fbpx

Naujienos

Projektų valdymas naujovės:
1. Ataskaitų medyje rasite naują ataskaitą PV10 Dirbtas laikas projekte pagal laiko korteles. Šioje ataskaitoje galėsite matyti koks darbuotojas prie kokio projekto kiek laiko išdirbo nusirodytam laikotarpiui.
RN (28)
2. Darbuotojo kortelės antraštėje dabar visada matysite darbuotojo Tarifas laiko kortelėms reikšmę, nebereiks eiti į kintamuosius ir žiūrėti ten.
RN (31)
3. Dabar darbuotojo kortelės skiltyje Papildoma informacija nurodžius subrangos įmonę darbuotojams, kurie neturi darbo sutarties, ši įmonė bus matoma kaip darbdavys laiko kortelėse ir projektų laiko žymėjimo portale.
RN (32)
4. Projektų planavime dabar galėsite suplanuoti darbus ir darbuotojams, kurių darbo sutartys įsigalios ateityje. Projektų resursuose bus matomi ir tie darbuotojai, kurių sutartys dar neįsigaliojusios.
5. Projektų laiko žymėjimo portale pridėta galimybė sąraše matyti 300 įrašų.
RN (33)
6. Projektų laiko žymėjimo portale pridėtas naujas informacinis stulpelis Tarifas. Reikšmė imama nuo darbuotojo kortelėje nurodyto kintamojo TLK
RN (37)

7. Darbuotojo kortelėje, skiltyje Kompetencijos, dabar galėsite apsirašyti darbuotojo turimas kompetencijas. Šių laukų reikšmę galėsite įsikelti į projektų resursų langą ir matyti, kokias kompetencijas koks darbuotojas turi.
RN (26)

Atlyginimai ir personalas naujovės:
1. Dabar Atlyginimai ir personalas galėsite sekti ir darbuotojų stažą! darbuotojo kortelės skiltyje Darbo stažas matysite stažą dienomis. Kiekvieną kartą uždarant tabelį stažas papildomas to mėnesio dienų skaičiumi. Darbuotojų paieškoje pridėtas papildomas informacijos stulpelis Stažas, kur stažą matysite metais.
RN (25)
2. Personalo ir atlyginimų konfigūracijoje, skiltyje Kintamųjų reikšmės, dabar galėsite matyti koks kintamasis kam priklauso. Tai puiki vieta pasitikrinti, ar pvz. visiems reikiamiems darbuotojams pridėtas avansas ir panašiai.
RN (38)
3. DU sumose apskaitai rasite naują mygtuką Išnulinti atostogų rezervą atleistiems. Paspaudus šį mygtuką ir nurodžius datą bei atitinkamą uždarymo konfigūraciją t.y. kokios debeto ir kredito sąskaitos bus naudojamos nulinant rezervą (ją galite susikurti Apskaita -> Apskaitos konfigūracija -> Periodų uždarymo konfigūracija) bus surenkami atleistų darbuotojų atostogų rezervo likučiai (jei tokių yra) ir registruojami atitinkamose DK sąskaitose.
RN (40)
4. Dabar jei sugeneruosite mokėjimo nurodymą bankui, įkelsite jį į banką mokėjimams, bet mokėjimas bus atliktas kitą dieną - suimportavus tokį mokėjimą į ERP banką bus automatiškai atnaujinta ir mokėjimo data atitinkamuose DU žiniaraščiuose.
RN (39)
5. Naujas detalizacijų peržiūros langas DU žiniaraštyje! dabar užrakinę DU žiniaraštį matysite visas jam priskaitytas to mėnesio sumas bei išskaitytą GPM pagal išmokų rūšis.
Screenshot_3
6. Jei skaičiuojate Pajamas natūra kompensuojamas, dabar DU žiniaraštyje matysite, kad pensijų kaupimo suma nuo šių pajamų bus rodoma atskirai. Taip pat šis atskaitymas bus matomas ir darbo užmokesčio žiniaraščių paieškoje
RN (34)
7. Mokate už savo darbuotojo draudimo įmokas draudimo bendrovei ir vėliau jas turite deklaruoti metinėje GPM312? tada tokias sumas galite apskaityti naudojant BSS Personalas ir atlyginimai. Čia sukurtas naujas kintamasis Draudimo apmokėjimas. Nurodžius jį sutartyje ar pridėjus DU žiniaraštyje bus sukurtas analogiškas atskaitymas, kurį apmokėsite iš DU mokėtinų sumų. Suma taip pat bus atvaizduojama metinėje GPM 312 deklaracijose.
O gal draudimo įmoką išskaitote iš Darbuotojo DU? tada DU žiniaraštyje pridėkite atskaitymą DU Draudimas, ir automatiškai bus paskaičiuota darbuotojui mažesnė išmokama suma.
RN (35)
8. DU5_8_D Darbo užmokesčio žiniaraštis ataskaitoje dabar dar daugiau informacijos! pridėtas papildomas informacijos stulpelis Kaupimo pensijų fonde procentas. Jame matysite kokį procentą pensijai darbuotojas kaupia papildomai.
RN (29)
9. DU5_8_D Darbo užmokesčio žiniaraštis ataskaitoje pridėta galimybė atlikti rikiavimą pagal Pavardę, Vardą; Tabelio numerį ar Vardą, Pavardę
RN (30)

