mažinamas faktiškai dirbtas laikas t.y. jei kvalifikacijos kėlimas truko 2 val., tai žymėjimas bus 6 val FD ir 2 val. KVV (arba KVV2)
RN (18)
12. Jeigu turite tokių tiekėjų, kurie yra fiziniai asmenys ir PVM mokėtojai, registruojant jų pirkimo sąskaitas turite naudoti kitą mokestį (ne PVM ar GPM). Susikurkite naują mokestį įprastai nurodydami jo pavadinimą, tipą, dokumento tipą, galiojimo datą, tarifą bei būtinai priklausantį B klasės pajamų rūšies kodą. Pirkimai, kuriuose bus nurodytas toks mokestis, ir kurie bus apmokėti, bus atvaizduojami ataskaitoje GPM312.
RN (12)
13. Ataskaitoje DU5_8_M Darbo užmokesčio žiniaraštis laikotarpiui pridėta sumuojanti eilutė. Dabar ataskaitoje matysite ir priskaitymų, atskaitymų ir t.t. bendrą sumą.
RN (13)
14. Ataskaitoje PV9 Personalo dokumentai pridėta galimybė filtruoti pagal padalinius. Filtre nurodę norimą padalinį matysite tik tame padalinyje dirbančių darbuotojų dokumentus.
RN (16)
15. Ataskaitoje PV10 Dirbtas laikas projekte pagal laiko korteles pridėti papildomi informaciniai stulpeliai Tarifas, Eur, Valandos tarifui, Suma, Eur. Taip pat bus rodomas ataskaitą sugeneravęs naudotojas

16. Ataskaitose DU5_8_D Darbo užmokesčio žiniaraštis ir DU5_8_M Darbo užmokesčio žiniaraštis laikotarpiui pridėtas papildomas informacinis laukas Tabelio nr.
RN (19)
17. Atlyginimo lapelio generavimo filtruose pridėtas naujas pasirinkimas Generuoti PDF. Pažymėjus varnelę lapelis bus generuojamas PDF formatu: bus atsižvelgiama į duomenų kiekį ir talpinama, kad vieno darbuotojo informacija nebūtų perkeliama į kitą lapą.
Screenshot_1
Taip pat atlyginimo lapelyje dabar matysite ir detalią informaciją apie darbuotojo neatvykimus į darbą kai jis yra komandiruotėje ar atostogauja ir pan.
Screenshot_2

Prekybos valdymas naujovės:
1. Po šių atnaujinimų, jei vartotojas turi teises tik viename padalinyje - kasos ataskaitose jis taip pat galės pasirinkti tik savo atstovaujamą padalinį ir matyti tik to padalinio duomenis

Dokumentų valdymo naujovės:
1. Naujas mygtukas Dokumentai -> Dokumentų konfigūracija -> Gavėjų konfigūracija [Atnaujinti darbuotojų įrašų saugą]. Mygtukas skirtas atvejams, kai sudėliojate konkrečioms darbuotojų grupėms ryšius/teises, t.y. kai konfigūracijos Gavėjas mato Siuntėjų grupės dokumentus. Paspaudus mygtuką, prie Siuntejų grupės darbuotojų saugos informacijos Gavėjas nurodomas kaip savininkas ir su tokia įrašų sauga gali matyti Siuntejų grupėje esančių darbuotojų dokumentus. Taikoma kai pvz. Projektų vadovas turi matyti darbuotojų, esančių kelių skirtingų padalinių struktūroje, dokumentus (tada matricos išdėliojimas pagal padalinius neveiksmingas).
RN (1)
2. Sutartyje sukurta papildoma skiltis Turto vertinimai. Pridėjus čia turto vertinimus - jie bus susiejami su šia sutartimi.
RN (15)

Vartotojo vadovas papildytas naujomis instrukcijomis: Priskaityto ir išmokėto darbo užmokesčio taisymas ir Kodėl registruojant sumas apskaitai neišrenka sąskaitų plano sąskaitos?

Kitos naujienos

Daugiau