Priskaityto ir išmokėto darbo užmokesčio taisymas

Priskaityto ir išmokėto darbo užmokesčio taisymas. Šioje instrukcijose rasite aprašymą kaip ir kokius taisymus reikia atlikti jei išmokėjote darbuotojui daro užmokestį, išsiuntėte DU sumas apskaitai ir pastebėjote kad skaičiavimuose yra klaida pvz. neįvesta nedarbingumo personalo operacija.

Situacija
Priskaitomas sausio mėnesio nustatytas darbo užmokestis Darbuotojui X, DU žiniaraštis užrakinamas, darbo užmokestis Darbuotojui X išmokamas į banko sąskaitą. Sukuriamos DU sumos apskaitai ir išsiunčiamos į didžiąją knygą. Sekantį mėnesį paaiškėja, kad Darbuotojas X sirgo nuo sausio 17 iki 31 d.
Taisymas:
1. Atšaukite DU sumas apskaitai. Eikite Personalas ir atlyginimai -> Sumos apskaitai  pažymėkite reikiamo periodo sumas apskaitai ir spauskite [Stornuoti]
Screenshot_3
2. Atšaukite apmokėjimą žiniaraščio eilutei t.y. to darbuotojo žiniaraščiui, kurio klaidą taisysite. Personals ir atlyginimai -> DU žiniaraščiai -> Darbo užmokesčio skaičiavimas -> Apmokėti/atšaukti apmokėjimą -> Atšaukti apmokėjimą pasirinktoms eilutėms
Screenshot_1
3. Atrakinkite žiniaraštį. Atnaujinkite DU žiniaraščių sąrašo paiešką paspaudę lupos simbolį. Pažymėkite reikiamą žiniaraštį ir spauskite Darbo užmokesčio skaičiavimas -> Užrakinti/Atrakinti -> Atrakinti pasirinktas žiniaraščio eilutes
Screenshot_2
4. Atidarykite uždarytą darbuotojo tabelį. Personalas ir atlyginimai -> Tabeliai raskite reikiamą tabelį ir pažymėję jį spauskite [Atidaryti tabeliu]
Screenshot_4
5. Suimportuokite SODRA informaciją apie darbuotojo ligą į Personalo operacijas (kaip tai padaryti rasite čia) arba sukurkite Ligos personalo operaciją rankiniu būdu (instrukciją rasite čia).
6. Uždarykite darbuotojo tabelį.
Screenshot_5
7. Perskaičiuokite sausio mėnesio DU žiniaraštį įprastai
Screenshot_6
8. DU žiniaraštyje matysite priskaitymus pagal atnaujintą informaciją, o prie išmokamos sumos atsiras korekcinė eilutė su suma. Šiuo atveju darbuotojui buvo permokėta, dėl to buvo sukurtas įrašas su minuso ženklu.
Screenshot_7
9. Neskubėkite reikalauti darbuotojo grąžinti tą sumą, skaičiuojant sekančio mėnesio darbo užmokestį ši permoka bus įvertinta ir DU mokėtinose sumose darbuotojui išmokama suma bus mažesnė būtent šios permokos sumai.
Screenshot_9
10. Sausio mėnesio Sumas apskaitai išsiųskite į apskaitą įprastai