Dokumentų valdymo sistemos naujovės:
1. Atnaujinta DVS dokumentų paieška!
Dabar pagrindinėje paieškoje bus ieškoma tik pagal įvestą teksto fragmentą o pasirodęs pranešimas rodo, kuriuose laukuose bus ieškoma įvestos frazės
Screenshot_1
Visiškai atnaujintoje išplėstinėje paieškoje paiešką atlikti bus daug paprasčiau - pažymėjus reikiamus filtrus ir nusirodžius jų reikšmes atliksite reikiamą paiešką. Taip pat galėsite susikurti ir išsaugoti dažniausiai naudojamus filtrus. Pagrindinėje paieškoje įvedus teksto fragmentą ir išplėstinėje paieškoje nurodžius konkretų filtro parametrą - bus ieškoma tik abi paieškas atitinkančių rezultatų.
Screenshot_1
2. NAUJIENA! pristatome Jums siunčiamų dokumentų į išorę autentifikavimo procesą sms žinute. Siunčiant dokumentą elektroniniam parašui arba nuorodą į elektroninį paštą, gavėjui būtina atlikti autentifikaciją. Dabar autentifikacija galės būti atliekama sms žinute. Svarbiausia, kad gavėjas, kuriam siunčiate, turėtų nurodytą telefono numerį. Daugiau apie funkcionalumą rasite čia. Prieš naudojimą būtina kreiptis į konsultantus, kad būtų sukonfigūruoti atitinkami nustatymai.
RN (36)
3. Turime gerų naujienų tiems vartotojams, kurie dažnai naudoja funkciją "Siųsti nuorodą į dokumentą" arba "Siųsti elektroniniam parašui". Dabar išsiųsto dokumento profilio skiltyje Pranešimai visada matysite informaciją ar gavėjas dokumentą peržiūrėjo, pasirašė.
RN (23)
4. Darbuotojo kortelėje dabar galite nusirodyti kelis darbuotojo elektroninio pašto adresus. Tai yra patogu tada, kai darbuotojo rengiamiems dokumentams turi būti naudojamas darbinis elektroninis paštas, bet atlyginimo lapelį jis nori gauti į asmeninį elektroninį paštą. Tokiu atveju darbuotojo kortelėje nurodomas pagrindinis elektroninis paštas - bus rodomas dokumentuose kaip kontaktas ir asmeninis - būtent šiuo bus siunčiamas atlyginimo lapelis. Jei asmeninio elektroninio pašto nebus - atlyginimo lapelis bus siunčiamas pagrindiniu nurodytu el. paštu.
RN (24)
5. Ataskaitų medyje rasite naują ataskaitą PV9 Personalo dokumentai. Ši ataskaita padės Jums administruoti Jūsų įmonės darbuotojų dokumentus. Ataskaitoje matysite koks darbuotojas kokius dokumentus yra Jums pristatęs ir kokių dar trūksta (pasas, vairuotojo pažymėjimas ir pan.).
RN (27)

Vartotojo vadovas papildytas nauja sritimi Projektų valdymas , kur rasite aprašymą apie pagrindinius modulio funkcionalumus. Naujienose kviečiame užmesti akį į kelias akimirkas iš Tarptautinės Master Class HR konferencijos, kurioje dalyvavo kolegos Nerijus ir Remigijus.

Kitos naujienos

Daugiau