fbpx

Naujienos

Nekilnojamas turtas naujovės:
1. Atliekant resursų paiešką dabar matysite tik Jums aktualius resursus t.y. ne visą produktų katalogą, o tik resursus. Taip dar greičiau rasite reikiamą resursą. Anksčiau buvo atvejų, jei keičiant produkto-resurso tipą (padarant jį ne resursu), jis vis dar būdavo rodomas resursų paieškoje. Dabar tokių pakeistų produktų nebematysite.

Screenshot_1

Buhalterinė apskaita naujovės:

1. Mokėjimai -> Skolos pagal terminus lange, dabar paieška veiks ir vedant raides su lietuviškas raides "ė", "į" ir pan.
Screenshot_3
2. Siunčiant skolų suderinimo aktus tam tikrais atvejais nebūdavo traukiamos skolos, sukurtos per buhalterines pažymas. Dabar visos skolos iš visų dokumentų tipų atvaizduojamos ir suderinimo aktuose.

Screenshot_6
3. Dabar nurašant, perkeliant ar pervežant likučius, galėsite ieškoti jų ir pagal projektą (numerį ar kodą), kuris bus pridėtas pirkimo sąskaitos, su kuria įsigyti likučiai, pagrindinėje informacijoje.
RN (3)

Darbo užmokesčio naujovės:

1. Dabar galėsite atšaukt sutarties nutraukimą net ir tada, kai žiniaraštis jau bus apmokėtas. Nebereikės atšaukti apmokėjimo. Svarbu - nepamiršti pataisyti apmokėjimo, jei pasikeis išmokama suma.
Screenshot_7
2. Naujiena! Darbuotojas dirbo nukrypdamas nuo normalios darbo laiko normos (viršvalandžiai, darbas švenčių pieną ir pan.)? dar praeitą mėnesį tokius nukrypimus reikėtų rankiniu būdu sužymėti tabelyje buhalteriui...Bet nuo šių atnaujinimų šis procesas automatizuotas. Jokių kiekvieno darbuotojo darbo laiko nukrypimų žymėjimų rankiniu būdu. Importuokite juos iš excel failo, kurį pateiks atsakingas asmuo. Kaip atliekamas importas skaitykite čia.
Screenshot_9
3. Vedant informaciją darbo sutarties kintamuosiuose apie darbuotojo anksčiau gautas premijas, reikalingas VDU skaičiavimui, dabar galėsite pridėti premijas su tuo pačiu kodu tam pačiam laikotarpiui.
Screenshot_4
4. Sukurti nauji priskaitymai, kuriuos galite naudoti skaičiuojant darbo užmokestį:
Kokybės priedas - KKP
Nepilnos komandos priedas - NPKP
Transporto kompensacija sekmadieniais - TKS
Priedų reikšmės traukiamos į mėnesines GPM bei SODRA ataskaitas, metinę GPM deklaraciją. Į VDU netraukiamas priskaitymas TKS.
RN
5. Pakeitimai tabelių pildymo išoriniame portale. Pridėti papildomi stulpeliai:
* Darbo valandų norma per mėnesį
* Darbo valandų norma per ataskaitinį laikotarpį
* Neatvykimai darbe per mėnesį
* Neatvykimai darbe per ataskaitinį laikotarpį
Naujai pridėtus informacinius stulpelius galite matyti išskleidę + ženklą
Taip pat atnaujinti šių stulpelių pavadinimai:
Mėnesis -> Dirbtos valandos per mėnesį
Periodas -> Dirbtos valandos per ataskaitinį periodą
RN (1)
6. Naujiena: kuriant komandiruočių įsakymus rasite naują pasirinkimą operacijoje "Naudoti specifinius priskaitymus/atskaitymus pagal šalį". Šis nustatymas specifinis ir taikomas tik tada, kai komandiruojama šalis yra Suomija. Kaip veikia nustatymas: esant minėtai varnelei  - komandiruotės dienoms bus skaičiuojami suomiški priskaitymai t.y. EA_FI, AUDPISD_FI, AUK_FI. Atlyginimas bus paskaičiuojamas proporcingai dirbtam laikui Suomijoje. Atitinkamai paskaičiuojamas ir GPMT_FI, tik jį būtina nurodyti darbuotojo kortelėje su konkrečia procentine reikšme kaip kintamąjį.
Screenshot_8
7. Minimalūs pakeitimai darbo laiko importe. Jei importuojate darbuotojo darbo laiką, kuris turi suminę darbo laiko apskaitą - jei importe prie tokio darbuotojo FD žymėjimo reikšmė yra 0, tokiu atveju automatiškai FD žymėjimas bus suimportuojamas kaip darbo naktį ir darbo švenčių dienomis suma.

Dokumentų valdymo naujovės:

1. Kuriant naują dokumento šabloną galėsite nurodyti kokiu parašu turi būti pasirašinėjami pagal šabloną sukurti dokumentai. Dokumento šablono profilyje ties pasirinkimu Parašo tipas nurodykite Pažangusis arba Kvalifikuotas, ir asmuo, gavęs dokumentą, turės galimybę pasirašyti tik čia nurodyto parašo tipu.
RN (2)
2. Dar daugiau informacinių laukų laiško, kurį gaunate su priskirta veikla, turinyje. Dabar laiške matysite:
[PRASYTOJAS] - išvardinami visi dokumento prašytojų Vardai ir pavardės
[PORTFELIS] - Portfelio pavadinimas.

Screenshot_2
3. Sukūrus atostogų prašymą jis iš karto matomas personalo plane, kad Jūsų kolegos žinotų, jog planuojate atostogas. Anksčiau ištrynus prašymą, plane informacija apie planuotas atostogas likdavo. Po šių atnaujinimų plane matysite tik aktualius atostogų prašymus.
Screenshot_5
4. Importuojant darbuotojus dabar galėsite suimportuoti ir naudotojus t.y. nebereiks jų kurti papildomai. Importas atliekamas Personalas ir atlyginimai -> Darbuotojai -> Importuoti. Jūsų importo faile būtini laukai: Vartotojo vardas; Pirminis slaptažodis; Vardas; Pavardė; Asmens koda; Pilietybės šalis; Darbuotojo kort.nr.; Pareigybė; Rolė; Grupė; El.paštas. Importas atliekamas įprastai kaip ir kiti ERP importai - užpildytas excel failas susiejamas su ERP'e esančiais laukais.
Screenshot_1

Vartotojo vadovas papildytas nauja instrukcija Komunalinių mokesčių tipų kūrimas 

Ir mūsų naujienos Jums:

Darbuotojo pensijos kaupimas – populiarėjanti motyvavimo priemonė įmonėse. Taip pat kviečiame paskaityti kaip mums sekasi jau 5 metus dirbti be popierinių dokumentų! - Ar šiuolaikinė įmonė gali apsieiti be popierinių dokumentų 

Kitos naujienos

Daugiau